Ashtaka

Yamunashtakam 7 Lyrics in Gujarati | River Yamunashtaka

River Shri Yamuna Ashtakam 7 Lyrics in Gujarati:

શ્રીયમુનાષ્ટકમ્ ૭
ત્વયિ સ્નાતા ધ્યાતા તવ સલિલપાતા નમયિતા
સ્તુતેઃ કર્તા ધર્તા તવ રજસિ મર્તા રવિસુતે ।
ન ચૈવાખ્યાં વક્તા શમનસદને યાતિ યમુને
નમામસ્ત્વાં નિત્યાં સકલગુણયુક્તાં રવિસુતામ્ ॥ ૧॥

મુરારાતેઃ કાયપ્રતિમલલિતં વારિ દધતીં
કલિન્દાદ્રેઃ શૃઙ્ગાદપિ પતનશીલાં ગતિમતીમ્ ।
સ્વપાદાબ્જં ધ્યાતુર્જનિમરણશોકં વિતુદતીં
નમામસ્ત્વાં નિત્યાં સકલગુણયુક્તાં રવિસુતામ્ ॥ ૨॥

કદમ્બાનાં પુષ્પાવલિભિરનિશં રૂષિતજલાં
વિધીન્દ્રાદ્યૈર્દેવૈર્મુનિજનકુલૈઃ પૂજિતપદામ્ ।
ભ્રમદ્ગોગોધુગ્ભિર્વિહગનિકરૈર્ભૂષિતતટાં
નમામસ્ત્વાં નિત્યાં સકલગુણયુક્તાં રવિસુતામ્ ॥ ૩॥

રણદ્ભૃઙ્ગશ્રેણીવિકસિતસરોજઆવલિયુતાં
તરઙ્ગાન્તર્ભ્રામ્યન્મકરસફરીકચ્છપકુલામ્ ।
જલક્રીડદ્રામાનુજચરણસંશ્લેષરસિકાં
નમામસ્ત્વાં નિત્યાં સકલગુણયુક્તાં રવિસુતામ્ ॥ ૪॥

તરુશ્રેણીકુઞ્જાવલિભિરભિતઃ શોભિતતટાં
મહોક્ષાણાં શૃઙ્ગાવલિભિરભિતો મર્દિતતટામ્ ।
સ્થિતાં વૃન્દાટવ્યાં સતતમભિતઃ પુષ્પિતવનાં
નમામસ્ત્વાં નિત્યાં સકલગુણયુક્તાં રવિસુતામ્ ॥ ૫॥

નિશાયાં યસ્યાં બિમ્બિતમમલતારાગણમહો
વિલોક્યોત્કણ્ઠન્તે સકલસફરા અત્તુમનિશમ્ ।
વિકીર્ણં લાજાનાં નિકરમિતિ મત્વા સરભસં
નમામસ્ત્વાં નિત્યાં સકલગુણયુક્તાં રવિસુતામ્ ॥ ૬॥

શરન્મેઘચ્છાયા સકલમનુજૈર્યત્સલિલગા
હરેઃ સ્વસ્યામાપ્તું સ્નપનમિતિ બુદ્ધ્યા સરભસમ્ ।
કિમાયાતા ગર્ભે સુરસરિદહો તર્ક્યત ઇતિ
નમામસ્ત્વાં નિત્યાં સકલગુણયુક્તાં રવિસુતામ્ ॥ ૭॥

નૃણામીક્ષામાત્રાદપિ સકલસૌખ્યં વિદધતી-
મનાયાસેનૈવાખિલભુવનભોગ્યં પ્રદદતીમ્ ।
સ્વકાન્તીનાં વ્યૂહૈર્બલભિદુપલં ચાપિ તુદતીં
નમામસ્ત્વાં નિત્યાં સકલગુણયુક્તાં રવિસુતામ્ ॥ ૮॥

મમૈષા વિજ્ઞપ્તિઃ પદકમલયોસ્તે તરણિજે
બટે હા ભાણ્ડીરે તવ વિમલતીરે નિવસતઃ ।
હરે કૃષ્ણેત્યુચ્ચૈરપિ ચ તવ નામાનિ ગદતઃ
સદા વૃન્દારણ્યે જનનિ જનનં યાતુ મમ વૈ ॥ ૯॥

કિમાયાતા કાલઃ સ ઇહ જનને મે હતવિધે-
ર્યદાયાતઃ કૃષ્ણો મધુમધુરવાઙ્નિર્ઝરજલૈઃ ।
શ્રુતેર્માર્ગં સિઞ્ચન્કરકમલયુગ્મેન સહસા
મદઙ્ગં સ્વાઙ્ગે હા વ્રતતિમિવ વૃક્ષો ગમયિતા ॥ ૧૦॥

ઇદં સ્તોત્રં પ્રાતઃ પઠતિ યમુનાયાઃ પ્રતિદિનં
શરીરી યસ્તસ્યોપરિ ભવતિ પ્રીતા રવિસુતા ।
હરેઃ પ્રેષ્ઠો ભૂત્વા હરિચરણભક્તિં ચ લભતે
ભુવો ભોગાન્મુક્ત્વા વ્રજતિ મરણાન્તે હરિપદમ્ ॥ ૧૧॥

ઇતિ શ્રીવનમાલિશાસ્ત્રિવિરચિતં શ્રીયમુનાષ્ટકમ્ ।

Add Comment

Click here to post a comment