Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Yamuna Ashtapadi Lyrics in Gujarati | River Yamunashtaka

Yamuna Ashtapadi Lyrics in Gujarati | River Yamunashtaka

96 Views

Yamunashtapadi Lyrics in Gujarati:

યમુનાષ્ટપદી

નમો દેવિ યમુને નમો દેવિ યમુને
હર કૃષ્ણમિલનાન્તરાયમ્ ।
નિજનાથમાર્ગદાયિનિ કુમારી-
કામપૂરિકે કુરુ ભક્તિરાયમ્ ॥ ધ્રુ૦॥

મધપકુલકલિતકમલીવલીવ્યપદેશ-
ધારિતશ્રીકૃષ્ણયુતભક્તહૃદયે ।
સતતમતિશયિતહરિભાવના-
જાતતત્સારૂપ્યગદિતહૃદયે ॥ ૧॥

નિજકૂલભવવિવિધતરુકુસુમ-
યુતનીરશોભયા વિલસદલિવૃન્દે ।
સ્મારયસિ ગોપીવૃન્દપૂજિત-
સરસમીશવપુરાનન્દકન્દે ॥ ૨॥

ઉપરિ બલદમલકમલારુણ-
દ્યુતિરેણુપરિમલિતજલભરેણામુના ।
વ્રજયુવતિકુચકુમ્ભકુઙ્કુમારુણ-
મુરઃ સ્મારયામિ મારપિતુરધુના ॥ ૩॥

અધિરજનિ હરિવિહૃતિમીક્ષિતું
કુવલયાભિધસુભગનયનાન્યુશતિ તનુષે ।
નયનયુગમલ્પમિતિ બહુતરાણિ
ચ તાનિ રસિકતાનિધિતયા કુરુષે ॥ ૪॥

રજનિજાગરજનિતરાગરઞ્જિત-
નયનપઙ્કજૈરહનિ હરિમીક્ષસે ।
મકરન્દરભરમિષેણાનન્દપૂરિતા
સતતમિહ હર્ષાશ્રુ મુઞ્ચસે ॥ ૫॥

તટગતાનેકશુકસારિકામુનિ-
ગણસ્તુતવિવિધગુણસીધુસાગરે ।
સઙ્ગતા સતતમિહ ભક્તજન-
તાપહૃદિ રાજસે રાસરસસાગરે ॥ ૬॥

રતિભરશ્રમજલોદિતકમલ-
પરિમલવ્રજયુવતિમોદે ।
તાટઙ્કચલનસુનિરસ્તસઙ્ગીત-
યુતમદમુદિતમધુપકૃતવિનોદે ॥ ૭॥

નિજવ્રજજનાવનાત્તગોવર્દ્ધને
રાધિકાહૃદયગતહૃદયકમલે ।
રતિમતિશયિતરસવિઠ્ઠલસ્યાશુ
કુરુ વેણુનિનદાહ્વાનસરલે ॥ ૮॥

શ્લોકૌ ।
વ્રજપરિવૃઢવલ્લભે કદા ત્વ-
ચ્ચરણસરોરુહમીક્ષણાસ્પદં મે ।
તવ તટગતવાલુકાઃ કદાહં
સકલનિજાઙ્કગતા મુદા કરિષ્યે ॥ ૧॥

વૃન્દાવને ચારુબૃહદ્વને મ-
ન્મનોરથં પૂરય સૂરસૂતે ।
દૃગ્ગોચરઃ કૃષ્ણવિહાર એવ
સ્થિતિસ્ત્વદીયે તટ એવ ભૂયાત્ ॥ ૨॥

ઇતિ શ્રીવિઠ્ઠલેશ્વરવિરચિતા યમુનાષ્ટપદી સામાપ્ત ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *