Tag - Sri Shrigranthakartuh Prarthana in Oriya

Ashtaka

Shri Shrigranthakartuh Prarthana Lyrics in Oriya | ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଗ୍ରନ୍ଥକର୍ତୁଃ ପ୍ରାର୍ଥନା

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଗ୍ରନ୍ଥକର୍ତୁଃ ପ୍ରାର୍ଥନା Lyrics in Oriya: ସୁବଲସଖାଧରପଲ୍ଲଵ ସମୁଦିତମଧୁମୁଗ୍ଧମଧୁରୀଲୁବ୍ଧାମ୍ । ରୁଚିଜିତକଞ୍ଚନଚିତ୍ରାଂ କାଞ୍ଚନ ଚିତ୍ରାଂ ପିକୀଂ ଵନ୍ଦେ ॥ ୧॥...