Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1008 Names of Sri Krishna Lyrics in Tamil

Shri Krishna Sahasranama Stotram in Tamil:

॥ ஶ்ரீ க்ருஷ்ண ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம் ॥
ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீக்ருஷ்ணஸஹஸ்ரனாமஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய பராஶர ருஷி꞉, அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீக்ருஷ்ண꞉ பரமாத்மா தே³வதா, ஶ்ரீக்ருஷ்ணேதி பீ³ஜம், ஶ்ரீவல்லபே⁴தி ஶக்தி꞉, ஶார்ங்கீ³தி கீலகம், ஶ்ரீக்ருஷ்ணப்ரீத்யர்தே² ஜபே வினியோக³꞉ ||

ந்யாஸ꞉
பராஶராய ருஷயே நம꞉ இதி ஶிரஸி,
அனுஷ்டுப் ச²ந்த³ஸே நம꞉ இதி முகே²,
கோ³பாலக்ருஷ்ணதே³வதாயை நம꞉ இதி ஹ்ருத³யே,
ஶ்ரீக்ருஷ்ணாய பீ³ஜாய நம꞉ இதி கு³ஹ்யே,
ஶ்ரீவல்லபா⁴ய ஶக்த்யை நம꞉ இதி பாத³யோ꞉,
ஶார்ங்க³த⁴ராய கீலகாய நம꞉ இதி ஸர்வாங்கே³ ||

கரன்யாஸ꞉
ஶ்ரீக்ருஷ்ண இத்யாரப்⁴ய ஶூரவம்ஶைகதீ⁴ரித்யந்தானி அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |
ஶௌரிரித்யாரப்⁴ய ஸ்வபா⁴ஸோத்³பா⁴ஸிதவ்ரஜ இத்யந்தானி தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉ |
க்ருதாத்மவித்³யாவின்யாஸ இத்யாரப்⁴ய ப்ரஸ்தா²னஶகடாரூட⁴ இதி மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉,
ப்³ருந்தா³வனக்ருதாலய இத்யாரப்⁴ய மது⁴ராஜனவீக்ஷித இத்யனாமிகாப்⁴யாம் நம꞉,
ரஜகப்ரதிகா⁴தக இத்யாரப்⁴ய த்³வாரகாபுரகல்பன இதி கனிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉
த்³வாரகானிலய இத்யாரப்⁴ய பராஶர இதி கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉,
ஏவம் ஹ்ருத³யாதி³ன்யாஸ꞉ ||

த்⁴யானம் |
கேஷாஞ்சித்ப்ரேமபும்ஸாம் விக³லிதமனஸாம் பா³லலீலாவிலாஸம்
கேஷாம் கோ³பாலலீலாங்கிதரஸிகதனுர்வேணுவாத்³யேன தே³வம் |
கேஷாம் வாமாஸமாஜே ஜனிதமனஸிஜோ தை³த்யத³ர்பாபஹைவம்
ஜ்ஞாத்வா பி⁴ன்னாபி⁴லாஷம் ஸ ஜயதி ஜக³தாமீஶ்வரஸ்தாத்³ருஶோ(அ)பூ⁴த் || 1 ||

க்ஷீராப்³தௌ⁴ க்ருதஸம்ஸ்தவஸ்ஸுரக³ணைர்ப்³ரஹ்மாதி³பி⁴꞉ பண்டி³தை꞉
ப்ரோத்³பூ⁴தோ வஸுதே³வஸத்³மனி முதா³ சிக்ரீட³ யோ கோ³குலே |
கம்ஸத்⁴வம்ஸக்ருதே ஜகா³ம மது⁴ராம் ஸாராமஸத்³வாரகாம்
கோ³பாலோ(அ)கி²லகோ³பிகாஜனஸக²꞉ பாயாத³பாயாத் ஸ ந꞉ || 2 ||

பு²ல்லேந்தீ³வரகாந்திமிந்து³வத³னம் ப³ர்ஹாவதம்ஸப்ரியம்
ஶ்ரீவத்ஸாங்கமுதா³ரகௌஸ்துப⁴த⁴ரம் பீதாம்ப³ரம் ஸுந்த³ரம் |
கோ³பீனாம் நயனோத்பலார்சிததனும் கோ³கோ³பஸங்கா⁴வ்ருதம்
கோ³விந்த³ம் கலவேணுவாத³னரதம் தி³வ்யாங்க³பூ⁴ஷம் ப⁴ஜே || 3 ||

ஓம் |
க்ருஷ்ண꞉ ஶ்ரீவல்லப⁴꞉ ஶார்ங்கீ³ விஷ்வக்ஸேன꞉ ஸ்வஸித்³தி⁴த³꞉ |
க்ஷீரோத³தா⁴மா வ்யூஹேஶ꞉ ஶேஷஶாயீ ஜக³ன்மய꞉ || 1 ||

ப⁴க்திக³ம்யஸ்த்ரயீமூர்திர்பா⁴ரார்தவஸுதா⁴ஸ்துத꞉ |
தே³வதே³வோ த³யாஸிந்து⁴ர்தே³வதே³வஶிகா²மணி꞉ || 2 ||

ஸுக²பா⁴வஸ்ஸுகா²தா⁴ரோ முகுந்தோ³ முதி³தாஶய꞉ |
அவிக்ரிய꞉ க்ரியாமூர்திரத்⁴யாத்மஸ்வஸ்வரூபவான் || 3 ||

ஶிஷ்டாபி⁴லக்ஷ்யோ பூ⁴தாத்மா த⁴ர்மத்ராணார்த²சேஷ்டித꞉ |
அந்தர்யாமீ கலாரூப꞉ காலாவயவஸாக்ஷிக꞉ || 4 ||

வஸுதா⁴யாஸஹரணோ நாரத³ப்ரேரணோன்முக²꞉ |
ப்ரபூ⁴ஷ்ணுர்னாரதோ³த்³கீ³தோ லோகரக்ஷாபராயண꞉ || 5 ||

ரௌஹிணேயக்ருதானந்தோ³ யோக³ஜ்ஞானநியோஜக꞉ |
மஹாகு³ஹாந்தர்னிக்ஷிப்த꞉ புராணவபுராத்மவான் || 6 ||

ஶூரவம்ஶைகதீ⁴ஶ்ஶௌரி꞉ கம்ஸஶங்காவிஷாத³க்ருத் |
வஸுதே³வோல்லஸச்ச²க்திர்தே³வக்யஷ்டமக³ர்ப⁴க³꞉ || 7 ||

வஸுதே³வஸுத꞉ ஶ்ரீமாந்தே³வகீனந்த³னோ ஹரி꞉ |
ஆஶ்சர்யபா³ல꞉ ஶ்ரீவத்ஸலக்ஷ்மவக்ஷாஶ்சதுர்பு⁴ஜ꞉ || 8 ||

ஸ்வபா⁴வோத்க்ருஷ்டஸத்³பா⁴வ꞉ க்ருஷ்ணாஷ்டம்யந்தஸம்ப⁴வ꞉ |
ப்ராஜாபத்யர்க்ஷஸம்பூ⁴தோ நிஶீத²ஸமயோதி³த꞉ || 9 ||

ஶங்க²சக்ரக³தா³பத்³மபாணி꞉ பத்³மனிபே⁴க்ஷண꞉ |
கிரீடீ கௌஸ்துபோ⁴ரஸ்க꞉ ஸ்பு²ரன்மகரகுண்ட³ல꞉ || 10 ||

பீதவாஸா க⁴னஶ்யாம꞉ குஞ்சிதாஞ்சிதகுந்தல꞉ |
ஸுவ்யக்தவ்யக்தாப⁴ரண꞉ ஸூதிகாக்³ருஹபூ⁴ஷண꞉ || 11 ||

காராகா³ராந்த⁴காரக்⁴ன꞉ பித்ருப்ராக்³ஜன்மஸூசக꞉ |
வஸுதே³வஸ்துத꞉ ஸ்தோத்ரம் தாபத்ரயனிவாரண꞉ || 12 ||

நிரவத்³ய꞉ க்ரியாமூர்திர்ன்யாயவாக்யனியோஜக꞉ |
அத்³ருஷ்டசேஷ்ட꞉ கூடஸ்தோ² த்⁴ருதலௌகிகவிக்³ரஹ꞉ || 13 ||

மஹர்ஷிமானஸோல்லாஸோ மஹீமங்க³லதா³யக꞉ |
ஸந்தோஷிதஸுரவ்ராத꞉ ஸாது⁴சித்தப்ரஸாத³க꞉ || 14 ||

ஜனகோபாயனிர்தே³ஷ்டா தே³வகீனயனோத்ஸவ꞉ |
பித்ருபாணிபரிஷ்காரோ மோஹிதாகா³ரரக்ஷக꞉ || 15 ||

ஸ்வஶக்த்யுத்³தா⁴டிதாஶேஷகபாட꞉ பித்ருவாஹக꞉ |
ஶேஷோரக³ப²ணாச்ச²த்ரஶ்ஶேஷோக்தாக்²யாஸஹஸ்ரக꞉ || 16 ||

யமுனாபூரவித்⁴வம்ஸீ ஸ்வபா⁴ஸோத்³பா⁴ஸிதவ்ரஜ꞉ |
க்ருதாத்மவித்³யாவின்யாஸோ யோக³மாயாக்³ரஸம்ப⁴வ꞉ || 17 ||

து³ர்கா³னிவேதி³தோத்³பா⁴வோ யஶோதா³தல்பஶாயக꞉ |
நந்த³கோ³போத்ஸவஸ்பூ²ர்திர்வ்ரஜானந்த³கரோத³ய꞉ || 18 ||

ஸுஜாதஜாதகர்ம ஶ்ரீர்கோ³பீப⁴த்³ரோக்தினிர்வ்ருத꞉ |
அலீகனித்³ரோபக³ம꞉ பூதனாஸ்தனபீட³ன꞉ || 19 ||

ஸ்தன்யாத்தபூதனாப்ராண꞉ பூதனாக்ரோஶகாரக꞉ |
வின்யஸ்தரக்ஷாகோ³தூ⁴லிர்யஶோதா³கரலாலித꞉ || 20 ||

நந்தா³க்⁴ராதஶிரோமத்⁴ய꞉ பூதனாஸுக³திப்ரத³꞉ |
பா³ல꞉ பர்யங்கனித்³ராலுர்முகா²ர்பிதபதா³ங்கு³லி꞉ || 21 ||

அஞ்ஜனஸ்னிக்³த⁴னயன꞉ பர்யாயாங்குரிதஸ்மித꞉ |
லீலாக்ஷஸ்தரலாலோகஶ்ஶகடாஸுரப⁴ஞ்ஜன꞉ || 22 ||

த்³விஜோதி³தஸ்வஸ்த்யயனோ மந்த்ரபூதஜலாப்லுத꞉ |
யஶோதோ³த்ஸங்க³பர்யங்கோ யஶோதா³முக²வீக்ஷக꞉ || 23 ||

யஶோதா³ஸ்தன்யமுதி³தஸ்த்ருணாவர்தாதி³து³ஸ்ஸஹ꞉ |
த்ருணாவர்தாஸுரத்⁴வம்ஸீ மாத்ருவிஸ்மயகாரக꞉ || 24 ||

ப்ரஶஸ்தனாமகரணோ ஜானுசங்க்ரமணோத்ஸுக꞉ |
வ்யாலம்பி³சூலிகாரத்னோ கோ⁴ஷகோ³பப்ரஹர்ஷண꞉ || 25 ||

ஸ்வமுக²ப்ரதிபி³ம்பா³ர்தீ² க்³ரீவாவ்யாக்⁴ரனகோ²ஜ்ஜ்வல꞉ |
பங்கானுலேபருசிரோ மாம்ஸலோருகடீதட꞉ || 26 ||

க்⁴ருஷ்டஜானுகரத்³வந்த்³வ꞉ ப்ரதிபி³ம்பா³னுகாரக்ருத் |
அவ்யக்தவர்ணவாக்³வ்ருத்தி꞉ ஸ்மிதலக்ஷ்யரதோ³த்³க³ம꞉ || 27 ||

தா⁴த்ரீகரஸமாலம்பீ³ ப்ரஸ்க²லச்சித்ரசங்க்ரம꞉ |
அனுரூபவயஸ்யாட்⁴யஶ்சாருகௌமாரசாபல꞉ || 28 ||

வத்ஸபுச்ச²ஸமாக்ருஷ்டோ வத்ஸபுச்ச²விகர்ஷண꞉ |
விஸ்மாரிதான்யவ்யாபாரோ கோ³பகோ³பீமுதா³வஹ꞉ || 29 ||

அகாலவத்ஸனிர்மோக்தா வ்ரஜவ்யாக்ரோஶஸுஸ்மித꞉ |
நவனீதமஹாசோரோ தா³ரகாஹாரதா³யக꞉ || 30 ||

பீடோ²லூக²லஸோபான꞉ க்ஷீரபா⁴ண்ட³விபே⁴த³ன꞉ |
ஶிக்யபா⁴ண்ட³ஸமாகர்ஷீ த்⁴வாந்தாகா³ரப்ரவேஶக்ருத் || 31 ||

பூ⁴ஷாரத்னப்ரகாஶாட்⁴யோ கோ³ப்யுபாலம்ப⁴ப⁴ர்த்ஸித꞉ |
பராக³தூ⁴ஸராகாரோ ம்ருத்³ப⁴க்ஷணக்ருதேக்ஷண꞉ || 32 ||

பா³லோக்தம்ருத்கதா²ரம்போ⁴ மித்ராந்தர்கூ³ட⁴விக்³ரஹ꞉ |
க்ருதஸந்த்ராஸலோலாக்ஷோ ஜனநீப்ரத்யயாவஹ꞉ || 33||

மாத்ருத்³ருஶ்யாத்தவத³னோ வக்த்ரலக்ஷ்யசராசர꞉ |
யஶோதா³லாலிதஸ்வாத்மா ஸ்வயம் ஸ்வாச்ச²ந்த்³யமோஹன꞉ || 34 ||

ஸவித்ரீஸ்னேஹஸம்ஶ்லிஷ்ட꞉ ஸவித்ரீஸ்தனலோலுப꞉ |
நவனீதார்த²னாப்ரஹ்வோ நவனீதமஹாஶன꞉ || 35 ||

ம்ருஷாகோபப்ரகம்போஷ்டோ² கோ³ஷ்டா²ங்க³ணவிலோகன꞉ |
த³தி⁴மந்த²க⁴டீபே⁴த்தா கிங்கிணீக்வாணஸூசித꞉ || 36 ||

ஹையங்க³வீனரஸிகோ ம்ருஷாஶ்ருஶ்சௌர்யஶங்கித꞉ |
ஜனநீஶ்ரமவிஜ்ஞாதா தா³மப³ந்த⁴னியந்த்ரித꞉ || 37 ||

தா³மாகல்பஶ்சலாபாங்கோ³ கா³டோ⁴லூக²லப³ந்த⁴ன꞉ |
ஆக்ருஷ்டோலூக²லோ(அ)னந்த꞉ குபே³ரஸுதஶாபவித் || | 38 ||

நாரதோ³க்திபராமர்ஶீ யமலார்ஜுனப⁴ஞ்ஜன꞉ |
த⁴னதா³த்மஜஸங்கு⁴ஷ்டோ நந்த³மோசிதப³ந்த⁴ன꞉ || 39 ||

பா³லகோத்³கீ³தனிரதோ பா³ஹுக்ஷேபோதி³தப்ரிய꞉ |
ஆத்மஜ்ஞோ மித்ரவஶகோ³ கோ³பீகீ³தகு³ணோத³ய꞉ || 40 ||

ப்ரஸ்தா²னஶகடாரூடோ⁴ ப்³ருந்தா³வனக்ருதாலய꞉ |
கோ³வத்ஸபாலனைகாக்³ரோ நானாக்ரீடா³பரிச்ச²த³꞉ || 41 ||

க்ஷேபணீக்ஷேபணப்ரீதோ வேணுவாத்³யவிஶாரத³꞉ |
வ்ருஷவத்ஸானுகரணோ வ்ருஷத்⁴வானவிட³ம்ப³ன꞉ || 42 ||

நியுத்³த⁴லீலாஸம்ஹ்ருஷ்ட꞉ கூஜானுக்ருதகோகில꞉ |
உபாத்தஹம்ஸக³மனஸ்ஸர்வஜந்துருதானுக்ருத் || 43 ||

ப்⁴ருங்கா³னுகாரீ த³த்⁴யன்னசோரோ வத்ஸபுரஸ்ஸர꞉ |
ப³லீ ப³காஸுரக்³ராஹீ ப³கதாலுப்ரதா³ஹக꞉ || 44 ||

பீ⁴தகோ³பார்ப⁴காஹூதோ ப³கசஞ்சுவிதா³ரண꞉ |
ப³காஸுராரிர்கோ³பாலோ பா³லோ பா³லாத்³பு⁴தாவஹ꞉ || 45 ||

ப³லப⁴த்³ரஸமாஶ்லிஷ்ட꞉ க்ருதக்ரீடா³னிலாயன꞉ |
க்ரீடா³ஸேதுனிதா⁴னஜ்ஞ꞉ ப்லவங்கோ³த்ப்லவனோ(அ)த்³பு⁴த꞉ || 46 ||

கந்து³கக்ரீட³னோ லுப்தனந்தா³தி³ப⁴வவேத³ன꞉ |
ஸுமனோ(அ)லங்க்ருதஶிரா꞉ ஸ்வாது³ஸ்னிக்³தா⁴ன்னஶிக்யப்⁴ருத் || 47 ||

கு³ஞ்ஜாப்ராலம்ப³னச்ச²ன்ன꞉ பிஞ்சை²ரலகவேஷக்ருத் |
வன்யாஶனப்ரிய꞉ ஶ்ருங்க³ரவாகாரிதவத்ஸக꞉ || 48 ||

மனோஜ்ஞபல்லவோத்தம்ஸபுஷ்பஸ்வேச்சா²த்தஷட்பத³꞉ |
மஞ்ஜுஶிஞ்ஜிதமஞ்ஜீரசரண꞉ கரகங்கண꞉ || 49 ||

அன்யோன்யஶாஸன꞉ க்ரீடா³படு꞉ பரமகைதவ꞉ |
ப்ரதித்⁴வானப்ரமுதி³த꞉ ஶாகா²சதுரசங்க்ரம꞉ || 50 ||

அக⁴தா³னவஸம்ஹர்தா வ்ரஜவிக்⁴னவினாஶன꞉ |
வ்ரஜஸஞ்ஜீவன꞉ ஶ்ரேயோனிதி⁴ர்தா³னவமுக்தித³꞉ || 51 ||

காலிந்தீ³புலினாஸீனஸ்ஸஹபு⁴க்தவ்ரஜார்ப⁴க꞉ |
கக்ஷாஜட²ரவின்யஸ்தவேணுர்வல்லவசேஷ்டித꞉ || 52 ||

பு⁴ஜஸந்த்⁴யந்தரன்யஸ்தஶ்ருங்க³வேத்ர꞉ ஶுசிஸ்மித꞉ |
வாமபாணிஸ்த²த³த்⁴யன்னகப³ல꞉ கலபா⁴ஷண꞉ || 53 ||

அங்கு³ல்யந்தரவின்யஸ்தப²ல꞉ பரமபாவன꞉ |
அத்³ருஶ்யதர்ணகான்வேஷீ வல்லவார்ப⁴கபீ⁴திஹா || 54 ||

அத்³ருஷ்டவத்ஸபவ்ராதோ ப்³ரஹ்மவிஜ்ஞாதவைப⁴வ꞉ |
கோ³வத்ஸவத்ஸபான்வேஷீ விராட்-புருஷவிக்³ரஹ꞉ || 55 ||

ஸ்வஸங்கல்பானுரூபார்தோ² வத்ஸவத்ஸபரூபத்⁴ருக் |
யதா²வத்ஸக்ரியாரூபோ யதா²ஸ்தா²னனிவேஶன꞉ || 56 ||

யதா²வ்ரஜார்ப⁴காகாரோ கோ³கோ³பீஸ்தன்யபஸ்ஸுகீ² |
சிராத்³வலோஹிதோ தா³ந்தோ ப்³ரஹ்மவிஜ்ஞாதவைப⁴வ꞉ || 57 ||

விசித்ரஶக்திர்வ்யாலீனஸ்ருஷ்டகோ³வத்ஸவத்ஸப꞉ |
ப்³ரஹ்மத்ரபாகரோ தா⁴த்ருஸ்துதஸ்ஸர்வார்த²ஸாத⁴க꞉ || 58 ||

ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மமயோ(அ)வ்யக்தஸ்தேஜோரூபஸ்ஸுகா²த்மக꞉ |
நிருக்தம் வ்யாக்ருதிர்வ்யக்தோ நிராலம்ப³னபா⁴வன꞉ || 59 ||

ப்ரப⁴விஷ்ணுரதந்த்ரீகோ தே³வபக்ஷார்த²ரூபத்⁴ருக் |
அகாமஸ்ஸர்வவேதா³தி³ரணீயஸ்தூ²லரூபவான் || 60 ||

வ்யாபீ வ்யாப்ய꞉ க்ருபாகர்தா விசித்ராசாரஸம்மத꞉ |
ச²ந்தோ³மய꞉ ப்ரதா⁴னாத்மா மூர்தாமூர்தித்³வயாக்ருதி꞉ || 61 ||

அனேகமூர்திரக்ரோத⁴꞉ பர꞉ ப்ரக்ருதிரக்ரம꞉ |
ஸகலாவரணோபேதஸ்ஸர்வதே³வோ மஹேஶ்வர꞉ || 62 ||

மஹாப்ரபா⁴வன꞉ பூர்வவத்ஸவத்ஸபத³ர்ஶக꞉ |
க்ருஷ்ணயாத³வகோ³பாலோ கோ³பாலோகனஹர்ஷித꞉ || 63 ||

ஸ்மிதேக்ஷாஹர்ஷிதப்³ரஹ்மா ப⁴க்தவத்ஸலவாக்ப்ரிய꞉ |
ப்³ரஹ்மானந்தா³ஶ்ருதௌ⁴தாங்க்⁴ரிர்லீலாவைசித்ர்யகோவித³꞉ || 64 ||

ப³லப⁴த்³ரைகஹ்ருத³யோ நாமாகாரிதகோ³குல꞉ |
கோ³பாலபா³லகோ ப⁴வ்யோ ரஜ்ஜுயஜ்ஞோபவீதவான் || 65 ||

வ்ருக்ஷச்சா²யாஹதாஶாந்திர்கோ³போத்ஸங்கோ³பப³ர்ஹண꞉ |
கோ³பஸம்வாஹிதபதோ³ கோ³பவ்யஜனவீஜித꞉ || 66|
கோ³பகா³னஸுகோ²ன்னித்³ர꞉ ஶ்ரீதா³மார்ஜிதஸௌஹ்ருத³꞉ |
ஸுனந்த³ஸுஹ்ருதே³காத்மா ஸுப³லப்ராணரஞ்ஜன꞉ || 67 ||

தாலீவனக்ருதக்ரீடோ³ ப³லபாதிததே⁴னுக꞉ |
கோ³பீஸௌபா⁴க்³யஸம்பா⁴வ்யோ கோ³தூ⁴லிச்சு²ரிதாலக꞉ || 68 ||

கோ³பீவிரஹஸந்தப்தோ கோ³பிகாக்ருதமஜ்ஜன꞉ |
ப்ரலம்ப³பா³ஹுருத்பு²ல்லபுண்ட³ரீகாவதம்ஸக꞉ || 69 ||

விலாஸலலிதஸ்மேரக³ர்ப⁴லீலாவலோகன꞉ |
ஸ்ரக்³பூ⁴ஷணானுலேபாட்⁴யோ ஜனந்யுபஹ்ருதான்னபு⁴க் || 70 ||

வரஶய்யாஶயோ ராதா⁴ப்ரேமஸல்லாபனிர்வ்ருத꞉ |
யமுனாதடஸஞ்சாரீ விஷார்தவ்ரஜஹர்ஷத³꞉ || 71 ||

காலியக்ரோத⁴ஜனக꞉ வ்ருத்³தா⁴ஹிகுலவேஷ்டித꞉ |
காலியாஹிப²ணாரங்க³னட꞉ காலியமர்த³ன꞉ || 72 ||

நாக³பத்னீஸ்துதிப்ரீதோ நானாவேஷஸம்ருத்³தி⁴க்ருத் |
அவிஷ்வக்தத்³ருகா³த்மேஶ꞉ ஸ்வத்³ருகா³த்மஸ்துதிப்ரிய꞉ || 73 ||

ஸர்வேஶ்வரஸ்ஸர்வகு³ண꞉ ப்ரஸித்³த⁴ஸ்ஸர்வஸாத்வத꞉ |
அகுண்ட²தா⁴மா சந்த்³ரார்கத்³ருஷ்டிராகாஶனிர்மல꞉ || 74 ||

அனிர்தே³ஶ்யக³திர்னாக³வனிதாபதிபை⁴க்ஷத³꞉ |
ஸ்வாங்க்⁴ரிமுத்³ராங்கனாகே³ந்த்³ரமூர்தா⁴ காலியஸம்ஸ்துத꞉ || 75 ||

அப⁴யோ விஶ்வதஶ்சக்ஷு꞉ ஸ்துதோத்தமகு³ண꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
அஹமாத்மா மருத்ப்ராண꞉ பரமாத்மா த்³யுஶீர்ஷவான் || 76 ||

நாகோ³பாயனஹ்ருஷ்டாத்மா ஹ்ரதோ³த்ஸாரிதகாலிய꞉ |
ப³லப⁴த்³ரஸுகா²லாபோ கோ³பாலிங்க³னநிர்வ்ருத꞉ || 77 ||

தா³வாக்³னிபீ⁴தகோ³பாலகோ³ப்தா தா³வாக்³னினாஶன꞉ |
நயனாச்சா²த³னக்ரீடா³லம்படோ ந்ருபசேஷ்டித꞉ || 78 ||

காகபக்ஷத⁴ரஸ்ஸௌம்யோ ப³லவாஹககேலிமான் |
ப³லகா⁴திதது³ர்த⁴ர்ஷப்ரலம்போ³ ப³லவத்ஸல꞉ || 79 ||

முஞ்ஜாடவ்யக்³னிஶமன꞉ ப்ராவ்ருட்காலவினோத³வான் |
ஶிலான்யஸ்தான்னப்⁴ருத்³தை³த்யஸம்ஹர்தா ஶாத்³வலாஸன꞉ || 80 ||

ஸதா³ப்தகோ³பிகோத்³கீ³த꞉ கர்ணிகாராவதம்ஸக꞉ |
நடவேஷத⁴ர꞉ பத்³மமாலாங்கோ கோ³பிகாவ்ருத꞉ || 81 ||

கோ³பீமனோஹராபாங்கோ³ வேணுவாத³னதத்பர꞉ |
வின்யஸ்தவத³னாம்போ⁴ஜஶ்சாருஶப்³த³க்ருதானந꞉ || 82 ||

பி³ம்பா³த⁴ரார்பிதோதா³ரவேணுர்விஶ்வவிமோஹன꞉ |
வ்ரஜஸம்வர்ணிதஶ்ராவ்யவேணுனாத³꞉ ஶ்ருதிப்ரிய꞉ || 83 ||

கோ³கோ³பகோ³பீஜன்மேப்ஸுர்ப்³ரஹ்மேந்த்³ராத்³யபி⁴வந்தி³த꞉ |
கீ³தஸ்னுதிஸரித்பூரோ நாத³னர்திதப³ர்ஹிண꞉ || 84 ||

ராக³பல்லவிதஸ்தா²ணுர்கீ³தானமிதபாத³ப꞉ |
விஸ்மாரிதத்ருணக்³ராஸம்ருகோ³ ம்ருக³விலோபி⁴த꞉ || 85 ||

வ்யாக்⁴ராதி³ஹிம்ஸ்ரஸஹஜவைரஹர்தா ஸுகா³யன꞉ |
கா³டோ⁴தீ³ரிதகோ³ப்³ருந்த³ப்ரேமோத்கர்ணிததர்ணக꞉ || 86 ||

நிஷ்பந்த³யானப்³ரஹ்மாதி³வீக்ஷிதோ விஶ்வவந்தி³த꞉ |
ஶாகோ²த்கர்ணஶகுந்தௌக⁴ஶ்ச²த்ராயிதப³லாஹக꞉ || 87 ||

ப்ரஸன்ன꞉ பரமானந்த³ஶ்சித்ராயிதசராசர꞉ |
கோ³பிகாமத³னோ கோ³பீகுசகுங்குமமுத்³ரித꞉ || 88 ||

கோ³பிகன்யாஜலக்ரீடா³ஹ்ருஷ்டோ கோ³ப்யம்ஶுகாபஹ்ருத் |
ஸ்கந்தா⁴ரோபிதகோ³பஸ்த்ரீவாஸா꞉ குந்த³னிப⁴ஸ்மித꞉ || 89 ||

கோ³பீனேத்ரோத்பலஶஶீ கோ³பிகாயாசிதாம்ஶுக꞉ |
கோ³பீனமஸ்க்ரியாதே³ஷ்டா கோ³ப்யேககரவந்தி³த꞉ || 90 ||

கோ³ப்யஞ்ஜலிவிஶேஷார்தீ² கோ³பக்ரீடா³விலோபி⁴த꞉ |
ஶாந்தவாஸஸ்பு²ரத்³கோ³பீக்ருதாஞ்ஜலிரகா⁴பஹ꞉ || 91 ||

கோ³பீகேலிவிலாஸார்தீ² கோ³பீஸம்பூர்ணகாமத³꞉ |
கோ³பஸ்த்ரீவஸ்த்ரதோ³ கோ³பீசித்தசோர꞉ குதூஹலீ || 92 ||

ப்³ருந்தா³வனப்ரியோ கோ³பப³ந்து⁴ர்யஜ்வான்னயாசிதா |
யஜ்ஞேஶோ யஜ்ஞபா⁴வஜ்ஞோ யஜ்ஞபத்ன்யபி⁴வாஞ்சி²த꞉ || 93 ||

முனிபத்னீவிதீர்ணான்னத்ருப்தோ முனிவதூ⁴ப்ரிய꞉ |
த்³விஜபத்ன்யபி⁴பா⁴வஜ்ஞோ த்³விஜபத்னீவரப்ரத³꞉ || 94 ||

ப்ரதிருத்³த⁴ஸதீமோக்ஷப்ரதோ³ த்³விஜவிமோஹிதா |
முனிஜ்ஞானப்ரதோ³ யஜ்வஸ்துதோ வாஸவயாக³வித் || 95 ||

பித்ருப்ரோக்தக்ரியாரூபஶக்ரயாக³னிவாரண꞉ |
ஶக்ரா(அ)மர்ஷகரஶ்ஶக்ரவ்ருஷ்டிப்ரஶமனோன்முக²꞉ || 96 ||

கோ³வர்த⁴னத⁴ரோ கோ³பகோ³ப்³ருந்த³த்ராணதத்பர꞉ |
கோ³வர்த⁴னகி³ரிச்ச²த்ரசண்ட³த³ண்ட³பு⁴ஜார்க³ல꞉ || 97 ||

ஸப்தாஹவித்⁴ருதாத்³ரீந்த்³ரோ மேக⁴வாஹனக³ர்வஹா |
பு⁴ஜாக்³ரோபரிவின்யஸ்தக்ஷ்மாத⁴ரக்ஷ்மாப்⁴ருத³ச்யுத꞉ || 98 ||

ஸ்வஸ்தா²னஸ்தா²பிதகி³ரிர்கோ³பீத³த்⁴யக்ஷதார்சித꞉ |
ஸுமனஸ்ஸுமனோவ்ருஷ்டிஹ்ருஷ்டோ வாஸவவந்தி³த꞉ || 99 ||

காமதே⁴னுபய꞉பூராபி⁴ஷிக்தஸ்ஸுரபி⁴ஸ்துத꞉ |
த⁴ராங்க்⁴ரிரோஷதீ⁴ரோமா த⁴ர்மகோ³ப்தா மனோமய꞉ || 100 ||

ஜ்ஞானயஜ்ஞப்ரியஶ்ஶாஸ்த்ரனேத்ரஸ்ஸர்வார்த²ஸாரதி²꞉ |
ஐராவதகரானீதவியத்³க³ங்கா³ப்லுதோ விபு⁴꞉ || 101 ||

ப்³ரஹ்மாபி⁴ஷிக்தோ கோ³கோ³ப்தா ஸர்வலோகஶுப⁴ங்கர꞉ |
ஸர்வவேத³மயோ மக்³னனந்தா³ன்வேஷிபித்ருப்ரிய꞉ || 102 ||

வருணோதீ³ரிதாத்மேக்ஷாகௌதுகோ வருணார்சித꞉ |
வருணானீதஜனகோ கோ³பஜ்ஞாதாத்மவைப⁴வ꞉ || 103 ||

ஸ்வர்லோகாலோகஸம்ஹ்ருஷ்டகோ³பவர்க³த்ரிவர்க³த³꞉ |
ப்³ரஹ்மஹ்ருத்³கோ³பிதோ கோ³பத்³ரஷ்டா ப்³ரஹ்மபத³ப்ரத³꞉ || 104 ||

ஶரச்சந்த்³ரவிஹாரோத்க꞉ ஶ்ரீபதிர்வஶகோ க்ஷம꞉ |
ப⁴யாபஹோ ப⁴ர்த்ருருத்³த⁴கோ³பிகாத்⁴யானகோ³சர꞉ || 105 ||

கோ³பிகானயனாஸ்வாத்³யோ கோ³பீனர்மோக்தினிர்வ்ருத꞉ |
கோ³பிகாமானஹரணோ கோ³பிகாஶதயூத²ப꞉ || 106 ||

வைஜயந்தீஸ்ரகா³கல்போ கோ³பிகாமானவர்த⁴ன꞉ |
கோ³பகாந்தாஸுனிர்தே³ஷ்டா காந்தோ மன்மத²மன்மத²꞉ || 107 ||

ஸ்வாத்மாஸ்யத³த்ததாம்பூ³ல꞉ ப²லிதோத்க்ருஷ்டயௌவன꞉ |
வல்லவீஸ்தனஸக்தாக்ஷோ வல்லவீப்ரேமசாலித꞉ || 108 ||

கோ³பீசேலாஞ்சலாஸீனோ கோ³பீனேத்ராப்³ஜஷட்பத³꞉ |
ராஸக்ரீடா³ஸமாஸக்தோ கோ³பீமண்ட³லமண்ட³ன꞉ || 109 ||

கோ³பீஹேமமணிஶ்ரேணிமத்⁴யேந்த்³ரமணிருஜ்ஜ்வல꞉ |
வித்³யாத⁴ரேந்து³ஶாபக்⁴னஶ்ஶங்க²சூட³ஶிரோஹர꞉ || 110 ||

ஶங்க²சூட³ஶிரோரத்னஸம்ப்ரீணிதப³லோ(அ)னக⁴꞉ |
அரிஷ்டாரிஷ்டக்ருத்³து³ஷ்டகேஶிதை³த்யனிஷூத³ன꞉ || 111 ||

ஸரஸஸ்ஸஸ்மிதமுக²ஸ்ஸுஸ்தி²ரோ விரஹாகுல꞉ |
ஸங்கர்ஷணார்பிதப்ரீதிரக்ரூரத்⁴யானகோ³சர꞉ || 112 ||

அக்ரூரஸம்ஸ்துதோ கூ³டோ⁴ கு³ணவ்ருத்யுபலக்ஷித꞉ |
ப்ரமாணக³ம்யஸ்தன்மாத்ரா(அ)வயவீ பு³த்³தி⁴தத்பர꞉ || 113 ||

ஸர்வப்ரமாணப்ரமதீ⁴ஸ்ஸர்வப்ரத்யயஸாத⁴க꞉ |
புருஷஶ்ச ப்ரதா⁴னாத்மா விபர்யாஸவிலோசன꞉ || 114 ||

மது⁴ராஜனஸம்வீக்ஷ்யோ ரஜகப்ரதிகா⁴தக꞉ |
விசித்ராம்ப³ரஸம்வீதோ மாலாகாரவரப்ரத³꞉ || 115 ||

குப்³ஜாவக்ரத்வனிர்மோக்தா குப்³ஜாயௌவனதா³யக꞉ |
குப்³ஜாங்க³ராக³ஸுரபி⁴꞉ கம்ஸகோத³ண்ட³க²ண்ட³ன꞉ || 116 ||

தீ⁴ர꞉ குவலயாபீட³மர்த³ன꞉ கம்ஸபீ⁴திக்ருத் |
த³ந்தித³ந்தாயுதோ⁴ ரங்க³த்ராஸகோ மல்லயுத்³த⁴வித் || 117 ||

சாணூரஹந்தா கம்ஸாரிர்தே³வகீஹர்ஷதா³யக꞉ |
வஸுதே³வபதா³னம்ர꞉ பித்ருப³ந்த⁴விமோசன꞉ || 118 ||

உர்வீப⁴யாபஹோ பூ⁴ப உக்³ரஸேனாதி⁴பத்யத³꞉ |
ஆஜ்ஞாஸ்தி²தஶசீனாத²ஸ்ஸுத⁴ர்மானயனக்ஷம꞉ || 119 ||

ஆத்³யோ த்³விஜாதிஸத்கர்தா ஶிஷ்டாசாரப்ரத³ர்ஶக꞉ |
ஸாந்தீ³பனிக்ருதாப்⁴யஸ்தவித்³யாப்⁴யாஸைகதீ⁴ஸ்ஸுதீ⁴꞉ || 120 ||

கு³ர்வபீ⁴ஷ்டக்ரியாத³க்ஷ꞉ பஶ்சிமோத³தி⁴பூஜித꞉ |
ஹதபஞ்சஜனப்ராப்தபாஞ்சஜன்யோ யமார்சித꞉ || 121 ||

த⁴ர்மராஜஜயானீதகு³ருபுத்ர உருக்ரம꞉ |
கு³ருபுத்ரப்ரத³ஶ்ஶாஸ்தா மது⁴ராஜஸபா⁴ஸத³꞉ || 122 ||

ஜாமத³க்³ன்யஸமப்⁴யர்ச்யோ கோ³மந்தகி³ரிஸஞ்சர꞉ |
கோ³மந்ததா³வஶமனோ க³ருடா³னீதபூ⁴ஷண꞉ || 123 ||

சக்ராத்³யாயுத⁴ஸம்ஶோபீ⁴ ஜராஸந்த⁴மதா³பஹ꞉ |
ஸ்ருகா³லாவனிபாலக்⁴னஸ்ஸ்ருகா³லாத்மஜராஜ்யத³꞉ || 124 ||

வித்⁴வஸ்தகாலயவனோ முசுகுந்த³வரப்ரத³꞉ |
ஆஜ்ஞாபிதமஹாம்போ⁴தி⁴ர்த்³வாரகாபுரகல்பன꞉ || 125 ||

த்³வாரகானிலயோ ருக்மிமானஹந்தா யதூ³த்³வஹ꞉ |
ருசிரோ ருக்மிணீஜானி꞉ ப்ரத்³யும்னஜனக꞉ ப்ரபு⁴꞉ || 126 ||

அபாக்ருதத்ரிலோகார்திரனிருத்³த⁴பிதாமஹ꞉ |
அனிருத்³த⁴பதா³ன்வேஷீ சக்ரீ க³ருட³வாஹன꞉ || 127 ||

பா³ணாஸுரபுரீரோத்³தா⁴ ரக்ஷாஜ்வலனயந்த்ரஜித் |
தூ⁴தப்ரமத²ஸம்ரம்போ⁴ ஜிதமாஹேஶ்வரஜ்வர꞉ || 128 ||

