108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Nagaraja | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

Sri Nagaraj Ashtottarashata Namavali Lyrics in Telugu:

శ్రీనాగరాజాష్టోత్తరశతనామావలిః

నమస్కరోమి దేవేశ నాగేన్ద్ర హరభూషణ ।
అభీష్టదాయినే తుభ్యం అహిరాజ నమో నమః ॥

ఓం అనన్తాయ నమః ।
ఓం వాసుదేవాఖ్యాయ నమః ।
ఓం తక్షకాయ నమః ।
ఓం విశ్వతోముఖాయ నమః ।
ఓం కార్కోటకాయ నమః ।
ఓం మహాపద్మాయ నమః ।
ఓం పద్మాయ నమః ।
ఓం శఙ్ఖాయ నమః ।
ఓం శివప్రియాయ నమః ।
ఓం ధృతరాష్ట్రాయ నమః । ౧౦ ।

ఓం శఙ్ఖపాలాయ నమః ।
ఓం గులికాయ నమః ।
ఓం ఇష్టదాయినే నమః ।
ఓం నాగరాజాయ నమః ।
ఓం పురాణపురూషాయ నమః ।
ఓం అనఘాయ నమః ।
ఓం విశ్వరూపాయ నమః ।
ఓం మహీధారిణే నమః ।
ఓం కామదాయినే నమః ।
ఓం సురార్చితాయ నమః । ౨౦ ।

ఓం కున్దప్రభాయ నమః ।
ఓం బహుశిరసే నమః ।
ఓం దక్షాయ నమః ।
ఓం దామోదరాయ నమః ।
ఓం అక్షరాయ నమః ।
ఓం గణాధిపాయ నమః ।
ఓం మహాసేనాయ నమః ।
ఓం పుణ్యమూర్తయే నమః ।
ఓం గణప్రియాయ నమః ।
ఓం వరప్రదాయ నమః । ౩౦ ।

ఓం వాయుభక్షాయ నమః ।
ఓం విశ్వధారిణే నమః ।
ఓం విహఙ్గమాయ నమః ।
ఓం పుత్రప్రదాయ నమః ।
ఓం పుణ్యరూపాయ నమః ।
ఓం పన్నగేశాయ నమః ।
ఓం బిలేశయాయ నమః ।
ఓం పరమేష్ఠినే నమః ।
ఓం పశుపతయే నమః ।
ఓం పవనాశినే నమః । ౪౦ ।

ఓం బలప్రదాయ నమః ।
ఓం దైత్యహన్త్రే నమః ।
ఓం దయారూపాయ నమః ।
ఓం ధనప్రదాయ నమః ।
ఓం మతిదాయినే నమః ।
ఓం మహామాయినే నమః ।
ఓం మధువైరిణే నమః ।
ఓం మహోరగాయ నమః ।
ఓం భుజగేశాయ నమః ।
ఓం భూమరూపాయ నమః । ౫౦ ।

ఓం భీమకాయాయ నమః ।
ఓం భయాపహృతే నమః ।
ఓం శుక్లరూపాయ నమః ।
ఓం శుద్ధదేహాయ నమః ।
ఓం శోకహారిణే నమః ।
ఓం శుభప్రదాయ నమః ।
ఓం సన్తానదాయినే నమః ।
ఓం సర్పేశాయ నమః ।
ఓం సర్వదాయినే నమః ।
ఓం సరీసృపాయ నమః । ౬౦ ।

ఓం లక్ష్మీకరాయ నమః ।
ఓం లాభదాయినే నమః ।
ఓం లలితాయ నమః ।
ఓం లక్ష్మణాకృతయే నమః ।
ఓం దయారాశయే నమః ।
ఓం దాశరథయే నమః ।
ఓం దమాశ్రయాయ నమః ।
ఓం రమ్యరూపాయ నమః ।
ఓం రామభక్తాయ నమః ।
ఓం రణధీరాయ నమః । ౭౦ ।

ఓం రతిప్రదాయ నమః ।
ఓం సౌమిత్రయే నమః ।
ఓం సోమసఙ్కాశాయ నమః ।
ఓం సర్పరాజాయ నమః ।
ఓం సతామ్ప్రియాయ నమః ।
ఓం కర్బురాయ నమః ।
ఓం కామ్యఫలదాయ నమః ।
ఓం కిరీటినే నమః ।
ఓం కిన్నరార్చితాయ నమః ।
ఓం పాతాలవాసినే నమః । ౮౦ ।

ఓం పరమాయ నమః ।
ఓం ఫణామణ్డలమణ్డితాయ నమః ।
ఓం బాహులేయాయ నమః ।
ఓం భక్తనిధయే నమః ।
ఓం భూమిధారిణే నమః ।
ఓం భవప్రియాయ నమః ।
ఓం నారాయణాయ నమః ।
ఓం నానారూపాయ నమః ।
ఓం నతప్రియాయ నమః ।
ఓం కాకోదరాయ నమః । ౯౦ ।

ఓం కామ్యరూపాయ నమః ।
ఓం కల్యాణాయ నమః ।
ఓం కామితార్థదాయ నమః ।
ఓం హతాసురాయ నమః ।
ఓం హల్యహీనాయ నమః ।
ఓం హర్షదాయ నమః ।
ఓం హరభూషణాయ నమః ।
ఓం జగదాదయే నమః ।
ఓం జరాహీనాయ నమః ।
ఓం జాతిశూన్యాయ నమః । ౧౦౦ ।

ఓం జగన్మయాయ నమః ।
ఓం వన్ధ్యాత్వదోషశమనాయ నమః ।
ఓం వరపుత్రఫలప్రదాయ నమః ।
ఓం బలభద్రరూపాయ నమః ।
ఓం శ్రీకృష్ణపూర్వజాయ నమః ।
ఓం విష్ణుతల్పాయ నమః ।
ఓం బల్వలధ్నాయ నమః ।
ఓం భూధరాయ నమః । ౧౦౮ ।

ఇతి శ్రీ నాగరాజాష్టోత్తరశతనామావలిః సమ్పూర్ణా ।

Also Read 108 Names of Sri Nagaraja:

108 Names of Shri Nagaraja | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment