Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

108 Names of Naga Devata | Nagadevta Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Nag DevataAshtottarashata Namavali Lyrics in Oriya:

ନାଗଦେଵତାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ
ଓଂ ଅନନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଦିଶେଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଗଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଖିଲୋର୍ଵେଚରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମିତଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନିମିଷାର୍ଚିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଦିଵନ୍ଦ୍ୟାନିଵୃତ୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିନାୟକୋଦରବଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦସ୍ତୁତ୍ୟାୟ ନମଃ ॥ ୧୦ ॥

ଓଂ ଵିହିତଧର୍ମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶେଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶତ୍ରୁସୂଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଶେଷପଣାମଣ୍ଡଲମଣ୍ଡିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅପ୍ରତିହତାନୁଗ୍ରହଦାୟାୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମିତାଚାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଖଣ୍ଡୈଶ୍ଵର୍ୟସମ୍ପନ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମରାହିପସ୍ତୁତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଘୋରରୂପାୟ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଓଂ ଵ୍ୟାଲଵ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାସୁକୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵନଚରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଂଶଵର୍ଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାସୁଦେଵଶୟନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଟଵୃକ୍ଷାର୍ଚିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିପ୍ରଵେଷଧାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ଵରିତାଗମନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତମୋରୂପାୟ ନମଃ ॥ ୩୦ ॥

ଓଂ ଦର୍ପୀକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧରଣୀଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଶ୍ୟପାତ୍ମଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୁଗାଧିପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୁଗନ୍ଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରଶ୍ମିଵନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରମ୍ୟଗାତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କେଶଵପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵମ୍ଭରାୟ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ ଶଙ୍କରାଭରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଙ୍ଖପାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶମ୍ଭୁପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଷଡାନନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଞ୍ଚଶିରସେ ନମଃ ।
ଓଂ ପାପନାଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରମଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତିଵଶ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତରକ୍ଷକାୟ ନମଃ ॥ ୫୦ ॥

ଓଂ ବହୁଶିରସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାଗ୍ୟଵର୍ଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵଭୀତିହରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତକ୍ଷକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକତ୍ରୟାଧୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦଵେଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟକୀର୍ତୟେ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ଓଂ ପଟେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାରଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଷ୍କଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କର୍କୋଟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଦିତ୍ୟମର୍ଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ ॥ ୭୦ ॥

ଓଂ ସର୍ଵାକାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରାଶାୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରଞ୍ଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଐରାଵତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶରଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନଞ୍ଜୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟକ୍ତରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତମୋହରାୟ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ଓଂ ୟୋଗୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଲ୍ୟାଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜିତକ୍ରୋଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୀଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୟଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜପପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ ॥ ୯୦ ॥

ଓଂ ଵିଧିସ୍ତୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଧେନ୍ଦ୍ରଶିଵସଂସ୍ତୁତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରେୟପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରାଣଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁତଲ୍ପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁପ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁପ୍ତାତରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରକ୍ତଵସ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରକ୍ତଭୂଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୁଜଙ୍ଗାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ଭୟରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସରୀସୃପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସକଲରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଦ୍ରୁଵାସମ୍ଭୂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଧାରଵିଧିପଥିକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଷୁମ୍ନାଦ୍ଵାରମଧ୍ୟଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଫଣିରତ୍ନଵିଭୂଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଗେନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୮ ॥

॥ ଇତି ନାଗଦେଵତାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ॥

Also Read 108 Names of Nag Devata:

108 Names of Naga Devata | Nagadevta Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top