Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

108 Names of Shri Shirdi Sai Baba | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Shirdi Sai Baba Ashtottarashata Namavali Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀଶିର୍ଡୀସାଂଈ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲୀ ॥

ଓଂ ଐଂ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ଲୀଂ ସାଈନାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣମାରୁତ୍ୟାଦିରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶେଷଶାୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋଦାଵରୀତଟଶିରଡୀଵାସିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତହୃଦାଲୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵହୃଦ୍ଵାସିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂତାଵାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂତଭଵିଷ୍ୟଦ୍ଭାଵଵର୍ଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲାତୀତାୟ ନମଃ ॥ ୧୦ ॥

ଓଂ କାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲକାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲଦର୍ପ ଦମନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମର୍ତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମର୍ତ୍ୟାଭୟପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୀଵାଧାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାଧାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତାଵନସମର୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତାଵନପ୍ରତିଜ୍ଞାୟ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଓଂ ଅନ୍ନଵସ୍ତ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆରୋଗ୍ୟକ୍ଷେମଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନମାଙ୍ଗଲ୍ୟପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଋଦ୍ଧିସିଦ୍ଧିଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁତ୍ରମିତ୍ରକଲତ୍ରବନ୍ଧୁଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗକ୍ଷେମଵହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆପଦ୍ବାନ୍ଧଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାର୍ଗବନ୍ଧଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିସ୍ଵର୍ଗାପଵର୍ଗଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ॥ ୩୦ ॥

ଓଂ ପ୍ରୀତିଵର୍ଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନ୍ତର୍ୟାମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସଚ୍ଚିଦାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମସୁଖଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନସ୍ଵରୂପିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗତଃପିତ୍ରେ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ ଭକ୍ତାନାଂମାତୃଦାତୃପିତାମହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତାଭୟପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତପରାଧୀନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତାନୁଗ୍ରହକାତରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶରଣାଗତଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତିଶକ୍ତିପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନଵୈରାଗ୍ୟଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରେମପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂଶୟହୃଦୟ ଦୌର୍ବଲ୍ୟ
ପାପକର୍ମଵାସନାକ୍ଷୟକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହୃଦୟଗ୍ରନ୍ଥିଭେଦକାୟ ନମଃ ॥ ୫୦ ॥

ଓଂ କର୍ମଧ୍ଵଂସିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଦ୍ଧସତ୍ଵସ୍ଥିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣାତୀତଗୁଣାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତକଲ୍ୟାଣଗୁଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମିତପରାକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁର୍ଧର୍ଷାକ୍ଷୋଭ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅପରାଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଲୋକେଷୁ ଅଵିଘାତଗତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଶକ୍ୟରହିତାୟ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ଓଂ ସର୍ଵଶକ୍ତିମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରୂପସୁନ୍ଦରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବହୁରୂପଵିଶ୍ଵମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅରୂପଵ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଚିନ୍ତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂକ୍ଷ୍ମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାନ୍ତର୍ୟାମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମନୋଵାଗତୀତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରେମମୂର୍ତୟେ ନମଃ ॥ ୭୦ ॥

ଓଂ ସୁଲଭଦୁର୍ଲଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅସହାୟସହାୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନାଥନାଥଦୀନବନ୍ଧଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଭାରଭୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକର୍ମାନେକକର୍ମାସୁକର୍ମିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟଶ୍ରଵଣକୀର୍ତନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତୀର୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାସୁଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତାଂଗତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ପରାୟଣାୟ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ଓଂ ଲୋକନାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାଵନାନଘାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୃତାଂଶୁଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାସ୍କରପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟତପଶ୍ଚର୍ୟାଦି ସୁଵ୍ରତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟଧର୍ମପରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧସଙ୍କଲ୍ପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଗଵତେ ନମଃ ॥ ୯୦ ॥

ଓଂ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ପୁରୁଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟତତ୍ତ୍ଵବୋଧକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାମାଦିଷଦ୍ଵୈରିଧ୍ଵଂସିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଭେଦାନନ୍ଦାନୁଭଵପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସମସର୍ଵମତସମ୍ମତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଵେଙ୍କଟେଶରମଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଦ୍ଭୁତାନନ୍ଦଚର୍ୟାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ପ୍ରପନ୍ନାର୍ତିହରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂସାରସର୍ଵଦୁଃଖକ୍ଷୟ କାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଵିତ୍ସର୍ଵତୋମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାନ୍ତର୍ବହିସ୍ଥିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵମଙ୍ଗଲକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାଭୀଷ୍ଟପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସମରସନ୍ମାର୍ଗସ୍ଥାପନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀସମର୍ଥ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଈନାଥାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୮ ॥

ଶ୍ରୀ ଶିର୍ଡୀସାଈ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲୀ ସମ୍ପୂର୍ଣା ।

Also Read 108 Names of Sri Sai Baba:

108 Names of Shri Shirdi Sai Baba | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

These slokas were composed by Shri Narasimha Swamiji, who brought Shri Saibaba’s consciousness to the south of India by establishing the first SaiBaba temple in Madras, taken from the book published by All India Sai samaj, Chennai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top