Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Attala Sundara Ashtakam Lyrics in Punjabi

Attala Sundara Ashtakam in Punjabi:

॥ ਅਟ੍ਟਾਲਸੁਨ੍ਦਰਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ॥
ਵਿਕ੍ਰਮਪਾਣ੍ਡ੍ਯ ਉਵਾਚ-
ਕਲ੍ਯਾਣਾਚਲਕੋਦਣ੍ਡਕਾਨ੍ਤਦੋਰ੍ਦਣ੍ਡਮਣ੍ਡਿਤਮ੍ ।
ਕਬਲੀਕਤਸਂਸਾਰਂ ਕਲਯੇऽਟ੍ਟਾਲਸੁਨ੍ਦਰਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਕਾਲਕੂਟਪ੍ਰਭਾਜਾਲਕਲ਼ਙ੍ਕੀਕਤਕਨ੍ਧਰਮ੍ ।
ਕਲਾਧਰਂ ਕਲਾਮੌਲ਼ਿਂ ਕਲਯੇऽਟ੍ਟਾਲਸੁਨ੍ਦਰਮ੍ ॥ ੨ ॥

ਕਾਲਕਾਲਂ ਕਲਾਤੀਤਂ ਕਲਾਵਨ੍ਤਂ ਚ ਨਿਸ਼੍ਕਲ਼ਮ੍ ।
ਕਮਲਾਪਤਿਸਂਸ੍ਤੁਤ੍ਯਂ ਕਲਯੇऽਟ੍ਟਾਲਸੁਨ੍ਦਰਮ੍ ॥ ੩ ॥

ਕਾਨ੍ਤਾਰ੍ਧਂ ਕਮਨੀਯਾਙ੍ਗਂ ਕਰੁਣਾਮਤਸਾਗਰਮ੍ ।
ਕਲਿਕਲ੍ਮਸ਼ਦੋਸ਼ਘ੍ਨਂ ਕਲਯੇऽਟ੍ਟਾਲਸੁਨ੍ਦਰਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਕਦਮ੍ਬਕਾਨਨਾਧੀਸ਼ਂ ਕਾਂਕ੍ਸ਼ਿਤਾਰ੍ਥਸੁਰਦ੍ਰੁਮਮ੍ ।
ਕਾਮਸ਼ਾਸਨਮੀਸ਼ਾਨਂ ਕਲਯੇऽਟ੍ਟਾਲਸੁਨ੍ਦਰਮ੍ ॥ ੫ ॥

ਸਸ਼੍ਟਾਨਿ ਮਾਯਯਾ ਯੇਨ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਾਨਿ ਬਹੂਨਿ ਚ ।
ਰਕ੍ਸ਼ਿਤਾਨਿ ਹਤਾਨ੍ਯਨ੍ਤੇ ਕਲਯੇऽਟ੍ਟਾਲਸੁਨ੍ਦਰਮ੍ ॥ ੬ ॥

ਸ੍ਵਭਕ੍ਤਜਨਸਂਤਾਪ ਪਾਪਾਪਦ੍ਮਙ੍ਗਤਤ੍ਪਰਮ੍ ।
ਕਾਰਣਂ ਸਰ੍ਵਜਗਤਾਂ ਕਲਯੇऽਟ੍ਟਾਲਸੁਨ੍ਦਰਮ੍ ॥ ੭ ॥

ਕੁਲਸ਼ੇਖਰਵਂਸ਼ੋਤ੍ਥਭੂਪਾਨਾਂ ਕੁਲਦੈਵਤਮ੍ ।
ਪਰਿਪੂਰ੍ਣਂ ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਂ ਕਲਯੇऽਟ੍ਟਾਲਸੁਨ੍ਦਰਮ੍ ॥ ੮ ॥

ਅਟ੍ਟਾਲਵੀਰਸ਼੍ਰੀਸ਼ਂਭੋਰਸ਼੍ਟਕਂ ਵਰਮਿਸ਼੍ਟਦਮ੍ ।
ਪਠਤਾਂ ਸ਼ਣ੍ਵਤਾਂ ਸਦ੍ਯਸ੍ਤਨੋਤੁ ਪਰਮਾਂ ਸ਼੍ਰਿਯਮ੍ ॥ ੯ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਹਾਲਾਸ੍ਯਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯੇ ਵਿਕ੍ਰਮਪਾਣ੍ਡ੍ਯਕਤਂ ਅਟ੍ਟਾਲਸੁਨ੍ਦਰਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ॥

Also Read:

Attala Sundara Ashtakam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati  | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top