108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Bhadrambika | Bhadrakali Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Sree Bhadrambika Ashtottarashata Namavali Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀଭଦ୍ରାମ୍ବିକାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ॥
ଓଂ ଶ୍ରୀମହାଭଦ୍ରକାୟୈ ନମଃ । ଭଦ୍ରାମ୍ବିକାୟୈ । ରୌଦ୍ରିକାଲିକାମ୍ବାୟୈ ।
ପାର୍ଵତ୍ୟୈ । ଉମାୟୈ । ଶ୍ରୀଦେଵ୍ୟୈ । ସୁନ୍ଦର୍ୟୈ । ରାକେନ୍ଦୁଵଦନ୍ୟୈ । ଗିରିଜାୟୈ ।
ଗିରିରାଜକନ୍ୟକାୟୈ । ପରମେଶ୍ଵର୍ୟୈ । ଇନ୍ଦୁମୁଖ୍ୟୈ । ସରୋଜାକ୍ଷ୍ୟୈ ।
ସରସାନ୍ଦ୍ରିୟୈ । ଚଞ୍ଚଲାକ୍ଷ୍ୟୈ । ଚନ୍ଦ୍ରାସ୍ୟୈ । ହରିଣାକ୍ଷ୍ୟୈ ।
ପତିପ୍ରିୟାୟୈ । ସର୍ଵମଙ୍ଗଆୟୈ । ସର୍ଵେଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଓଂ ମିନାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ । ଲିଙ୍ଗିନ୍ୟୈ । ଅମ୍ବିକାୟୈ । ମଧିରାକ୍ଷିଣ୍ୟୈ ।
ନୀଲାୟତାକ୍ଷିଣ୍ୟୈ । ଲଲନାୟୈ । କମଲାକ୍ଷିଣ୍ୟୈ ।
କମନୀୟଭୂଷିତାୟୈ । ହୈମୁଖ୍ୟୈ । ସମନୀମନ୍ତ୍ରୈ । ଭ୍ରମରକୁନ୍ତଲ୍ୟୈ ।
କାତ୍ୟାୟନ୍ୟୈ । ସ୍ଵରୂପିଣ୍ୟୈ । ମଲ୍ଲିକାମନ୍ଦସ୍ମିତାୟୈ । ମରାଅକୁନ୍ତଲ୍ୟୈ ।
ମହିଷାସୁରମର୍ଦନ୍ୟୈ । ହଂସଗମନ୍ୟୈ । ପାରିଜାତସୁଧାରିଣ୍ୟୈ ।
ପରିଜୃମ୍ଭାୟୈ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ ଚମ୍ପକପୁଷ୍ପସୁଵାସିନ୍ୟୈ ନମଃ । ସର୍ଵଜନରଞ୍ଜନ୍ୟୈ । ଗମଣୀମଣ୍ୟୈ ।
ରମାମଙ୍ଗାନାୟକ୍ୟୈ । ଗୁହାତ୍ମକାୟୈ । ମତ୍ତେଭଗାମିନ୍ୟୈ । କୁମ୍ଭକୁଚନ୍ୟୈ ।
କମନୀୟଗାତ୍ର୍ୟୈ । ଵରାନନଶ୍ରେଷ୍ଠିନ୍ୟୈ । ମେନକାତ୍ମଜାୟୈ । ଅପର୍ଣ୍ୟୈ ।
ଅମ୍ବିକାୟୈ । ପର୍ଵତରାଜକୁମାର୍ୟୈ । ଚଞ୍ଚଲାକ୍ଷ୍ୟୈ । ସରୋଜାସିନ୍ୟୈ ।
ରାକେନ୍ଦୁଵଦନ୍ୟୈ । କମଲାକ୍ଷ୍ୟୈ । କନକାଙ୍ଗ୍ୟୈ । କମ୍ବୁକଣ୍ଠିନ୍ୟୈ ।
କାମିନ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦ୍ଭାସିତିନ୍ୟୈ ନମଃ । ଜ୍ଞାନପ୍ରସୂନାମ୍ବିକାୟୈ । ଗୌର୍ୟେ ।
କାରୁଣ୍ୟନିଧିନ୍ୟୈ । ସରୋଜାନନ୍ୟୈ । ଵୈଷ୍ଣଵ୍ୟୈ । ମହାଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ।
ଦାକ୍ଷାୟଣ୍ୟୈ । ଶାରଦାୟୈ । ଶାନ୍ତାୟୈ । କାମାକ୍ଷ୍ୟୈ । କାମକୋଟ୍ୟୈ । କଙ୍କାୟୈ ।
କରାୟୈ । ସର୍ଵମଙ୍ଗାନାୟକ୍ୟୈ । ସୁମଙ୍ଗୟୈ । ଅକାରଦୀକ୍ଷାକାରାନ୍ତାୟୈ ।
ଅଷ୍ଟତ୍ରିଂଶତ୍କଆଧାରିନ୍ୟୈ । ଗଙ୍ଗାୟୈ । ମୀନାକ୍ଷିନ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ଓଂ କାଲକାଲାନ୍ତକାୟୈ ନମଃ । ଵିଷାଙ୍ଗିନେ । ଵିଷ୍ଣୁସହୋଦରିଣ୍ୟୈ । ଚଣ୍ଡିକାୟୈ ।
ଅମ୍ବିକାୟୈ । ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦର୍ୟୈ । ତ୍ରିପୁରାନ୍ତକ୍ୟୈ । ମାଲିକାୟୈ । ଭଦ୍ରକାୟୈ ।
ମହାଶକ୍ତ୍ୟୈ । ଭଦ୍ରାମ୍ବିକାୟୈ । ପରାଶକ୍ତ୍ୟୈ । ମଙ୍ଗଲନାୟକ୍ୟୈ ।
ମହାଵୀରେଶ୍ଵର୍ୟୈ । ଇଚ୍ଛାଜ୍ଞାନକ୍ରିୟାଦେଵ୍ୟୈ । ପଞ୍ଚତତ୍ଵାତ୍ମୀୟୈ ।
ସତ୍ୟରୂପିଣ୍ୟୈ । ଅଭୟଙ୍କର୍ୟୈ । ଅନ୍ନପୂର୍ଣାୟୈ । ଵିଶାଲାକ୍ଷିଣ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତ୍ୟୈ ନମଃ । କୌମାରିଣ୍ୟୈ । ଵାରାହିନ୍ୟୈ । ତେଜୋଵତ୍ୟୈ ।
ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟୈ । ନାରାୟଣ୍ୟୈ । ସୁନ୍ଦରସ୍ଵରୂପିଣ୍ୟୈ । ରାଜରାଜେଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୧୦୮ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀଭଦ୍ରକାଲିକାମ୍ବାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ସମାପ୍ତା ।

Also Read 108 Names of Sri Bhadrambika:

108 Names of Shri Madbhagavad Gita | Ashtottara Shatanamavali Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment