Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Nandikeshvara | Nandikesvara Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Nandikeshvara Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

॥ नन्दिकेश्वराष्टोत्तरशतनामावली ॥

विभ्राणं परशुं मृगं करतलैरीशप्रणामाञ्जलिं
भस्मोद्धूलन-पाण्डरं शशिकला-गंगा-कपर्दोज्वलम्।
पर्याय-त्रिपुरान्तकं प्रमथप-श्रेष्टं गणं दैवतं
ब्रह्नेन्द्राच्युत-पूजितांघ्रिकमलं श्रीनन्दिकेशं भजे॥

ॐ नन्दिकेशाय नमः ।
ॐ ब्रह्मरूपिणे नमः ।
ॐ शिवध्यानपरायणाय नमः ।
ॐ तीक्ष्णश‍ृङ्गाय नमः ।
ॐ वेदपादाय नमः
ॐ विरूपाय नमः ।
ॐ वृषभाय नमः ।
ॐ तुङ्गशैलाय नमः ।
ॐ देवदेवाय नमः ।
ॐ शिवप्रियाय नमः । १० ।

ॐ विराजमानाय नमः ।
ॐ नटनाय नमः ।
ॐ अग्निरूपाय नमः ।
ॐ धनप्रियाय नमः ।
ॐ सितचामरधारिणे नमः
ॐ वेदाङ्गाय नमः ।
ॐ कनकप्रियाय नमः ।
ॐ कैलासवासिने नमः ।
ॐ देवाय नमः ।
ॐ स्थितपादाय नमः । २० ।

ॐ श्रुतिप्रियाय नमः ।
ॐ श्वेतोपवीतिने नमः ।
ॐ नाट्यनन्दकाय नमः ।
ॐ किंकिणीधराय नमः ।
ॐ मत्तश‍ृङ्गिणे नमः
ॐ हाटकेशाय नमः ।
ॐ हेमभूषणाय नमः ।
ॐ विष्णुरूपिणे नमः ।
ॐ पृथ्वीरूपिणे नमः ।
ॐ निधीशाय नमः । ३० ।

ॐ शिववाहनाय नमः ।
ॐ गुलप्रियाय नमः ।
ॐ चारुहासाय नमः ।
ॐ श‍ृङ्गिणे नमः ।
ॐ नवतृणप्रियाय नमः
ॐ वेदसाराय नमः ।
ॐ मन्त्रसाराय नमः ।
ॐ प्रत्यक्षाय नमः ।
ॐ करुणाकराय नमः ।
ॐ शीघ्राय नमः । ४० ।

ॐ ललामकलिकाय नमः ।
ॐ शिवयोगिने नमः ।
ॐ जलाधिपाय नमः ।
ॐ चारुरूपाय नमः ।
ॐ वृषेशाय नमः
ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ।
ॐ सुन्दराय नमः ।
ॐ सोमभूषाय नमः ।
ॐ सुवक्त्राय नमः ।
ॐ कलिनाशानाय नमः । ५० ।

ॐ सुप्रकाशाय नमः ।
ॐ महावीर्याय नमः ।
ॐ हंसाय नमः ।
ॐ अग्निमयाय नमः ।
ॐ प्रभवे नमः
ॐ वरदाय नमः ।
ॐ रुद्ररूपाय नमः ।
ॐ मधुराय नमः ।
ॐ कामिकप्रियाय नमः ।
ॐ विशिष्टाय नमः । ६० ।

ॐ दिव्यरूपाय नमः ।
ॐ उज्वलिने नमः ।
ॐ ज्वालनेत्राय नमः ।
ॐ संवर्ताय नमः ।
ॐ कालाय नमः
ॐ केशवाय नमः ।
ॐ सर्वदेवताय नमः ।
ॐ श्वेतवर्णाय नमः ।
ॐ शिवासीनाय नमः ।
ॐ चिन्मयाय नमः । ७० ।

ॐ श‍ृङ्गपट्टाय नमः ।
ॐ श्वेतचामरभूषाय नमः ।
ॐ देवराजाय नमः ।
ॐ प्रभानन्दिने नमः ।
ॐ पण्डिताय नमः
ॐ परमेश्वराय नमः ।
ॐ विरूपाय नमः ।
ॐ निराकाराय नमः ।
ॐ छिन्नदैत्याय नमः ।
ॐ नासासूत्रिणे नमः । ८० ।

ॐ अनन्तेशाय नमः ।
ॐ तिलतण्डुलभक्षणाय नमः ।
ॐ वारनन्दिने नमः ।
ॐ सरसाय नमः ।
ॐ विमलाय नमः
ॐ पट्टसूत्राय नमः ।
ॐ कालकण्ठाय नमः ।
ॐ शैलादिने नमः ।
ॐ शिलादनसुनन्दनाय नमः ।
ॐ कारणाय नमः । ९० ।

ॐ श्रुतिभक्ताय नमः ।
ॐ वीरघण्टाधराय नमः ।
ॐ धन्याय नमः ।
ॐ विष्णुनन्दिने नमः ।
ॐ शिवज्वालाग्राहिणे नमः
ॐ भद्राय नमः ।
ॐ अनघाय नमः ।
ॐ वीराय नमः ।
ॐ ध्रुवाय नमः ।
ॐ धात्रे नमः । १०० ।

ॐ शाश्वताय नमः ।
ॐ प्रदोषप्रियरूपिणे नमः ।
ॐ वृषाय नमः ।
ॐ कुण्डलधृते नमः ।
ॐ भीमाय नमः
ॐ सितवर्णस्वरूपिणे नमः ।
ॐ सर्वात्मने नमः ।
ॐ सर्वविख्याताय नमः । १०८ ।

Also Read 108 Names of Nandikesvara:

108 Names of Nandikeshvara | Nandikesvara Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Nandikeshvara | Nandikesvara Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top