ஷட்சக்ரஶக்தினிர்ஜேதா பூ⁴தவேதாலமோஹக்ருத் |
ஶம்பு⁴த்ரிஶூலஜிச்ச²ம்பு⁴ஜ்ரும்ப⁴ணஶ்ஶம்பு⁴ஸம்ஸ்துத꞉ || 129 ||

இந்த்³ரியாத்மேந்து³ஹ்ருத³யஸ்ஸர்வயோகே³ஶ்வரேஶ்வர꞉ |
ஹிரண்யக³ர்ப⁴ஹ்ருத³யோ மோஹாவர்தனிவர்தன꞉ || 130 ||

ஆத்மஜ்ஞானநிதி⁴ர்மேதா⁴ கோஶஸ்தன்மாத்ரரூபவான் |
இந்த்³ரோ(அ)க்³னிவத³ன꞉ காலனாப⁴ஸ்ஸர்வாக³மாத்⁴வக³꞉ || 131 ||

துரீயஸர்வதீ⁴ஸாக்ஷீ த்³வந்த்³வாராமாத்மதூ³ரக³꞉ |
அஜ்ஞாதபாரோ வஶ்யஶ்ரீரவ்யாக்ருதவிஹாரவான் || 132 ||

ஆத்மப்ரதீ³போ விஜ்ஞானமாத்ராத்மா ஶ்ரீனிகேதன꞉ |
பா³ணபா³ஹுவனச்சே²த்தா மஹேந்த்³ரப்ரீதிவர்த⁴ன꞉ || 133 ||

அனிருத்³த⁴னிரோத⁴ஜ்ஞோ ஜலேஶாஹ்ருதகோ³குல꞉ |
ஜலேஶவிஜயீ வீரஸ்ஸத்ராஜித்³ரத்னயாசக꞉ || 134 ||

ப்ரஸேனான்வேஷணோத்³யுக்தோ ஜாம்ப³வத்³த்⁴ருதரத்னத³꞉ |
ஜிதர்க்ஷராஜதனயாஹர்தா ஜாம்ப³வதீப்ரிய꞉ || 135 ||

ஸத்யபா⁴மாப்ரிய꞉ காமஶ்ஶதத⁴ன்வஶிரோஹர꞉ |
காலிந்தீ³பதிரக்ரூரப³ந்து⁴ரக்ரூரரத்னத³꞉ || 136 ||

கைகேயீரமணோ ப⁴த்³ராப⁴ர்தா நாக்³னஜிதீத⁴வ꞉ |
மாத்³ரீமனோஹரஶ்ஶைப்³யாப்ராணப³ந்து⁴ருருக்ரம꞉ || 137 ||

ஸுஶீலாத³யிதோ மித்ரவிந்தா³னேத்ரமஹோத்ஸவ꞉ |
லக்ஷ்மணாவல்லபோ⁴ ருத்³த⁴ப்ராக்³ஜ்யோதிஷமஹாபுர꞉ || 138 ||

ஸுரபாஶாவ்ருதிச்சே²தீ³ முராரி꞉ க்ரூரயுத்³த⁴வித் |
ஹயக்³ரீவஶிரோஹர்தா ஸர்வாத்மா ஸர்வத³ர்ஶன꞉ || 139 ||

நரகாஸுரவிச்சே²த்தா நரகாத்மஜராஜ்யத³꞉|
ப்ருத்²வீஸ்துத꞉ ப்ரகாஶாத்மா ஹ்ருத்³யோ யஜ்ஞப²லப்ரத³꞉ || 140 ||

கு³ணக்³ராஹீ கு³ணத்³ரஷ்டா கூ³ட⁴ஸ்வாத்மா விபூ⁴திமான் |
கவிர்ஜக³து³பத்³ரஷ்டா பரமாக்ஷரவிக்³ரஹ꞉ || 141 ||

ப்ரபன்னபாலனோ மாலீ மஹத்³ப்³ரஹ்மவிவர்த⁴ன꞉ |
வாச்யவாசகஶக்த்யர்த²ஸ்ஸர்வவ்யாக்ருதஸித்³தி⁴த³꞉ || 142 ||

ஸ்வயம்ப்ரபு⁴ரனிர்வேத்³யஸ்ஸ்வப்ரகாஶஶ்சிரந்தன꞉ |
நாதா³த்மா மந்த்ரகோடீஶோ நானாவாத³னிரோத⁴க꞉ || 143 ||

கந்த³ர்பகோடிலாவண்ய꞉ பரார்தை²கப்ரயோஜக꞉ |
அமரீக்ருததே³வௌக⁴꞉ கன்யகாப³ந்த⁴மோசன꞉ || 144 ||

ஷோட³ஶஸ்த்ரீஸஹஸ்ரேஶ꞉ காந்த꞉ காந்தாமனோப⁴வ꞉ |
க்ரீடா³ரத்னாசலாஹர்தா வருணச்ச²த்ரஶோபி⁴த꞉ || 145 ||

ஶக்ராபி⁴வந்தி³தஶ்ஶக்ரஜனநீகுண்ட³லப்ரத³꞉ |
அதி³திப்ரஸ்துதஸ்தோத்ரோ ப்³ராஹ்மணோத்³கு⁴ஷ்டசேஷ்டன꞉ || 146 ||

புராணஸ்ஸம்யமீ ஜன்மாலிப்த꞉ ஷட்³விம்ஶகோ(அ)ர்த²த³꞉ |
யஶஸ்யனீதிராத்³யந்தரஹிதஸ்ஸத்கதா²ப்ரிய꞉ || 147 ||

ப்³ரஹ்மபோ³த⁴꞉ பரானந்த³꞉ பாரிஜாதாபஹாரக꞉ |
பௌண்ட்³ரகப்ராணஹரண꞉ காஶிராஜனிஷூத³ன꞉ || 148 ||

க்ருத்யாக³ர்வப்ரஶமனோ விசக்ரவத⁴தீ³க்ஷித꞉ |
கம்ஸவித்⁴வம்ஸனஸ்ஸாம்ப³ஜனகோ டி³ம்ப⁴கார்த³ன꞉ || 149 ||

முனிர்கோ³ப்தா பித்ருவரப்ரத³ஸ்ஸவனதீ³க்ஷித꞉ |
ரதீ² ஸாரத்²யனிர்தே³ஷ்டா பா²ல்கு³ன꞉ பா²ல்கு³னிப்ரிய꞉ || 150 ||

ஸப்தாப்³தி⁴ஸ்தம்ப⁴னோத்³பா⁴தோ ஹரிஸ்ஸப்தாப்³தி⁴பே⁴த³ன꞉ |
ஆத்மப்ரகாஶ꞉ பூர்ணஶ்ரீராதி³னாராயணேக்ஷித꞉ || 151 ||

விப்ரபுத்ரப்ரத³ஶ்சைவ ஸர்வமாத்ருஸுதப்ரத³꞉ |
பார்த²விஸ்மயக்ருத்பார்த²ப்ரணவார்த²ப்ரபோ³த⁴ன꞉ || 152 ||

கைலாஸயாத்ராஸுமுகோ² ப³த³ர்யாஶ்ரமபூ⁴ஷண꞉ |
க⁴ண்டாகர்ணக்ரியாமௌட்⁴யாத்தோஷிதோ ப⁴க்தவத்ஸல꞉ || 153 ||

முனிப்³ருந்தா³தி³பி⁴ர்த்⁴யேயோ க⁴ண்டாகர்ணவரப்ரத³꞉ |
தபஶ்சர்யாபரஶ்சீரவாஸா꞉ பிங்க³ஜடாத⁴ர꞉ || 154 ||

ப்ரத்யக்ஷீக்ருதபூ⁴தேஶஶ்ஶிவஸ்தோதா ஶிவஸ்துத꞉ |
க்ருஷ்ணாஸ்வயம்வராலோககௌதுகீ ஸர்வஸம்மத꞉ || 155 ||

ப³லஸம்ரம்ப⁴ஶமனோ ப³லத³ர்ஶிதபாண்ட³வ꞉ |
யதிவேஷார்ஜுனாபீ⁴ஷ்டதா³யீ ஸர்வாத்மகோ³சர꞉ || 156 ||

ஸுப⁴த்³ராபா²ல்கு³னோத்³வாஹகர்தா ப்ரீணிதபா²ல்கு³ன꞉ |
கா²ண்ட³வப்ரீணிதார்சிஷ்மான்மயதா³னவமோசன꞉ || 157 ||

ஸுலபோ⁴ ராஜஸூயார்ஹயுதி⁴ஷ்டி²ரனியோஜக꞉ |
பீ⁴மார்தி³தஜராஸந்தோ⁴ மாக³தா⁴த்மஜராஜ்யத³꞉ || 158 ||

ராஜப³ந்த⁴னநிர்மோக்தா ராஜஸூயாக்³ரபூஜன꞉ |
சைத்³யாத்³யஸஹனோ பீ⁴ஷ்மஸ்துதஸ்ஸாத்வதபூர்வஜ꞉ || 159 ||

ஸர்வாத்மார்த²ஸமாஹர்தா மந்த³ராசலதா⁴ரக꞉ |
யஜ்ஞாவதார꞉ ப்ரஹ்லாத³ப்ரதிஜ்ஞாப்ரதிபாலக꞉ || 160 ||

ப³லியஜ்ஞஸபா⁴த்⁴வம்ஸீ த்³ருப்தக்ஷத்ரகுலாந்தக꞉ |
த³ஶக்³ரீவாந்தகோ ஜேதா ரேவதீப்ரேமவல்லப⁴꞉ || 161 ||

ஸர்வாவதாராதி⁴ஷ்டா²தா வேத³பா³ஹ்யவிமோஹன꞉ |
கலிதோ³ஷனிராகர்தா த³ஶனாமா த்³ருட⁴வ்ரத꞉ || 162 ||

அமேயாத்மா ஜக³த்ஸ்வாமீ வாக்³மீ சைத்³யஶிரோஹர꞉ |
த்³ரௌபதீ³ரசிதஸ்தோத்ர꞉ கேஶவ꞉ புருஷோத்தம꞉ || 163 ||

நாராயணோ மது⁴பதிர்மாத⁴வோ தோ³ஷவர்ஜித꞉ |
கோ³விந்த³꞉ புண்ட³ரீகாக்ஷோ விஷ்ணுஶ்ச மது⁴ஸூத³ன꞉ || 164 ||

த்ரிவிக்ரமஸ்த்ரிலோகேஶோ வாமன꞉ ஶ்ரீத⁴ர꞉ புமான் |
ஹ்ருஷீகேஶோ வாஸுதே³வ꞉ பத்³மனாபோ⁴ மஹாஹ்ரத³꞉ || 165 ||

தா³மோத³ரஶ்சதுர்வ்யூஹ꞉ பாஞ்சாலீமானரக்ஷண꞉ |
ஸால்வக்⁴னஸ்ஸமரஶ்லாகீ⁴ த³ந்தவக்த்ரனிப³ர்ஹண꞉ || 166 ||

தா³மோத³ரப்ரியஸகா² ப்ருது²காஸ்வாத³னப்ரிய꞉ ||

க்⁴ருணீ தா³மோத³ர꞉ ஶ்ரீதோ³ கோ³பீபுனரவேக்ஷக꞉ || 167 ||

கோ³பிகாமுக்திதோ³ யோகீ³ து³ர்வாஸஸ்த்ருப்திகாரக꞉ |
அவிஜ்ஞாதவ்ரஜாகீர்ணபாண்ட³வாலோகனோ ஜயீ || 168 ||

பார்த²ஸாரத்²யனிரத꞉ ப்ராஜ்ஞ꞉ பாண்ட³வதூ³த்யக்ருத் |
விது³ராதித்²யஸந்துஷ்ட꞉ குந்தீஸந்தோஷதா³யக꞉ || 169 ||

ஸுயோத⁴னதிரஸ்கர்தா து³ர்யோத⁴னவிகாரவித் |
விது³ராபி⁴ஷ்டு²தோ நித்யோ வார்ஷ்ணேயோ மங்க³லாத்மக꞉ || 170 ||

பஞ்சவிம்ஶதிதத்த்வேஶஶ்சதுர்விம்ஶதிதே³ஹபா⁴க் |
ஸர்வானுக்³ராஹகஸ்ஸர்வதா³ஶார்ஹஸததார்சித꞉ || 171 ||

அசிந்த்யோ மது⁴ராலாபஸ்ஸாது⁴த³ர்ஶீ து³ராஸத³꞉ |
மனுஷ்யத⁴ர்மானுக³த꞉ கௌரவேந்த்³ரக்ஷயேக்ஷிதா || 172 ||

உபேந்த்³ரோ தா³னவாராதிருருகீ³தோ மஹாத்³யுதி꞉ |
ப்³ரஹ்மண்யதே³வ꞉ ஶ்ருதிமான் கோ³ப்³ராஹ்மணஹிதாஶய꞉ || 173 ||

வரஶீலஶ்ஶிவாரம்ப⁴ஸ்ஸுவிஜ்ஞானவிமூர்திமான் |
ஸ்வபா⁴வஶுத்³த⁴ஸ்ஸன்மித்ரஸ்ஸுஶரண்யஸ்ஸுலக்ஷண꞉ || 174 ||

த்⁴ருதராஷ்ட்ரக³தௌத்³ருஷ்டிப்ரத³꞉ கர்ணவிபே⁴த³ன꞉ |
ப்ரதோத³த்⁴ருக்³விஶ்வரூபவிஸ்மாரிதத⁴னஞ்ஜய꞉ || 175 ||

ஸாமகா³னப்ரியோ த⁴ர்மதே⁴னுர்வர்ணோத்தமோ(அ)வ்யய꞉ |
சதுர்யுக³க்ரியாகர்தா விஶ்வரூபப்ரத³ர்ஶக꞉ || 176 ||

ப்³ரஹ்மபோ³த⁴பரித்ராதபார்தோ² பீ⁴ஷ்மார்த²சக்ரப்⁴ருத் |
அர்ஜுனாயாஸவித்⁴வம்ஸீ காலத³ம்ஷ்ட்ராவிபூ⁴ஷண꞉ || 177 ||

ஸுஜாதானந்தமஹிமா ஸ்வப்னவ்யாபாரிதார்ஜுன꞉ |
அகாலஸந்த்⁴யாக⁴டனஶ்சக்ராந்தரிதபா⁴ஸ்கர꞉ || 178 ||

து³ஷ்டப்ரமத²ன꞉ பார்த²ப்ரதிஜ்ஞாபரிபாலக꞉ |
ஸிந்து⁴ராஜஶிர꞉பாதஸ்தா²னவக்தா விவேகத்³ருக் || 179 ||

ஸுப⁴த்³ராஶோகஹரணோ த்³ரோணோத்ஸேகாதி³விஸ்மித꞉ |
பார்த²மன்யுனிராகர்தா பாண்ட³வோத்ஸவதா³யக꞉ || 180 ||

அங்கு³ஷ்டா²க்ராந்தகௌந்தேயரத²ஶ்ஶக்தோ(அ)ஹிஶீர்ஷஜித் |
காலகோபப்ரஶமனோ பீ⁴மஸேனஜயப்ரத³꞉ || 181 ||

அஶ்வத்தா²மவதா⁴யாஸத்ராதபாண்டு³ஸுத꞉ க்ருதீ |
இஷீகாஸ்த்ரப்ரஶமனோ த்³ரௌணிரக்ஷாவிசக்ஷண꞉ || 182 ||

பார்தா²பஹாரிதத்³ரௌணிசூடா³மணிரப⁴ங்கு³ர꞉ |
த்⁴ருதராஷ்ட்ரபராம்ருஷ்டபீ⁴மப்ரதிக்ருதிஸ்மய꞉ || 183 ||

பீ⁴ஷ்மபு³த்³தி⁴ப்ரத³ஶ்ஶாந்தஶ்ஶரச்சந்த்³ரனிபா⁴னன꞉ |
க³தா³க்³ரஜன்மா பாஞ்சாலீப்ரதிஜ்ஞாபரிபாலக꞉ || 184 ||

கா³ந்தா⁴ரீகோபத்³ருக்³கு³ப்தத⁴ர்மஸூனுரனாமய꞉ |
ப்ரபன்னார்திப⁴யச்சே²த்தா பீ⁴ஷ்மஶல்யவ்யதா⁴வஹ꞉ || 185 ||

ஶாந்தஶ்ஶாந்தனவோதீ³ர்ணஸர்வத⁴ர்மஸமாஹித꞉ |
ஸ்மாரிதப்³ரஹ்மவித்³யார்த²ப்ரீதபார்தோ² மஹாஸ்த்ரவித் || 186 ||

ப்ரஸாத³பரமோதா³ரோ கா³ங்கே³யஸுக³திப்ரத³꞉ |
விபக்ஷபக்ஷக்ஷயக்ருத்பரீக்ஷித்ப்ராணரக்ஷண꞉ || 187 ||

ஜக³த்³கு³ருர்த⁴ர்மஸூனோர்வாஜிமேத⁴ப்ரவர்தக꞉ |
விஹிதார்தா²ப்தஸத்காரோ மாஸகாத்பரிவர்தத³꞉ || 188 ||

உத்தங்கஹர்ஷதா³த்மீயதி³வ்யரூபப்ரத³ர்ஶக꞉ |
ஜனகாவக³தஸ்வோக்தபா⁴ரதஸ்ஸர்வபா⁴வன꞉ || 189 ||

அஸோட⁴யாத³வோத்³ரேகோ விஹிதாப்தாதி³பூஜன꞉ ||
ஸமுத்³ரஸ்தா²பிதாஶ்சர்யமுஸலோ வ்ருஷ்ணிவாஹக꞉ || 190 ||

முனிஶாபாயுத⁴꞉ பத்³மாஸனாதி³த்ரித³ஶார்தி²த꞉ |
வ்ருஷ்டிப்ரத்யவஹாரோத்கஸ்ஸ்வதா⁴மக³மனோத்ஸுக꞉ || 191 ||

ப்ரபா⁴ஸாலோகனோத்³யுக்தோ நானாவித⁴னிமித்தக்ருத் |
ஸர்வயாத³வஸம்ஸேவ்யஸ்ஸர்வோத்க்ருஷ்டபரிச்ச²த³꞉ || 192 ||

வேலாகானநஸஞ்சாரீ வேலானிலஹ்ருதஶ்ரம꞉ |
காலாத்மா யாத³வோ(அ)னந்தஸ்ஸ்துதிஸந்துஷ்டமானஸ꞉ || 193 ||

த்³விஜாலோகனஸந்துஷ்ட꞉ புண்யதீர்த²மஹோத்ஸவ꞉ |
ஸத்காராஹ்லாதி³தாஶேஷபூ⁴ஸுரஸ்ஸுரவல்லப⁴꞉ || 194 ||

புண்யதீர்தா²ப்லுத꞉ புண்ய꞉ புண்யத³ஸ்தீர்த²பாவன꞉ |
விப்ரஸாத்க்ருதகோ³கோடிஶ்ஶதகோடிஸுவர்ணத³꞉ || 195 ||

ஸ்வமாயாமோஹிதா(அ)ஶேஷவ்ருஷ்ணிவீரோ விஶேஷவித் |
ஜலஜாயுத⁴னிர்தே³ஷ்டா ஸ்வாத்மாவேஶிதயாத³வ꞉ || 196 ||

தே³வதாபீ⁴ஷ்டவரத³꞉ க்ருதக்ருத்ய꞉ ப்ரஸன்னதீ⁴꞉ |
ஸ்தி²ரஶேஷாயுதப³லஸ்ஸஹஸ்ரப²ணிவீக்ஷண꞉ || 197 ||

ப்³ரஹ்மவ்ருக்ஷவரச்சா²யாஸீன꞉ பத்³மாஸனஸ்தி²த꞉ |
ப்ரத்யகா³த்மா ஸ்வபா⁴வார்த²꞉ ப்ரணிதா⁴னபராயண꞉ || 198 ||

வ்யாதே⁴ஷுவித்³த⁴பூஜ்யாங்க்⁴ரிர்னிஷாத³ப⁴யமோசன꞉ |
புலிந்த³ஸ்துதிஸந்துஷ்ட꞉ புலிந்த³ஸுக³திப்ரத³꞉ || 199 ||

தா³ருகார்பிதபார்தா²தி³கரணீயோக்திரீஶிதா |
தி³வ்யது³ந்து³பி⁴ஸம்யுக்த꞉ புஷ்பவ்ருஷ்டிப்ரபூஜித꞉ || 200 ||

புராண꞉ பரமேஶான꞉ பூர்ணபூ⁴மா பரிஷ்டுத꞉ |
பதிராத்³ய꞉ பரம் ப்³ரஹ்ம பரமாத்மா பராத்பர꞉ || 201 ||

ஶ்ரீபரமாத்மா பராத்பர꞉ ஓம் நம꞉ இதி |

ப²லஶ்ருதி꞉ –
இத³ம் ஸஹஸ்ரம் க்ருஷ்ணஸ்ய நாம்னாம் ஸர்வார்த²தா³யகம் |
அனந்தரூபீ ப⁴க³வான் வ்யாக்²யாதாதௌ³ ஸ்வயம்பு⁴வே || 202 ||

தேன ப்ரோக்தம் வஸிஷ்டா²ய ததோ லப்³த்⁴வா பராஶர꞉ |
வ்யாஸாய தேன ஸம்ப்ரோக்தம் ஶுகோ வ்யாஸாத³வாப்தவான் || 203 ||

தச்சி²ஷ்யைர்ப³ஹுபி⁴ர்பூ⁴மௌ க்²யாபிதம் த்³வாபரே யுகே³ |
க்ருஷ்ணாஜ்ஞயா ஹரிஹர꞉ கலௌ ப்ரக்²யாபயத்³விபு⁴꞉ || 204 ||

இத³ம் பட²தி ப⁴க்த்யா ய꞉ ஶ்ருணோதி ச ஸமாஹித꞉ |
ஸ்வஸித்³த்⁴யை ப்ரார்த²யந்த்யேனம் தீர்த²க்ஷேத்ராதி³தே³வதா꞉ || 205 ||

ப்ராயஶ்சித்தான்யஶேஷாணி நாலம் யானி வ்யபோஹிதும் |
தானி பாபானி நஶ்யந்தி ஸக்ருத³ஸ்ய ப்ரஶம்ஸனாத் || 206 ||

ருணத்ரயவிமுக்தஸ்ய ஶ்ரௌதஸ்மார்தானுவர்தின꞉ |
ருஷேஸ்த்ரிமூர்திரூபஸ்ய ப²லம் விந்தே³தி³த³ம் பட²ன் || 207 ||

இத³ம் நாமஸஹஸ்ரம் ய꞉ பட²த்யேதச்ச்²ருணோதி ச |
ஶிவலிங்க³ஸஹஸ்ரஸ்ய ஸ ப்ரதிஷ்டா²ப²லம் லபே⁴த் || 208 ||

இத³ம் கிரீடீ ஸஞ்ஜப்ய ஜயீ பாஶுபதாஸ்த்ரபா⁴க் |
க்ருஷ்ணஸ்ய ப்ராணபூ⁴தஸ்ஸன் க்ருஷ்ணம் ஸாரதி²மாப்தவான் || 209 ||

த்³ரௌபத்³யா த³மயந்த்யா ச ஸாவித்ர்யா ச ஸுஶீலயா |
து³ரிதானி ஜிதான்யேதஜ்ஜபாதா³ப்தம் ச வாஞ்சி²தம் || 210 ||

கிமித³ம் ப³ஹுனா ஶம்ஸன்மானவோ மோத³னிர்ப⁴ர꞉ |
ப்³ரஹ்மானந்த³மவாப்யாந்தே க்ருஷ்ணஸாயூஜ்யமாப்னுயாத் || 211 ||

Also Read:

Sri Krishna Sahasranamavali in Hindi | English | Kannada | Telugu | Tamil

1008 Names of Sri Krishna Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top