108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Vishnu Rakaradya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Sri Vishnorakaradya Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

॥ श्रीविष्णोरकाराद्यष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

विष्णुसहस्रनामावलीतः उद्धृता
ॐ अक्षराय नमः । अजाय । अच्युताय । अमोघाय । अनिरुद्धाय ।
अनिमिषाय । अग्रण्ये । अव्ययाय । अनादिनिधनाय । अमेयात्मने ।
असम्मिताय । अनिलाय । अप्रमेयाय । अव्ययाय । अग्राह्याय । अमृताय ।
अव्यङ्गाय । अच्युताय । अतुलाय । अतीन्द्राय नमः ॥ २० ॥

ॐ अतीन्द्रियाय नमः । अदृश्याय । अनिर्देश्यवपुषे । अन्तकाय ।
अनुत्तमाय । अनघाय । अमोघाय । अप्रमेयात्मने । अमिताशनाय ।
अहःसंवर्तकाय । अनन्तजिते । अभुवे । अजिताय । अच्युताय ।
असङ्ख्येयाय । अमृतवपुषे । अर्थाय । अनर्थाय । अमितविक्रमाय ।
अविज्ञात्रे नमः ॥ ४० ॥

ॐ अरविन्दाक्षाय नमः । अनुकूलाय । अह्ने । अपान्निधये ।
अमृतांशूद्भवाय । अमृत्यवे । अमरप्रभवे । अक्षराय ।
अम्भोनिधये । अनन्तात्मने । अजाय । अनलाय । असते । अधोक्षजाय ।
अशोकाय । अमृतपाय । अनीशाय । अनिरुद्धाय । अमितविक्रमाय ।
अनिर्विण्णाय नमः ॥ ६० ॥

ॐ अनयाय नमः । अनन्ताय । अविधेयात्मने । अपराजिताय ।
अधिष्ठानाय । अनन्तश्रिये । अप्रमत्ताय । अप्ययाय । अग्रजाय ।
अयोनिजाय । अनिवर्तिने । अर्काय । अनिर्देश्यवपुषे । अर्चिताय ।
अर्चिष्मते । अप्रतिरधाय । अनन्तरूपाय । अपराजिताय । अनामयाय ।
अनलाय नमः ॥ ८० ॥

ॐ अक्षोभ्याय नमः । अनेकमूर्तये । अमूर्तिमते । अमृताशाय ।
अचलाय । अमानिने । अधृताय । अणवे । अनिलाय । अद्भुताय ।
अमूर्तये । अर्हाय । अभिप्रायाय । अचिन्त्याय । अनिर्विण्णाय ।
अनादये । अन्नाय । अन्नादाय । अजाय । अव्यक्ताय नमः ॥ १०० ॥

ॐ अकूराय नमः । अमेयात्मने । अनघाय । अश्वत्थाय ।
अक्षोभ्याय । अरौद्राय । अधात्रे । अनन्ताय नमः ॥ १०८ ॥

इति विष्णोरकाराद्यष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ।

Also Read 108 Names of Sri Vishnu Rakaradya:

108 Names of Shri Vishnu Rakaradya | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment