108 - Shatanamavali Navagraha Mantras

108 Names of Shri Nagaraja | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali

Sri Nagaraj Ashtottarashata Namavali Lyrics in Bengali:

শ্রীনাগরাজাষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ

নমস্করোমি দেবেশ নাগেন্দ্র হরভূষণ ।
অভীষ্টদায়িনে তুভ্যং অহিরাজ নমো নমঃ ॥

ওঁ অনন্তায় নমঃ ।
ওঁ বাসুদেবাখ্যায় নমঃ ।
ওঁ তক্ষকায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বতোমুখায় নমঃ ।
ওঁ কার্কোটকায় নমঃ ।
ওঁ মহাপদ্মায় নমঃ ।
ওঁ পদ্মায় নমঃ ।
ওঁ শঙ্খায় নমঃ ।
ওঁ শিবপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ ধৃতরাষ্ট্রায় নমঃ । ১০ ।

ওঁ শঙ্খপালায় নমঃ ।
ওঁ গুলিকায় নমঃ ।
ওঁ ইষ্টদায়িনে নমঃ ।
ওঁ নাগরাজায় নমঃ ।
ওঁ পুরাণপুরূষায় নমঃ ।
ওঁ অনঘায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বরূপায় নমঃ ।
ওঁ মহীধারিণে নমঃ ।
ওঁ কামদায়িনে নমঃ ।
ওঁ সুরার্চিতায় নমঃ । ২০ ।

ওঁ কুন্দপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ বহুশিরসে নমঃ ।
ওঁ দক্ষায় নমঃ ।
ওঁ দামোদরায় নমঃ ।
ওঁ অক্ষরায় নমঃ ।
ওঁ গণাধিপায় নমঃ ।
ওঁ মহাসেনায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্যমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ গণপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ বরপ্রদায় নমঃ । ৩০ ।

ওঁ বায়ুভক্ষায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বধারিণে নমঃ ।
ওঁ বিহঙ্গমায় নমঃ ।
ওঁ পুত্রপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্যরূপায় নমঃ ।
ওঁ পন্নগেশায় নমঃ ।
ওঁ বিলেশয়ায় নমঃ ।
ওঁ পরমেষ্ঠিনে নমঃ ।
ওঁ পশুপতয়ে নমঃ ।
ওঁ পবনাশিনে নমঃ । ৪০ ।

ওঁ বলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ দৈত্যহন্ত্রে নমঃ ।
ওঁ দয়ারূপায় নমঃ ।
ওঁ ধনপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ মতিদায়িনে নমঃ ।
ওঁ মহামায়িনে নমঃ ।
ওঁ মধুবৈরিণে নমঃ ।
ওঁ মহোরগায় নমঃ ।
ওঁ ভুজগেশায় নমঃ ।
ওঁ ভূমরূপায় নমঃ । ৫০ ।

ওঁ ভীমকায়ায় নমঃ ।
ওঁ ভয়াপহৃতে নমঃ ।
ওঁ শুক্লরূপায় নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধদেহায় নমঃ ।
ওঁ শোকহারিণে নমঃ ।
ওঁ শুভপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ সন্তানদায়িনে নমঃ ।
ওঁ সর্পেশায় নমঃ ।
ওঁ সর্বদায়িনে নমঃ ।
ওঁ সরীসৃপায় নমঃ । ৬০ ।

ওঁ লক্ষ্মীকরায় নমঃ ।
ওঁ লাভদায়িনে নমঃ ।
ওঁ ললিতায় নমঃ ।
ওঁ লক্ষ্মণাকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ দয়ারাশয়ে নমঃ ।
ওঁ দাশরথয়ে নমঃ ।
ওঁ দমাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ রম্যরূপায় নমঃ ।
ওঁ রামভক্তায় নমঃ ।
ওঁ রণধীরায় নমঃ । ৭০ ।

ওঁ রতিপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ সৌমিত্রয়ে নমঃ ।
ওঁ সোমসঙ্কাশায় নমঃ ।
ওঁ সর্পরাজায় নমঃ ।
ওঁ সতাম্প্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ কর্বুরায় নমঃ ।
ওঁ কাম্যফলদায় নমঃ ।
ওঁ কিরীটিনে নমঃ ।
ওঁ কিন্নরার্চিতায় নমঃ ।
ওঁ পাতালবাসিনে নমঃ । ৮০ ।

ওঁ পরমায় নমঃ ।
ওঁ ফণামণ্ডলমণ্ডিতায় নমঃ ।
ওঁ বাহুলেয়ায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তনিধয়ে নমঃ ।
ওঁ ভূমিধারিণে নমঃ ।
ওঁ ভবপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ নারায়ণায় নমঃ ।
ওঁ নানারূপায় নমঃ ।
ওঁ নতপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ কাকোদরায় নমঃ । ৯০ ।

ওঁ কাম্যরূপায় নমঃ ।
ওঁ কল্যাণায় নমঃ ।
ওঁ কামিতার্থদায় নমঃ ।
ওঁ হতাসুরায় নমঃ ।
ওঁ হল্যহীনায় নমঃ ।
ওঁ হর্ষদায় নমঃ ।
ওঁ হরভূষণায় নমঃ ।
ওঁ জগদাদয়ে নমঃ ।
ওঁ জরাহীনায় নমঃ ।
ওঁ জাতিশূন্যায় নমঃ । ১০০ ।

ওঁ জগন্ময়ায় নমঃ ।
ওঁ বন্ধ্যাত্বদোষশমনায় নমঃ ।
ওঁ বরপুত্রফলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ বলভদ্ররূপায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীকৃষ্ণপূর্বজায় নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণুতল্পায় নমঃ ।
ওঁ বল্বলধ্নায় নমঃ ।
ওঁ ভূধরায় নমঃ । ১০৮ ।

ইতি শ্রী নাগরাজাষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ সম্পূর্ণা ।

Also Read 108 Names of Sri Nagaraja:

108 Names of Shri Nagaraja | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil