Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Dharma Shasta | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Bengali

Shri Dharmasastha Sahasranamavali Lyrics in Bengali:

॥ শ্রীধর্মশাস্তা অথবা শ্রীহরিহরপুত্রসহস্রনামাবলী ॥
ওঁ নমো ভগবতে ভূতনাথায় ।

ওঁ শিবপুত্রায় নমঃ ।
ওঁ মহাতেজসে নমঃ ।
ওঁ শিবাকার্যধুরন্ধরায় নমঃ ।
ওঁ শিবপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ শিবজ্ঞানিনে নমঃ ।
ওঁ শৈবধর্মর্সুরক্ষকায় নমঃ ।
ওঁ শংখধারিণে নমঃ ।
ওঁ সুরাধ্যক্ষায় নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রমৌলয়ে নমঃ ।
ওঁ সুরোত্তমায় নমঃ । ১০ ।

ওঁ কামেশায় নমঃ ।
ওঁ কামতেজস্বিনে নমঃ ।
ওঁ কামাদি ফলসংয়ুতায়ে নমঃ ।
ওঁ কল্যাণায় নমঃ ।
ওঁ কোমলাংগায় নমঃ ।
ওঁ কল্যাণফলদায়কায় নমঃ ।
ওঁ করুণাব্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ কর্মদক্ষায় নমঃ ।
ওঁ করুণারসসাগরায় নমঃ ।
ওঁ জগত্প্রিয়ায় নমঃ । ২০ ।

ওঁ জগদ্রক্ষায় নমঃ ।
ওঁ জগদানন্দদায়কায় নমঃ ।
ওঁ জয়াদিশক্তি সংসেব্যায় নমঃ ।
ওঁ জনাহ্লাদায় নমঃ ।
ওঁ জিগীষুকায় নমঃ ।
ওঁ জিতেন্দ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ জিতক্রোধায় নমঃ ।
ওঁ জিতসেবারি সংখকায় নমঃ ।
ওঁ জৈমিন্যাদ্ ৠষিসংসেব্যায় নমঃ ।
ওঁ জরামরণনাশকায় নমঃ । ৩০ ।

ওঁ জনার্দনসুতায় নমঃ ।
ওঁ জ্যেষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ জ্যেষ্ঠাদিগণ সেবিতায় নমঃ ।
ওঁ জন্মহীনায় নমঃ ।
ওঁ জিতামিত্রায় নমঃ ।
ওঁ জনকেনাঽভিপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ পরমেষ্ঠিনে নমঃ ।
ওঁ পশুপতয়ে নমঃ ।
ওঁ পংকজাসনপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ পুরহন্তায় নমঃ । ৪০ ।

ওঁ পুরত্রাতয়ে নমঃ ।
ওঁ পরমৈশ্বর্যদায়কায় নমঃ ।
ওঁ পবনাদিসুরৈঃ সেব্যায় নমঃ ।
ওঁ পংচব্রহ্ম পরায়ণায় নমঃ ।
ওঁ পার্বতীতনয়ায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ।
ওঁ পরানন্দায় নমঃ ।
ওঁ পরাত্পরায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মিষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞাননিরতায় নমঃ ৫০ ।

ওঁ গুণাগুণনিরূপকায় নমঃ ।
ওঁ গুণাধ্যক্ষায় নমঃ ।
ওঁ গুণনিধয়ে নমঃ ।
ওঁ গোপালেনাঽভিপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ গোরক্ষকায় নমঃ ।
ওঁ গোধনায় নমঃ ।
ওঁ গজারূঢায় নমঃ ।
ওঁ গজপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ গজগ্রীবায় নমঃ ।
ওঁ গজস্কন্ধায় নমঃ । ৬০ ।

ওঁ গভস্তয়ে নমঃ ।
ওঁ গোপতয়ে নমঃ ।
ওঁ প্রভবে নমঃ ।
ওঁ গ্রামপালায় নমঃ ।
ওঁ গজাধ্যক্ষায় নমঃ ।
ওঁ দিগ্গজেনাঽভিপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ গণাধ্যক্ষায় নমঃ ।
ওঁ গণপতিয়ে নমঃ ।
ওঁ গবাংপতয়ে নমঃ ।
ওঁ অহর্পতয়ে নমঃ । ৭০ ।

ওঁ জটাধরায় নমঃ ।
ওঁ জলনিভায় নমঃ ।
ওঁ জৈমিন্যাদ্ ঋষি পূজিতায় নমঃ ।
ওঁ জলন্ধরনিহন্ত্রে নমঃ ।
ওঁ শোণাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ শোণবাসকায় নমঃ ।
ওঁ সুরাধিপায় নমঃ ।
ওঁ শোকহন্ত্রে নমঃ ।
ওঁ শোভাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ সূর্যতৈজসায় নমঃ । ৮০ ।

ওঁ সুরার্চিতায় নমঃ ।
ওঁ সুরৈর্বন্দ্যায় নমঃ ।
ওঁ শোণাংগায় নমঃ ।
ওঁ শাল্মলীপতয়ে নমঃ ।
ওঁ সুজ্যোতিষে নমঃ ।
ওঁ শরবীরঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ শরদ্চন্দ্রনিভাননায় নমঃ ।
ওঁ সনকাদিমুনিধ্যেয়ায় নমঃ ।
ওঁ সর্বজ্ঞানপ্রদায়ায় নমঃ ।
ওঁ বিভবে নমঃ । ৯০ ।

ওঁ হলায়ুধায় নমঃ ।
ওঁ হংসনিভায় নমঃ ।
ওঁ হাহা হূহূ মুখস্তুতায় নমঃ ।
ওঁ হরিপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ হরপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ হংসায় নমঃ ।
ওঁ হর্যক্ষাসনতত্পরায় নমঃ ।
ওঁ পাবনায় নমঃ ।
ওঁ পাবকনিভায়ে নমঃ ।
ওঁ ভক্তপাপবিনাশনায় নমঃ । ১০০ ।

ওঁ ভসিতাংগায় নমঃ ।
ওঁ ভয়ত্রাত্রে নমঃ ।
ওঁ ভানুমতে নমঃ ।
ওঁ ভয়নাশনায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুণ্ড্রকায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিনয়নায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুণ্ড্রাংকিতমস্তকায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ দেববরায় নমঃ ।
ওঁ দেবারিকুলনাশকায় নমঃ । ১১০ ।

ওঁ দেবসেনাধিপায় নমঃ ।
ওঁ তেজসে নমঃ ।
ওঁ তেজোরাশয়ে নমঃ ।
ওঁ দশাননায় নমঃ ।
ওঁ দারুণায় নমঃ ।
ওঁ দোষহন্ত্রে নমঃ ।
ওঁ দোর্দণ্ডায় নমঃ ।
ওঁ দণ্ডনায়কায় নমঃ ।
ওঁ ধনুষ্পাণয়ে নমঃ ।
ওঁ ধরাধ্যক্ষায় নমঃ । ১২০ ।

ওঁ ধনিকায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মবত্সলায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মনিরতায় নমঃ ।
ওঁ ধনুঃশাস্ত্র পরায়ণায় নমঃ ।
ওঁ স্থূলকর্ণায় নমঃ ।
ওঁ স্থূলতনবে নমঃ ।
ওঁ স্থূলাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ স্থূলবাহুকায় নমঃ ।
ওঁ তনূত্তমায় নমঃ । ১৩০ ।

ওঁ তনুত্রাণায় নমঃ ।
ওঁ তারকায় নমঃ ।
ওঁ তেজসাংপতয়ে নমঃ ।
ওঁ য়োগীশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ য়োগনিধয়ে নমঃ ।
ওঁ য়োগীনায় নমঃ ।
ওঁ য়োগসংস্থিতায় নমঃ ।
ওঁ মন্দারবাটিকায় নমঃ ।
ওঁ মত্তায় নমঃ ।
ওঁ মলয়ালচলবাসভুবে নমঃ । ১৪০ ।

ওঁ মন্দারকুসুমপ্রখ্যায় নমঃ ।
ওঁ মন্দমারুতসেবিতায় নমঃ ।
ওঁ মহাভাসায় নমঃ ।
ওঁ মহাবক্ষসে নমঃ ।
ওঁ মনোহরমদার্চিতায় নমঃ ।
ওঁ মহোন্নতায় নমঃ ।
ওঁ মহাকায়ায় নমঃ ।
ওঁ মহানেত্রায় নমঃ ।
ওঁ মহাহনুবে নমঃ ।
ওঁ মরুত্পূজ্যায় নমঃ । ১৫০ ।

ওঁ মানধনায় নমঃ ।
ওঁ মোহনায় নমঃ ।
ওঁ মোক্ষদায়কায় নমঃ ।
ওঁ মিত্রায় নমঃ ।
ওঁ মেধায় নমঃ ।
ওঁ মহৌজস্বিনে নমঃ ।
ওঁ মহাবর্ষপ্রদায়কায় নমঃ ।
ওঁ ভাষকায় নমঃ ।
ওঁ ভাষ্য শাস্ত্রজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ ভানুমতে নমঃ । ১৬০ ।

ওঁ ভানুতৈজসে নমঃ ।
ওঁ ভীষগে নমঃ ।
ওঁ ভবানীপুত্রায় নমঃ ।
ওঁ ভবতারণ কারণায় নমঃ ।
ওঁ নীলাংবরায় নমঃ ।
ওঁ নীলনিভায় নমঃ ।
ওঁ নীলগ্রীবায় নমঃ ।
ওঁ নিরণ্জনায় নমঃ ।
ওঁ নেত্রত্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ নিষাদজ্ঞায় নমঃ । ১৭০ ।

ওঁ নানারত্নোপশোভিতায় নমঃ ।
ওঁ রত্নপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ রমাপুত্রায় নমঃ ।
ওঁ রময়া পরিতোষিতায় নমঃ ।
ওঁ রাজসেব্বায় নমঃ ।
ওঁ রাজধনায় নমঃ ।
ওঁ রণদোর্দণ্ডমণ্ডিতায় নমঃ ।
ওঁ রমণায় নমঃ ।
ওঁ রেণুকাসেব্যায় নমঃ ।
ওঁ রজনীচরদারণায় নমঃ । ১৮০ ।

ওঁ ঈশানায় নমঃ ।
ওঁ ইভরাট্সেব্যায় নমঃ ।
ওঁ ঈষণাত্রয়নাশনায় নমঃ ।
ওঁ ইডাবাসায় নমঃ ।
ওঁ হেমনিভায় নমঃ ।
ওঁ হৈমপ্রাকারশোভিতায় নমঃ ।
ওঁ হয়প্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ হয়গ্রীবায় নমঃ ।
ওঁ হংসায় নমঃ ।
ওঁ হরিহরাত্মজায় নমঃ । ১৯০ ।

ওঁ হাটস্ফটিকপ্রখ্যায় নমঃ ।
ওঁ হংসারূঢেনসেবিতায় নমঃ ।
ওঁ বনবাসায় নমঃ ।
ওঁ বনাধ্যক্ষায় নমঃ ।
ওঁ বামদেবায় নমঃ ।
ওঁ বারাননায় নমঃ ।
ওঁ বৈবস্বতপতয়ে নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ বিরাড্ রূপায় নমঃ ।
ওঁ বিশাংপতিয়ে নমঃ । ২০০ ।

ওঁ বেণুনাদায় নমঃ ।
ওঁ বরগ্রীবায় নমঃ ।
ওঁ বরাভয়করান্বিতায় নমঃ ।
ওঁ বর্চস্বিনে নমঃ ।
ওঁ বিপুলগ্রীবায় নমঃ ।
ওঁ বিপুলাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ বিনোদবানে নমঃ ।
ওঁ বৈণবারণ্যবাসায় নমঃ ।
ওঁ বামদেবেনসেবিতায় নমঃ ।
ওঁ বেত্রহস্তায় নমঃ । ২১০ ।

ওঁ বেদনিধয়ে নমঃ ।
ওঁ বংশদেবায় নমঃ ।
ওঁ বরাংগায় নমঃ ।
ওঁ হ্রীংকারায় নমঃ ।
ওঁ হ্রিংমনায় নমঃ ।
ওঁ হ্রিষ্টায়া নমঃ ।
ওঁ হিরণ্যায় নমঃ ।
ওঁ হেমসংভবায় নমঃ ।
ওঁ হুতাশায় নমঃ ।
ওঁ হুতনিষ্পন্নায় নমঃ । ২২০ ।

ওঁ হুংকারাকৃতিসুপ্রভ্বে নমঃ ।
ওঁ হব্যবাহায় নমঃ ।
ওঁ হব্যকরায় নমঃ ।
ওঁ অট্টহাসায় নমঃ ।
ওঁ অপরাহতায় নমঃ ।
ওঁ অণুরূপায় নমঃ ।
ওঁ রূপকরায় নমঃ ।
ওঁ অচরায় নমঃ ।
ওঁ অতনুরূপকায় নমঃ ।
ওঁ হংসমন্ত্রায় নমঃ । ২৩০ ।

ওঁ হুতভুগে নমঃ ।
ওঁ হেমাংবরায় নমঃ ।
ওঁ সুলক্ষণায় নমঃ ।
ওঁ নীপপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ নীলবাসসে নমঃ ।
ওঁ নিধিপালায় নমঃ ।
ওঁ নিরাতপায় নমঃ ।
ওঁ ক্রোডহস্তায় নমঃ ।
ওঁ তপস্ত্রাত্রে নমঃ ।
ওঁ তপোরক্ষায় নমঃ । ২৪০ ।

ওঁ তপাহ্বয়ায় নমঃ ।
ওঁ মূর্ধাভিষিক্তায় নমঃ ।
ওঁ মানিনে নমঃ ।
ওঁ মন্ত্ররূপায় নমঃ
ওঁ ম্রুডায় নমঃ ।
ওঁ মনবে নমঃ ।
ওঁ মেধাবিয়ে নমঃ ।
ওঁ মেধসায় নমঃ ।
ওঁ মুষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ মকরায় নমঃ । ২৫০ ।

ওঁ মকরালয়ায় নমঃ ।
ওঁ মার্তাণ্ডায় নমঃ ।
ওঁ মণ্জুকেশায় নমঃ ।
ওঁ মাসপালায় বনমঃ ।
ওঁ মহৌষধয়ে নমঃ ।
ওঁ শ্রোত্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ শোভমানায় নমঃ ।
ওঁ সবিতে নমঃ ।
ওঁ সর্বদেশিকায় নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রহাসায় নমঃ । ২৬০ ।

ওঁ শমায় নমঃ ।
ওঁ শক্তায় নমঃ ।
ওঁ শশিভাসায় নমঃ ।
ওঁ শমাধিকায় নমঃ ।
ওঁ সুদন্তায় নমঃ ।
ওঁ সুকপোলায় নমঃ ।
ওঁ ষড্বর্ণায় নমঃ ।
ওঁ সম্পদোঽধিপায় নমঃ ।
ওঁ গরল়ায় নমঃ ।
ওঁ কালকণ্ঠায় নমঃ । ২৭০ ।

ওঁ গোনেতায়ে নমঃ ।
ওঁ গোমুখপ্রভবে নমঃ ।
ওঁ কৌশিকায় নমঃ ।
ওঁ কালদেবায় নমঃ ।
ওঁ ক্রোশকায় নমঃ ।
ওঁ ক্রৌংচভেদকায় নমঃ ।
ওঁ ক্রিয়াকরায় নমঃ ।
ওঁ কৃপালুবে নমঃ ।
ওঁ করবীরকরেরুহায় নমঃ ।
ওঁ কন্দর্পদর্পহারিণে নমঃ । ২৮০ ।

ওঁ কামদাতে নমঃ ।
ওঁ কপালকায় নমঃ ।
ওঁ কৈলাসবাসায় নমঃ ।
ওঁ বরদায় নমঃ ।
ওঁ বিরোচনায় নমঃ ।
ওঁ বিভাবসুবে নমঃ ।
ওঁ বভ্রুবাহায় নমঃ ।
ওঁ বলাধ্যক্ষায় নমঃ ।
ওঁ ফণামণিবিভূষণায় নমঃ ।
ওঁ সুন্দরায় নমঃ । ২৯০ ।

ওঁ সুমুখায় নমঃ ।
ওঁ স্বচ্ছায় নমঃ ।
ওঁ সভাসদে নমঃ ।
ওঁ সভাকরায় নমঃ ।
ওঁ শরানিবৃত্তায় নমঃ ।
ওঁ শক্রাপ্তায় নমঃ ।
ওঁ শরণাগতপালকায় নমঃ ।
ওঁ তীক্ষণদংষ্ট্রায় নমঃ ।
ওঁ দীর্ঘজিহ্বায় নমঃ ।
ওঁ পিংগলাক্ষায় নমঃ । ৩০০ ।

ওঁ পিশাচহে নমঃ ।
ওঁ অভেদ্যায় নমঃ ।
ওঁ অংগধাড্যায় নমঃ ।
ওঁ ভোজপালায় নমঃ ।
ওঁ ভূপতয়ে নমঃ ।
ওঁ গ্রিধ্রনাসায় নমঃ ।
ওঁ অবিষহ্যায় নমঃ ।
ওঁ দিগ্দেহায় নমঃ ।
ওঁ দৈন্যদাহকায় নমঃ ।
ওঁ বাডবপূরিতমুখায় নমঃ । ৩১০ ।

ওঁ ব্যাপকায় নমঃ ।
ওঁ বিষমোচকায় নমঃ ।
ওঁ বসন্তায় নমঃ ।
ওঁ সমরক্রুদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ পুংগবায় নমঃ ।
ওঁ পংকজাসনায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বদর্পায় নমঃ ।
ওঁ নিশ্চিতাজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ নাগাভরণভূষিতায় নমঃ ।
ওঁ ভরতায় নমঃ । ৩২০ ।

ওঁ ভৈরবাকারায় নমঃ ।
ওঁ ভরণায় নমঃ ।
ওঁ বামনক্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ সিংহাস্যায় নমঃ ।
ওঁ সিংহরূপায় নমঃ ।
ওঁ সেনাপতিয়ে নমঃ ।
ওঁ সকারকায় নমঃ ।
ওঁ সনাতনায়ে নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধরূপিণে নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধধর্মপরায়ণায় নমঃ । ৩৩০ ।

ওঁ আদিত্যরূপায় নমঃ ।
ওঁ আপদ্ঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ অমৃতাব্ধিনিবাসভুবে নমঃ ।
ওঁ য়ুবরাজায় নমঃ ।
ওঁ য়োগিবর্যায় নমঃ ।
ওঁ উষস্তেজসে নমঃ ।
ওঁ উডুপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ দেবাদিদেবায় নমঃ ।
ওঁ দৈবজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ তাম্রোষ্টায় নমঃ । ৩৪০ ।

ওঁ তাম্রলোচনায় নমঃ ।
ওঁ পিংগলাক্ষায়া নমঃ ।
ওঁ পিংছচূডায় নমঃ ।
ওঁ ফণামণিবিভূষিতায় নমঃ ।
ওঁ ভুজংগভূষণায় নমঃ ।
ওঁ ভোগায় নমঃ ।
ওঁ ভোগানন্দকরায় নমঃ ।
ওঁ অব্যয়ায় নমঃ ।
ওঁ পংচহস্তেনসম্পূজ্যায় নমঃ ।
ওঁ পংচবাণেন সেবিতায় নমঃ । ৩৫০ ।

ওঁ ভবায় নমঃ ।
ওঁ শর্বায় নমঃ ।
ওঁ ভানুময়ায় নমঃ ।
ওঁ প্রজাপত্যস্বরূপকায় নমঃ ।
ওঁ স্বচ্ছন্দায় নমঃ ।
ওঁ ছন্দঃশাস্ত্রজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ দান্তায় নমঃ ।
ওঁ দেবমনুপ্রভবে নমঃ ।
ওঁ দশভুজে নমঃ ।
ওঁ দশাধ্যক্ষায় নমঃ । ৩৬০ ।

ওঁ দানবানাং বিনাশনায় নমঃ ।
ওঁ সহস্রাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ শরোত্পন্নায় নমঃ ।
ওঁ শতানন্দসমাগমায় নমঃ ।
ওঁ গৃধ্রাদ্রিবাসায় নমঃ ।
ওঁ গংভীরায় নমঃ ।
ওঁ গন্ধগ্রাহায় নমঃ ।
ওঁ গণেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ গোমেধায় নমঃ ।
ওঁ গণ্ডকাবাসায় নমঃ । ৩৭০ ।

ওঁ গোকুলৈঃ পরিবারিতায় নমঃ ।
ওঁ পরিবেষায় নমঃ ।
ওঁ পদজ্ঞানিনে নমঃ ।
ওঁ প্রিয়ঙ্গুদ্রুমবাসকায় নমঃ ।
ওঁ গুহাবাসায় নমঃ ।
ওঁ গুরুবরায় নমঃ ।
ওঁ বন্দনীয়ায় নমঃ ।
ওঁ বদান্যকায় নমঃ ।
ওঁ বৃত্তাকারায় নমঃ ।
ওঁ বেণুপাণয়ে নমঃ । ৩৮০ ।

ওঁ বীণাদণ্ডধরায় নমঃ ।
ওঁ হরায় নমঃ ।
ওঁ হৈমীড্যায় নমঃ ।
ওঁ হোতৃসুভগায় নমঃ ।
ওঁ হৌত্রজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ ওজসাংপতয়ে নমঃ ।
ওঁ পবমানায় নমঃ ।
ওঁ প্রজাতন্তুপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ দণ্ডবিনাশনায় নমঃ ।
ওঁ নিমীড্যায় নমঃ । ৩৯০ ।

ওঁ নিমিষার্ধজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ নিমিষাকারকারণায় নমঃ ।
ওঁ লিগুডাভায় নমঃ ।
ওঁ লিডাকারায় নমঃ ।
ওঁ লক্ষ্মীবন্ধ্যায় নমঃ ।
ওঁ বরপ্রভবে নমঃ ।
ওঁ ইডজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ পিংগলাবাসায় নমঃ ।
ওঁ সুষুম্নামধ্য সংভবায় নমঃ ।
ওঁ ভিক্ষাটনায় নমঃ । ৪০০ ।

ওঁ ভীমবর্চসে নমঃ ।
ওঁ বরকীর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ সভেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ বাচাঽতীতায় নমঃ ।
ওঁ বরনিধয়ে নমঃ ।
ওঁ পরিবেত্রে নমঃ ।
ওঁ প্রমাণকায় নমঃ ।
ওঁ অপ্রমেয়ায় নমঃ ।
ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তাদিত্যসুপ্রভায় নমঃ । ৪১০ ।

ওঁ বেষপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ বিষগ্রাহায় নমঃ ।
ওঁ বরদানকরোত্তমায় নমঃ ।
ওঁ বিপিনায় নমঃ ।
ওঁ বেদসারায় নমঃ ।
ওঁ বেদান্তৈঃপরিতোষিতায় নমঃ ।
ওঁ বক্রাগমায় নমঃ ।
ওঁ বর্চবাচায় নমঃ ।
ওঁ বলদাত্রে নমঃ ।
ওঁ বিমানবতে নমঃ । ৪২০ ।

ওঁ বজ্রকান্তায় নমঃ ।
ওঁ বংশকরায় নমঃ ।
ওঁ বটুরক্ষাবিশারদায় নমঃ ।
ওঁ বপ্রক্রীডায় নমঃ ।
ওঁ বিপ্রপূজ্যায় নমঃ ।
ওঁ বেলারাশয়ে নমঃ ।
ওঁ চলাল়কায় নমঃ ।
ওঁ কোলাহলায় নমঃ ।
ওঁ ক্রোডনেত্রায় নমঃ ।
ওঁ ক্রোডাস্যায় নমঃ । ৪৩০ ।

ওঁ কপালভ্রুতে নমঃ ।
ওঁ কুণ্জরেড্যায় নমঃ ।
ওঁ মংজুবাসসে নমঃ ।
ওঁ ক্রিয়মানায় নমঃ ।
ওঁ ক্রিয়াপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ ক্রীডানাধায় নমঃ ।
ওঁ কীলহস্তায় নমঃ ।
ওঁ ক্রোশমানায় নমঃ ।
ওঁ বলাধিকায় নমঃ ।
ওঁ কনকায় নমঃ । ৪৪০ ।

ওঁ হোত্রুভাগিনে নমঃ ।
ওঁ খবাসায় নমঃ ।
ওঁ খচরায় নমঃ ।
ওঁ খগায় নমঃ ।
ওঁ গণকায় নমঃ ।
ওঁ গুণনির্দুষ্টায় নমঃ ।
ওঁ গুণত্যাগিনে নমঃ ।
ওঁ কুশাধিপায় নমঃ ।
ওঁ পাটলায় নমঃ ।
ওঁ পত্রধারিণে নমঃ । ৪৫০ ।

ওঁ পলাশায় নমঃ ।
ওঁ পুত্রবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ পিতৃসচ্চরিতায় নমঃ ।
ওঁ প্রেষ্টায় নমঃ ।
ওঁ পাপভস্মপুনশ্শুচয়ে নমঃ ।
ওঁ ফালনেত্রায় নমঃ ।
ওঁ ফুল্লকেশায় নমঃ ।
ওঁ ফুল্লকল্হারভূষিতায় নমঃ ।
ওঁ ফণিসেব্যায় নমঃ ।
ওঁ পট্টভদ্রায় নমঃ । ৪৬০ ।

ওঁ পটবে নমঃ ।
ওঁ বাগ্মিনে নমঃ ।
ওঁ বয়োধিকায় নমঃ ।
ওঁ চোরনাট্যায় নমঃ ।
ওঁ চোরবেষায় নমঃ ।
ওঁ চোরঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ শৌর্যবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ চংচলাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ চামরকায় নমঃ ।
ওঁ মরীচয়ে নমঃ । ৪৭০ ।

ওঁ মদগামিকায় নমঃ ।
ওঁ মৃডাভায় নমঃ ।
ওঁ মেষবাহায় নমঃ ।
ওঁ মৈথিল্যায় নমঃ ।
ওঁ মোচকায় নমঃ ।
ওঁ মনসে নমঃ ।
ওঁ মনুরূপায় নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রদেবায় নমঃ ।
ওঁ মন্ত্ররাশয়ে নমঃ ।
ওঁ মহাদৃঢায় নমঃ । ৪৮০ ।

ওঁ স্থূপিজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ ধনদাত্রে নমঃ ।
ওঁ দেববন্দ্যায় নমঃ ।
ওঁ তারণায় নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ য়মাধ্যক্ষায় নমঃ ।
ওঁ ইভক্রীডায় নমঃ ।
ওঁ ইভেক্ষণায় নমঃ ।
ওঁ দধিপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ দুরাধর্ষায় নমঃ । ৪৯০ ।

ওঁ দারুপালায় নমঃ ।
ওঁ দনূজহনে নমঃ ।
ওঁ দামোদরায় নমঃ ।
ওঁ দামধরায় নমঃ ।
ওঁ দক্ষিণামূর্তিরূপকায় নমঃ ।
ওঁ শচীপূজ্যায় নমঃ ।
ওঁ শংখকর্ণায় নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রচূডায় নমঃ ।
ওঁ মনুপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ গুডরুপায় নমঃ । ৫০০ ।

ওঁ গুডাকেশায় নমঃ ।
ওঁ কুলধর্মপরায়ণায় নমঃ ।
ওঁ কালকণ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ গাঢগাত্রায় নমঃ ।
ওঁ গোত্ররূপায় নমঃ ।
ওঁ কুলেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ আনন্দভৈরবারাধ্যায় নমঃ ।
ওঁ হয়মেধফলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ দধ্যন্নাসক্তহৃদয়ায় নমঃ ।
ওঁ গুডান্নপ্রীতমানসায় নমঃ । ৫১০ ।

ওঁ ঘৃতান্নাসক্তহৃদয়ায় নমঃ ।
ওঁ গৌরাংগায় নমঃ ।
ওঁ গর্বভংজকায় নমঃ ।
ওঁ গণেশপূজ্যায় নমঃ ।
ওঁ গগনায় নমঃ ।
ওঁ গণানাংপতয়ে নমঃ ।
ওঁ ঊর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ ছদ্মহিনায় নমঃ ।
ওঁ শশিরদায় নমঃ ।
ওঁ শত্রূণাংপতয়ে নমঃ । ৫২০ ।

ওঁ অংগিরসে নমঃ ।
ওঁ চরাচরময়ায় নমঃ ।
ওঁ শান্তায় নমঃ ।
ওঁ শরভেশায় নমঃ ।
ওঁ শতাতপায় নমঃ ।
ওঁ বীরারাধ্যায় নমঃ ।
ওঁ বক্রাগমায় নমঃ ।
ওঁ বেদাংগায় নমঃ ।
ওঁ বেদপারগায় নমঃ ।
ওঁ পর্বতারোহণায় নমঃ । ৫৩০ ।

ওঁ পূষ্ণে নমঃ ।
ওঁ পরমেশায় নমঃ ।
ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ ।
ওঁ ভাবজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ ভবরোগঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ ভবসাগরতারণায় নমঃ ।
ওঁ চিদগ্নিদেহায় নমঃ ।
ওঁ চিদ্রূপায় নমঃ ।
ওঁ চিদানন্দায় নমঃ ।
ওঁ চিদাকৃতয়ে নমঃ । ৫৪০ ।

ওঁ নাট্যপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ নরপতয়ে নমঃ ।
ওঁ নরনারায়ণার্চিতায় নমঃ ।
ওঁ নিষাদরাজায় নমঃ ।
ওঁ নীহারায় নমঃ ।
ওঁ নেষ্ট্রে নমঃ ।
ওঁ নিষ্টুরভাষণায় নমঃ ।
ওঁ নিম্নপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ নীলনেত্রায় নমঃ ।
ওঁ নীলাংগায় নমঃ । ৫৫০ ।

ওঁ নীলকেশকায় নমঃ ।
ওঁ সিংহাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ সর্ববিঘ্নেশায় নমঃ ।
ওঁ সামবেদপরায়াণায় নমঃ ।
ওঁ সনকাদিমুনিধ্যেয়ায় নমঃ ।
ওঁ শর্বরীশায় নমঃ ।
ওঁ ষডাননায় নমঃ ।
ওঁ সুরূপায় নমঃ ।
ওঁ সুলভায় নমঃ ।
ওঁ স্বর্গায় নমঃ । ৫৬০ ।

ওঁ শচীনাথেনপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ কাকীনায় নমঃ ।
ওঁ কামদহনায় নমঃ ।
ওঁ দগ্ধপাপায় নমঃ ।
ওঁ ধরাধিপায় নমঃ ।
ওঁ দামগ্রন্ধিনে নমঃ ।
ওঁ শতস্ত্রীশায় নমঃ ।
ওঁ তন্ত্রীপালায় নমঃ ।
ওঁ তারকায় নমঃ ।
ওঁ তাম্রাক্ষায় নমঃ । ৫৭০ ।

ওঁ তীক্ষণদংষ্ট্রায় নমঃ ।
ওঁ তিলভোজ্যায় নমঃ ।
ওঁ তিলোদরায় নমঃ ।
ওঁ মাণ্ডুকর্ণায় নমঃ ।
ওঁ মৃডাধীশায় নমঃ ।
ওঁ মেরুবর্ণায় নমঃ ।
ওঁ মহোদরায় নমঃ ।
ওঁ মার্ত্তাণ্ডভৈরবারাধ্যায় নমঃ ।
ওঁ মণিরূপায় নমঃ ।
ওঁ মরুদ্বহায় নমঃ । ৫৮০ ।

ওঁ মাষপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ মধুপানায় নমঃ ।
ওঁ মৃণালায় নমঃ ।
ওঁ মোহিনীপতয়ে নমঃ ।
ওঁ মহাকামেশতনয়ায় নমঃ ।
ওঁ মাধবায় নমঃ ।
ওঁ মদগর্বিতায় নমঃ ।
ওঁ মূলাধারাংবুজাবাসায় নমঃ ।
ওঁ মূলবিদ্যাস্বরূপকায় নমঃ ।
ওঁ স্বাধিষ্ঠানময়ায় নমঃ । ৫৯০ ।

ওঁ স্বস্থায় নমঃ ।
ওঁ স্বস্তিবাক্যায় নমঃ ।
ওঁ স্রুবায়ুধায় নমঃ ।
ওঁ মণিপূরাব্জনিলয়ায় নমঃ ।
ওঁ মহাভৈরবপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ অনাহতাব্জরসিকায় নমঃ ।
ওঁ হ্রীংকাররসপেশলায় নমঃ ।
ওঁ ভূমধ্যবাসায় নমঃ ।
ওঁ ভূকান্তায় নমঃ ।
ওঁ ভরদ্বাজপ্রপূজিতায় নমঃ । ৬০০ ।

ওঁ সহস্রারাংবুজাবাসায় নমঃ ।
ওঁ সবিত্রে নমঃ ।
ওঁ সামবাচকায় নমঃ ।
ওঁ মুকুন্দায় নমঃ ।
ওঁ গুণাতীতায় নমঃ ।
ওঁ গুণপূজ্যায় নমঃ ।
ওঁ গুণাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ ধন্যায় নমঃ ।
ওঁ ধনভৃতে নমঃ ।
ওঁ দাহায় নমঃ । ৬১০ ।

ওঁ ধনদানকরাংবুজায় নমঃ ।
ওঁ মহাশয়ায় নমঃ ।
ওঁ মহাতীতায় নমঃ ।
ওঁ মায়াহীনায় নমঃ ।
ওঁ মদার্চিতায় নমঃ ।
ওঁ মাঠরায় নমঃ ।
ওঁ মোক্ষফলদায় নমঃ ।
ওঁ সদ্বৈরিকুলনাশনায় নমঃ ।
ওঁ পিংগলায় নমঃ ।
ওঁ পিণ্ছচূডায় নমঃ । ৬২০ ।

ওঁ পিশিতাশপবিত্রকায় নমঃ ।
ওঁ পায়সান্নপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ পর্বপক্ষমাসবিভাজকায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রভূষায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রকায়ায় নমঃ ।
ওঁ বিরিণ্চায় নমঃ ।
ওঁ বরবক্ষণায় নমঃ ।
ওঁ বিজ্ঞানকলিকাবৃন্দায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বরূপপ্রদর্শকায় নমঃ ।
ওঁ ডংভঘ্নায় নমঃ । ৬৩০ ।

ওঁ দমঘোষঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ দাসপালায় নমঃ ।
ওঁ তপৌজসায় নমঃ ।
ওঁ দ্রোণকুংভাভিষিক্তায় নমঃ ।
ওঁ দ্রোহিনাশায় নমঃ ।
ওঁ তপাতুরায় নমঃ ।
ওঁ মহাবীরেন্দ্রবরদায় নমঃ ।
ওঁ মহাসংসারনাশনায় নমঃ ।
ওঁ লাকিনীহাকিনীলব্ধায় নমঃ ।
ওঁ লবণাংভোধিতারণায় নমঃ । ৬৪০ ।

ওঁ কাকিলায় নমঃ ।
ওঁ কালপাশঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ কর্মবন্ধবিমোচকায় নমঃ ।
ওঁ মোচকায় নমঃ ।
ওঁ মোহনির্ভিন্নায় নমঃ ।
ওঁ ভগারাধ্যায় নমঃ ।
ওঁ বৃহত্তনবে নমঃ ।
ওঁ অক্ষয়ায় নমঃ ।
ওঁ অক্রূরবরদায় নমঃ ।
ওঁ বক্রাগমবিনাশনায় নমঃ । ৬৫০ ।

ওঁ ডাকীনায় নমঃ ।
ওঁ সূর্যতেজস্বিনে নমঃ ।
ওঁ সর্পভূষায় নমঃ ।
ওঁ সদ্গুরবে নমঃ ।
ওঁ স্বতন্ত্রায় নমঃ ।
ওঁ সর্বতন্ত্রেশায় নমঃ ।
ওঁ দক্ষিণাদিগধীশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ সচ্চিদানন্দকলিকায় নমঃ ।
ওঁ প্রেমরূপায় নমঃ ।
ওঁ প্রিয়ংকরায় নমঃ । ৬৬০ ।

ওঁ মিধ্যাজগদধিষ্টানায় নমঃ ।
ওঁ মুক্তিদায় নমঃ ।
ওঁ মুক্তিরূপকায় নমঃ ।
ওঁ মুমুক্ষবে নমঃ ।
ওঁ কর্মফলদায় নমঃ ।
ওঁ মার্গদক্ষায় নমঃ ।
ওঁ কর্মণায় নমঃ ।
ওঁ মহাবুদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ মহাশুদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ শুকবর্ণায় নমঃ । ৬৭০ ।

ওঁ শুকপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ সোমপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ সুরপ্রীয়ায় নমঃ ।
ওঁ পর্বারাধনতত্পরায় নমঃ ।
ওঁ অজপায় নমঃ ।
ওঁ জনহংসায় নমঃ ।
ওঁ ফলপাণিপ্রপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ অর্চিতায় নমঃ ।
ওঁ বর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ বাগ্মিনে নমঃ । ৬৮০ ।

ওঁ বীরবেষায় নমঃ ।
ওঁ বিধুপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ লাস্যপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ লয়করায় নমঃ ।
ওঁ লাভালাভবিবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ পণ্চাননায় নমঃ ।
ওঁ পণ্চগূডায় নমঃ ।
ওঁ পণ্চয়জ্ঞফলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ পাশহস্তায় নমঃ ।
ওঁ পাবকেশায় নমঃ । ৬৯০ ।

ওঁ পর্জন্যসমগর্জনায় নমঃ ।
ওঁ পাপারয়ে নমঃ ।
ওঁ পরমোদারায় নমঃ ।
ওঁ প্রজেশায় নমঃ ।
ওঁ পংকনাশনায় নমঃ ।
ওঁ নষ্টকর্মণে নমঃ ।
ওঁ নষ্টবৈরায় নমঃ ।
ওঁ ইষ্টসিদ্ধিপ্রদায়কায় নমঃ ।
ওঁ নাগাধীশায় নমঃ ।
ওঁ নষ্টপাপায় নমঃ । ৭০০ ।

ওঁ ইষ্টনামবিধায়কায় নমঃ ।
ওঁ সামরস্যায় নমঃ ।
ওঁ অপ্রমেয়ায় নমঃ ।
ওঁ পাষণ্ডিনে নমঃ ।
ওঁ পর্বতপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ পংচক্রুত্যপরায় নমঃ ।
ওঁ পাত্রে নমঃ ।
ওঁ পংজ্চপংচাতিশায়িকায় নমঃ ।
ওঁ পদ্মাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ পদ্মবদনায় নমঃ । ৭১০ ।

ওঁ পাবকাভায় নমঃ ।
ওঁ প্রিয়ংকরায় নমঃ ।
ওঁ কার্তস্বরাংগায় নমঃ ।
ওঁ গৌরাংগায় নমঃ ।
ওঁ গৌরীপুত্রায় নমঃ ।
ওঁ ধনেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ গণেশাশ্লিষ্টদেহায় নমঃ ।
ওঁ শিতাংশবে নমঃ ।
ওঁ শুভদীধিতয়ে নমঃ ।
ওঁ দক্ষধ্বংসায় নমঃ । ৭২০ ।

ওঁ দক্ষকরায় নমঃ ।
ওঁ বরায় নমঃ ।
ওঁ কাত্যায়নীসুতায় নমঃ ।
ওঁ সুমুখায় নমঃ ।
ওঁ মার্গণায় নমঃ ।
ওঁ গর্ভায় নমঃ ।
ওঁ গর্বভংগায় নমঃ ।
ওঁ কুশাসনায় নমঃ ।
ওঁ কুলপালপতয়ে নমঃ ।
ওঁ শ্রেষ্ঠায় নমঃ । ৭৩০ ।

ওঁ পবমানায় নমঃ ।
ওঁ প্রজাধিপায় নমঃ ।
ওঁ দর্শপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ নির্বিকারায় নমঃ ।
ওঁ দীর্ঘকায়ায় নমঃ ।
ওঁ দিবাকরায় নমঃ ।
ওঁ ভেরিনাদপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ বৃন্দায় নমঃ ।
ওঁ বৃহত্সেনায় নমঃ ।
ওঁ সুপালকায় নমঃ । ৭৪০ ।

ওঁ সুব্রহ্মণে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মরসিকায় নমঃ ।
ওঁ রসজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ রজতাদ্রিভাসে নমঃ ।
ওঁ তিমিরঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ মিহিরাভায় নমঃ ।
ওঁ মহানীলসমপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীচন্দনবিলিপ্তাংগায় নমঃ ।
ওঁ শ্রী পুত্রায় নমঃ ।
ওঁ শ্রী তরুপ্রিয়ায় নমঃ । ৭৫০ ।

ওঁ লাক্ষাবর্ণায় নমঃ ।
ওঁ লসত্কর্ণায় নমঃ ।
ওঁ রজনীধ্বংসিসন্নিভায় নমঃ ।
ওঁ বিন্দুপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ অম্বিকাপুত্রায় নমঃ ।
ওঁ বৈন্দবায় নমঃ ।
ওঁ বলনায়কায় নমঃ ।
ওঁ আপন্নতারকায় নমঃ ।
ওঁ তপ্তায় নমঃ ।
ওঁ তপ্তকৃছ্রফলপ্রদয়ে নমঃ । ৭৬০ ।

ওঁ মরুদ্বৃধায় নমঃ ।
ওঁ মহাখর্বায় নমঃ ।
ওঁ চিরাবাসয় নমঃ ।
ওঁ শিখিপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ আয়ুষ্মতে নমঃ ।
ওঁ অনঘায় নমঃ ।
ওঁ দূতায় নমঃ ।
ওঁ আয়ুর্বেদপরায়ণায় নমঃ ।
ওঁ হংসায় নমঃ ।
ওঁ পরমহংসায় নমঃ । ৭৭০ ।

ওঁ অবধূতাশ্রমপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ অশ্ববেগায় নমঃ ।
ওঁ অশ্বহৃদয়ায় নমঃ ।
ওঁ হয়ধৈর্যায়ফলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ সুমুখায় নমঃ ।
ওঁ দুর্মুখায় নমঃ ।
ওঁ বিঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ নির্বিঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ বিঘ্ননাশনায় নমঃ ।
ওঁ আর্যায় নমঃ । ৭৮০ ।

ওঁ নাথায় নমঃ ।
ওঁ অর্যমাভাসায় নমঃ ।
ওঁ ফাল্গুণায় নমঃ ।
ওঁ ফাললোচনায় নমঃ ।
ওঁ আরাতিঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ ঘনগ্রীবায় নমঃ ।
ওঁ গ্রীষ্মসূর্যসমপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ কিরীটিনে নমঃ ।
ওঁ কল্পশাস্ত্রজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ কল্পানলবিধায়কায় নমঃ । ৭৯০ ।

ওঁ জ্ঞানবিজ্ঞানফলদায় নমঃ ।
ওঁ বিরিণ্চারিবিনাশনায় নমঃ ।
ওঁ বীরমার্তাণ্ডবরদায় নমঃ ।
ওঁ বীরবাহবে নমঃ ।
ওঁ পূর্বজায় নমঃ ।
ওঁ বীরসিংহাসনায় নমঃ ।
ওঁ বিজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ বীরকার্যায় নমঃ ।
ওঁ অস্তদানবায় নমঃ ।
ওঁ নরবীরসুহ্রুদ্ভ্রাত্রে নমঃ । ৮০০ ।

ওঁ নাগরত্নবিভূষিতায় নমঃ ।
ওঁ বাচস্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ পুরারাতয়ে নমঃ ।
ওঁ সংবর্ত্তায় নমঃ ।
ওঁ সমরেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ উরুবাগ্মিনে নমঃ ।
ওঁ উমাপুত্রায় নমঃ ।
ওঁ উডুলোকসুরক্ষকায় নমঃ ।
ওঁ শ্রুংগাররসসম্পূর্ণায় নমঃ ।
ওঁ সিন্দূরতিলকাংগিতায় নমঃ । ৮১০ ।

ওঁ কুংকুমাংগিত সর্বাংগায় নমঃ ।
ওঁ কালকেয়বিনাশায় নমঃ ।
ওঁ মত্তনাগপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ নেত্রে নমঃ ।
ওঁ নাগগন্ধর্বপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ সুস্বপ্নবোধকায় নমঃ ।
ওঁ বোধায় নমঃ ।
ওঁ গৌরীদুঃস্বপ্ননাশনায় নমঃ ।
ওঁ চিন্তারাশিপরিধ্বংসিনে নমঃ ।
ওঁ চিন্তামণিবিভূষিতায় নমঃ । ৮২০ ।

ওঁ চরাচরজগত্স্রষ্টে নমঃ ।
ওঁ চলত্ কুংডলকর্ণয়ুগে নমঃ ।
ওঁ মুকুরাস্যায় নমঃ ।
ওঁ মূলনিধয়ে নমঃ ।
ওঁ নিধিদ্বয়নিষেবিতায় নমঃ ।
ওঁ নীরাজনপ্রীতমনসে নমঃ ।
ওঁ নীলনেত্রায় নমঃ ।
ওঁ নয়প্রদায় নমঃ ।
ওঁ কেদারেশায় নমঃ ।
ওঁ কিরাতায় নমঃ । ৮৩০ ।

ওঁ কালাত্মনে নমঃ ।
ওঁ কল্পবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ কল্পান্তভৈরবারাধ্যায় নমঃ ।
ওঁ কংগপত্রশরায়ুধায় নমঃ ।
ওঁ কলাকাষ্টস্বরূপায় নমঃ ।
ওঁ ঋতুবর্ষাদিমাসবানে নমঃ ।
ওঁ দিনেশমংডলাবাসায় নমঃ ।
ওঁ বাসবাভিপ্রপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ বহূলাস্তম্বকর্মজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ পঞ্চাশদ্বর্ণরূপকায় নমঃ । ৮৪০ ।

ওঁ চিন্তাহীনায় নমঃ ।
ওঁ চিদাক্রান্তায় নমঃ ।
ওঁ চারুপালায় নমঃ ।
ওঁ হলায়ুধায় নমঃ ।
ওঁ বন্ধূককুসুমপ্রখ্যায় নমঃ ।
ওঁ পরগর্ববিভণ্জনায় নমঃ ।
ওঁ বিদ্বত্তমায় নমঃ ।
ওঁ বিরাধঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ সচিত্রায় নমঃ ।
ওঁ চিত্রকর্মকায় নমঃ । ৮৫০ ।

ওঁ সংগীতলোলুপমনসে নমঃ ।
ওঁ স্নিগ্ধগংভীরগর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ তুংগবক্ত্রায় নমঃ ।
ওঁ স্তবরসায় নমঃ ।
ওঁ অভ্রাভায় নমঃ ।
ওঁ ভ্রমরেক্ষণায় নমঃ ।
ওঁ লীলাকমলহস্তাব্জায় নমঃ ।
ওঁ বালকুন্দবিভূষিতায় নমঃ ।
ওঁ লোধ্রপ্রসবশুদ্ধাভায় নমঃ ।
ওঁ শিরীষকুসুমপ্রিয়ায় নমঃ । ৮৬০ ।

ওঁ ত্রস্তত্রাণকরায় নমঃ ।
ওঁ তত্বায় নমঃ ।
ওঁ তত্ববাক্যার্ধবোধকায় নমঃ ।
ওঁ বর্ষীয়সে নমঃ ।
ওঁ বিধিস্তুত্যায় নমঃ ।
ওঁ বেদান্তপ্রতিপাদকায় নমঃ ।
ওঁ মূলভুতায় নমঃ ।
ওঁ মূলতত্বায় নমঃ ।
ওঁ মূলকারণবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ আদিনাথায় নমঃ । ৮৭০ ।

ওঁ অক্ষয়ফলায় নমঃ ।
ওঁ পাণিজন্মনে নমঃ ।
ওঁ অপরাজিতায় নমঃ ।
ওঁ গানপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ গানলোলায় নমঃ ।
ওঁ মহেশায় নমঃ ।
ওঁ বিজ্ঞমানসায় নমঃ ।
ওঁ গিরীজাস্তন্যরসিকায় নমঃ ।
ওঁ গিরিরাজবরস্তুতায় নমঃ ।
ওঁ পীয়ূষকুংভহস্তাব্জায় নমঃ । ৮৮০ ।

ওঁ পাশত্যাগিনে নমঃ ।
ওঁ চিরন্তনায় নমঃ ।
ওঁ সুধালালসবক্ত্রাব্জায় নমঃ ।
ওঁ সুরদ্রমফলেপ্সিতায় নমঃ ।
ওঁ রত্নহাটকভূষাংগায় নমঃ ।
ওঁ রাবণাভিপ্রপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ কনত্কালেয়সুপ্রীতায় নমঃ ।
ওঁ ক্রৌণ্চগর্ববিনাশনায় নমঃ ।
ওঁ অশেষজনসম্মোহনায় নমঃ ।
ওঁ আয়ুর্বিদ্যাফলপ্রদায় নমঃ । ৮৯০ ।

ওঁ অববদ্ধদুকূলাংগায় নমঃ ।
ওঁ হারালংকৃতকন্ধরায় নমঃ ।
ওঁ কেতকীকুসুমপ্রীয়ায় নমঃ ।
ওঁ কলভৈঃপরিবারিতায় নমঃ ।
ওঁ কেকাপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ কার্তিকেয়ায় নমঃ ।
ওঁ সারংগনিনদপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ চাতকালাপসন্তুষ্টায় নমঃ ।
ওঁ চমরীমৃগসেবিতায় নমঃ ।
ওঁ আম্রকূটাদ্রিসংচারয় নমঃ । ৯০০ ।

ওঁ আম্নায়ফলদায়কায় নমঃ ।
ওঁ ধৃতাক্ষসূত্রপাণয়ে নমঃ ।
ওঁ অক্ষিরোগবিনাশনায় নমঃ ।
ওঁ মুকুন্দপূজ্যায় নমঃ ।
ওঁ মোহাংগায় নমঃ ।
ওঁ মুনিমানসতোষিতায় নমঃ ।
ওঁ তৈলাভিষিক্তসুশিরসে নমঃ ।
ওঁ তর্জনীমুদ্রিকায়ুতায় নমঃ ।
ওঁ তটাতকামনঃপ্রীতায় নমঃ ।
ওঁ তমোগুণবিনাশনায় নমঃ । ৯১০ ।

ওঁ অনাময়ায় নমঃ ।
ওঁ অনাদর্শায় নমঃ ।
ওঁ অর্জুনাভায় নমঃ ।
ওঁ হুতপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ ষাড্গুণ্যপরিসম্পূর্ণায় নমঃ ।
ওঁ সপ্তাশ্বাদিগ্রহৈস্তুতায় নমঃ ।
ওঁ বীতশোকায় নমঃ ।
ওঁ প্রসাদজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ সপ্তপ্রাণবরপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ সপ্তার্চিষে নমঃ । ৯২০ ।

ওঁ ত্রিনয়নায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিবেণীফলদায়কায় নমঃ ।
ওঁ কৃষ্ণবর্ত্মনে নমঃ ।
ওঁ দেবমুখায় নমঃ ।
ওঁ দারুমণ্ডলমধ্যকায় নমঃ ।
ওঁ বীরনূপুরপাদাব্জায় নমঃ ।
ওঁ বীরকংকণপাণিমতে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধমুখায় নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধভস্মানুলেপনায় নমঃ । ৯৩০ ।

ওঁ শুংভধ্বংসিন্যাসম্পূজ্যায় নমঃ ।
ওঁ রক্তবীজকুলান্তকায় নমঃ ।
ওঁ নিষাদাদিসুরপ্রীতায় নমঃ ।
ওঁ নমস্কারফলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তারিপণ্চতাদায়িনে নমঃ ।
ওঁ সজ্জীকৃতশরায়ুধায় নমঃ ।
ওঁ অভয়ংকরমন্ত্রজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ কুব্জিকামন্ত্রবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ ধূম্রাশ্বায় নমঃ ।
ওঁ উগ্রতেজস্বিনে নমঃ । ৯৪০ ।

ওঁ দশকণ্ঠবিনাশনায় নমঃ ।
ওঁ আশুগায়ুধহস্তাব্জায় নমঃ ।
ওঁ গদায়ুধকরাংবুজায় নমঃ ।
ওঁ পাশায়ুধসুপাণয়ে নমঃ ।
ওঁ কপালায়ুধসদ্ভুজায় নমঃ ।
ওঁ সহস্রশীর্ষবদনায় নমঃ ।
ওঁ সহস্রদ্বয়লোচনায় নমঃ ।
ওঁ নানাহেতয়ে নমঃ ।
ওঁ দনুষ্পাণয়ে নমঃ ।
ওঁ নানাস্রজে নমঃ । ৯৫০ ।

ওঁ ভূষণপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ আশ্যামকোমলতনবে নমঃ ।
ওঁ অরক্তাপাংগলোচনায় নমঃ ।
ওঁ দ্বাদশাহক্রতুপ্রীয়ায় নমঃ ।
ওঁ পৌণ্ডরীকফলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ অপ্তোর্যামক্রতুময়ায় নমঃ ।
ওঁ চয়নাদিফলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ পশুবন্ধস্যফলদায় নমঃ ।
ওঁ বাজপেয়াত্মদৈবতায় নমঃ ।
ওঁ অব্রহ্মকীটজননাবনাত্মনে নমঃ । ৯৬০ ।

ওঁ চংপকপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ পশুপাশবিভাগজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ পরিজ্ঞানপ্রদায়কায় নমঃ ।
ওঁ কল্পেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ কল্পবর্যায় নমঃ ।
ওঁ জাতবেদপ্রভাকরায় নমঃ ।
ওঁ কুংভীশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ কুংভপাণয়ে নমঃ ।
ওঁ কুংকুমাক্ত্তললাটকায় নমঃ ।
ওঁ শিলীধ্রপত্রসংকাশায় নমঃ । ৯৭০ ।

ওঁ সিংহবক্ত্রপ্রমর্দনায় নমঃ ।
ওঁ কোকিলক্বণনাকর্ণিনে নমঃ ।
ওঁ কালনাশনতত্পরায় নমঃ ।
ওঁ নৈয়ায়িকমতঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ বৌদ্ধসঙ্ঘবিনাশনায় নমঃ ।
ওঁ ধ্রুতহেমাব্জপাণয়ে নমঃ ।
ওঁ হোমসন্তুষ্টমানসায়
ওঁ পিতৃয়জ্ঞস্যফলদায় নমঃ ।
ওঁ পিতৃবজ্জনরক্ষকায় নমঃ ।
ওঁ পদাতিকর্মনিরতায় নমঃ । ৯৮০ ।

ওঁ পৃষদাজ্যপ্রদায়কায় নমঃ ।
ওঁ মহাসুরবধোদ্যুক্তায় নমঃ ।
ওঁ স্বস্ত্রপ্রত্যস্ত্রবর্ষকায় নমঃ ।
ওঁ মহাবর্ষতিরোধানায় নমঃ ।
ওঁ নাগাভৃতকরাংবুজায় নমঃ ।
ওঁ নমঃস্বাহাবষড্বৌষট্বল্লবপ্রতিপাদকায় নমঃ ।
ওঁ মহীরসদৃশগ্রীবায় নমঃ ।
ওঁ মহীরসদৃশস্তবায়ে নমঃ ।
ওঁ তন্ত্রীবাদনহস্তাগ্রায় নমঃ ।
ওঁ সংগীতপ্রিয়মানসায় নমঃ । ৯৯০ ।

ওঁ চিদংশমুকুরাবাসায় নমঃ ।
ওঁ মণিকূটাদ্রিসংচরায় নমঃ ।
ওঁ লীলাসংচারতনুকায় নমঃ ।
ওঁ লিঙ্গশাস্ত্রপ্রবর্তকায় নমঃ ।
ওঁ রাকেন্দুদ্যুতিসম্পন্নায় নমঃ ।
ওঁ য়াগকর্মফলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ মৈনাকগিরিসণচারিণে নমঃ ।
ওঁ মধুবংশবিনাশনায় নমঃ ।
ওঁ তালখংডপুরাবাসায় নমঃ ।
ওঁ তমালনিভতেজসে নমঃ । ১০০০ ।

ওঁ পূর্ণাপুষ্কলাম্বাসমেত শ্রীহরিহরপুত্রস্বামিনে নমঃ ।

Also Read 1000 Names of Ayyappa Swamy:

1000 Names of Sri Dharma Shasta| Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Dharma Shasta | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top