108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Dharmashastra | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

 

Sri Dharmashastra Ashtottarashata Namavali Lyrics in English:

॥ sridharmasastastottarasatanamavali ॥

dhyanam ॥

kalharojvala nilakuntalabharam kalambuda syamalam
karpurakalitabhirama vapusam kantendubimbananam ।
sri danḍankusa-pasa-sula vilasatpanim madanta-
dviparuḍham satruvimardanam hrdi maha sastaram adyam bhaje ॥

Om mahasastre namah ।
Om mahadevaya namah ।
Om mahadevasutaya namah ।
Om avyaya namah ।
Om lokakartre namah ।
Om lokabhartre namah ।
Om lokahartre namah ।
Om paratparaya namah ।
Om trilokaraksakaya namah ।
Om dhanvine namah । 10 ।

Om tapasvine namah ।
Om bhutasainikaya namah ।
Om mantravedine namah ।
Om mahavedine namah ।
Om marutaya namah ।
Om jagadisvaraya namah ।
Om lokadhyaksaya namah ।
Om agranye namah ।
Om srimate namah ।
Om aprameyaparakramaya namah । 20 ।

Om simharuḍhaya namah ।
Om gajaruḍhaya namah ।
Om hayaruḍhaya namah ।
Om mahesvaraya namah ।
Om nanasastradharaya namah ।
Om anarghaya namah ।
Om nanavidya visaradaya namah ।
Om nanarupadharaya namah ।
Om viraya namah ।
Om nanapraninivesitaya namah । 30 ।

Om bhutesaya namah ।
Om bhutidaya namah ।
Om bhrtyaya namah ।
Om bhujangabharanojvalaya namah ।
Om iksudhanvine namah ।
Om puspabanaya namah ।
Om maharupaya namah ।
Om mahaprabhave namah ।
Om mayadevisutaya namah ।
Om manyaya namah । 40 ।

Om mahaniyaya namah ।
Om mahagunaya namah ।
Om mahasaivaya namah ।
Om maharudraya namah ।
Om vaisnavaya namah ।
Om visnupujakaya namah ।
Om vighnesaya namah ।
Om virabhadresaya namah ।
Om bhairavaya namah ।
Om sanmukhapriyaya namah । 50 ।

Om merusrngasamasinaya namah ।
Om munisanghanisevitaya namah ।
Om devaya namah ।
Om bhadraya namah ।
Om jagannathaya namah ।
Om gananathaya namh ।
Om ganesvaraya namah ।
Om mahayogine namah ।
Om mahamayine namah ।
Om mahajnanine namah । 60 ।

Om mahasthiraya namah ।
Om devasastre namah ।
Om bhutasastre namah ।
Om bhimahasaparakramaya namah ।
Om nagaharaya namah ।
Om nagakesaya namah ।
Om vyomakesaya namah ।
Om sanatanaya namah ।
Om sagunaya namah ।
Om nirgunaya namah । 70 ।

Om nityaya namah ।
Om nityatrptaya namah ।
Om nirasrayaya namah ।
Om lokasrayaya namah ।
Om ganadhisaya namah ।
Om catuhsastikalamayaya namah ।
Om rgyajuhsamatharvatmane namah ।
Om mallakasurabhanjanaya namah ।
Om trimurtaye namah ।
Om daityamathanaya namah । 80 ।

Om prakrtaye namah ।
Om purusottamaya namah ।
Om kalajnanine namah ।
Om mahajnanine namah ।
Om kamadaya namah ।
Om kamaleksanaya namah ।
Om kalpavrksaya namah ।
Om mahavrksaya namah ।
Om vidyavrksaya namah ।
Om vibhutidaya namah । 90 ।

Om samsaratapavicchetre namah ।
Om pasulokabhayankaraya namah ।
Om rogahantre namah ।
Om pranadatre namah ।
Om paragarvavibhanjanaya namah ।
Om sarvasastrartha tatvajnaya namah ।
Om nitimate namah ।
Om papabhanjanaya namah ।
Om puskalapurnasamyuktaya namah ।
Om paramatmane namah । 100 ।

Om satamgataye namah ।
Om anantadityasankasaya namah ।
Om subrahmanyanujaya namah ।
Om baline namah ।
Om bhaktanukampine namah ।
Om devesaya namah ।
Om bhagavate namah ।
Om bhaktavatsalaya namah ॥ 108 ॥

iti sri dharmasastastottarasatanamavalih sampurnam ॥

Also Read 108 Names of Sree Dharma Sastra:

108 Names of Shri Dharmashastra | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

bilimveyaratilisagaci.com - Meritroyalbet - Dinamobet -

eskişehir eskort

-

Dumanbet