Shiva Stotram

Aarthi Hara Stotram Lyrics in English

Aarthi Hara Stotram English Lyrics:

ārtiharastōtram
śrīśambhō mayi karuṇāśiśirāṁ dr̥ṣṭiṁ diśan sudhāvr̥ṣṭim |
santāpamapākuru mē mantā paramēśa tava dayāyāḥ syām || 1 ||

avasīdāmi yadārtibhiranuguṇamidamōkasō:’ṁhasāṁ khalu mē |
tava sannavasīdāmi yadantakaśāsana na tattavānuguṇam || 2 ||

dēva smaranti tava yē tēṣāṁ smaratō:’pi nārtiriti kīrtim |
kalayasi śiva pāhīti krandan sīdāmyahaṁ kimucitamidam || 3 ||

ādiśyāghakr̥tau māmantaryāminnasāvaghātmēti |
ārtiṣu majjayasē māṁ kiṁ brūyāṁ tava kr̥paikapātramaham || 4 ||

mandāgraṇīrahaṁ tava mayi karuṇāṁ ghaṭayituṁ vibhō nālam |
ākraṣṭuṁ tāntu balādalamiha maddainyamiti samāśvasimi || 5 ||

tvaṁ sarvajñō:’haṁ punarajñō:’nīśō:’hamīśvarastvamasi |
tvaṁ mayi dōṣān gaṇayasi kiṁ kathayē tudati kiṁ dayā na tvām || 6 ||

āśritamārtataraṁ māmupēkṣasē kimiti śiva na kiṁ dayasē |
śritagōptā dīnārtihr̥diti khalu śaṁsanti jagati santastvām || 7 ||

praharāharēti vādī phaṇitamadākhya iti pālitō bhavatā |
śiva pāhīti vadō:’haṁ śritō na kiṁ tvāṁ kathaṁ na pālyastē || 8 ||

śaraṇaṁ vraja śivamārtīḥ sa tava harēditi satāṁ girā:’haṁ tvām |
śaraṇaṁ gatō:’smi pālaya khalamapi tēṣvīśa pakṣapātānmām || 9 ||

iti śrīśrīdharavēṅkaṭēśāryakr̥taṁ ārtiharastōtram |

Also Read:

Aarthi Hara Stotram lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Add Comment

Click here to post a comment