Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Nandikeshvara | Nandikesvara Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Nandikeshvara Ashtottarashata Namavali Lyrics in Oriya:

॥ ନନ୍ଦିକେଶ୍ଵରାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲୀ ॥

ଵିଭ୍ରାଣଂ ପରଶୁଂ ମୃଗଂ କରତଲୈରୀଶପ୍ରଣାମାଞ୍ଜଲିଂ
ଭସ୍ମୋଦ୍ଧୂଲନ-ପାଣ୍ଡରଂ ଶଶିକଲା-ଗଂଗା-କପର୍ଦୋଜ୍ଵଲମ୍।
ପର୍ୟାୟ-ତ୍ରିପୁରାନ୍ତକଂ ପ୍ରମଥପ-ଶ୍ରେଷ୍ଟଂ ଗଣଂ ଦୈଵତଂ
ବ୍ରହ୍ନେନ୍ଦ୍ରାଚ୍ୟୁତ-ପୂଜିତାଂଘ୍ରିକମଲଂ ଶ୍ରୀନନ୍ଦିକେଶଂ ଭଜେ॥

ଓଂ ନନ୍ଦିକେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମରୂପିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵଧ୍ୟାନପରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣଶୃଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦପାଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃଷଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତୁଙ୍ଗଶୈଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ୧୦ ।

ଓଂ ଵିରାଜମାନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନଟନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଗ୍ନିରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିତଚାମରଧାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଵେଦାଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କନକପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୈଲାସଵାସିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥିତପାଦାୟ ନମଃ । ୨୦ ।

ଓଂ ଶ୍ରୁତିପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ଵେତୋପଵୀତିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଟ୍ୟନନ୍ଦକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କିଂକିଣୀଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମତ୍ତଶୃଙ୍ଗିଣେ ନମଃ
ଓଂ ହାଟକେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହେମଭୂଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁରୂପିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୃଥ୍ଵୀରୂପିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଧୀଶାୟ ନମଃ । ୩୦ ।

ଓଂ ଶିଵଵାହନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଲପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚାରୁହାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୃଙ୍ଗିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ନଵତୃଣପ୍ରିୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵେଦସାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମନ୍ତ୍ରସାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କରୁଣାକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୀଘ୍ରାୟ ନମଃ । ୪୦ ।

ଓଂ ଲଲାମକଲିକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵୟୋଗିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଲାଧିପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚାରୁରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃଷେଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୋମସୂର୍ୟାଗ୍ନିଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁନ୍ଦରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୋମଭୂଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଲିନାଶାନାୟ ନମଃ । ୫୦ ।

ଓଂ ସୁପ୍ରକାଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଵୀର୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହଂସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଗ୍ନିମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ
ଓଂ ଵରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରୁଦ୍ରରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଧୁରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାମିକପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶିଷ୍ଟାୟ ନମଃ । ୬୦ ।

ଓଂ ଦିଵ୍ୟରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଜ୍ଵଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଵାଲନେତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂଵର୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲାୟ ନମଃ
ଓଂ କେଶଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଦେଵତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ଵେତଵର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵାସୀନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିନ୍ମୟାୟ ନମଃ । ୭୦ ।

ଓଂ ଶୃଙ୍ଗପଟ୍ଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ଵେତଚାମରଭୂଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଭାନନ୍ଦିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପଣ୍ଡିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରମେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରାକାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଛିନ୍ନଦୈତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାସାସୂତ୍ରିଣେ ନମଃ । ୮୦ ।

ଓଂ ଅନନ୍ତେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତିଲତଣ୍ଡୁଲଭକ୍ଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାରନନ୍ଦିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସରସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିମଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ପଟ୍ଟସୂତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲକଣ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୈଲାଦିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଲାଦନସୁନନ୍ଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାରଣାୟ ନମଃ । ୯୦ ।

ଓଂ ଶ୍ରୁତିଭକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀରଘଣ୍ଟାଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁନନ୍ଦିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵଜ୍ଵାଲାଗ୍ରାହିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଭଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଘାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧ୍ରୁଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧାତ୍ରେ ନମଃ । ୧୦୦ ।

ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଦୋଷପ୍ରିୟରୂପିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୁଣ୍ଡଲଧୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୀମାୟ ନମଃ
ଓଂ ସିତଵର୍ଣସ୍ଵରୂପିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଵିଖ୍ୟାତାୟ ନମଃ । ୧୦୮ ।

Also Read 108 Names of Nandikesvara:

108 Names of Nandikeshvara | Nandikesvara Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Nandikeshvara | Nandikesvara Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top