Ashtaka

Vrinda Devi Ashtakam Lyrics in Gujarati

Vrindadevyashtakam Lyrics in Gujarati:

વૃન્દાદેવ્યષ્ટકમ્

વિશ્વનાથચક્રવર્તી ઠકુરકૃતમ્ ।
ગાઙ્ગેયચામ્પેયતડિદ્વિનિન્દિરોચિઃપ્રવાહસ્નપિતાત્મવૃન્દે ।
બન્ધૂકબન્ધુદ્યુતિદિવ્યવાસોવૃન્દે નુમસ્તે ચરણારવિન્દમ્ ॥ ૧॥

બિમ્બાધરોદિત્વરમન્દહાસ્યનાસાગ્રમુક્તાદ્યુતિદીપિતાસ્યે ।
વિચિત્રરત્નાભરણશ્રિયાઢ્યે વૃન્દે નુમસ્તે ચરણારવિન્દમ્ ॥ ૨॥

સમસ્તવૈકુણ્ઠશિરોમણૌ શ્રીકૃષ્ણસ્ય વૃન્દાવનધન્યધામિન્ ।
દત્તાધિકારે વૃષભાનુપુત્ર્યા વૃન્દે નુમસ્તે ચરણારવિન્દમ્ ॥ ૩॥

ત્વદાજ્ઞયા પલ્લવપુષ્પભૃઙ્ગમૃગાદિભિર્માધવકેલિકુઞ્જાઃ ।
મધ્વાદિભિર્ભાન્તિ વિભૂષ્યમાણાઃ વૃન્દે નુમસ્તે ચરણારવિન્દમ્ ॥ ૪॥

ત્વદીયદૌત્યેન નિકુઞ્જયૂનોઃ અત્યુત્કયોઃ કેલિવિલાસસિદ્ધિઃ ।
ત્વત્સૌભગં કેન નિરુચ્યતાં તદ્વૃન્દે નુમસ્તે ચરણારવિન્દમ્ ॥ ૫॥

રાસાભિલાષો વસતિશ્ચ વૃન્દાવને ત્વદીશાઙ્ઘ્રિસરોજસેવા ।
લભ્યા ચ પુંસાં કૃપયા તવૈવ વૃન્દે નુમસ્તે ચરણારવિન્દમ્ ॥ ૬॥

ત્વં કીર્ત્યસે સાત્વતતન્ત્રવિદ્ભિઃ લીલાભિધાના કિલ કૃષ્ણશક્તિઃ ।
તવૈવ મૂર્તિસ્તુલસી નૃલોકે વૃન્દે નુમસ્તે ચરણારવિન્દમ્ ॥ ૭॥

ભક્ત્યા વિહીના અપરાધલેશૈઃ ક્ષિપ્તાશ્ચ કામાદિતરઙ્ગમધ્યે ।
કૃપામયિ ત્વાં શરણં પ્રપન્નાઃ વૃન્દે નુમસ્તે ચરણારવિન્દમ્ ॥ ૮॥

વૃન્દાષ્ટકં યઃ શૃણુયાત્પઠેચ્ચ વૃન્દાવનાધીશપદાબ્જભૃઙ્ગઃ ।
સ પ્રાપ્ય વૃન્દાવનનિત્યવાસં તત્પ્રેમસેવાં લભતે કૃતાર્થઃ ॥ ૯॥

ઇતિ વિશ્વનાથચક્રવર્તી ઠકુરકૃતં વૃન્દાદેવ્યષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Add Comment

Click here to post a comment