Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

108 Names of Naga Devata | Nagadevta Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

Nag DevataAshtottarashata Namavali Lyrics in Telugu:

నాగదేవతాష్టోత్తరశతనామావలిః
ఓం అనన్తాయ నమః ।
ఓం ఆదిశేషాయ నమః ।
ఓం అగదాయ నమః ।
ఓం అఖిలోర్వేచరాయ నమః ।
ఓం అమితవిక్రమాయ నమః ।
ఓం అనిమిషార్చితాయ నమః ।
ఓం ఆదివన్ద్యానివృత్తయే నమః ।
ఓం వినాయకోదరబద్ధాయ నమః ।
ఓం విష్ణుప్రియాయ నమః ।
ఓం వేదస్తుత్యాయ నమః ॥ ౧౦ ॥

ఓం విహితధర్మాయ నమః ।
ఓం విషధరాయ నమః ।
ఓం శేషాయ నమః ।
ఓం శత్రుసూదనాయ నమః ।
ఓం అశేషపణామణ్డలమణ్డితాయ నమః ।
ఓం అప్రతిహతానుగ్రహదాయాయే నమః ।
ఓం అమితాచారాయ నమః ।
ఓం అఖణ్డైశ్వర్యసమ్పన్నాయ నమః ।
ఓం అమరాహిపస్తుత్యాయ నమః ।
ఓం అఘోరరూపాయ నమః ॥ ౨౦ ॥

ఓం వ్యాలవ్యాయ నమః ।
ఓం వాసుకయే నమః ।
ఓం వరప్రదాయకాయ నమః ।
ఓం వనచరాయ నమః ।
ఓం వంశవర్ధనాయ నమః ।
ఓం వాసుదేవశయనాయ నమః ।
ఓం వటవృక్షార్చితాయ నమః ।
ఓం విప్రవేషధారిణే నమః ।
ఓం త్వరితాగమనాయ నమః ।
ఓం తమోరూపాయ నమః ॥ ౩౦ ॥

ఓం దర్పీకరాయ నమః ।
ఓం ధరణీధరాయ నమః ।
ఓం కశ్యపాత్మజాయ నమః ।
ఓం కాలరూపాయ నమః ।
ఓం యుగాధిపాయ నమః ।
ఓం యుగన్ధరాయ నమః ।
ఓం రశ్మివన్తాయ నమః ।
ఓం రమ్యగాత్రాయ నమః ।
ఓం కేశవప్రియాయ నమః ।
ఓం విశ్వమ్భరాయ నమః ॥ ౪౦ ॥

ఓం శఙ్కరాభరణాయ నమః ।
ఓం శఙ్ఖపాలాయ నమః ।
ఓం శమ్భుప్రియాయ నమః ।
ఓం షడాననాయ నమః ।
ఓం పఞ్చశిరసే నమః ।
ఓం పాపనాశాయ నమః ।
ఓం ప్రమదాయ నమః ।
ఓం ప్రచణ్డాయ నమః ।
ఓం భక్తివశ్యాయ నమః ।
ఓం భక్తరక్షకాయ నమః ॥ ౫౦ ॥

ఓం బహుశిరసే నమః ।
ఓం భాగ్యవర్ధనాయ నమః ।
ఓం భవభీతిహరాయ నమః ।
ఓం తక్షకాయ నమః ।
ఓం లోకత్రయాధీశాయ నమః ।
ఓం శివాయ నమః ।
ఓం వేదవేద్యాయ నమః ।
ఓం పూర్ణాయ నమః ।
ఓం పుణ్యాయ నమః ।
ఓం పుణ్యకీర్తయే నమః ॥ ౬౦ ॥

ఓం పటేశాయ నమః ।
ఓం పారగాయ నమః ।
ఓం నిష్కలాయ నమః ।
ఓం వరప్రదాయ నమః ।
ఓం కర్కోటకాయ నమః ।
ఓం శ్రేష్ఠాయ నమః ।
ఓం శాన్తాయ నమః ।
ఓం దాన్తాయ నమః ।
ఓం ఆదిత్యమర్దనాయ నమః ।
ఓం సర్వపూజ్యాయ నమః ॥ ౭౦ ॥

ఓం సర్వాకారాయ నమః ।
ఓం నిరాశాయాయ నమః ।
ఓం నిరఞ్జనాయ నమః ।
ఓం ఐరావతాయ నమః ।
ఓం శరణ్యాయ నమః ।
ఓం సర్వదాయకాయ నమః ।
ఓం ధనఞ్జయాయ నమః ।
ఓం అవ్యక్తాయ నమః ।
ఓం వ్యక్తరూపాయ నమః ।
ఓం తమోహరాయ నమః ॥ ౮౦ ॥

ఓం యోగీశ్వరాయ నమః ।
ఓం కల్యాణాయ నమః ।
ఓం వాలాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః ।
ఓం శఙ్కరానన్దకరాయ నమః ।
ఓం జితక్రోధాయ నమః ।
ఓం జీవాయ నమః ।
ఓం జయదాయ నమః ।
ఓం జపప్రియాయ నమః ।
ఓం విశ్వరూపాయ నమః ॥ ౯౦ ॥

ఓం విధిస్తుతాయ నమః ।
ఓం విధేన్ద్రశివసంస్తుత్యాయ నమః ।
ఓం శ్రేయప్రదాయ నమః ।
ఓం ప్రాణదాయ నమః ।
ఓం విష్ణుతల్పాయ నమః ।
ఓం గుప్తాయ నమః ।
ఓం గుప్తాతరాయ నమః ।
ఓం రక్తవస్త్రాయ నమః ।
ఓం రక్తభూషాయ నమః ।
ఓం భుజఙ్గాయ నమః ॥ ౧౦౦ ॥

ఓం భయరూపాయ నమః ।
ఓం సరీసృపాయ నమః ।
ఓం సకలరూపాయ నమః ।
ఓం కద్రువాసమ్భూతాయ నమః ।
ఓం ఆధారవిధిపథికాయ నమః ।
ఓం సుషుమ్నాద్వారమధ్యగాయ నమః ।
ఓం ఫణిరత్నవిభూషణాయ నమః ।
ఓం నాగేన్ద్రాయ నమః ॥ ౧౦౮ ॥

॥ ఇతి నాగదేవతాష్టోత్తరశతనామావలిః ॥

Also Read 108 Names of Nag Devata:

108 Names of Naga Devata | Nagadevta Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top