Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

108 Names of Lord Shiva Lyrics in Bengali | Siva Ashtottara Shatanamavali

Lord Shiva Ashtottara Shatanamavali in Bengali:

॥ শ্রীশিবাষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ ॥

কর্পূরগৌরং করুণাবতারং সংসারসারং ভুজগেন্দ্রহারম্ ।
সদা বসন্তং হৃদয়ারবিন্দে ভবং ভবানীসহিতং নমামি ॥

ওঁ অস্য শ্রীশিবাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রমন্ত্রস্য নারায়ণঋষিঃ ।
অনুষ্টুপ্ছন্দঃ । শ্রীসদাশিবো দেবতা । গৌরী উমা শক্তিঃ ।
শ্রীসাম্বসদাশিবপ্রীত্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ ॥

অথ ধ্যানম্ ।
শান্তাকারং শিখরিশয়নং নীলকণ্ঠং সুরেশং
বিশ্বধারং স্ফটিকসদৃশং শুভ্রবর্ণং শুভাঙ্গম্ ।
গৌরীকান্তং ত্রিতয়নয়নং য়োগিভির্ধ্যানগম্যং
বন্দে শম্ভুং ভবভয়হরং সর্বলোকৈকনাথম্ ॥

অথ নামাবলিঃ ।
ওঁ শিবায় নমঃ ।
ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ শম্ভবে নমঃ ।
ওঁ পিনাকিনে নমঃ ।
ওঁ শশিশেখরায় নমঃ ।
ওঁ বামদেবায় নমঃ ।
ওঁ বিরূপাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ কপর্দিনে নমঃ ।
ওঁ নীললোহিতায় নমঃ ।
ওঁ শঙ্করায় নমঃ । ১০ ।

ওঁ শূলপাণিনে নমঃ ।
ওঁ খট্বাঙ্গিনে নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণুবল্লভায় নমঃ ।
ওঁ শিপিবিষ্টায় নমঃ ।
ওঁ অম্বিকানাথায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীকণ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তবত্সলায় নমঃ ।
ওঁ ভবায় নমঃ ।
ওঁ শর্বায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিলোকেশায় নমঃ । ২০ ।

ওঁ শিতিকণ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ শিবাপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ উগ্রায় নমঃ ।
ওঁ কপালিনে নমঃ ।
ওঁ কামারয়ে নমঃ ।
ওঁ অন্ধকাসুরসূদনায় নমঃ ।
ওঁ গঙ্গাধরায় নমঃ ।
ওঁ ললাটাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ কলিকালায় নমঃ ।
ওঁ কৃপানিধয়ে নমঃ । ৩০ ।

ওঁ ভীমায় নমঃ ।
ওঁ পরশুহস্তায় নমঃ ।
ওঁ মৃগপাণয়ে নমঃ ।
ওঁ জটাধরায় নমঃ ।
ওঁ কৈলাসবাসিনে নমঃ ।
ওঁ কবচিনে নমঃ ।
ওঁ কঠোরায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরান্তকায় নমঃ ।
ওঁ বৃষাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ বৃষভারূঢায় নমঃ । ৪০ ।

ওঁ ভস্মোদ্ধূলিতবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ সামপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ স্বরময়ায় নমঃ ।
ওঁ ত্রয়ীমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ অনীশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ সর্বজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ পরমাত্মনে নমঃ ।
ওঁ সোমসূর্যাগ্নিলোচনায় নমঃ ।
ওঁ হবিষে নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞময়ায় নমঃ । ৫০ ।

ওঁ সোমায় নমঃ ।
ওঁ পঞ্চবক্ত্রায় নমঃ ।
ওঁ সদাশিবায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ বীরভদ্রায় নমঃ ।
ওঁ গণনাথায় নমঃ ।
ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ ।
ওঁ হিরণ্যরেতসে নমঃ ।
ওঁ দুর্ধর্ষায় নমঃ ।
ওঁ গিরিশায় নমঃ । ৬০ ।

ওঁ অনঘায় নমঃ ।
ওঁ ভুজঙ্গভূষণায় নমঃ ।
ওঁ ভর্গায় নমঃ ।
ওঁ গিরিধন্বনে নমঃ ।
ওঁ গিরিপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ কৃত্তিবাসসে নমঃ ।
ওঁ পুরারাতয়ে নমঃ ।
ওঁ ভগবতে নমঃ ।
ওঁ প্রমথাধিপায় নমঃ ।
ওঁ মৃত্যুঞ্জয়ায় নমঃ । ৭০ ।

ওঁ সূক্ষ্মতনবে নমঃ ।
ওঁ জগদ্ব্যাপিনে নমঃ ।
ওঁ জগদ্গুরুবে নমঃ ।
ওঁ ব্যোমকেশায় নমঃ ।
ওঁ মহাসেনজনকায় নমঃ ।
ওঁ চারুবিক্রমায় নমঃ ।
ওঁ রুদ্রায় নমঃ ।
ওঁ ভূতপতয়ে নমঃ ।
ওঁ স্থাণবে নমঃ ।
ওঁ অহির্বুধ্ন্যায় নমঃ । ৮০ ।

ওঁ দিগম্বরায় নমঃ ।
ওঁ অষ্টমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ অনেকাত্মনে নমঃ ।
ওঁ সাত্ত্বিকায় নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ শাশ্বতায় নমঃ ।
ওঁ খণ্ডপরশবে নমঃ ।
ওঁ রজসে নমঃ ।
ওঁ পাশবিমোচনায় নমঃ ।
ওঁ মৃডায় নমঃ । ৯০ ।

ওঁ পশুপতয়ে নমঃ ।
ওঁ দেবায় নমঃ ।
ওঁ মহাদেবায় নমঃ ।
ওঁ অব্যয়ায় নমঃ ।
ওঁ হরয়ে নমঃ ।
ওঁ ভগনেত্রভিদে নমঃ ।
ওঁ অব্যক্তায় নমঃ ।
ওঁ দক্ষাধ্বরহরায় নমঃ ।
ওঁ হরায় নমঃ ।
ওঁ পূষাদন্তভিদে নমঃ । ১০০ ।

ওঁ অব্যগ্রায় নমঃ ।
ওঁ সহস্রাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ সহস্রপদে নমঃ ।
ওঁ অপবর্গপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তায় নমঃ ।
ওঁ তারকায় নমঃ ।
ওঁ পরমেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিলোচনায় নমঃ । ১০৮ ।

॥ ইতি শ্রীশিবাষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ ॥

Also Read:

108 Names of Lord Shiva | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Marathi | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top