Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1008 Names of Sri Lakshmi Lyrics in Hindi

Shri Lakshmi Sahasranamavali inHindi :

॥ श्री लक्ष्मी सहस्रनामावलिः ॥
ओं नित्यागतायै नमः ।
ओं अनन्तनित्यायै नमः ।
ओं नन्दिन्यै नमः ।
ओं जनरञ्जन्यै नमः ।
ओं नित्यप्रकाशिन्यै नमः ।
ओं स्वप्रकाशस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं महालक्ष्म्यै नमः ।
ओं महाकाल्यै नमः ।
ओं महाकन्यायै नमः ।
ओं सरस्वत्यै नमः ।
ओं भोगवैभवसन्धात्र्यै नमः ।
ओं भक्तानुग्रहकारिण्यै नमः ।
ओं ईशावास्यायै नमः ।
ओं महामायायै नमः ।
ओं महादेव्यै नमः ।
ओं महेश्वर्यै नमः ।
ओं हृल्लेखायै नमः ।
ओं परमायै नमः ।
ओं शक्तये नमः ।
ओं मातृकाबीजरुपिण्यै नमः । २० । ओं नित्यानन्दायै नमः ।
ओं नित्यबोधायै नमः ।
ओं नादिन्यै नमः ।
ओं जनमोदिन्यै नमः ।
ओं सत्यप्रत्ययिन्यै नमः ।
ओं स्वप्रकाशात्मरूपिण्यै नमः ।
ओं त्रिपुरायै नमः ।
ओं भैरव्यै नमः ।
ओं विद्यायै नमः ।
ओं हंसायै नमः ।
ओं वागीश्वर्यै नमः ।
ओं शिवायै नमः ।
ओं वाग्देव्यै नमः ।
ओं महारात्र्यै नमः ।
ओं कालरात्र्यै नमः ।
ओं त्रिलोचनायै नमः ।
ओं भद्रकाल्यै नमः ।
ओं कराल्यै नमः ।
ओं महाकाल्यै नमः ।
ओं तिलोत्तमायै नमः । ४० ।

ओं काल्यै नमः ।
ओं करालवक्त्रान्तायै नमः ।
ओं कामाक्ष्यै नमः ।
ओं कामदायै नमः ।
ओं शुभायै नमः ।
ओं चण्डिकायै नमः ।
ओं चण्डरूपेशायै नमः ।
ओं चामुण्डायै नमः ।
ओं चक्रधारिण्यै नमः ।
ओं त्रैलोक्यजनन्यै नमः ।
ओं देव्यै नमः ।
ओं त्रैलोक्यविजयोत्तमायै नमः ।
ओं सिद्धलक्ष्म्यै नमः ।
ओं क्रियालक्ष्म्यै नमः ।
ओं मोक्षलक्ष्म्यै नमः ।
ओं प्रसादिन्यै नमः ।
ओं उमायै नमः ।
ओं भगवत्यै नमः ।
ओं दुर्गायै नमः ।
ओं चान्द्र्यै नमः । ६० ।

ओं दाक्षायण्यै नमः ।
ओं प्रत्यङ्गिरायै नमः ।
ओं धरायै नमः ।
ओं वेलायै नमः ।
ओं लोकमात्रे नमः ।
ओं हरिप्रियायै नमः ।
ओं पार्वत्यै नमः ।
ओं परमायै नमः ।
ओं देव्यै नमः ।
ओं ब्रह्मविद्याप्रदायिन्यै नमः ।
ओं अरूपायै नमः ।
ओं बहुरूपायै नमः ।
ओं विरूपायै नमः ।
ओं विश्वरूपिण्यै नमः ।
ओं पञ्चभूतात्मिकायै नमः ।
ओं परायै नमः ।
ओं काल्यै नमः ।
ओं मायै नमः ।
ओं पञ्चिकायै नमः ।
ओं वाग्म्यै नमः । ८० ।

ओं हविःप्रत्यधिदेवतायै नमः ।
ओं देवमात्रे नमः ।
ओं सुरेशानायै नमः ।
ओं वेदगर्भायै नमः ।
ओं अम्बिकायै नमः ।
ओं धृत्यै नमः ।
ओं सङ्ख्यायै नमः ।
ओं जातये नमः ।
ओं क्रियाशक्त्यै नमः ।
ओं प्रकृत्यै नमः ।
ओं मोहिन्यै नमः ।
ओं मह्यै नमः ।
ओं यज्ञविद्यायै नमः ।
ओं महाविद्यायै नमः ।
ओं गुह्यविद्यायै नमः ।
ओं विभावर्यै नमः ।
ओं ज्योतिष्मत्यै नमः ।
ओं महामात्रे नमः ।
ओं सर्वमन्त्रफलप्रदायै नमः ।
ओं दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः । १०० ।

ओं देव्यै नमः ।
ओं हृदयग्रन्थिभेदिन्यै नमः ।
ओं सहस्रादित्यसङ्काशायै नमः ।
ओं चन्द्रिकायै नमः ।
ओं चन्द्ररूपिण्यै नमः ।
ओं गायत्र्यै नमः ।
ओं सोमसम्भूत्यै नमः ।
ओं सावित्र्यै नमः ।
ओं प्रणवात्मिकायै नमः ।
ओं शाङ्कर्यै नमः ।
ओं वैष्णव्यै नमः ।
ओं ब्राह्म्यै नमः ।
ओं सर्वदेवनमस्कृतायै नमः ।
ओं सेव्यदुर्गायै नमः ।
ओं कुबेराक्ष्यै नमः ।
ओं करवीरनिवासिन्यै नमः ।
ओं जयायै नमः ।
ओं विजयायै नमः ।
ओं जयन्त्यै नमः ।
ओं अपराजितायै नमः । १२० ।

ओं कुब्जिकायै नमः ।
ओं कालिकायै नमः ।
ओं शास्त्र्यै नमः ।
ओं वीणापुस्तकधारिण्यै नमः ।
ओं सर्वज्ञशक्त्यै नमः ।
ओं श्रीशक्त्यै नमः ।
ओं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः ।
ओं इडापिङ्गलिकामध्यमृणालीतन्तुरुपिण्यै नमः ।
ओं यज्ञेशान्यै नमः ।
ओं प्रथायै नमः ।
ओं दीक्षायै नमः ।
ओं दक्षिणायै नमः ।
ओं सर्वमोहिन्यै नमः ।
ओं अष्टाङ्गयोगिन्यै नमः ।
ओं देव्यै नमः ।
ओं निर्बीजध्यानगोचरायै नमः ।
ओं सर्वतीर्थस्थितायै नमः ।
ओं शुद्धायै नमः ।
ओं सर्वपर्वतवासिन्यै नमः ।
ओं वेदशास्त्रप्रभायै नमः । १४० ।

ओं देव्यै नमः ।
ओं षडङ्गादिपदक्रमायै नमः ।
ओं शिवायै नमः ।
ओं धात्र्यै नमः ।
ओं शुभानन्दायै नमः ।
ओं यज्ञकर्मस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं व्रतिन्यै नमः ।
ओं मेनकायै नमः ।
ओं देव्यै नमः ।
ओं ब्रह्माण्यै नमः ।
ओं ब्रह्मचारिण्यै नमः ।
ओं एकाक्षरपरायै नमः ।
ओं तारायै नमः ।
ओं भवबन्धविनाशिन्यै नमः ।
ओं विश्वम्भरायै नमः ।
ओं धराधारायै नमः ।
ओं निराधारायै नमः ।
ओं अधिकस्वरायै नमः ।
ओं राकायै नमः ।
ओं कुह्वे नमः । १६० ।

ओं अमावास्यायै नमः ।
ओं पूर्णिमायै नमः ।
ओं अनुमत्यै नमः ।
ओं द्युतये नमः ।
ओं सिनीवाल्यै नमः ।
ओं शिवायै नमः ।
ओं अवश्यायै नमः ।
ओं वैश्वदेव्यै नमः ।
ओं पिशङ्गिलायै नमः ।
ओं पिप्पलायै नमः ।
ओं विशालाक्ष्यै नमः ।
ओं रक्षोघ्न्यै नमः ।
ओं वृष्टिकारिण्यै नमः ।
ओं दुष्टविद्राविण्यै नमः ।
ओं देव्यै नमः ।
ओं सर्वोपद्रवनाशिन्यै नमः ।
ओं शारदायै नमः ।
ओं शरसन्धानायै नमः ।
ओं सर्वशस्त्रस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं युद्धमध्यस्थितायै नमः । १८० ।

ओं देव्यै नमः ।
ओं सर्वभूतप्रभञ्जन्यै नमः ।
ओं अयुद्धायै नमः ।
ओं युद्धरूपायै नमः ।
ओं शान्तायै नमः ।
ओं शान्तिस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं गङ्गायै नमः ।
ओं सरस्वतीवेणीयमुनानर्मदापगायै नमः ।
ओं समुद्रवसनावासायै नमः ।
ओं ब्रह्माण्डश्रेणिमेखलायै नमः ।
ओं पञ्चवक्त्रायै नमः ।
ओं दशभुजायै नमः ।
ओं शुद्धस्फटिकसन्निभायै नमः ।
ओं रक्तायै नमः ।
ओं कृष्णायै नमः ।
ओं सितायै नमः ।
ओं पीतायै नमः ।
ओं सर्ववर्णायै नमः ।
ओं निरीश्वर्यै नमः ।
ओं कालिकायै नमः । २०० ।

ओं चक्रिकायै नमः ।
ओं देव्यै नमः ।
ओं सत्यायै नमः ।
ओं वटुकास्थितायै नमः ।
ओं तरुण्यै नमः ।
ओं वारुण्यै नमः ।
ओं नार्यै नमः ।
ओं ज्येष्ठादेव्यै नमः ।
ओं सुरेश्वर्यै नमः ।
ओं विश्वम्भराधरायै नमः ।
ओं कर्त्र्यै नमः ।
ओं गलार्गलविभञ्जन्यै नमः ।
ओं सन्ध्यारात्रिर्दिवाज्योत्स्नायै नमः ।
ओं कलाकाष्ठायै नमः ।
ओं निमेषिकायै नमः ।
ओं उर्व्यै नमः ।
ओं कात्यायन्यै नमः ।
ओं शुभ्रायै नमः ।
ओं संसारार्णवतारिण्यै नमः ।
ओं कपिलायै नमः । २२० ।

ओं कीलिकायै नमः ।
ओं अशोकायै नमः ।
ओं मल्लिकानवमल्लिकायै नमः ।
ओं देविकायै नमः ।
ओं नन्दिकायै नमः ।
ओं शान्तायै नमः ।
ओं भञ्जिकायै नमः ।
ओं भयभञ्जिकायै नमः ।
ओं कौशिक्यै नमः ।
ओं वैदिक्यै नमः ।
ओं देव्यै नमः ।
ओं सौर्यै नमः ।
ओं रूपाधिकायै नमः ।
ओं अतिभायै नमः ।
ओं दिग्वस्त्रायै नमः ।
ओं नववस्त्रायै नमः ।
ओं कन्यकायै नमः ।
ओं कमलोद्भवायै नमः ।
ओं श्रियै नमः ।
ओं सौम्यलक्षणायै नमः । २४० ।

ओं अतीतदुर्गायै नमः ।
ओं सूत्रप्रबोधिकायै नमः ।
ओं श्रद्धायै नमः ।
ओं मेधायै नमः ।
ओं कृतये नमः ।
ओं प्रज्ञायै नमः ।
ओं धारणायै नमः ।
ओं कान्त्यै नमः ।
ओं श्रुतये नमः ।
ओं स्मृतये नमः ।
ओं धृतये नमः ।
ओं धन्यायै नमः ।
ओं भूतये नमः ।
ओं इष्ट्यै नमः ।
ओं मनीषिण्यै नमः ।
ओं विरक्तये नमः ।
ओं व्यापिन्यै नमः ।
ओं मायायै नमः ।
ओं सर्वमायाप्रभञ्जन्यै नमः ।
ओं माहेन्द्र्यै नमः । २६० ।

ओं मन्त्रिण्यै नमः ।
ओं सिंह्यै नमः ।
ओं इन्द्रजालस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं अवस्थात्रयनिर्मुक्तायै नमः ।
ओं गुणत्रयविवर्जितायै नमः ।
ओं ईषणत्रयनिर्मुक्तायै नमः ।
ओं सर्वरोगविवर्जितायै नमः ।
ओं योगिध्यानान्तगम्यायै नमः ।
ओं योगध्यानपरायणायै नमः ।
ओं त्रयीशिखायै नमः ।
ओं विशेषज्ञायै नमः ।
ओं वेदान्तज्ञानरुपिण्यै नमः ।
ओं भारत्यै नमः ।
ओं कमलायै नमः ।
ओं भाषायै नमः ।
ओं पद्मायै नमः ।
ओं पद्मवत्यै नमः ।
ओं कृतये नमः ।
ओं गौतम्यै नमः ।
ओं गोमत्यै नमः । २८० ।

ओं गौर्यै नमः ।
ओं ईशानायै नमः ।
ओं हंसवाहिन्यै नमः ।
ओं नारायण्यै नमः ।
ओं प्रभाधारायै नमः ।
ओं जाह्नव्यै नमः ।
ओं शङ्करात्मजायै नमः ।
ओं चित्रघण्टायै नमः ।
ओं सुनन्दायै नमः ।
ओं श्रियै नमः ।
ओं मानव्यै नमः ।
ओं मनुसम्भवायै नमः ।
ओं स्तम्भिन्यै नमः ।
ओं क्षोभिण्यै नमः ।
ओं मार्यै नमः ।
ओं भ्रामिण्यै नमः ।
ओं शत्रुमारिण्यै नमः ।
ओं मोहिन्यै नमः ।
ओं द्वेषिण्यै नमः ।
ओं वीरायै नमः । ३०० ।

ओं अघोरायै नमः ।
ओं रुद्ररूपिण्यै नमः ।
ओं रुद्रैकादशिन्यै नमः ।
ओं पुण्यायै नमः ।
ओं कल्याण्यै नमः ।
ओं लाभकारिण्यै नमः ।
ओं देवदुर्गायै नमः ।
ओं महादुर्गायै नमः ।
ओं स्वप्नदुर्गायै नमः ।
ओं अष्टभैरव्यै नमः ।
ओं सूर्यचन्द्राग्निरूपायै नमः ।
ओं ग्रहनक्षत्ररूपिण्यै नमः ।
ओं बिन्दुनादकलातीतायै नमः ।
ओं बिन्दुनादकलात्मिकायै नमः ।
ओं दशवायुजयाकारायै नमः ।
ओं कलाषोडशसम्युतायै नमः ।
ओं काश्यप्यै नमः ।
ओं कमलादेव्यै नमः ।
ओं नादचक्रनिवासिन्यै नमः ।
ओं मृडाधारायै नमः । ३२० ।

ओं स्थिरायै नमः ।
ओं गुह्यायै नमः ।
ओं देविकायै नमः ।
ओं चक्ररूपिण्यै नमः ।
ओं अविद्यायै नमः ।
ओं शार्वर्यै नमः ।
ओं भुञ्जायै नमः ।
ओं जम्भासुरनिबर्हिण्यै नमः ।
ओं श्रीकायायै नमः ।
ओं श्रीकलायै नमः ।
ओं शुभ्रायै नमः ।
ओं कर्मनिर्मूलकारिण्यै नमः ।
ओं आदिलक्ष्म्यै नमः ।
ओं गुणाधारायै नमः ।
ओं पञ्चब्रह्मात्मिकायै नमः ।
ओं परायै नमः ।
ओं श्रुतये नमः ।
ओं ब्रह्ममुखावासायै नमः ।
ओं सर्वसम्पत्तिरूपिण्यै नमः ।
ओं मृतसञ्जीवन्यै नमः । ३४० ।

ओं मैत्र्यै नमः ।
ओं कामिन्यै नमः ।
ओं कामवर्जितायै नमः ।
ओं निर्वाणमार्गदायै नमः ।
ओं देव्यै नमः ।
ओं हंसिन्यै नमः ।
ओं काशिकायै नमः ।
ओं क्षमायै नमः ।
ओं सपर्यायै नमः ।
ओं गुणिन्यै नमः ।
ओं भिन्नायै नमः ।
ओं निर्गुणायै नमः ।
ओं खण्डिताशुभायै नमः ।
ओं स्वामिन्यै नमः ।
ओं वेदिन्यै नमः ।
ओं शक्यायै नमः ।
ओं शाम्बर्यै नमः ।
ओं चक्रधारिण्यै नमः ।
ओं दण्डिन्यै नमः ।
ओं मुण्डिन्यै नमः । ३६० ।

ओं व्याघ्र्यै नमः ।
ओं शिखिन्यै नमः ।
ओं सोमसंहतये नमः ।
ओं चिन्तामणये नमः ।
ओं चिदानन्दायै नमः ।
ओं पञ्चबाणप्रबोधिन्यै नमः ।
ओं बाणश्रेणये नमः ।
ओं सहस्राक्ष्यै नमः ।
ओं सहस्रभुजपादुकायै नमः ।
ओं सन्ध्याबलये नमः ।
ओं त्रिसन्ध्याख्यायै नमः ।
ओं ब्रह्माण्डमणिभूषणायै नमः ।
ओं वासव्यै नमः ।
ओं वारुणीसेनायै नमः ।
ओं कुलिकायै नमः ।
ओं मन्त्ररञ्जिन्यै नमः ।
ओं जितप्राणस्वरूपायै नमः ।
ओं कान्तायै नमः ।
ओं काम्यवरप्रदायै नमः ।
ओं मन्त्रब्राह्मणविद्यार्थायै नमः । ३८० ।

ओं नादरुपायै नमः ।
ओं हविष्मत्यै नमः ।
ओं आथर्वणिः श्रुतयै नमः ।
ओं शून्यायै नमः ।
ओं कल्पनावर्जितायै नमः ।
ओं सत्यै नमः ।
ओं सत्ताजातये नमः ।
ओं प्रमायै नमः ।
ओं अमेयायै नमः ।
ओं अप्रमितये नमः ।
ओं प्राणदायै नमः ।
ओं गतये नमः ।
ओं अवर्णायै नमः ।
ओं पञ्चवर्णायै नमः ।
ओं सर्वदायै नमः ।
ओं भुवनेश्वर्यै नमः ।
ओं त्रैलोक्यमोहिन्यै नमः ।
ओं विद्यायै नमः ।
ओं सर्वभर्त्र्यै नमः ।
ओं क्षरायै नमः । ४०० ।

ओं अक्षरायै नमः ।
ओं हिरण्यवर्णायै नमः ।
ओं हरिण्यै नमः ।
ओं सर्वोपद्रवनाशिन्यै नमः ।
ओं कैवल्यपदवीरेखायै नमः ।
ओं सूर्यमण्डलसंस्थितायै नमः ।
ओं सोममण्डलमध्यस्थायै नमः ।
ओं वह्निमण्डलसंस्थितायै नमः ।
ओं वायुमण्डलमध्यस्थायै नमः ।
ओं व्योममण्डलसंस्थितायै नमः ।
ओं चक्रिकायै नमः ।
ओं चक्रमध्यस्थायै नमः ।
ओं चक्रमार्गप्रवर्तिन्यै नमः ।
ओं कोकिलाकुलचक्रेशायै नमः ।
ओं पक्षतये नमः ।
ओं पङ्क्तिपावनायै नमः ।
ओं सर्वसिद्धान्तमार्गस्थायै नमः ।
ओं षड्वर्णावरवर्जितायै नमः ।
ओं शतरुद्रहरायै नमः ।
ओं हन्त्र्यै नमः । ४२० ।

ओं सर्वसंहारकारिण्यै नमः ।
ओं पुरुषायै नमः ।
ओं पौरुष्यै नमः ।
ओं तुष्टये नमः ।
ओं सर्वतन्त्रप्रसूतिकायै नमः ।
ओं अर्धनारीश्वर्यै नमः ।
ओं देव्यै नमः ।
ओं सर्वविद्याप्रदायिन्यै नमः ।
ओं भार्गव्यै नमः ।
ओं याजुषीविद्यायै नमः । [** भूजुषीविद्यायै **]
ओं सर्वोपनिषदास्थितायै नमः ।
ओं व्योमकेशायै नमः ।
ओं अखिलप्राणायै नमः ।
ओं पञ्चकोशविलक्षणायै नमः ।
ओं पञ्चकोशात्मिकायै नमः ।
ओं प्रतीचे नमः ।
ओं पञ्चब्रह्मात्मिकायै नमः ।
ओं शिवायै नमः ।
ओं जगज्जराजनित्र्यै नमः ।
ओं पञ्चकर्मप्रसूतिकायै नमः । ४४० ।

ओं वाग्देव्यै नमः ।
ओं आभरणाकारायै नमः ।
ओं सर्वकाम्यस्थितास्थितये नमः ।
ओं अष्टादशचतुःषष्टिपीठिकाविद्यायुतायै नमः ।
ओं कालिकाकर्षणश्यामायै नमः ।
ओं यक्षिण्यै नमः ।
ओं किन्नरेश्वर्यै नमः ।
ओं केतक्यै नमः ।
ओं मल्लिकायै नमः ।
ओं अशोकायै नमः ।
ओं वाराह्यै नमः ।
ओं धरण्यै नमः ।
ओं ध्रुवायै नमः ।
ओं नारसिंह्यै नमः ।
ओं महोग्रास्यायै नमः ।
ओं भक्तानामार्तिनाशिन्यै नमः ।
ओं अन्तर्बलायै नमः ।
ओं स्थिरायै नमः ।
ओं लक्ष्म्यै नमः ।
ओं जरामरणनाशिन्यै नमः । ४६० ।

ओं श्रीरञ्जितायै नमः ।
ओं महाकायायै नमः ।
ओं सोमसूर्याग्निलोचनायै नमः ।
ओं अदितये नमः ।
ओं देवमात्रे नमः ।
ओं अष्टपुत्रायै नमः ।
ओं अष्टयोगिन्यै नमः ।
ओं अष्टप्रकृतये नमः ।
ओं अष्टाष्टविभ्राजद्विकृताकृतये नमः ।
ओं दुर्भिक्षध्वंसिन्यै नमः ।
ओं सीतायै नमः ।
ओं सत्यायै नमः ।
ओं रुक्मिण्यै नमः ।
ओं ख्यातिजायै नमः ।
ओं भार्गव्यै नमः ।
ओं देवयोनये नमः ।
ओं तपस्विन्यै नमः ।
ओं शाकम्भर्यै नमः ।
ओं महाशोणायै नमः ।
ओं गरुडोपरिसंस्थितायै नमः । ४८० ।

ओं सिंहगायै नमः ।
ओं व्याघ्रगायै नमः ।
ओं वायुगायै नमः ।
ओं महाद्रिगायै नमः ।
ओं अकारादिक्षकारान्तायै नमः ।
ओं सर्वविद्याधिदेवतायै नमः ।
ओं मन्त्रव्याख्याननिपुणायै नमः ।
ओं ज्योतिशास्त्रैकलोचनायै नमः ।
ओं इडापिङ्गलिकामध्यसुषुम्नायै नमः ।
ओं ग्रन्थिभेदिन्यै नमः ।
ओं कालचक्राश्रयोपेतायै नमः ।
ओं कालचक्रस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं वैशारद्यै नमः ।
ओं मतिश्रेष्ठायै नमः ।
ओं वरिष्ठायै नमः ।
ओं सर्वदीपिकायै नमः ।
ओं वैनायक्यै नमः ।
ओं वरारोहायै नमः ।
ओं श्रोणिवेलायै नमः ।
ओं बहिर्वलये नमः । ५०० ।

ओं जम्भिन्यै नमः ।
ओं जृम्भिण्यै नमः ।
ओं जम्भकारिण्यै नमः ।
ओं गणकारिकायै नमः ।
ओं शरण्यै नमः ।
ओं चक्रिकायै नमः ।
ओं अनन्तायै नमः ।
ओं सर्वव्याधिचिकित्सक्यै नमः ।
ओं देवक्यै नमः ।
ओं देवसङ्काशायै नमः ।
ओं वारिधये नमः ।
ओं करुणाकरायै नमः ।
ओं शर्वर्यै नमः ।
ओं सर्वसम्पन्नायै नमः ।
ओं सर्वपापप्रभञ्जन्यै नमः ।
ओं एकमात्रायै नमः ।
ओं द्विमात्रायै नमः ।
ओं त्रिमात्रायै नमः ।
ओं अपरायै नमः ।
ओं अर्धमात्रायै नमः । ५२० ।

ओं परायै नमः ।
ओं सूक्ष्मायै नमः ।
ओं सूक्ष्मार्थार्थपरायै नमः ।
ओं एकवीरायै नमः ।
ओं विशेषाख्यायै नमः ।
ओं षष्ठीदेव्यै नमः ।
ओं मनस्विन्यै नमः ।
ओं नैष्कर्म्यायै नमः ।
ओं निष्कलालोकायै नमः ।
ओं ज्ञानकर्माधिकायै नमः ।
ओं गुणायै नमः ।
ओं सबन्ध्वानन्दसन्दोहायै नमः ।
ओं व्योमाकारायै नमः ।
ओं अनिरूपितायै नमः ।
ओं गद्यपद्यात्मिकायै नमः ।
ओं वाण्यै नमः ।
ओं सर्वालङ्कारसम्युतायै नमः ।
ओं साधुबन्धपदन्यासायै नमः ।
ओं सर्वौकसे नमः ।
ओं घटिकावलये नमः । ५४० ।

ओं षट्कर्मिण्यै नमः ।
ओं कर्कशाकारायै नमः ।
ओं सर्वकर्मविवर्जितायै नमः ।
ओं आदित्यवर्णायै नमः ।
ओं अपर्णायै नमः ।
ओं कामिन्यै नमः ।
ओं वररूपिण्यै नमः ।
ओं ब्रह्माण्यै नमः ।
ओं ब्रह्मसन्तानायै नमः ।
ओं वेदवागीश्वर्यै नमः ।
ओं शिवायै नमः ।
ओं पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्रागमश्रुतायै नमः ।
ओं सद्योवेदवत्यै नमः ।
ओं सर्वायै नमः ।
ओं हंस्यै नमः ।
ओं विद्याधिदेवतायै नमः ।
ओं विश्वेश्वर्यै नमः ।
ओं जगद्धात्र्यै नमः ।
ओं विश्वनिर्माणकारिण्यै नमः ।
ओं वैदिक्यै नमः । ५६० ।

ओं वेदरूपायै नमः ।
ओं कालिकायै नमः ।
ओं कालरूपिण्यै नमः ।
ओं नारायण्यै नमः ।
ओं महादेव्यै नमः ।
ओं सर्वतत्त्वप्रवर्तिन्यै नमः ।
ओं हिरण्यवर्णरूपायै नमः ।
ओं हिरण्यपदसम्भवायै नमः ।
ओं कैवल्यपदव्यै नमः ।
ओं पुण्यायै नमः ।
ओं कैवल्यज्ञानलक्षितायै नमः ।
ओं ब्रह्मसम्पत्तिरूपायै नमः ।
ओं ब्रह्मसम्पत्तिकारिण्यै नमः ।
ओं वारुण्यै नमः ।
ओं वारुणाराध्यायै नमः ।
ओं सर्वकर्मप्रवर्तिन्यै नमः ।
ओं एकाक्षरपरायै नमः ।
ओं अयुक्तायै नमः ।
ओं सर्वदारिद्र्यभञ्जिन्यै नमः ।
ओं पाशाङ्कुशान्वितायै नमः । ५८० ।

ओं दिव्यायै नमः ।
ओं वीणाव्याख्याक्षसूत्रभृते नमः ।
ओं एकमूर्त्यै नमः ।
ओं त्रयीमूर्त्यै नमः ।
ओं मधुकैटभभञ्जन्यै नमः ।
ओं साङ्ख्यायै नमः ।
ओं साङ्ख्यवत्यै नमः ।
ओं ज्वालायै नमः ।
ओं ज्वलन्त्यै नमः ।
ओं कामरूपिण्यै नमः ।
ओं जाग्रत्यै नमः ।
ओं सर्वसम्पत्तये नमः ।
ओं सुषुप्तायै नमः ।
ओं स्वेष्टदायिन्यै नमः ।
ओं कपालिन्यै नमः ।
ओं महादम्ष्ट्रायै नमः ।
ओं भ्रुकुटीकुटिलाननायै नमः ।
ओं सर्वावासायै नमः ।
ओं सुवासायै नमः ।
ओं बृहत्यै नमः । ६०० ।

ओं अष्टये नमः ।
ओं शक्वर्यै नमः ।
ओं छन्दोगणप्रतिष्ठायै नमः ।
ओं कल्माष्यै नमः ।
ओं करुणात्मिकायै नमः ।
ओं चक्षुष्मत्यै नमः ।
ओं महाघोषायै नमः ।
ओं खड्गचर्मधरायै नमः ।
ओं अशनये नमः ।
ओं शिल्पवैचित्र्यविद्योतायै नमः ।
ओं सर्वतोभद्रवासिन्यै नमः ।
ओं अचिन्त्यलक्षणाकारायै नमः ।
ओं सूत्रभाष्यनिबन्धनायै नमः ।
ओं सर्ववेदार्थसम्पत्तये नमः ।
ओं सर्वशास्त्रार्थमातृकायै नमः ।
ओं अकारादिक्षकारान्तसर्ववर्णकृतस्थलायै नमः ।
ओं सर्वलक्ष्म्यै नमः ।
ओं सदानन्दायै नमः ।
ओं सारविद्यायै नमः ।
ओं सदाशिवायै नमः । ६२० ।

ओं सर्वज्ञायै नमः ।
ओं सर्वशक्त्यै नमः ।
ओं खेचरीरूपगायै नमः ।
ओं उच्छ्रितायै नमः ।
ओं अणिमादिगुणोपेतायै नमः ।
ओं पराकाष्ठायै नमः ।
ओं परागतये नमः ।
ओं हंसयुक्तविमानस्थायै नमः ।
ओं हंसारूढायै नमः ।
ओं शशिप्रभायै नमः ।
ओं भवान्यै नमः ।
ओं वासनाशक्त्यै नमः ।
ओं आकृतिस्थाखिलायै नमः ।
ओं अखिलायै नमः ।
ओं तन्त्रहेतवे नमः ।
ओं विचित्राङ्ग्यै नमः ।
ओं व्योमगङ्गाविनोदिन्यै नमः ।
ओं वर्षायै नमः ।
ओं वार्षिकायै नमः ।
ओं ऋग्यजुस्सामरूपिण्यै नमः । ६४० ।

ओं महानद्यै नमः ।
ओं नदीपुण्यायै नमः ।
ओं अगण्यपुण्यगुणक्रियायै नमः ।
ओं समाधिगतलभ्यार्थायै नमः ।
ओं श्रोतव्यायै नमः ।
ओं स्वप्रियायै नमः ।
ओं घृणायै नमः ।
ओं नामाक्षरपरायै नमः ।
ओं उपसर्गनखाञ्चितायै नमः ।
ओं निपातोरुद्वयीजङ्घायै नमः ।
ओं मातृकायै नमः ।
ओं मन्त्ररूपिण्यै नमः ।
ओं आसीनायै नमः ।
ओं शयानायै नमः ।
ओं तिष्ठन्त्यै नमः ।
ओं धावनाधिकायै नमः ।
ओं लक्ष्यलक्षणयोगाढ्यायै नमः ।
ओं ताद्रूप्यगणनाकृतयै नमः ।
ओं एकरूपायै नमः ।
ओं नैकरूपायै नमः । ६६० ।

ओं तस्यै नमः ।
ओं इन्दुरूपायै नमः ।
ओं तदाकृतये नमः ।
ओं समासतद्धिताकारायै नमः ।
ओं विभक्तिवचनात्मिकायै नमः ।
ओं स्वाहाकारायै नमः ।
ओं स्वधाकारायै नमः ।
ओं श्रीपत्यर्धाङ्गनन्दिन्यै नमः ।
ओं गम्भीरायै नमः ।
ओं गहनायै नमः ।
ओं गुह्यायै नमः ।
ओं योनिलिङ्गार्धधारिण्यै नमः ।
ओं शेषवासुकिसंसेव्यायै नमः ।
ओं चपलायै नमः ।
ओं वरवर्णिन्यै नमः ।
ओं कारुण्याकारसम्पत्तये नमः ।
ओं कीलकृते नमः ।
ओं मन्त्रकीलिकायै नमः ।
ओं शक्तिबीजात्मिकायै नमः ।
ओं सर्वमन्त्रेष्टायै नमः । ६८० ।

ओं अक्षयकामनायै नमः ।
ओं आग्नेय्यै नमः ।
ओं पार्थिवायै नमः ।
ओं आप्यायै नमः ।
ओं वायव्यायै नमः ।
ओं व्योमकेतनायै नमः ।
ओं सत्यज्ञानात्मिकानन्दायै नमः । [** सत्यज्ञानात्मिकायै, नन्दायै **]
ओं ब्राह्म्यै नमः ।
ओं ब्रह्मणे नमः ।
ओं सनातन्यै नमः ।
ओं अविद्यावासनायै नमः ।
ओं मायाप्रकृतये नमः ।
ओं सर्वमोहिन्यै नमः ।
ओं शक्तये नमः ।
ओं धारणशक्तये नमः ।
ओं चिदचिच्छक्तियोगिन्यै नमः ।
ओं वक्त्रारुणायै नमः ।
ओं महामायायै नमः ।
ओं मरीचये नमः ।
ओं मदमर्दिन्यै नमः । ७०० ।

ओं विराजे नमः ।
ओं स्वाहायै नमः ।
ओं स्वधायै नमः ।
ओं शुद्धायै नमः ।
ओं निरुपास्तये नमः ।
ओं सुभक्तिगायै नमः ।
ओं निरूपिताद्वयीविद्यायै नमः ।
ओं नित्यानित्यस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं वैराजमार्गसञ्चारायै नमः ।
ओं सर्वसत्पथदर्शिन्यै नमः ।
ओं जालन्धर्यै नमः ।
ओं मृडान्यै नमः ।
ओं भवान्यै नमः ।
ओं भवभञ्जन्यै नमः ।
ओं त्रैकालिकज्ञानतन्तवे नमः ।
ओं त्रिकालज्ञानदायिन्यै नमः ।
ओं नादातीतायै नमः ।
ओं स्मृतये नमः ।
ओं प्रज्ञायै नमः ।
ओं धात्रीरूपायै नमः । ७२० ।

ओं त्रिपुष्करायै नमः ।
ओं पराजितायै नमः ।
ओं विधानज्ञायै नमः ।
ओं विशेषितगुणात्मिकायै नमः ।
ओं हिरण्यकेशिन्यै नमः ।
ओं हेमब्रह्मसूत्रविचक्षणायै नमः ।
ओं असङ्ख्येयपरार्धान्तस्वरव्यञ्जनवैखर्यै नमः ।
ओं मधुजिह्वायै नमः ।
ओं मधुमत्यै नमः ।
ओं मधुमासोदयायै नमः ।
ओं मधवे नमः ।
ओं माधव्यै नमः ।
ओं महाभागायै नमः ।
ओं मेघगम्भीरनिस्वनायै नमः ।
ओं ब्रह्मविष्णुमहेशादिज्ञातव्यार्थविशेषगायै नमः ।
ओं नाभौवह्निशिखाकारायै नमः ।
ओं ललाटेचन्द्रसन्निभायै नमः ।
ओं भ्रूमध्येभास्कराकारायै नमः ।
ओं हृदिसर्वताराकृतये नमः ।
ओं कृत्तिकादिभरण्यन्त नक्षत्रेष्ट्यार्चितोदयायै नमः । ७४० ।

ओं ग्रहविद्यात्मिकायै नमः ।
ओं ज्योतिषे नमः ।
ओं ज्योतिर्विदे नमः ।
ओं मतिजीविकायै नमः ।
ओं ब्रह्माण्डगर्भिण्यै नमः ।
ओं बालायै नमः ।
ओं सप्तावरणदेवतायै नमः ।
ओं वैराजोत्तमसाम्राज्यायै नमः ।
ओं कुमारकुशलोदयायै नमः ।
ओं बगलायै नमः ।
ओं भ्रमराम्बायै नमः ।
ओं शिवदूत्यै नमः ।
ओं शिवात्मिकायै नमः ।
ओं मेरुविन्ध्यातिसंस्थानायै नमः ।
ओं काश्मीरपुरवासिन्यै नमः ।
ओं योगनिद्रायै नमः ।
ओं महानिद्रायै नमः ।
ओं विनिद्रायै नमः ।
ओं राक्षसाश्रितायै नमः ।
ओं सुवर्णदायै नमः । ७६० ।

ओं महागङ्गायै नमः ।
ओं पञ्चाख्यायै नमः ।
ओं पञ्चसंहतये नमः ।
ओं सुप्रजातायै नमः ।
ओं सुवीरायै नमः ।
ओं सुपोषायै नमः ।
ओं सुपतये नमः ।
ओं शिवायै नमः ।
ओं सुगृहायै नमः ।
ओं रक्तबीजान्तायै नमः ।
ओं हतकन्दर्पजीविकायै नमः ।
ओं समुद्रव्योममध्यस्थायै नमः ।
ओं समबिन्दुसमाश्रयायै नमः ।
ओं सौभाग्यरसजीवातवे नमः ।
ओं सारासारविवेकदृशे नमः ।
ओं त्रिवल्यादिसुपुष्टाङ्गायै नमः ।
ओं भारत्यै नमः ।
ओं भरताश्रितायै नमः ।
ओं नादब्रह्ममयीविद्यायै नमः ।
ओं ज्ञानब्रह्ममयीपरायै नमः । ७८० ।

ओं ब्रह्मनाड्यै नमः ।
ओं निरुक्तये नमः ।
ओं ब्रह्मकैवल्यसाधनायै नमः ।
ओं कालिकेयमहोदारवीर्यविक्रमरूपिण्यै नमः ।
ओं वडवाग्निशिखावक्त्रायै नमः ।
ओं महाकवलतर्पणायै नमः ।
ओं महाभूतायै नमः ।
ओं महादर्पायै नमः ।
ओं महासारायै नमः ।
ओं महाक्रतवे नमः ।
ओं पञ्चभूतमहाग्रासायै नमः ।
ओं पञ्चभूताधिदेवतायै नमः ।
ओं सर्वप्रमाणायै नमः ।
ओं सम्पत्तये नमः ।
ओं सर्वरोगप्रतिक्रियायै नमः ।
ओं ब्रह्माण्डान्तर्बहिर्व्याप्तायै नमः ।
ओं विष्णुवक्षोविभूषिण्यै नमः ।
ओं शाङ्कर्यै नमः ।
ओं निधिवक्त्रस्थायै नमः ।
ओं प्रवरायै नमः । ८०० ।

ओं वरहेतुक्यै नमः ।
ओं हेममालायै नमः ।
ओं शिखामालायै नमः ।
ओं त्रिशिखायै नमः ।
ओं पञ्चलोचनायै नमः ।
ओं सर्वागमसदाचारमर्यादायै नमः ।
ओं यातुभञ्जन्यै नमः ।
ओं पुण्यश्लोकप्रबन्धाढ्यायै नमः ।
ओं सर्वान्तर्यामिरूपिण्यै नमः ।
ओं सामगानसमाराध्यायै नमः ।
ओं श्रोत्रकर्णरसायनायै नमः ।
ओं जीवलोकैकजीवातवे नमः ।
ओं भद्रोदारविलोकनायै नमः ।
ओं तडित्कोटिलसत्कान्त्यै नमः ।
ओं तरुण्यै नमः ।
ओं हरिसुन्दर्यै नमः ।
ओं मीननेत्रायै नमः ।
ओं इन्द्राक्ष्यै नमः ।
ओं विशालाक्ष्यै नमः ।
ओं सुमङ्गलायै नमः । ८२० ।

ओं सर्वमङ्गलसम्पन्नायै नमः ।
ओं साक्षान्मङ्गलदेवतायै नमः ।
ओं देहहृद्दीपिकायै नमः ।
ओं दीप्तये नमः ।
ओं जिह्वपापप्रणाशिन्यै नमः ।
ओं अर्धचन्द्रोल्लसद्दम्ष्ट्रायै नमः ।
ओं यज्ञवाटीविलासिन्यै नमः ।
ओं महादुर्गायै नमः ।
ओं महोत्साहायै नमः ।
ओं महादेवबलोदयायै नमः ।
ओं डाकिनीड्यायै नमः ।
ओं शाकिनीड्यायै नमः ।
ओं साकिनीड्यायै नमः ।
ओं समस्तजुषे नमः ।
ओं निरङ्कुशायै नमः ।
ओं नाकिवन्द्यायै नमः ।
ओं षडाधाराधिदेवतायै नमः ।
ओं भुवनज्ञाननिःश्रेणये नमः ।
ओं भुवनाकारवल्लर्यै नमः ।
ओं शाश्वत्यै नमः । ८४० ।

ओं शाश्वताकारायै नमः ।
ओं लोकानुग्रहकारिण्यै नमः ।
ओं सारस्यै नमः ।
ओं मानस्यै नमः ।
ओं हंस्यै नमः ।
ओं हंसलोकप्रदायिन्यै नमः ।
ओं चिन्मुद्रालङ्कृतकरायै नमः ।
ओं कोटिसूर्यसमप्रभायै नमः ।
ओं सुखप्राणिशिरोरेखायै नमः ।
ओं सददृष्टप्रदायिन्यै नमः ।
ओं सर्वसाङ्कर्यदोषघ्न्यै नमः ।
ओं ग्रहोपद्रवनाशिन्यै नमः ।
ओं क्षुद्रजन्तुभयघ्न्यै नमः ।
ओं विषरोगादिभञ्जन्यै नमः ।
ओं सदाशान्तायै नमः ।
ओं सदाशुद्धायै नमः ।
ओं गृहच्छिद्रनिवारिण्यै नमः ।
ओं कलिदोषप्रशमन्यै नमः ।
ओं कोलाहलपुरस्थितायै नमः ।
ओं गौर्यै नमः । ८६० ।

ओं लाक्षणिक्यै नमः ।
ओं मुख्यायै नमः ।
ओं जघन्याकृतिवर्जितायै नमः ।
ओं मायायै नमः ।
ओं विद्यायै नमः ।
ओं मूलभूतायै नमः ।
ओं वासव्यै नमः ।
ओं विष्णुचेतनायै नमः ।
ओं वादिन्यै नमः ।
ओं वसुरूपायै नमः ।
ओं वसुरत्नपरिच्छदायै नमः ।
ओं छान्दस्यै नमः ।
ओं चन्द्रहृदयायै नमः ।
ओं मन्त्रस्वच्छन्दभैरव्यै नमः ।
ओं वनमालायै नमः ।
ओं वैजयन्त्यै नमः ।
ओं पञ्चदिव्यायुधात्मिकायै नमः ।
ओं पीताम्बरमय्यै नमः ।
ओं चञ्चत्कौस्तुभायै नमः ।
ओं हरिकामिन्यै नमः । ८८० ।

ओं नित्यायै नमः ।
ओं तथ्यायै नमः ।
ओं रमायै नमः ।
ओं रामायै नमः ।
ओं रमण्यै नमः ।
ओं मृत्युभञ्जन्यै नमः ।
ओं ज्येष्ठायै नमः ।
ओं काष्ठायै नमः ।
ओं धनिष्ठान्तायै नमः ।
ओं शराङ्ग्यै नमः ।
ओं निर्गुणप्रियायै नमः ।
ओं मैत्रेयायै नमः ।
ओं मित्रविन्दायै नमः ।
ओं शेष्यशेषकलाशयायै नमः ।
ओं वाराणसीवासलभ्यायै नमः । [** वाराणसीवासरतायै **]
ओं आर्यावर्तजनस्तुतायै नमः ।
ओं जगदुत्पत्तिसंस्थानसंहारत्रयकारणायै नमः ।
ओं तुभ्यं नमः ।
ओं अम्बायै नमः ।
ओं विष्णुसर्वस्वायै नमः । ९०० ।

ओं महेश्वर्यै नमः ।
ओं सर्वलोकानां जनन्यै नमः ।
ओं पुण्यमूर्तये नमः ।
ओं सिद्धलक्ष्म्यै नमः ।
ओं महाकाल्यै नमः ।
ओं महालक्ष्म्यै नमः ।
ओं सद्योजातादिपञ्चाग्निरूपायै नमः ।
ओं पञ्चकपञ्चकायै नमः ।
ओं यन्त्रलक्ष्म्यै नमः ।
ओं भवत्यै नमः ।
ओं आदये नमः ।
ओं आद्याद्यायै नमः ।
ओं सृष्ट्यादिकारणाकारविततये नमः ।
ओं दोषवर्जितायै नमः ।
ओं जगल्लक्ष्म्यै नमः ।
ओं जगन्मात्रे नमः ।
ओं विष्णुपत्न्यै नमः ।
ओं नवकोटिमहाशक्तिसमुपास्यपदाम्बुजायै नमः ।
ओं कनत्सौवर्णरत्नाढ्यसर्वाभरणभूषितायै नमः । ९२० ।

ओं अनन्तानित्यमहिष्यै नमः ।
ओं प्रपञ्चेश्वरनायक्यै नमः ।
ओं अत्युच्छ्रितपदान्तस्थायै नमः ।
ओं परमव्योमनायक्यै नमः ।
ओं नाकपृष्ठगताराध्यायै नमः ।
ओं विष्णुलोकविलासिन्यै नमः ।
ओं वैकुण्ठराजमहिष्यै नमः ।
ओं श्रीरङ्गनगराश्रितायै नमः ।
ओं रङ्गनायक्यै नमः ।
ओं भूपुत्र्यै नमः ।
ओं कृष्णायै नमः ।
ओं वरदवल्लभायै नमः ।
ओं कोटिब्रह्मादिसंसेव्यायै नमः ।
ओं कोटिरुद्रादिकीर्तितायै नमः ।
ओं मातुलुङ्गमयं खेटं बिभ्रत्यै नमः ।
ओं सौवर्णचषकं बिभ्रत्यै नमः ।
ओं पद्मद्वयं दधानायै नमः ।
ओं पूर्णकुम्भं बिभ्रत्यै नमः ।
ओं कीरं दधानायै नमः ।
ओं वरदाभये दधानायै नमः ।
ओं पाशं बिभ्रत्यै नमः । ९४० ।

ओं अङ्कुशं बिभ्रत्यै नमः ।
ओं शङ्खं वहन्त्यै नमः ।
ओं चक्रं वहन्त्यै नमः ।
ओं शूलं वहन्त्यै नमः ।
ओं कृपाणिकां वहन्त्यै नमः ।
ओं धनुर्बाणौ बिभ्रत्यै नमः ।
ओं अक्षमालां दधानायै नमः ।
ओं चिन्मुद्रां बिभ्रत्यै नमः ।
ओं अष्टादशभुजायै नमः ।
ओं लक्ष्म्यै नमः ।
ओं महाष्टादशपीठगायै नमः ।
ओं भूमिनीलादिसंसेव्यायै नमः ।
ओं स्वामिचित्तानुवर्तिन्यै नमः ।
ओं पद्मायै नमः ।
ओं पद्मालयायै नमः ।
ओं पद्मिन्यै नमः ।
ओं पूर्णकुम्भाभिषेचितायै नमः ।
ओं इन्दिरायै नमः ।
ओं इन्दिराभाक्ष्यै नमः ।
ओं क्षीरसागरकन्यकायै नमः । ९६० ।

ओं भार्गव्यै नमः ।
ओं स्वतन्त्रेच्छायै नमः ।
ओं वशीकृतजगत्पतये नमः ।
ओं मङ्गलानांमङ्गलाय नमः ।
ओं देवतानान्देवतायै नमः ।
ओं उत्तमानामुत्तमायै नमः ।
ओं श्रेयसे नमः ।
ओं परमामृतायै नमः ।
ओं धनधान्याभिवृद्धये नमः ।
ओं सार्वभौमसुखोच्छ्रयायै नमः ।
ओं आन्दोलिकादिसौभाग्यायै नमः ।
ओं मत्तेभादिमहोदयायै नमः ।
ओं पुत्रपौत्राभिवृद्धये नमः ।
ओं विद्याभोगबलादिकायै नमः ।
ओं आयुरारोग्यसम्पत्तये नमः ।
ओं अष्टैश्वर्यायै नमः ।
ओं परमेशविभूतये नमः ।
ओं सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरागतये नमः ।
ओं सदयापाङ्गसन्दत्तब्रह्मेन्द्रादिपदस्थितये नमः ।
ओं अव्याहतमहाभाग्यायै नमः । ९८० ।

ओं अक्षोभ्यविक्रमायै नमः ।
ओं वेदानाम्समन्वयायै नमः ।
ओं वेदानामविरोधायै नमः ।
ओं निःश्रेयसपदप्राप्तिसाधनायै नमः ।
ओं निःश्रेयसपदप्राप्तिफलायै नमः ।
ओं श्रीमन्त्रराजराज्ञ्यै नमः ।
ओं श्रीविद्यायै नमः ।
ओं क्षेमकारिण्यै नमः ।
ओं श्रीं बीज जपसन्तुष्टायै नमः ।
ओं ऐं ह्रीं श्रीं बीजपालिकायै नमः ।
ओं प्रपत्तिमार्गसुलभायै नमः ।
ओं विष्णुप्रथमकिङ्कर्यै नमः ।
ओं क्लीङ्कारार्थसावित्र्यै नमः ।
ओं सौमङ्गल्याधिदेवतायै नमः ।
ओं श्रीषोडशाक्षरीविद्यायै नमः ।
ओं श्रीयन्त्रपुरवासिन्यै नमः ।
ओं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यायै नमः ।
ओं शिवायै नमः ।
ओं सर्वार्थसाधिकायै नमः ।
ओं शरण्यायै नमः । १००० ।

ओं त्र्यम्बकायै नमः ।
ओं गौर्यै नमः ।
ओं नारायण्यै नमः ।

Also Read:

Sri Lakshmi Sahasranamavali in Hindi | English | Kannada | Telugu | Tamil

1008 Names of Sri Lakshmi Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top