Ashtaka

Yamunashtakam 8 Lyrics in Gujarati | River Yamunashtaka

River Shri Yamuna Ashtakam 8 Lyrics in Gujarati:

શ્રીયમુનાષ્ટકમ્ ૮
વ્રજાધિરાજ-નન્દનામ્બુદાભ-ગાત્ર-વન્દના-
નુલેપ-ગન્ધ-વાહિનીં ભવાબ્ધિ-બીજ-દાહિનીમ્ ।
જગત્ત્રયે યશસ્વિનીં લસત્સુધી-પયસ્વિનીં
ભજે કલિન્દનન્દિનીં દુરન્તમોહમઞ્જરીમ્ ॥૧॥

રસૈક-સીમ-રાધિકા-પદાબ્જ-ભક્તિ-સાધિકાં
તદઙ્ગ-રાગ-પિઞ્જર-પ્રભાત-પુઞ્જ-મઞ્જુલામ્ ।
સ્વરોચિષાતિ-મઞ્જુલાં કૃતાજનાધિગઞ્જનાં
ભજે કલિન્દનન્દિનીં દુરન્તમોહમઞ્જરીમ્ ॥૨॥

વ્રજેન્દ્ર-સૂનુ-રાધિકા-હૃદિ પ્રપૂર્ણ-માનયો-
ર્મહા-રસાબ્ધિ-પૂરયોરિવાતિતીવ્ર-વેગતઃ ।
બહિઃ સમુચ્છલન્-નવ-પ્રવાહ-રૂપિણીમહં
ભજે કલિન્દનન્દિનીં દુરન્તમોહમઞ્જરીમ્ ॥૩॥

વિચિત્ર-રત્ન-બદ્ધ-સત્તટ-દ્વય-શ્રિયોજ્જ્વલાં
વિચિત્ર-હંસ-સારસાદ્ય્-અનન્ત-પક્ષિ-સઙ્કુલામ્ ।
વિચિત્ર-હૈમ-મેખલાં કૃતાતિદીન-પાલનાં
ભજે કલિન્દનન્દિનીં દુરન્તમોહમઞ્જરીમ્ ॥૪॥

વહન્તિકાં પ્રિયાં હરેર્મહા-કૃપા-સ્વરૂપિણીં
વિશુદ્ધ-ભક્તિમુજ્જ્વલાં પરે રસાત્મિકાં વિદુઃ ।
સુધા-સ્રુતિં ત્વલૌકિકીં પરેશ-વર્ણ-રૂપિણીં
ભજે કલિન્દનન્દિનીં દુરન્તમોહમઞ્જરીમ્ ॥૫॥

સુરેન્દ્ર-વૃન્દ-વન્દ્યયા રસાદધિષ્ઠતે વને
સદોપલબ્ધિ-માધવાદ્ભુતૌક-સદ્રસોન્મદામ્ ।
અતીવ વિહ્વલામિવોચ્ચલત્તરઙ્ગ-દોર્લતાં
ભજે કલિન્દનન્દિનીં દુરન્તમોહમઞ્જરીમ્ ॥૬॥

પ્રફુલ્લ-પઙ્કજાનનાં લસન્-નવોત્પલેક્ષણાં
રથાઙ્ગ-નામ-યુગ્મક-સ્તનીમુદાર-હંસકામ્ ।
નિતમ્બ-ચારુ-રોધસં હરેઃ પ્રિયાં રસોજ્જ્વલાં
ભજે કલિન્દનન્દિનીં દુરન્તમોહમઞ્જરીમ્ ॥૭॥

સમસ્ત-વેદ-મસ્તકૈરગમ્ય-વૈભવાં સદા
મહા-મુનીન્દ્ર-નારદાદિભિઃ સદૈવ ભાવિતામ્ ।
અતુલ્ય-પામરૈરપિ શ્રિતાં પુમર્થ-સારદાં
ભજે કલિન્દનન્દિનીં દુરન્તમોહમઞ્જરીમ્ ॥૮॥

ય એતદષ્ટકં બુધસ્ત્રિકાલમાદ્રિતઃ પઠેત્
કલિન્દ-નન્દિનીં હૃદા વિચિન્ત્ય વિશ્વ-વન્દિતામ્ ।
ઇહૈવ રાધિકા-પતેઃ પદાબ્જ-ભક્તિમુત્તમામ્
અવાપ્ય સ ધ્રુવં ભવેત્પરત્ર તુષ્ટયાનુગઃ ॥

ઇતિ શ્રીમદ્ધિત-હરિવંશ-ચન્દ્ર-ગોસ્વામિના વિરચિતં
યમુનાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।