Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Abhilashashtakam Lyrics in Gujarati | અભિલાષાષ્ટકં

Abhilashashtakam Lyrics in Gujarati | અભિલાષાષ્ટકં

152 Views

અભિલાષાષ્ટકં Lyrics in Gujarati:

॥ અથ અભિલાષાષ્ટકમ્ ॥

કદા પક્ષીન્દ્રાંસોપરિ ગતમજં કઞ્ચનયનમ્
રમાસંશ્લિષ્ટાંગં ગગનરુચમાપીતવસનમ્ ।
ગદાશંખામ્ભોજારિવરમાલોક્ય સુચિરં
ગમિષ્યત્યેતન્મે નનુ સફલતાં નેત્રયુગલમ્ ॥ ૧॥

કદા ક્ષીરાબ્ધ્યન્તઃ સુરતરુવનાન્તર્મણિમયે
સમાસીનં પીઠે જલધિતનયાલિંગિતતનુમ્ ।
સ્તુતં દેવૈર્નિત્યં મુનિવરકદંબૈરભિનુતમ્
સ્તવૈઃ સન્તોષ્યામિ શ્રુતિવચનગર્ભૈઃ સુરગુરુમ્ ॥ ૨॥

કદા મામાભીતં ભયજલધિતસ્તાપસતનું
ગતા રાગં ગંગાતટગિરિગુહાવાસસહનમ્ ।
લપન્તં હે વિષ્ણો સુરવર રમેશેતિ સતતં
સમભ્યેત્યોદારં કમલનયનો વક્ષ્યતિ વચઃ ॥ ૩॥

કદા મે હૃદ્પદ્મે ભ્રમર ઇવ પદ્મે પ્રતિવસન્
સદા ધ્યાનાભ્યાસાદનિશમુપહૂતો વિભુરસૌ ।
સ્ફુરજ્જ્યોતીરૂપો રવિરિવ રસાસેવ્યચરણો
હરિષ્યત્યજ્ઞાનાજ્જનિતતિમિરં તૂર્ણમખિલમ્ ॥ ૪॥

કદા મે ભોગાશા નિબિડભવપાશાદુપરતં
તપઃશુદ્ધં બુદ્ધં ગુરુવચનતોદૈરચપલમ્ ।
મનો મૌનં કૃત્વા હરિચરણયોશ્ચારુ સુચિરં
સ્થિતિં સ્થાણુપ્રાયાં ભવભયહરાં યાસ્યતિ પરામ્ ॥ ૫॥

કદા મે સંરુદ્ધાખિલકરણજાલસ્ય પરિતો
જિતાશેષપ્રાણાનિલપરિકરસ્ય પ્રજપતઃ ।
સદોંકારં ચિત્તં હરિપદસરોજે ધૃતવતઃ
સમેષ્યત્યુલ્લાસં મુહુરખિલરોમાવલિરિયમ્ ॥ ૬॥

કદા પ્રારબ્ધાન્તે પરિશિથિલતાં ગચ્છતિ શનૈઃ
શરીરે ચાક્ષૌઘેઽપ્યુપરતવતિ પ્રાણપવને ।
વદત્યૂર્ધ્વં શશ્વન્મમ વદનકંજે મુહુરહો
કરિષ્યત્યાવાસં હરિરિતિ પદં પાવનતમમ્ ॥ ૭॥

કદા હિત્વા જીર્ણાં ત્વચમિવ ભુજંગસ્તનુમિમાં
ચતુર્બાહુશ્ચક્રામ્બુજદરકરઃ પીતવસનઃ ।
ઘનશ્યામો દૂતૈર્ગગનગતિનીતો નતિપરૈ-
ર્ગમિષ્યામીશસ્યાંતિકમખિલદુઃખાંતકમિતિ ॥ ૮॥

॥ ઇતિ શ્રીમત્પરમહંસસ્વામિબ્રહ્માનન્દવિરચિતં
અભિલાષાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *