108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Vishnu 1 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Sri Vishnu Ashtottarashata Namavali 1 Lyrics in Hindi:

॥ श्रीविष्ण्वष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

ॐ हृषीकेशाय नमः । केशवाय । मधुसूदनाय । सर्वदतियानां
सूदनाय । नारायणाय । अनामयाय । जयन्ताय । विजयाय । कृष्णाय ।
अनन्ताय । वामनाय । विष्णवे । विश्वेश्वराय । पुण्याय । विश्वात्मने ।
सुरार्चिताय । अनघाय । अघहर्त्रे । नारसिंहाय ।
श्रियः प्रियाय नमः ॥ २० ॥

ॐ श्रीपतये नमः । श्रीधराय । श्रीदाय । श्रीनिवासाय । महोदयाय ।
श्रीरामाय । माधवाय । मोक्षक्षमारूपाय । जनार्दनाय । सर्वज्ञाय ।
सर्ववेत्त्रे । सर्वेशाय । सर्वदायकाय । हरये । मुरारये । गोविन्दाय ।
पद्मनाभाय । प्रजापतये । आनन्दज्ञानसम्पन्नाय । ज्ञानदाय नमः ॥ ४० ॥

ॐ ज्ञानदायकाय नमः । अच्युताय । सबलाय । चन्द्रवक्त्राय ।
व्याप्तपरावराय । योगेश्वराय । जगद्योनये । ब्रह्मरूपाय ।
महेश्वराय । मुकुन्दाय । वैकुण्ठाय । एकरूपाय । कवये । ध्रुवाय ।
वासुदेवाय । महादेवाय । ब्रह्मण्याय । ब्राह्मणप्रियाय । गोप्रियाय ।
गोहिताय नमः ॥ ६० ॥

ॐ यज्ञाय नमः । यज्ञाङ्गाय । यज्ञवर्धनाय । यज्ञस्य भोक्त्रे ।
वेदवेदाङ्गपारगाय । वेदज्ञाय । वेदरूपाय । विद्यावासाय ।
सुरेश्वराय । प्रत्यक्षाय । महाहंसाय । शङ्खपाणये । पुरातनाय ।
पुष्कराय । पुष्कराक्षाय । वराहाय । धरणीधराय । प्रद्युम्नाय ।
कामपालाय । व्यासध्याताय नमः ॥ ८० ॥

ॐ महेश्वराय नमः । सर्वसौख्याय । महासौख्याय । साङ्ख्याय
पुरुषोत्तमाय । योगरूपाय । महाज्ञानाय । योगीशाय । अजितप्रियाय ।
असुरारये । लोकनाथाय । पद्महस्ताय । गदाधराय । गुहावासाय ।
सर्ववासाय । पुण्यवासाय । महाजनाय । वृन्दानाथाय । बृहत्कायाय ।
पावनाय । पपनाशनाय नमः ॥ १०० ॥

ॐ गोपीनाथाय नमः । गोपसखाय । गोपालाय । गणाश्रयाय । परात्मने ।
पराधीशाय । कपिलाय । कार्यमानुषाय नमः ॥ १०८ ॥

इति श्रीविष्ण्वष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ।

Also Read 108 Names of Vishnu’s 108 Names 1:

108 Names of Shri Vishnu Rakaradya 2 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment