Karvetinagarm

Karvetinagar Temple Brahmotsavam Gopuram Decorations

Tirumala Tirupati Devasthanams
Sri Rukmini Satyabhama Sametha Sri Venugopala Swamy Temple
Karvetinagar, Puttur, Chittoor District, Andhra Pradesh.
Dwajastambha Pratishtha Samprokshanam, Navahnika Brahmotsavam and Pushpayagam.

Dwajastambha Pratishtha Samprokshanam: 29-06-2018 to 01-07-2018
Navahnika Brahmotsavam 02-07-2018 to 10-07-2018
Pushpayagam 11-07-2018

02-07-2018 Monday Dwajarohanam
05-07-2018 Thursday Arjitha Kalyanotsavam
06-07-2018 Friday Garuda Vahanam
09-07-2018 Monday Rathotsavam
10-07-2018 Tuesday Chakrasnanam
11-07-2018 Wednesday Pushpayagam

Add Comment

Click here to post a comment