1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Pranava | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Tamil

Shri Pranava Sahasranamavali Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீப்ரணவஸஹஸ்ரநாமாவளி: ॥

ௐ ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।

அஸ்ய ஶ்ரீப்ரணவஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய ப்³ரஹ்மா ருʼஷி:,
அநுஷ்டுப்ச²ந்த:³, பரமாத்மா தே³வதா, அம் பீ³ஜம், உம் ஶக்தி:, மம் கீலகம்,
ஆத்மஜ்ஞாநஸித்³த⁴யை ஜபே விநியோக:³ ।

த்⁴யாநம்-
ௐகாரம் நிக³மைகவேத்³யமநிஶம் வேதா³ந்ததத்த்வாஸ்பத³ம்
சோத்பத்திஸ்தி²திநாஶஹேதுமமலம் விஶ்வஸ்ய விஶ்வாத்மகம் ।
விஶ்வத்ராணபராயணம் ஶ்ருதிஶதைஸ்ஸம்ப்ரோச்யமாநம் ப்ரபு⁴ம்
ஸத்யம் ஜ்ஞாநமநந்தமூர்திமமலம் ஶுத்³தா⁴த்மகம் தம் ப⁴ஜே ॥

ௐ ஓங்காராய நம: । தாரகாய । ஸூக்ஷ்மாய । ப்ராணாய ஸர்வகோ³சராய ।
க்ஷாராய । க்ஷிதயே । உத்பத்திஹேதுகாய । நித்யாய நிரத்யயாய ।
ஶுத்³தா⁴ய । நிர்மலாத்மநே । நிராக்ருʼதயே । நிராதா⁴ராய ஸதா³நந்தா³ய ।
ஶாஶ்வதாய । பரத: பரஸ்மை । மநஸோ க³திநிஹந்த்ரே ।
க³ம்யாநாமுத்தமோத்தமாய । அகாராத்மநே நம: ॥ 20

ௐ மகாராத்மநே நம: । பி³ந்து³ரூபிணே । கலாத⁴ராய । உகாராத்மநே ।
மஹாவேத்³யாய । மஹாபாதகநாஶநாய । இந்த்³ராய । பரதராய ।
வேதா³ய । வேத³வேத்³யாய । ஜக³த்³கு³ரவே । வேத³க்ருʼதே । வேத³வேத்ரே ।
வேதா³ந்தார்யஸ்வரூபகாய । வேதா³ந்தவேத்³யாய । நதுலாய । கஞ்ஜஜந்மநே ।
காமாக்ருʼதயே । க²ரூபிணே । க²க³வாஹிநே நம: ॥ 40

ௐ க²கா³ய நம: । க²க³தராய । கா²த்³யாய । க²பூ⁴தாய । க²க³தாய ।
க²க³மாய । க²க³நாயகாய । க²ரமாய । க²ஜலாய । கா²லாய ।
க²கே³ஶ்வராய । க²க³வாஹாய । க³ந்த்ரே । க³மயித்ரே । க³ம்யாய ।
க³மநாதிகராய । க³தயே । க⁴ண்டாநிநாதா³ய । க⁴ண்டேயபராநந்த³நாய ।
க⁴ண்டாநாத³பராய நம: ॥ 60

ௐ க⁴ண்டாநாத³வதே நம: । கு³ணாய । க⁴ஸ்ராய । க⁴நிதசித்³ரூபாய ।
க⁴நாநாம் ஜலதா³யகாய । சர்யாபூஜ்யாய । சிதா³நந்தா³ய ।
சிராசிரதராய । சிதயே । சிதிதா³ய । சிதிக³ந்த்ரே । சர்மவதே ।
சலநாக்ருʼதயே । சஞ்சலாய । சாலகாய । சால்யாய । சா²யாவதே ।
சா²த³நாத்யயாய । சா²யாச்சா²யாய । ப்ரதிச்சா²யாய நம: ॥ 80

ௐ ஜஞ்ஜபூகாய நம: । மஹாமதயே । ஜாலக்³ராஹ்யாய । ஜலாகாராய ।
ஜாலிநே । ஜாலவிநாயகாய । ஜ²டிதி ப்ரதிதௌ⁴ரேயாய ।
ஜ²ஞ்ஜா²மாருதஸேவிதாய । டங்காய । டங்ககர்த்ரே ।
டங்ககார்யவஶாநுகா³ய । டிட்டிலாய । நிஷ்டு²ராய । க்ருʼஷ்டாய ।
கமடா²ய । ப்ருʼஷ்ட²கோ³சராய காடி²ந்யாத்மநே । கடோ²ராத்மநே ।
கண்டா²ய । கௌடீரகோ³சராய நம: ॥ 100 ॥

ௐ ட³மருத்⁴வாநஸாநந்தா³ய நம: । டா³ம்பி⁴காநாம் பராங்முகா²ய ।
ட³ம்பே⁴தரஸமாராத்⁴யாய । டா³ம்பி⁴காநாம் விட³ம்ப³நாய । ட⁴க்காகல-
கலத்⁴வாநாய । அணிம்நே । அநுத்தமஸுந்த³ராய । தாரதம்யப²லாய ।
தல்பாய । தல்பஶாயிநே । ஸதாரகாய । தர்தவ்யாய । தாரணாய । தாராய ।
தாரகாநாத²பூ⁴ஷணாய । ஹிரண்யபா³ஹவே । ஸேநாந்யே । தே³ஶாநாம்
தி³ஶாம் ச பதயே । பீதவர்ணாய । மஹாவ்ருʼக்ஷாய நம: ॥ 120

ௐ ஹரிகேஶாய நம: । உபவீதவதே । ஸ்தாயூநாமக்³ரண்யே । ஶ்ரீமதே ।
நிசேரவே । பரிசாரிகாய । பி³ல்மிநே । கவசிநே । வர்மிணே ।
மத்தேப⁴க³விரூத²வதே । வஞ்சகாய । பரிவஞ்சிநே । கர்மாராய ।
கும்ப⁴காரகாய । பக்ஷிபுஞ்ஜோபஜீவிநே । ம்ருʼக³யவே । ஶ்ருதகாய ।
நயாய । ப⁴க்தபாபமஹத்³ராபயே । த³ரித்³ராய நம: ॥ 140

ௐ நீலலோஹிதாய நம: । மீட்³வதே । மீடு⁴ஷ்டமாய । ஶம்ப⁴வே ।
ஶத்ருவ்யாதி⁴நே । ப³ப்⁴லுஶாய । ஸ்தோகாதி³ரக்ஷகாய । கர்த்ரே । வாட்யாய ।
உர்வர்யாய । ஆலாத்³யாய । நாதா²ய । ஸூத்³யாய । ஹேதிஸாஹஸ்ரஸம்யுதாய ।
ஸ்ருʼகாஹஸ்தாய । மஹாபத்³மாய । ஶரவ்யாயுதமண்ட³நாய । ஸர்வோபஹத-
காமாய । ஜரித்ரஸ்த²ப்ரதாரகாய । அந்நபா³ணாய நம: ॥ 160

ௐ வாதபா³ணாய நம: । வர்ஷபா³ணகராம்பு³ஜாய । த³ஶப்ராச்யாதி³-
வந்த்³யாய । ஸஸ்பிஞ்ஜரகலேப³ராய । ஜபைகஶீலாய । ஸஞ்ஜப்யாய ।
ஸமஜக்³த⁴யே । ஸபீதகாய । யமாதி³குஶலாய । கௌ³ராய ।
தி³வாராத்ரைகவ்ருʼஷ்டிதா³ய । பஞ்சாவயே । அவயே । தி³த்யௌஹே ।
துர்யௌஹே । பஷ்டௌ²ஹே । வேஹதாய । நாதா²ய । த்³யும்நவாஜாதி³நாயகாய ।
அபி⁴ரக்தாய நம: ॥ 180

ௐ வீசீவக்த்ராய நம: । வேதா³நாம்ஹ்ருʼத³யாப்³ஜகா³ய । ஆநிர்ஹதாய ।
விக்ஷீணாய । லோப்யாய । உலப்யாய । கு³ரமாணாய । பர்ணஶத்³யாய ।
ஸூர்ம்யாய । ஊர்மயே । Oம் । அயாய । ஶிவாய । ஶிவதமாய । ஶாஸ்த்ரே ।
கோ⁴ராகோ⁴ரதநுத்³வயாய । கி³ரிபர்வதநாதா²ய । ஶிபிவிஷ்டாய । பஶோ:
பதயே । அப்ரக³ல்பா⁴ய நம: ॥ 200 ॥

ௐ ப்ரக³ல்பா⁴ய நம: । மல்லாநாம் நாயகோத்தமாய । ப்ரஹிதாய ।
ப்ரம்ருʼஶாய । தூ³தாய । க்ஷத்ரே । ஸ்யந்த³நமத்⁴யகா³ய । ஸ்த²பதயே ।
ககுபா⁴ய । வந்யாய । கக்ஷ்யாய । பதஞ்ஜலயே । ஸூதாய । ஹம்ஸாய ।
நிஹந்த்ரே । கபர்தி³நே । பிநாகவதே । ஆயுகா⁴ய । ஸ்வாயுதா⁴ய ।
க்ருʼத்திவாஸஸே நம: ॥ 220

ௐ ஜிதேந்த்³ரியாய நம: । யாதுதா⁴நநிஹந்த்ரே । கைலாஸே
த³க்ஷிணே ஸ்தி²தாய । ஸுவர்ணமுகீ²தீரஸ்தா²ய । வ்ருʼத்³தா⁴சலநிதம்ப³கா³ய ।
மணிமுக்தாமயோத்³பா⁴ஸிநே । கட்யாய । காட்யாய । மஹாத்³ரிது⁴தே ।
ஹ்ருʼத³யாய । நிவேஷ்ப்யாய । ஹரித்யாய । ஶுஷ்க்யாய । ஸிகத்யாய ।
ப்ரவாஹ்யாய । ப⁴வருத்³ராதி³நாமவதே । பீ⁴மாய । பீ⁴மபராக்ராந்தாய ।
விக்ராந்தாய । ஸபராக்ரமாய நம: ॥ 240

ௐ ஶூர்யாய நம: । ஶூரநிஹந்த்ரே । மந்யுமதே । மந்யுநாஶநாய ।
பா⁴மிதாய । பா⁴மவதே । பா⁴பாய । உக்ஷணே । உக்ஷிதரக்ஷகாய ।
ஹவிஷ்மதே । மக²வதே । மகா²நாம் ப²லதா³பகாய । அக⁴க்⁴நாய ।
தோ³ஷஜாலக்⁴நாய । வ்யாத்⁴யாமயவிநாஶநாய । ஸும்நரூபாய । அஸும்நரூபாய ।
ஜக³ந்நாதா²ய । அதி⁴வாசகாய । வ்ராதாய நம: ॥ 260

ௐ வ்ராதநாதா²ய நம: । வ்ராத்யாய । வ்ராத்யாதி³தூ³ரகா³ய । ப்³ரஹ்மத³த்தாய ।
சேகிதாநாய । தே³வத³த்தாய । அதிஸம்மதாஉஅ । ஶ்ரமணாய । அஶ்ரமணாய ।
புண்யாய । புண்யப²லாய । ஆஶ்ரமணாம் ப²லப்ரதா³ய । காலாய ।
காலயித்ரே । கல்யாய । காலகாலாய । கலாத⁴ராய । த⁴நுஷ்மதே ।
இஷுமதே । த⁴ந்வாவிநே நம: ॥ 280

ௐ ஆததாயிநே நம: । ஸயாதி³நிலயாதா⁴ராய । காகுராய । காகுவதே ।
ப³லாய । ராகாகாலநிதா⁴த்ரே । விஶ்வரக்ஷைகத³க்ஷிணாய ।
அக்³ரேவதா⁴ய । தூ³ரேவதா⁴ய । ஶந்தமாய । மயஸ்கராய । காலபா⁴வாய ।
காலகர்த்ரே । ருʼசாம் பா⁴வைகவேத³நாய । யஜுஷாம் ஸர்வமர்மஸ்தா²ய ।
ஸாம்நாம் ஸாரைககோ³சராய । அங்கி³ரஸே । பூர்வஸ்மை । அவத்⁴யாய ।
ப்³ராஹ்மணமத்⁴யகா³ய நம: ॥ 300 ॥

ௐ முக்தாநாம் க³தயே நம: । புண்யாய । அபுண்யஹராய । ஹராய । உக்த்²யாய ।
உக்த்²யகாராய । உக்தி²நே । ப்³ரஹ்மணே । க்ஷத்ராய । விஶே । அந்திமாய ।
த⁴ர்மாய । த⁴ர்மஹராய । த⁴ர்ம்யாய । த⁴ர்மிணே । த⁴ர்மபராயணாய ।
நித்யாய । அநித்யாய । க்ஷராய । க்ஷாந்தாய । வேக³வதே நம: ॥ 320

ௐ அமிதாஶநாய நம: । புண்யவதே । புண்யக்ருʼதே । பூதாய । புருஹூதாய ।
புருஷ்டுதாய । அர்சிஷ்மதே । அர்சிதாய । கும்பா⁴ய । கீர்திமதே ।
கீர்திதா³ய । அப²லாய । ஸ்வாஹாகாராய । வஷட்காராய । ஹந்தகாராய ।
ஸ்வதா⁴பி⁴தா⁴ய । பூ⁴தக்ருʼதே । பூ⁴தப்⁴ருʼதே । ப⁴த்ரே । தி³வப³ர்ஹாய
நம: ॥ 340

ௐ த்³வந்த்³வநாஶநாய நம: । முநயே । பித்ரே । விராஜே । வீராய ।
தே³வாய । தி³நேஶ்வராய । தாரகாயை । தாரகாய । தூர்ணாய ।
திக்³மரஶ்மயே । த்ரிநேத்ரவதே । துல்யாய । துல்யஹராய । அதுல்யாய ।
த்ரிலோகீநாயகாய । த்ருடயே । தத்ரே । தார்யாய । த்ரிபு⁴வநீதீர்ணாய
நம: ॥ 360

ௐ தீராய நம: । தீரண்யே । ஸதீராய । தீரகா³ய । தீவ்ராய ।
தீக்ஷ்ணரூபிணே । தீவ்ரிணே । அர்தா²ய । அநர்தா²ய । அஸமர்தா²ய ।
தீர்த²ரூபிணே । தீர்த²காய । தா³யதா³ய । தே³யதா³த்ரே । பரி( ப்ர)
பூஜிதாய । தா³யபு⁴ஜே । தா³யஹந்த்ரே । தா³மோத³ரகு³ணாம்பு³த⁴யே । த⁴நதா³ய ।
த⁴நவிஶ்ராந்தாய நம: ॥ 380

ௐ அத⁴நதா³ய நம: । த⁴நநாஶகாய । நிஷ்டு²ராய । நாரஶாயிநே ।
நேத்ரே । நாயகாய । உத்தமாய । நைகாய । அநேககராய । நாவ்யாய ।
நாராயணஸமாய । ப்ரப⁴வே । நூபுராய । நூபுரிணே । நேயாய ।
நரநாராயணாய । உத்தமாய । பாத்ரே । பாலயித்ரே । பேயாய நம: ॥ 400 ॥

ௐ பிப³தே நம: । ஸாக³ரபூர்ணிம்நே । பூர்வாய । அபூர்வாய । பூர்ணிம்நே ।
புண்யமாநஸலாலஸாய । பேபீயமாநாய । பாபக்⁴நாய । பஞ்சயஜ்ஞமயாய ।
புரவே । பரமாத்மநே । பரேஶாய । பாவநாத்மநே । பராத்பராய ।
பஞ்சபு³த்³தி⁴மயாய । பஞ்சப்ரயாஜாதி³மயாய । பரஸ்மை ।
ப்ராணப்⁴ருʼதே । ப்ராணக்⁴நே । ப்ராணாய நம: ॥ 420

ௐ ப்ராணஹ்ருʼதே நம: । ப்ராணசேஷ்டிதாய । பஞ்சபூ⁴தமயாய ।
பச்சகரணைஶ்சோபவ்ருʼம்ஹிதாய । ப்ரேயஸே । ப்ரேயஸ்தமாய । ப்ரீதாய ।
ப்ரேயஸ்விநே । ப்ரேயஸீரதாய । புருஷார்தா²ய । புண்யஶீலாய । புருஷாய ।
புருஷோத்தமாய । ப²லாய । ப²லஸ்ய தா³த்ரே । ப²லாநாமுத்தமோத்தமாய ।
பி³ம்பா³ய । பி³ம்பா³த்மகாய । பி³ம்பி³நே । பி³ம்பி³நீமாநஸோல்லாஸாய நம: ॥ 440

ௐ ப³தி⁴ராய நம: । அப³தி⁴ராய । பா³லாய । பா³ல்யாவஸ்தா²ய ।
ப³லப்ரியாய । ஏகஸ்மை । த்³வயிநே । த³ஶப³லாய । பஞ்சகிநே ।
அஷ்டகிநே । பும்ஸே । ப⁴கா³ய । ப⁴க³வதே । ப²ல்க³வே । பா⁴க்³யாய ।
ப⁴ல்லாய । மண்டி³தாய । ப⁴வதே । ப⁴வதா³யாதா³ய । ப⁴வாய நம: ॥ 460

ௐ பூ⁴வே நம: । பூ⁴மிதை³வதாய । ப⁴வாந்யே । ப⁴வவித்³வேஷிணே ।
பூ⁴தநித்யாய । ப்ரசாரிதாய । பா⁴ஷாயை । பா⁴ஷயித்ரே । பா⁴ப்யாய ।
பா⁴வக்ருʼதே । பா⁴ஷ்யவித்தமாய । மந்தா³ய । மலிநவிச்சே²தா³ய ।
மாலிநே । மாலாயை । மருதே । க³ருதே । மூர்திமதே । அபுநர்வேத்³யாய ।
முநிவ்ருʼந்தா³ய நம: ॥ 480

ௐ முநீஶ்வராய நம: । மரவே । மருஜாலாய । மேரவே ।
மருத்³க³ணநிஷேவிதாய । மர்யாதா³ஸ்தா²பநாத்⁴யக்ஷாய ।
மர்யாதா³ப்ரவிப⁴ஞ்ஜநாய । மாந்யமாநயித்ரே । மாந்யாய ।
மாநதா³ய । மாநகோ³சராய । யாஸ்காய । யூநே । யௌவநாட்⁴யாய ।
யுவதீபி:⁴ புரஸ்க்ருʼதாய । வாமந்யே । பா⁴மந்யே । பா⁴ரூபாய ।
பா⁴ஸ்கரத்³யுதயே । ஸம்யத்³வாமாய நம: ॥ 500 ॥

ௐ மஹாவாமாய நம: । ஸித்³த⁴யே । ஸம்ஸித்³தி⁴கல்பநாய ।
ஸித்³த⁴ஸங்கல்பாய । ஏநோக்⁴நாய । அநூசாநாய । மஹாமநஸே ।
வாமதே³வாய । வஸிஷ்டா²ய । ஜ்யேஷ்டா²ய । ஶ்ரேஷ்டா²ய । மஹேஶ்வராய ।
மந்த்ரிணே । வாணிஜாய । தி³வ்யாய । பு⁴வந்தயே । வாரிவஸ்க்ருʼதாய ।
கார்யகாரணஸந்தா⁴த்ரே । நிதா³நாய । மூலகாரணாய நம: ॥ 520

ௐ அதி⁴ஷ்டா²நாய நம: । விஶ்வமாட்⁴யாய । அவிவர்தாய । கேவலாய ।
அணிம்நே । மஹிம்நே । வேத்ரே । ப்ரதி²ம்நே । ப்ருʼது²லாய । ப்ருʼத²வே ।
ஜீவாய । ஜைவாய । ப்ராணத⁴ர்த்ரே । கருணாய । மைத்ரிகாய । பு³தா⁴ய ।
ருʼசாம் ஜாலாய । ருʼசாம் கர்த்ரே । ருʼங்முகா²ய । ருʼஷிமண்ட³லாய
நம: ॥ 540

ௐ ரூடா⁴ய நம: । ரூடி⁴நே । ருட்³பு⁴வே । ரூடி⁴நிஷ்டா²ய ।
ரூபவிவர்ஜிதாய । ஸ்வராய । ஹலாய । ஹல்யாய । ஸ்பர்ஶாய । ஊஷ்மணே ।
ஆந்தராய । விஶோகாய । விமோஹாய । யஸ்மை । தஸ்மை । ஜக³ந்மயாய ।
ஏகஸ்மை । அநேகாய । பீட்³யாய । ஶதார்தா⁴ய நம: ॥ 560

ௐ ஶதாய நம: । ப்³ருʼஹதே । ஸஹஸ்ரார்தா⁴ய । ஸஹஸ்ராய ।
இந்த்³ரகோ³பாய । பங்கஜாய । பத்³மநாபா⁴ய । ஸுராத்⁴யக்ஷாய ।
பத்³மக³ர்பா⁴ய । ப்ரதாபவதே । வாஸுதே³வாய । ஜக³ந்மூர்தயே । ஸந்தா⁴த்ரே ।
தா⁴தவே । உத்தமாய । ரஹஸ்யாய । பரமாய । கோ³ப்யாய । கு³ஹ்யாய ।
அத்³வைதவிஸ்மிதாய நம: ॥ 580

ௐ ஆஶ்சர்யாய நம: । அதிக³ம்பீ⁴ராய । ஜலபு³த்³பு³த³ஸாக³ராய ।
ஸம்ஸாரவிஷபீயூஷாய । ப⁴வவ்ருʼஶ்சிகமாந்த்ரிகாய ।
ப⁴வக³ர்தஸமுத்³த⁴ர்த்ரே । ப⁴வவ்யாக்⁴ரவஶங்கராய ।
ப⁴வக்³ரஹமஹாமந்த்ராய । ப⁴வபூ⁴தவிநாஶநாய । பத்³மமித்ராய ।
பத்³மப³ந்த⁴வே । ஜக³ந்மித்ராய । கவயே । மநீஷிணே । பரிபு⁴வே ।
யாதா²த்²யவிதா⁴யகாய । தூ³ரஸ்தா²ய । அந்திகஸ்தா²ய । ஶுப்⁴ராய ।
அகாஸாய நம: ॥ 600 ॥

ௐ அவ்ரணாய நம: । கௌஷீதிகிநே । தலவகாராய ।
நாநாஶாகா²ப்ரவர்தகாய । உத்³கீ³தா²ய । பரமோத்³கா³த்ரே । ஶஸ்த்ராய ।
ஸ்தோமாய । மகே²ஶ்வராய । அஶ்வமேகா⁴ய । க்ரதூச்ச்²ராயாய । க்ரதவே ।
க்ரதுமயாய । அக்ரதவே । ப்ருʼஷதா³ஜ்யாய । வஸந்தாஜ்யாய । க்³ரீஷ்யாய ।
ஶரதே³ । ஹவிஷே । ப்³ரஹ்மதாதாய நம: ॥ 620

ௐ விராட்தாதாய நம: । மநுதாதாய । ஜக³த்தாதாய ।
ஸர்வதாதாய । ஸர்வதா⁴த்ரே । ஜக³த்³பு³த்⁴நாய । ஜக³ந்நித⁴யே ।
ஜக³த்³வீசீதரங்கா³ணாமாதா⁴ராய । பதா³ய । ஜக³த்கல்லோலபாதோ²த⁴யே ।
ஜக³த³ங்குரகந்த³காய । ஜக³த்³வல்லீமஹாபீ³ஜாய ।
ஜக³த்கந்த³ஸமுத்³த⁴ராய । ஸர்வோபநிஷதா³ம் கந்தா³ய । மூலகந்தா³ய ।
முகுந்தா³ய । ஏகாம்ரநாயகாய । தீ⁴மதே । ஜம்பு³கேஶாய ।
மஹாதடாய நம: ॥ 640

ௐ ந்யக்³ரோதா⁴ய நம: । உது³ம்ப³ராய । அஶ்வத்தா²ய । கூடஸ்தா²ய ।
ஸ்தா²ணவே । அதூ³பு⁴தாய । அதிக³ம்பீ⁴ரமஹிம்நே । சித்ரஶக்தயே ।
விசித்ரவதே । சித்ரவைசித்ர்யாய । மாயாவிநே । மாயயாঽঽவ்ருʼதாய ।
கபிஞ்ஜலாய । பிஞ்ஜராய । சித்ரகூடாய । மஹாரதா²ய ।
அநுக்³ரஹபதா³ய । பு³த்³த⁴யே । அம்ருʼதாய । ஹரிவல்லபா⁴ய நம: ॥ 660

ௐ பத்³மப்ரியாய நம: । பரமாத்மநே । பத்³மஹஸ்தாய ।
பத்³மாக்ஷாய । பத்³மஸுந்த³ராய । சதுர்பு⁴ஜாய । சந்த்³ரரூபாய ।
சதுராநநரூபபா⁴ஜே । ஆஹ்லாத³ஜநகாய । புஷ்டயே ।
ஶிவார்தா⁴ங்கா³விபூ⁴ஷணாய । தா³ரித்³ர்யஶமநாய । ப்ரீதாய ।
ஶுக்லமால்யாம்ப³ராவ்ருʼதாய । பா⁴ஸ்கராய । பி³ல்வநிலயாய । வராஹாய ।
வஸுதா⁴பதயே । யஶஸ்விநே । ஹேமமாலிநே நம: ॥ 680

ௐ த⁴நதா⁴ந்யகராய நம: । வஸவே । வஸுப்ரதா³ய ।
ஹிரண்யாங்கா³ய । ஸமுத்³ரதநயார்சிதாய । தா³ரித்³த்³ர்யத்⁴வம்ஸநாய ।
தே³வாய । ஸர்வோபத்³ரவவாரணாய । த்ரிகாலஜ்ஞாநஸம்பந்நாய ।
ப்³ரஹ்மபி³ஷ்ணுஶிவாத்மகாய । ராத்ரயே । ப்ரபா⁴யை । யஜ்ஞரூபாய ।
பூ⁴தயே । மேதா⁴விசக்ஷணாய । ப்ரஜாபதயே । மஹேந்த்³ராய । ஸோமாய ।
த⁴நேஶ்வராய । பித்ருʼப்⁴யோ நம: ॥ 700 ॥

ௐ வஸுப்⁴யோ நம: । வாயவே । வஹ்நயே । ப்ராணேப்⁴ய: । ருʼதவே ।
மநவே । ஆதி³த்யாய । ஹரித³ஶ்வாய । திமிரோந்மத²நாய । அம்ஶுமதே ।
தமோঽபி⁴க்⁴நாய । லோகஸாக்ஷிணே । வைகுண்டா²ய । கமலாபதயே ।
ஸநாதநாய । லீலாமாநுஷவிக்³ரஹாய । அதீந்த்³ராய । ஊர்ஜிதாய । ப்ராம்ஶவே ।
உபேந்த்³ராய நம: ॥ 720

ௐ வாமநாய நம: । ப³லயே । ஹம்ஸாய । வ்யாஸாய । ஸம்ப⁴வாய ।
ப⁴வாய । ப⁴வபூஜிதாய । நைகரூபாய । ஜக³ந்நாதா²ய । ஜிதக்ரோதா⁴ய ।
ப்ரமோத³நாய । அக³தா³ய । மந்த்ரவிதே³ । ரோக³ஹர்த்ரே । ப்ரபா⁴வநாய ।
சண்டா³ம்ஶவே । ஶரண்யாய । ஶ்ரீமதே । அதுலவிக்ரமாய ।
ஜ்யேஷ்டா²ய நம: ॥ 740

ௐ ஶக்திமதாம் நாதா²ய நம: । ப்ராணீநாம் ப்ராணதா³யகாய । மத்ஸ்யரூபாய ।
கும்ப⁴கர்ணப்ரபே⁴த்ரே । விஶ்வமோஹநாய । லோகத்ரயாஶ்ரயாய । வேகி³நே ।
பு³தா⁴ய । ஶ்ரீதா³ய । ஸதாம் க³தயே । ஶப்³தா³திகா³ய । க³பீ⁴ராத்மநே ।
கோமலாங்கா³ய । ப்ரஜாக³ராய । வர்ணஶ்ரேஷ்டா²ய । வர்ணபா³ஹ்யாய ।
கர்மகர்த்ரே । ஸமது:³க²ஸுகா²ய । ராஶயே । விஶேஷாய நம: ॥ 760

ௐ விக³தஜ்வராய நம: । தே³வாதி³தே³வாய । தே³வர்ஷயே ।
தே³வாஸுராப⁴யப்ரதா³ய । ஸர்வதே³வமயாய । ஶார்ங்க³பாணயே ।
உத்தமவிக்³ரஹாய । ப்ரக்ருʼதயே । புருஷாய । அஜய்யாய । பாவநாய ।
த்⁴ருவாய । ஆத்மவதே । விஶ்வம்ப⁴ராய । ஸாமகே³யாய । க்ரூராய ।
பூர்வாய । கலாநித⁴யே । அவ்யக்தலக்ஷணாய । வ்யக்தாய நம: ॥ 780

ௐ கலாரூபாய நம: । த⁴நஞ்ஜயாய । ஜயாய । ஜராரயே । நிஶ்ஶப்³தா³ய ।
ப்ரணவாய । ஸ்தூ²லஸூக்ஷ்மவிதே³ । ஆத்மயோநயே । வீராய । ஸஹஸ்ராக்ஷாய ।
ஸஹஸ்ரபதே³ । ஸநாதநதமாய । ஸ்ரக்³விணே । க³தா³பத்³மரதா²ங்க³த்⁴ருʼதே ।
சித்³ரூபாய । நிரீஹாய । நிர்விகல்பாய । ஸநாதநாய । ஶதமூர்தயே ।
ஸஹஸ்ராக்ஷாய நம: ॥ 800 ॥

ௐ க⁴நப்ரஜ்ஞாய நம: । ஸபா⁴பதயே । புண்ட³ரீகஶயாய । விப்ராய ।
த்³ரவாய । உக்³ராய । க்ருʼபாநித⁴யே । அத⁴ர்மஶத்ரவே । அக்ஷோப்⁴யாய ।
ப்³ரஹ்மக³ர்பா⁴ய । த⁴நுர்த⁴ராய । கு³ருபூஜாரதாய । ஸோமாய ।
கபர்தி³நே । நீலலோஹிதாய । விஶ்வமித்ராய । த்³விஜஶ்ரேஷ்டா²ய ।
ருத்³ராய । ஸ்தா²ணவே । விஶாம்பதயே நம: ॥ 820

ௐ வாலகி²ல்யாய நம: । சண்டா³ய । கல்பவ்ருʼக்ஷாய । கலாத⁴ராய ।
ஶங்கா²ய । அநிலாய । ஸுநிஷ்பந்நாய । ஸூராய । கவ்யஹராய । கு³ரவே ।
பவித்ரபாதா³ய । பாபாரயே । து³ர்த⁴ராய । து³ஸ்ஸஹாய । அப⁴யாய ।
அம்ருʼதாஶயாய । அம்ருʼதவபுஷே । வாங்மயாய । ஸத³ஸந்மயாய ।
நிதா³நக³ர்பா⁴ய நம: ॥ 840

ௐ நிர்வ்யாஜாய நம: । மத்⁴யஸ்தா²ய । ஸர்வகோ³சராய । ஹ்ருʼஷீகேஶாய ।
கேஶிக்⁴நே । ப்ரீதிவர்த⁴நாய । வாமநாய । து³ஷ்டத³மநாய ।
த்⁴ருʼதயே । காருண்யவிக்³ரஹாய । ஸந்யாஸிநே । ஶாஸ்ரதத்த்வஜ்ஞாய ।
வ்யாஸாய । பாபஹராய । ப³த³ரீநிலயாய । ஶாந்தாய । பூ⁴தாவாஸாய ।
கு³ஹாஶ்ரயாய । பூர்ணாய । புராணாய நம: ॥ 860

ௐ புண்யஜ்ஞாய நம: । முஸலிநே । குண்ட³லிநே । த்⁴வஜிநே । யோகி³நே ।
ஜேத்ரே । மஹாவீர்யாய । ஶாஸ்த்ரிணே । ஶாஸ்த்ரார்த²தத்த்வவிதே³ । வஹநாய ।
ஶக்திஸம்பூர்ணாய । ஸ்வர்க³தா³ய । மோக்ஷதா³யகாய । ஸர்வாத்மநே ।
லோகாலோகஜ்ஞாய । ஸர்க³ஸ்தி²த்யந்தகாரகாய । ஸர்வலோகஸுகா²காராய ।
க்ஷயவ்ருʼத்³தி⁴விவர்ஜிதாய । நிர்லேபாய । நிர்கு³ணாய நம: ॥ 880

ௐ ஸூக்ஷ்மாய நம: । நிர்விகாராய । நிரஞ்ஜநாய । அசலாய ।
ஸத்யவாதி³நே । லோஹிதாக்ஷாய । யூநே । அத்⁴வராய । ஸிம்ஹஸ்கந்தா⁴ய ।
மஹாஸத்த்வாய । காலாத்மநே । காலசக்ரப்⁴ருʼதே । பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே ।
விஶ்வத்³ருʼஶே । விஶ்வரோக³க்⁴நே । விஶ்வாத்மநே । விஶ்வபூ⁴தாய ।
ஸுஹ்ருʼதே³ । ஶாந்தாய । விகண்டகாய நம: ॥ 900 ॥

ௐ ஸர்வகா³ய நம: । ஸர்வபூ⁴தேஶாய । ஸர்வபூ⁴தாஶயஸ்தி²தாய ।
ஆப்⁴யந்தரதமஶ்சே²த்ரே । பத்யை । அஜாய । ஹரயே । நேத்ரே ।
ஸதா³நதாய । கர்த்ரே । ஶ்ரீமதே । தா⁴த்ரே । புராணதா³ய । ஸ்ரஷ்ட்ரே ।
விஷ்ணவே । தே³வதே³வாய । ஸச்சிதா³ஶ்ரயாய । நித்யாய । ஸர்வக³தாய ।
பா⁴நவே நம: ॥ 920

ௐ உக்³ராய நம: । ப்ரஜேஶ்வராய । ஸவித்ரே । லோகக்ருʼதே ।
ஹவ்யவாஹநாய । வஸுதா⁴பதயே । ஸ்வாமிநே । ஸுஶீலாய । ஸுலபா⁴ய ।
ஸர்வஜ்ஞாய । ஸர்வஶக்திமதே । நித்யாய । ஸம்பூர்ணகாமாய ।
க்ருʼபாபீயூஷஸாக³ராய । அநந்தாய । ஶ்ரீபதயே । ராமாய । நிர்கு³ணாய ।
லோகபூஜிதாய । ராஜீவலோசநாய நம: ॥ 940

ௐ ஶ்ரீமதே நம: । ஶரணத்ராணதத்பராய । ஸத்யவ்ரதாய ।
வ்ரதத⁴ராய । ஸாராய । வேதா³ந்த³கோ³சராய । த்ரிலோகீரக்ஷகாய ।
யஜ்வநே । ஸர்வதே³வாதி³பூஜிதாய । ஸர்வதே³வஸ்துதாய ।
ஸௌம்யாய । ப்³ரஹ்மண்யாய । முநிஸம்ஸ்துதாய । மஹதே । யோகி³நே ।
ஸர்வபுண்யவிவர்த⁴நாய । ஸ்ம்ருʼதஸர்வாக⁴நாஶநாய । புருஷாய ।
மஹதே । புண்யோத³யாய நம: ॥ 960

ௐ மஹாதே³வாய நம: । த³யாஸாராய । ஸ்மிதாநநாய । விஶ்வரூபாய ।
விஶாலாக்ஷாய । ப³ப்⁴ரவே । பரிவ்ருʼடா⁴ய । த்³ருʼடா⁴ய । பரமேஷ்டி²நே ।
ஸத்யஸாராய । ஸத்யஸந்தா⁴நாய । தா⁴ர்மிகாய । லோகஜ்ஞாய ।
லோகவந்த்³யாய । ஸேவ்யாய । லோகக்ருʼதே । பராய । ஜிதமாயாய ।
த³யாகாராய । த³க்ஷாய நம: ॥ 980

ௐ ஸர்வஜநாஶ்ரயாய நம: । ப்³ரஹ்மண்யாய । தே³வயோநயே । ஸுந்த³ராய ।
ஸூத்ரகாரகாய । மஹர்ஷயே । ஜ்யோதிர்க³ணநிஷேவிதாய । ஸுகீர்தயே ।
ஆத³யே । ஸர்வஸ்மை । ஸர்வாவாஸாய । து³ராஸதா³ய । ஸ்மிதபா⁴ஷிணே ।
நிவ்ருʼத்தாத்மநே । தீ⁴ரோதா³த்தாய । விஶாரதா³ய । அத்⁴யாத்மயோக³நிலயாய ।
ஸர்வதீர்த²மயாய । ஸுராய । யஜ்ஞஸ்வரூபிணே நம: ॥ 1000 ॥

ௐ யஜ்ஞஜ்ஞாய நம: । அநந்தத்³ருʼஷ்டயே । கு³ணோத்தராய நம: ॥ 1003 ॥

Also Read 1000 Names of Stotram:

1000 Names of Sri Pranava | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment