1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Namavali Buddhas of the Bhadrakalpa Era Lyrics in Oriya

Namavali Buddhas of the Bhadrakalpa Era Lyrics in Oriya:

॥ ଭଦ୍ରକଲ୍ପବୁଦ୍ଧସହସ୍ରନାମାଵଲିଃ ॥
ଓଂ କ୍ରକୁଚ୍ଛନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କନକମୁନୟେ ନମଃ ।
ଓଂ କାଶ୍ୟପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାକ୍ୟମୁନୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ମୈତ୍ରେୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଦ୍ୟୋତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁନୟେ ନମଃ ।
ଓଂ କୁସୁମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୁସୁମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁନେତ୍ରାୟ ନମଃ । ଓଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଥମକାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ସାର୍ଥଵାହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାବାହଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାବଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନକ୍ଷତ୍ରରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଓଷଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଶଃକେତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁକ୍ତିସ୍କନ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈରୋଚନାୟ ନମଃ । ୨୦
ଓଂ ସୂର୍ୟଗର୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍ଚିଷ୍ମନ୍ତେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଶୋକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତିଷ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଦ୍ୟୋତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାଲାଧାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍ଥଦର୍ଶିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଦୀପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଭୂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂରତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଊର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୃଢାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁଷ୍ପ୍ରଧର୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣଧ୍ଵଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାହଵେ ନମଃ । ଓଂ ଅନନ୍ତାୟ ନମଃ । ୪୦
ଓଂ ଗଣିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଘୋଷାୟ ନମଃ । ଓଂ ୟଶସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୃଢସନ୍ଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନୁନ୍ନତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଭଂକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାମେରଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଜ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂଵରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ଭୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲସେନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୁସୁମରଶ୍ମୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମିତାଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଗଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୃଢକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୋଘଦର୍ଶିନେ ନମଃ । ୬୦
ଓଂ ଵୀର୍ୟଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଦ୍ରପାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହଧ୍ଵଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରମୋଦ୍ୟରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସାରଥୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରିୟଂଗମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରୁଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣାଂଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗନ୍ଧହସ୍ତିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମେଘସ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଚିନ୍ତିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁମନସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିମଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଶିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାୟଶସେ ନମଃ । ୮୦
ଓଂ ମଣିଚୂଡାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଗ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହବଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ରୁମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଜିତାଵିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଜ୍ଞାକୂଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁସ୍ଥିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଂଗଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମିତବୁଦ୍ଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ରଶ୍ମୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୃଢଵ୍ରତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଙ୍ଗଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟକେତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଖବାହଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନାକରାୟ ନମଃ । ୧୦୦ ।

ଓଂ ଗୁଣାର୍ଚିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନାକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୁସୁମଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଚିନ୍ତିତାର୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଶୋମତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରତିଭାନକୂଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଜ୍ରଧ୍ଵଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହିତୈଷିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିକ୍ରୀଡିତାଵିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଗତତମସେ ନମଃ ।
ଓଂ ରାହୁଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମେରୁଧ୍ଵଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣିପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନଗର୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚଗାମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ତିଷ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷାଣିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣକୀର୍ତୟେ ନମଃ । ୧୨୦
ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରାର୍କପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂର୍ୟପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହକେତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଲାମଶ୍ରୀରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଗର୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵାନ୍ତଦର୍ଶିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଦ୍ୟୁତ୍ପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କନକପର୍ଵତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅପରାଜିତଧ୍ଵଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରମୋଦ୍ୟକୀର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୃଢଵୀର୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସମ୍ପନ୍ନକୀର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଗତଭୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍ହଦ୍ଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାପ୍ରଦୀପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରଭିଗନ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣାଗ୍ରଧାରିଣେ ନମଃ । ୧୪୦
ଓଂ ଵିଗତତମସେ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହହନଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନକୀର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଶାନ୍ତଦୋଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୃତଧାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ମନୁଜଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଦର୍ଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରତିମଣ୍ଡିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଣିପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗିରିକୂଟକେତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମାକରାୟ ନମଃ । ଓଂ ଅର୍ଥଵିନିଶ୍ଚିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହର୍ଷଦତ୍ତାୟ ନମଃ । ଓଂ ଧର୍ମଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନାକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜନେନ୍ଦ୍ରକଲ୍ପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିକ୍ରାନ୍ତଗାମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥିତବୁଦ୍ଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଭ୍ରାଜଚ୍ଛତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଭ୍ୟୁଦ୍ଗତଶ୍ରିୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହଘୋଷାୟ ନମଃ । ୧୬୦
ଓଂ ଵିକ୍ରୀଡିତାଵିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଗପ୍ରଭାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୁସୁମପର୍ଵତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଗନନ୍ଦିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗନ୍ଧେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅତିୟଶସେ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣମାଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଗଭୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରତିମଣ୍ଡିତଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଚୀର୍ଣବୁଦ୍ଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନାଭିଭଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମିତଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟଭାଣିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂର୍ୟପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିୟତବୁଦ୍ଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈରୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନକେତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଗତକାଙ୍କ୍ଷାୟ ନମଃ । ୧୮୦
ଓଂ ଲୋକୋତ୍ତୀର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୋଘଵିକ୍ରାମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିବୋଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଷ୍ପଧ୍ଵଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୈଲେନ୍ଦ୍ରରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ କୃତାର୍ଥଦର୍ଶିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମିତୟଶସେ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥିତାର୍ଥଜ୍ଞାନିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂର୍ଣମତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଶୋକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଗତମଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧରଣୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୁସୁମନେତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଭକ୍ତଗାତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମପ୍ରଭାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଖିଲଦର୍ଶିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣପ୍ରଭାସାୟ ନମଃ । ୨୦୦ ।

ଓଂ ଶଶିଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନକେତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଶୋତ୍ତରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଭାକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମିତତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଲାମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହଗାତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଦୁମତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁର୍ଜୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣସ୍କନ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଶିକେତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥାମପ୍ରାପ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତଵିକ୍ରାମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିମଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାର୍ଥଦର୍ଶିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସମୃଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟାୟ ନମଃ । ୨୨୦
ଓଂ ପ୍ରଦୀପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣାର୍ଚୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିପୁଲବୁଦ୍ଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଜାତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵସୁଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିମତିଜହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମିତଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରରୁଚୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନିହତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆସ୍ଥିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଖସ୍ଥିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣିମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗଦ୍ରଶ୍ମୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଭୂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଷ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍ଥମତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈଦ୍ୟରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଖିଲପ୍ରହାଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ଜ୍ଵରାୟ ନମଃ । ୨୪୦
ଓଂ ସୁଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଶୋଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୁସୁମଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁରୁଷଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଜ୍ରସେନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାନ୍ତିମତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗନ୍ଧହସ୍ତିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂରତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନିହତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରାର୍କାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଦ୍ୟୁତ୍କେତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନସୂର୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମେରୁକୂଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅରିନ୍ଦମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମାୟ ନମଃ । ୨୬୦
ଓଂ ଅର୍ହତ୍କୀର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅପଗତକ୍ଲେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଗନ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନୁପମରାଷ୍ଟ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମରୁଦ୍ୟଶସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵାନ୍ତଦର୍ଶିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାହଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହଧ୍ଵଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧ୍ୟାନରତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନୁପମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିକ୍ରୀଡିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣରତ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍ହଦ୍ୟଶସେ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମପାର୍ଶ୍ଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଊର୍ଣାଵନ୍ତେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରତିଭାନକୀର୍ତୟେ ୨୮୦
ଓଂ ମଣିଵଜ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମିତାୟୁଷେ ନମଃ ।
ଓଂ ମଣିଵ୍ୟୁହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହେନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣାକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମେରୁୟଶସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଶରଶ୍ମୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନିନ୍ଦିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଗକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମନୋରଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଦ୍ୟୋତରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସାରଥୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ନନ୍ଦେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନଚୂଡାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଗତଭୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନଗର୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରାନନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିମଲକୀର୍ତୟେ ନମଃ । ୩୦୦ ।

ଓଂ ଶାନ୍ତତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରିୟକେତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ରାହୁଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଵୟସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମରପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନସ୍କନ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲଡିତଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହପକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚଗାମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜନେନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁମତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାଗିରଥୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସଞ୍ଜୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରତିଵ୍ୟୂହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତୀର୍ଥକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗନ୍ଧହସ୍ତିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍ଚିଷ୍ମତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ମେରୁଧ୍ଵଜାୟ ନମଃ । ୩୨୦
ଓଂ ସୁଗନ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୃଢଧର୍ମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଗ୍ରତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ମଣିଧର୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଦ୍ରଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଗତଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରିୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଜାତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଜିତଗଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଶୋମିତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାତପସେ ନମଃ ।
ଓଂ ମେରୁରଶ୍ମୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣକୂଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍ହଦ୍ୟଶସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମକୀର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାନପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଦ୍ୟୁଦ୍ଦତ୍ତାୟ ନମଃ । ୩୪୦
ଓଂ ସତ୍ୟକଥିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୀଵକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଵୟସେ ନମଃ ।
ଓଂ ସଦ୍ଗଣିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିନିଶ୍ଚିତମତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵାନ୍ତମଣିଗନ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୟନନ୍ଦିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହରଶ୍ମୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈରୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଶୋତ୍ତରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁମେଧସେ ନମଃ ।
ଓଂ ମଣିଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଗ୍ରପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନିହତଵ୍ରତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗତ୍ପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଣିଗଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକୋତ୍ତରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହହସ୍ତିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନାର୍ଚୟେ-ରତ୍ନାର୍ଚିନେ-ରତ୍ନାର୍ଚିଷେ ନମଃ । ୩୬୦
ଓଂ ରାହୁଗୁହ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣସାଗରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସହିତରଶ୍ମୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଶାନ୍ତଗତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକସୁନ୍ଦରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଶୋକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଶଵଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲନନ୍ଦିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥାମଶ୍ରିୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥାମପ୍ରାପ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାସ୍ଥାମ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣଗର୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟଚରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଷେମୋତ୍ତମରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣସାଗରତିଷ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାରଶ୍ମୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଦ୍ୟୁତ୍ପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣଵିସ୍ତୃତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀପ୍ରଭାୟ ନମଃ । ୩୮୦
ଓଂ ମାରଦମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୃତଵର୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହହସ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁପୁଷ୍ପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନୋତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସାଗରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧରଣୀଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍ଥବୁଦ୍ଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣଗଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣଗଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନାଗ୍ନିକେତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକାନ୍ତରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଧୁରସ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମକେତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣିମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହଗତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଗ୍ରଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତେଜସ୍ପ୍ରଭାୟ ୪୦୦ ।

ଓଂ ମହାରଶ୍ମୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନୟଶସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣିପ୍ରଭାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତୟଶସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୋଘରଶ୍ମୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଋଷିଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜନେନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୃଢସଂଘାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁପକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କେତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ କୁସୁମରାଷ୍ଟ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମମତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନିଲଵେଗଗାମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଚିତ୍ତୟଶସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ୟୁତିମନ୍ତେ ନମଃ ।
ଓଂ ମରୁତ୍ସ୍କନ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣଗୁପ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍ଥମତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଭୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥିତମିତ୍ରାୟ ନମଃ । ୪୨୦
ଓଂ ପ୍ରଭାସ୍ଥିତକଲ୍ପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଣିଚରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋକ୍ଷତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁନ୍ଦରପାର୍ଶ୍ଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁବୁଦ୍ଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସମନ୍ତତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟରୁତାୟ-ସତ୍ୟରତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁବୁଦ୍ଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହଗତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଷ୍ପକେତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନାକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଷ୍ପଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣଗର୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଶୋରତ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଦ୍ଭୁତୟଶସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନିହତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଭୟାୟ ୪୪୦
ଓଂ ସୂର୍ୟପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଗାମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିକ୍ରାନ୍ତଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଣିଗର୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣକୀର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନଶ୍ରିୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅସିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୃଢଵ୍ରତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମରୁତ୍ତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମମୁନୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶନୈର୍ଗାମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ରତତପସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍ଚିସ୍କନ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚମ୍ପକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତୋଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଗଣିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଇନ୍ଦ୍ରଧ୍ଵଜାୟ ନମଃ । ୪୬୦
ଓଂ ମହାପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁମନାପୁଷ୍ପପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣିପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବୋଧ୍ୟଂଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଓଜଂଗମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଵିନିଶ୍ଚିତାର୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃଷଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁବାହଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାରଶ୍ମୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଶାଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟାଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନରୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଜ୍ରସେନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସମୃଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହବଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିମଲନେତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଶ୍ୟପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରସନ୍ନବୁଦ୍ଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଗ୍ରତେଜସେ ନମଃ । ୪୮୦
ଓଂ ମହାରଶ୍ମୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂର୍ୟପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିମଲପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଭକ୍ତତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନୁଦ୍ଧତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଧୁଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦତ୍ତଵିଦ୍ୟୁତେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଶାନ୍ତଗାମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକ୍ଷୋଭ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍ହତ୍କୀର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣଧର୍ମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲଡିତକ୍ଷେତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟୂହରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଭ୍ୟୁଦ୍ଗତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହୁତାର୍ଚୟେ-ହୁତାର୍ଚିନେ-ହୁତାର୍ଚିଷେ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମଶ୍ରିୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନଵ୍ୟୂହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଭଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନୋତ୍ତମାୟ ନମଃ । ୫୦୦ ।

ଓଂ ସୁମେଧସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମିତପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସମୁଦ୍ରଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମକେତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୋମଚ୍ଛତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍ଚିଷ୍ମନ୍ତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିମଲରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନକୀର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂଜୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଘୁଷ୍ଟଶବ୍ଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂର୍ଣଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ । ଓଂ ରାଜଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମରଶ୍ମୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଵ୍ରତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଦୀପରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଦ୍ୟୁତ୍କେତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ରଶ୍ମିରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସମ୍ପନ୍ନକୀର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମଗର୍ଭାୟ ନମଃ । ୫୨୦
ଓଂ ପୁଷ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚାରୁଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନାଵିଲାର୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଗ୍ରସେନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅସଂଗମତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ରାହୁଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନରାଶୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସାରଥୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜନେନ୍ଦ୍ରକଲ୍ପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଷ୍ପକେତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ରାହୁଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହୌଷଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ନକ୍ଷତ୍ରରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈଦ୍ୟରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟହସ୍ତିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଘୁଷ୍ଟରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂର୍ୟରଶ୍ମୟେ ନମଃ । ୫୪୦
ଓଂ ଧର୍ମକୋଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁମତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣେନ୍ଦ୍ରକଲ୍ପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଜ୍ରସେନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଜ୍ଞାକୂଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁସ୍ଥିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚୀର୍ଣବୁଦ୍ଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଘୋଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣୋତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗର୍ଜିତସ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଭିଜ୍ଞାକେତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ କେତୁପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଷେମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଂଗଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲଡିତନେତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଗଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟକେତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ମଣ୍ଡିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଦୀନଘୋଷାୟ ନମଃ । ୫୬୦
ଓଂ ରତ୍ନପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଘୋଷଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିତ୍ରରଶ୍ମୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନଶୂରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମରାଶୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଷ୍ପିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିକ୍ରାନ୍ତବଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟରାଶୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଦୀପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତେଜୋରାଶୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ବୋଧିରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକ୍ଷୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁବୁଦ୍ଧିନେତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂରିତାଂଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଜ୍ଞାରାଷ୍ଟ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତୋଷିତତେଜସେ ନମଃ । ୫୮୦
ଓଂ ପ୍ରଜ୍ଞାଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଂଜୁଘୋଷାୟ ନମଃ । ଓଂ ନାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅସଂଗକୋଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍ଚିଷ୍ମନ୍ତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଗଧାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ତିଷ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଶୋଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାଜ୍ଞେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍ଥସିଦ୍ଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହସେନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାସଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଶସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଦାରଗର୍ଭାୟ ନମଃ । ୬୦୦ ।

ଓଂ ପୁଣ୍ୟରଶ୍ମୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଦୀପରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନକୂଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉତ୍ତମଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାର୍ଥିଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିମୁକ୍ତିଲାଭିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଵର୍ଣଚୂଡାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାହୁଭଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁର୍ଜୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁନିପ୍ରସନ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୋମରଶ୍ମୟେ ନମଃ ।
ଓଂ କାଂଚନପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣେନ୍ଦ୍ରଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମଛତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟବାହଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅସଂଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଣୀତଜ୍ଞାନାୟ ନମଃ । ୬୨୦
ଓଂ ସୂକ୍ଷ୍ମବୁଦ୍ଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଓଷଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିମୁକ୍ତକେତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଭାକୋଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୀଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଓଘକ୍ଷୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅସଂଗକୀର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟରାଶୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁସ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗିରୀନ୍ଦ୍ରକଲ୍ପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମକୂଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋକ୍ଷତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୋଭିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଶାନ୍ତଗାତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମନୋଜ୍ଞଵାକ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚୀର୍ଣବୁଦ୍ଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରୁଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗତ୍ପୂଜିତାୟ ନମଃ । ୬୪୦
ଓଂ ସିଂହପାର୍ଶ୍ଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମଵିକ୍ରମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଭଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକ୍ଷୋଭ୍ୟଵର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତେଜୋରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବୋଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥିତାର୍ଥବୁଦ୍ଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଭାସରଶ୍ମୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗନ୍ଧତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ସନ୍ତୋଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୋଘଗାମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭସ୍ମକ୍ରୋଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଦାନକୀର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଦ୍ଧପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵସୂର୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଜ୍ଞାଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସମାହିତାତ୍ମନେ ନମଃ । ୬୬୦
ଓଂ ଓଜସ୍ତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଷତ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାଗିରଥୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଵର୍ଣୋତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିମୁକ୍ତଚୂଡାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧାର୍ମିକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥିତଗନ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଦପ୍ରହୀଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନକୋଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଗାମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଶୋକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହରଶ୍ମୟେ ନମଃ ।
ଓଂ କେତୁରାଷ୍ଟ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମଗର୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵରଶ୍ମୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଜ୍ଞାପୁଷ୍ପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଦ୍ଵନ୍ତେ ନମଃ ।
ଓଂ ସମୃଦ୍ଧଜ୍ଞାନାୟ ନମଃ । ୬୮୦
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଵସଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନପାଣୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଇନ୍ଦ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନୁପମଵାଦିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠଵାଦିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତିଷ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂର୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉତ୍ତୀର୍ଣପଙ୍କାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ମୟୂରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହିତୈଷିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଶସେ ନମଃ ।
ଓଂ ରଶ୍ମିଜାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈଡୂର୍ୟଗର୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଷ୍ପାୟ ନମଃ । ୭୦୦ ।

ଓଂ ଦେଵରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଶିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ମୃତିପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୁଶଲପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଵରଗୁଣପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନଶ୍ରିୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ମନୁଷ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାହଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୃତପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକଜ୍ୟେଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗମନଶିଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନସାଗରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପର୍ଵତେନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଶାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣବଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଂଜୁଘୋଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁପାର୍ଶ୍ଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥିତାର୍ଥାୟ ନମଃ । ୭୨୦
ଓଂ ଗୁଣତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନୁତ୍ତରଜ୍ଞାନିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମିତସ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଖାଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁମେଧସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଗତମୋହାର୍ଥଚିନ୍ତିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶିଷ୍ଠସ୍ଵରାଂଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲଡିତାଗ୍ରଗାମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାନ୍ତାର୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଦୋଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଭଚୀର୍ଣବୁଦ୍ଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମକୋଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରଶ୍ମୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରତିଭାନଵର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁତୀର୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣେନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଗତଭୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନରୁଚୟେ ନମଃ । ଓଂ ମହାଦର୍ଶନାୟ ମହାପ୍ରଜ୍ଞାତୀର୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରତିଭାନଚକ୍ଷୁଷେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରବୁଦ୍ଧୟେ ନମଃ । ୭୪୦
ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନାଭଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଭୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହତେଜସେ ନମଃ । ଓଂ ମହାଦର୍ଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମରୁତାୟ-ବ୍ରହ୍ମରତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଘୋଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାପ୍ରଜ୍ଞାତୀର୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅସମବୁଦ୍ଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଚଲପ୍ରଜ୍ଞାଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବୁଦ୍ଧିମତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ରୁମେନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଘୋଷସ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟବଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥାମଶ୍ରିୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଆର୍ୟପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରତାପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ୟୋତୀରାମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁନ୍ଦୁଭିମେଘସ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରିୟଚକ୍ଷୁର୍ଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଜ୍ଞାନାୟ ନମଃ । ୭୬୦
ଓଂ ସମୃଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣରାଶୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରସନ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମଧ୍ଵଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନରୁତାୟ-ଜ୍ଞାନରତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଗନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଜ୍ଞସ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନଵିହାସସ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣତେଜୋରଶ୍ମୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଋଷୀନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମତିମନ୍ତେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରତିଭାନଗଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁୟଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରାନନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଦର୍ଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିମଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣସଞ୍ଚୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କେତୁମନ୍ତେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟଧ୍ଵଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରତିଭାନରାଷ୍ଟ୍ରାୟ ନମଃ । ୭୮୦
ଓଂ ରତ୍ନପ୍ରଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରିୟଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ । ଓଂ ଅନୁନ୍ନତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହବଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଶଵର୍ତିରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୃତପ୍ରସନ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସମଧ୍ୟାୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକ୍ଷୋଭ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଶାନ୍ତମଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଶାମୂଢାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲଡିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥିତଵେଗଜ୍ଞାନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଥେନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗମ୍ଭୀରମତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୃତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମବଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଷ୍ପପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ । ୮୦୦ ।

ଓଂ ରାହୁସୂର୍ୟଗର୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମରୁତ୍ପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋକ୍ଷଧ୍ଵଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଲ୍ୟାଣଚୂଡାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୃତପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଜ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୃଢାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନସ୍କନ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲଡିତକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାନୁମନ୍ତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଦ୍ଧପ୍ରଭାୟ ନମଃ । ଓଂ ପ୍ରଭାବଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣଚୂଡାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନୁପମଶ୍ରିୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହଗତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଦ୍ଗତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଷ୍ପଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁକ୍ତପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲଡିତଵ୍ୟୂହାୟ ନମଃ । ୮୨୦
ଓଂ ଅମୋହଵିହରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଵ୍ରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କେତୁଧ୍ଵଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଖଚିତ୍ତିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିମୋହରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଧିଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଦ୍ଧସାଗରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଵନତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗତ୍ତୋଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୟୂରରୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଦୀନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵତୃଷ୍ଣାମଲପ୍ରହୀଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚାରିତ୍ରତୀର୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବହୁଦେଵଘୁଷ୍ଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମହସ୍ତିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରିୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜିତଶତ୍ରଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସମୃଦ୍ଧୟଶସେ ନମଃ । ୮୪୦
ଓଂ ସୁରାଷ୍ଟ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୁସୁମପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହସ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦ୍ଗତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜିନଜ୍ୟେଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଚଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉପକାରଗତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟପ୍ରଦୀପରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵରଚୋଦକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୌତମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଓଜୋବଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥିତବୁଦ୍ଧିରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବୋଧ୍ୟଂଗପୁଷ୍ପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଶସ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲତେଜୋଜ୍ଞାନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୁଶଲପ୍ରଦୀପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୃଢଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵରୁତାୟ-ଦେଵରତାୟ ନମଃ । ୮୬୦
ଓଂ ପ୍ରଶାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂର୍ୟାନନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋକ୍ଷଵ୍ରତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୀଲପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ରତସ୍ଥିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅରଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ସାରୋଦ୍ଗତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଞ୍ଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵର୍ଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗନ୍ଧାଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଲାମପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ମୃତୀନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅସଂଗଧ୍ଵଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରବୋଧିଗତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚରଣପ୍ରସନ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାମିତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁମିତ୍ରାୟ ନମଃ । ୮୮୦
ଓଂ ପ୍ରଶାନ୍ତଗାମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୃତାଧିପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମେରୁପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆର୍ୟସ୍ତୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମନ୍ତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୀପ୍ତତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵଭାସଦର୍ଶିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଚୀର୍ଣଵିପାକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଗତଶୋକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନପ୍ରଭାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚାରିତ୍ରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟବଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣସାଗରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚୈତ୍ରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାନଜହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାରକ୍ଷୟଂକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାସନୋତ୍ତୀର୍ଣଗତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଭେଦ୍ୟବୁଦ୍ଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଦଧୟେ ନମଃ । ୯୦୦ ।

ଓଂ ଶୋଧିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣିମୁକ୍ତିରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରିୟଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବୋଧିଧ୍ଵଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନରତ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଶୀତଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନରତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଋଦ୍ଧିକେତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜନେନ୍ଦ୍ରକଲ୍ପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧରଣୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂର୍ୟପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାହୁଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଷ୍ପପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈଦ୍ୟାଧିପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଓଜୋଧାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରତିବଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଘୋଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ । ୯୨୦
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମରତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଚେଷ୍ଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅସ୍ଖଲିତବୁଦ୍ଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାପ୍ରଣାଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଶଃକୀର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ କେତୁମନ୍ତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଘୁଷ୍ଟତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗଦୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ରୁମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁପ୍ରଣଷ୍ଟମୋହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଚନ୍ଦ୍ରମସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତପ୍ରତିଭାନକେତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ରତନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉତ୍ତୀର୍ଣଶୋକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଷେମପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗନ୍ମତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରିୟଂଗମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚରଣାଭିଜ୍ଞାତାୟ ନମଃ । ୯୪୦
ଓଂ ଉତ୍ପଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଷ୍ପଦମସ୍ଥିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତପ୍ରତିଭାନରଶ୍ମୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଋଷିପ୍ରସନ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣଵୀର୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମରୁଦାଧିପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଚ୍ଚରତ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରସନ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାଗିରଥୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟମତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ହୁତାର୍ଚୟେ-ହୁତାର୍ଚିନେ-ହୁତାର୍ଚିଷେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତଗୁଣତେଜୋରାଶୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହଵିକ୍ରମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଚଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରସନ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚୀର୍ଣପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଗରୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂଗୀତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚକ୍ରଧରାୟ ନମଃ । ୯୬୦
ଓଂ ଵସୁଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତରତିକୀର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ମେଘଧ୍ଵଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଜ୍ଞାଗତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଗନ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଗନସ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଣିଵିଶୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଦୀପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନସ୍ଵରଘୋଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜନେନ୍ଦ୍ରରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାହୁଗୁପ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଷେମଙ୍କରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହମତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନୟଶସେ ନମଃ ।
ଓଂ କୃତାର୍ଥାୟ ନମଃ । ୯୮୦
ଓଂ କୃତାନ୍ତଦର୍ଶିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵପୁଷ୍ପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଊର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅତୁଲପ୍ରତିଭାନରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଭକ୍ତଜ୍ଞାନସ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲଡିତଗାମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟପ୍ରଦୀପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଂଗଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଶୋକରାଷ୍ଟ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମତିଚିନ୍ତିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମତିମନ୍ତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମପ୍ରଦୀପାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଦର୍ଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଗଜହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅତିବଲଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଜ୍ଞାପୁଷ୍ପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୃଢସ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଖିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍ଥଵାଦିନେ ନମଃ । ୧୦୦୦ ।

ଓଂ ପ୍ରିୟପ୍ରସନ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହରିଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚୂଡାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରୋଚାୟ ନମଃ । ୧୦୦୪ ।

ଇତି ଭଦ୍ରକଲ୍ପବୁଦ୍ଧସହସ୍ରନାମାଵଲିଃ ସମାପ୍ତା ।

There are many repetitions as in the original. Also, some names have alternatives in the sequence total leading to 1004.
Adjacent 9-10 and 389-390 are identical.

Names as 101 in ଓଂ ଗୁଣାର୍ଚିନେ ନମଃ । is from ଗୁଣାର୍ଚିନ୍,
ଗୁଣାର୍ଚିଷେ with stem as ଗୁଣାର୍ଚିସ୍; ଗୁଣାର୍ଚୟେ with the stem ଗୁଣାର୍ଚି .

Also Read 1000 Names of Namavali Buddhas of the Bhadrakalpa Era:

1000 Names of Namavali Buddhas of the Bhadrakalpa Era Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment