Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

108 Names of Shri Shirdi Sai Baba | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Shirdi Sai Baba Ashtottarashata Namavali Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીશિર્ડીસાંઈ અષ્ટોત્તરશતનામાવલી ॥

ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં ક્લીં સાઈનાથાય નમઃ ।
ૐ લક્ષ્મીનારાયણાય નમઃ ।
ૐ શ્રીરામકૃષ્ણમારુત્યાદિરૂપાય નમઃ ।
ૐ શેષશાયિને નમઃ ।
ૐ ગોદાવરીતટશિરડીવાસિને નમઃ ।
ૐ ભક્તહૃદાલયાય નમઃ ।
ૐ સર્વહૃદ્વાસિને નમઃ ।
ૐ ભૂતાવાસાય નમઃ ।
ૐ ભૂતભવિષ્યદ્ભાવવર્જિતાય નમઃ ।
ૐ કાલાતીતાય નમઃ ॥ ૧૦ ॥

ૐ કાલાય નમઃ ।
ૐ કાલકાલાય નમઃ ।
ૐ કાલદર્પ દમનાય નમઃ ।
ૐ મૃત્યુઞ્જયાય નમઃ ।
ૐ અમર્ત્યાય નમઃ ।
ૐ મર્ત્યાભયપ્રદાય નમઃ ।
ૐ જીવાધારાય નમઃ ।
ૐ સર્વાધારાય નમઃ ।
ૐ ભક્તાવનસમર્થાય નમઃ ।
ૐ ભક્તાવનપ્રતિજ્ઞાય નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐ અન્નવસ્ત્રદાય નમઃ ।
ૐ આરોગ્યક્ષેમદાય નમઃ ।
ૐ ધનમાઙ્ગલ્યપ્રદાય નમઃ ।
ૐ ઋદ્ધિસિદ્ધિદાય નમઃ ।
ૐ પુત્રમિત્રકલત્રબન્ધુદાય નમઃ ।
ૐ યોગક્ષેમવહાય નમઃ ।
ૐ આપદ્બાન્ધવાય નમઃ ।
ૐ માર્ગબન્ધવે નમઃ ।
ૐ ભુક્તિમુક્તિસ્વર્ગાપવર્ગદાય નમઃ ।
ૐ પ્રિયાય નમઃ ॥ ૩૦ ॥

ૐ પ્રીતિવર્ધનાય નમઃ ।
ૐ અન્તર્યામિને નમઃ ।
ૐ સચ્ચિદાત્મને નમઃ ।
ૐ નિત્યાનન્દાય નમઃ ।
ૐ પરમસુખદાય નમઃ ।
ૐ પરમેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ પરબ્રહ્મણે નમઃ ।
ૐ પરમાત્મને નમઃ ।
ૐ જ્ઞાનસ્વરૂપિણે નમઃ ।
ૐ જગતઃપિત્રે નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ ભક્તાનાંમાતૃદાતૃપિતામહાય નમઃ ।
ૐ ભક્તાભયપ્રદાય નમઃ ।
ૐ ભક્તપરાધીનાય નમઃ ।
ૐ ભક્તાનુગ્રહકાતરાય નમઃ ।
ૐ શરણાગતવત્સલાય નમઃ ।
ૐ ભક્તિશક્તિપ્રદાય નમઃ ।
ૐ જ્ઞાનવૈરાગ્યદાય નમઃ ।
ૐ પ્રેમપ્રદાય નમઃ ।
ૐ સંશયહૃદય દૌર્બલ્ય
પાપકર્મવાસનાક્ષયકરાય નમઃ ।
ૐ હૃદયગ્રન્થિભેદકાય નમઃ ॥ ૫૦ ॥

ૐ કર્મધ્વંસિને નમઃ ।
ૐ શુદ્ધસત્વસ્થિતાય નમઃ ।
ૐ ગુણાતીતગુણાત્મને નમઃ ।
ૐ અનન્તકલ્યાણગુણાય નમઃ ।
ૐ અમિતપરાક્રમાય નમઃ ।
ૐ જયિને નમઃ ।
ૐ દુર્ધર્ષાક્ષોભ્યાય નમઃ ।
ૐ અપરાજિતાય નમઃ ।
ૐ ત્રિલોકેષુ અવિઘાતગતયે નમઃ ।
ૐ અશક્યરહિતાય નમઃ ॥ ૬૦ ॥

ૐ સર્વશક્તિમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ સુરૂપસુન્દરાય નમઃ ।
ૐ સુલોચનાય નમઃ ।
ૐ બહુરૂપવિશ્વમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ અરૂપવ્યક્તાય નમઃ ।
ૐ અચિન્ત્યાય નમઃ ।
ૐ સૂક્ષ્માય નમઃ ।
ૐ સર્વાન્તર્યામિને નમઃ ।
ૐ મનોવાગતીતાય નમઃ ।
ૐ પ્રેમમૂર્તયે નમઃ ॥ ૭૦ ॥

ૐ સુલભદુર્લભાય નમઃ ।
ૐ અસહાયસહાયાય નમઃ ।
ૐ અનાથનાથદીનબન્ધવે નમઃ ।
ૐ સર્વભારભૃતે નમઃ ।
ૐ અકર્માનેકકર્માસુકર્મિણે નમઃ ।
ૐ પુણ્યશ્રવણકીર્તનાય નમઃ ।
ૐ તીર્થાય નમઃ ।
ૐ વાસુદેવાય નમઃ ।
ૐ સતાંગતયે નમઃ ।
ૐ સત્પરાયણાય નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ લોકનાથાય નમઃ ।
ૐ પાવનાનઘાય નમઃ ।
ૐ અમૃતાંશુવે નમઃ ।
ૐ ભાસ્કરપ્રભાય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મચર્યતપશ્ચર્યાદિ સુવ્રતાય નમઃ ।
ૐ સત્યધર્મપરાયણાય નમઃ ।
ૐ સિદ્ધેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ સિદ્ધસઙ્કલ્પાય નમઃ ।
ૐ યોગેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ ભગવતે નમઃ ॥ ૯૦ ॥

ૐ ભક્તવત્સલાય નમઃ ।
ૐ સત્પુરુષાય નમઃ ।
ૐ પુરુષોત્તમાય નમઃ ।
ૐ સત્યતત્ત્વબોધકાય નમઃ ।
ૐ કામાદિષદ્વૈરિધ્વંસિને નમઃ ।
ૐ અભેદાનન્દાનુભવપ્રદાય નમઃ ।
ૐ સમસર્વમતસમ્મતાય નમઃ ।
ૐ શ્રીદક્ષિણામૂર્તયે નમઃ ।
ૐ શ્રીવેઙ્કટેશરમણાય નમઃ ।
ૐ અદ્ભુતાનન્દચર્યાય નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ પ્રપન્નાર્તિહરાય નમઃ ।
ૐ સંસારસર્વદુઃખક્ષય કારકાય નમઃ ।
ૐ સર્વવિત્સર્વતોમુખાય નમઃ ।
ૐ સર્વાન્તર્બહિસ્થિતાય નમઃ ।
ૐ સર્વમઙ્ગલકરાય નમઃ ।
ૐ સર્વાભીષ્ટપ્રદાય નમઃ ।
ૐ સમરસન્માર્ગસ્થાપનાય નમઃ ।
ૐ શ્રીસમર્થ સદ્ગુરુ સાઈનાથાય નમઃ ॥ ૧૦૮ ॥

શ્રી શિર્ડીસાઈ અષ્ટોત્તરશતનામાવલી સમ્પૂર્ણા ।

Also Read 108 Names of Sri Sai Baba:

108 Names of Shri Shirdi Sai Baba | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

These slokas were composed by Shri Narasimha Swamiji, who brought Shri Saibaba’s consciousness to the south of India by establishing the first SaiBaba temple in Madras, taken from the book published by All India Sai samaj, Chennai.

108 Names of Shri Shirdi Sai Baba | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top