Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

varAhapa~nchakam Panchakam Gujarati

varAhapa~nchakam Lyrics in Gujarati ॥ વરાહપઞ્ચકમ્ ॥

વરાહપઞ્ચકમ્ Lyrics in Gujarati: પ્રહ્લાદ-હ્લાદહેતું સકલ-ગુણગણં સચ્ચિદાનન્દમાત્રં સૌહ્યાસહ્યોગ્રમૂર્તિં સદભયમરિશઙ્ખૌ રમાં બિભ્રતં ચ। અંહસ્સંહારદક્ષં વિધિ-ભવ-વિહગેન્દ્રે-ન્દ્રાદિ-વન્દ્યં રક્ષો-વક્ષોવિદારોલ્લસ-દમલદૃશં નૌમિ લક્ષ્મીનૃસિંહમ્॥૧॥ વામાઙ્કસ્થ-ધરાકરાઞ્જલિપુટ-પ્રેમાતિ-હૃષ્ટાન્તરં સીમાતીતગુણં ફણીન્દ્રફણગં શ્રીમાન્ય-પાદાંબુજમ્। કામાદ્યાકરચક્ર-શઙ્ખસુવરોદ્ધામાભયોદ્યત્કરં સામાદીડ્ય-વરાહરૂપમમલં હે માનસેમં સ્મર॥૨॥ કોલાય લસદાકલ્પ-જાલાય વનમાલિને। નીલાય નિજભક્તૌઘ-પાલાય હરયે નમઃ॥૩॥ ધાત્રીં શુભગુણપાત્રીમાદાય અશેષવિબુધ-મોદય। શેષેતમિમદોષે ધાતું હાતું ચ શંકિનં શંકે॥૪॥ નમોઽસ્તુ હરયે યુક્તિ ગિરયે નિર્જિતારયે। સમસ્ત-ગુરવે કલ્પતરવે પરવેદિનામ્॥૫॥ ॥ઇતિ શ્રીવાદિરાજયતિ-કૃતં વરાહપઞ્ચકં સંપૂર્ણમ્॥

Scroll to top