Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

108 Names of Lord Shiva Lyrics in Oriya | Siva Ashtottara Shatanamavali

Lord Shiva Ashtottara Shatanamavali in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀଶିଵାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ॥

କର୍ପୂରଗୌରଂ କରୁଣାଵତାରଂ ସଂସାରସାରଂ ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ରହାରମ୍ ।
ସଦା ଵସନ୍ତଂ ହୃଦୟାରଵିନ୍ଦେ ଭଵଂ ଭଵାନୀସହିତଂ ନମାମି ॥

ଓଂ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀଶିଵାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ନାରାୟଣଋଷିଃ ।
ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ଛନ୍ଦଃ । ଶ୍ରୀସଦାଶିଵୋ ଦେଵତା । ଗୌରୀ ଉମା ଶକ୍ତିଃ ।
ଶ୍ରୀସାମ୍ବସଦାଶିଵପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ ॥

ଅଥ ଧ୍ୟାନମ୍ ।
ଶାନ୍ତାକାରଂ ଶିଖରିଶୟନଂ ନୀଲକଣ୍ଠଂ ସୁରେଶଂ
ଵିଶ୍ଵଧାରଂ ସ୍ଫଟିକସଦୃଶଂ ଶୁଭ୍ରଵର୍ଣଂ ଶୁଭାଙ୍ଗମ୍ ।
ଗୌରୀକାନ୍ତଂ ତ୍ରିତୟନୟନଂ ୟୋଗିଭିର୍ଧ୍ୟାନଗମ୍ୟଂ
ଵନ୍ଦେ ଶମ୍ଭୁଂ ଭଵଭୟହରଂ ସର୍ଵଲୋକୈକନାଥମ୍ ॥

ଅଥ ନାମାଵଲିଃ ।
ଓଂ ଶିଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶମ୍ଭଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ପିନାକିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଶିଶେଖରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାମଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରୂପାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କପର୍ଦିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ନୀଲଲୋହିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଙ୍କରାୟ ନମଃ । ୧୦ ।

ଓଂ ଶୂଲପାଣିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଖଟ୍ଵାଙ୍ଗିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁଵଲ୍ଲଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିପିଵିଷ୍ଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମ୍ବିକାନାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀକଣ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶର୍ଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଲୋକେଶାୟ ନମଃ । ୨୦ ।

ଓଂ ଶିତିକଣ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵାପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଗ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କପାଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ କାମାରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନ୍ଧକାସୁରସୂଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଙ୍ଗାଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲଲାଟାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଲିକାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୃପାନିଧୟେ ନମଃ । ୩୦ ।

ଓଂ ଭୀମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରଶୁହସ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃଗପାଣୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଟାଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୈଲାସଵାସିନେ ନମଃ ।
ଓଂ କଵଚିନେ ନମଃ ।
ଓଂ କଠୋରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିପୁରାନ୍ତକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃଷାଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃଷଭାରୂଢାୟ ନମଃ । ୪୦ ।

ଓଂ ଭସ୍ମୋଦ୍ଧୂଲିତଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସାମପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵରମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରୟୀମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୋମସୂର୍ୟାଗ୍ନିଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହଵିଷେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଜ୍ଞମୟାୟ ନମଃ । ୫୦ ।

ଓଂ ସୋମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଞ୍ଚଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଦାଶିଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀରଭଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣନାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଜାପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ହିରଣ୍ୟରେତସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁର୍ଧର୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗିରିଶାୟ ନମଃ । ୬୦ ।

ଓଂ ଅନଘାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୁଜଙ୍ଗଭୂଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭର୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗିରିଧନ୍ଵନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗିରିପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୃତ୍ତିଵାସସେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁରାରାତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଗଵତେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରମଥାଧିପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟାୟ ନମଃ । ୭୦ ।

ଓଂ ସୂକ୍ଷ୍ମତନଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗଦ୍ଵ୍ୟାପିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗଦ୍ଗୁରୁଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟୋମକେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାସେନଜନକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚାରୁଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରୁଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂତପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥାଣଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅହିର୍ବୁଧ୍ନ୍ୟାୟ ନମଃ । ୮୦ ।

ଓଂ ଦିଗମ୍ବରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଷ୍ଟମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନେକାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସାତ୍ତ୍ଵିକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଦ୍ଧଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଖଣ୍ଡପରଶଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ରଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ପାଶଵିମୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃଡାୟ ନମଃ । ୯୦ ।

ଓଂ ପଶୁପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵ୍ୟୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଗନେତ୍ରଭିଦେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦକ୍ଷାଧ୍ଵରହରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂଷାଦନ୍ତଭିଦେ ନମଃ । ୧୦୦ ।

ଓଂ ଅଵ୍ୟଗ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରପଦେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅପଵର୍ଗପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଲୋଚନାୟ ନମଃ । ୧୦୮ ।

॥ ଇତି ଶ୍ରୀଶିଵାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ॥

Also Read:

108 Names of Lord Shiva | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Marathi | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top