Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Bhadrakali Stutih Lyrics in Oriya | ଭଦ୍ରକାଲୀସ୍ତୁତିଃ

Bhadrakali Stutih Lyrics in Oriya | ଭଦ୍ରକାଲୀସ୍ତୁତିଃ

93 Views

ଭଦ୍ରକାଲୀସ୍ତୁତିଃ Lyrics in Oriya:

ବ୍ରହ୍ମଵିଷ୍ଣୁ ଊଚତୁଃ –
ନମାମି ତ୍ଵାଂ ଵିଶ୍ଵକର୍ତ୍ରୀଂ ପରେଶୀଂ
ନିତ୍ୟାମାଦ୍ୟାଂ ସତ୍ୟଵିଜ୍ଞାନରୂପାମ୍ ।
ଵାଚାତୀତାଂ ନିର୍ଗୁଣାଂ ଚାତିସୂକ୍ଷ୍ମାଂ
ଜ୍ଞାନାତୀତାଂ ଶୁଦ୍ଧଵିଜ୍ଞାନଗମ୍ୟାମ୍ ॥ ୧॥

ପୂର୍ଣାଂ ଶୁଦ୍ଧାଂ ଵିଶ୍ଵରୂପାଂ ସୁରୂପାଂ
ଦେଵୀଂ ଵନ୍ଦ୍ୟାଂ ଵିଶ୍ଵଵନ୍ଦ୍ୟାମପି ତ୍ଵାମ୍ ।
ସର୍ଵାନ୍ତଃସ୍ଥାମୁତ୍ତମସ୍ଥାନସଂସ୍ଥା-
ମୀଡେ କାଲୀଂ ଵିଶ୍ଵସମ୍ପାଲୟିତ୍ରୀମ୍ ॥ ୨॥

ମାୟାତୀତାଂ ମାୟିନୀଂ ଵାପି ମାୟାଂ
ଭୀମାଂ ଶ୍ୟାମାଂ ଭୀମନେତ୍ରାଂ ସୁରେଶୀମ୍ ।
ଵିଦ୍ୟାଂ ସିଦ୍ଧାଂ ସର୍ଵଭୂତାଶୟସ୍ଥା-
ମୀଡେ କାଲୀଂ ଵିଶ୍ଵସଂହାରକର୍ତ୍ରୀମ୍ ॥ ୩॥

ନୋ ତେ ରୂପଂ ଵେତ୍ତି ଶୀଲଂ ନ ଧାମ
ନୋ ଵା ଧ୍ୟାନଂ ନାପି ମନ୍ତ୍ରଂ ମହେଶି ।
ସତ୍ତାରୂପେ ତ୍ଵାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ଶରଣ୍ୟେ
ଵିଶ୍ଵାରାଧ୍ୟେ ସର୍ଵଲୋକୈକହେତୁମ୍ ॥ ୪॥

ଦ୍ୟୌସ୍ତେ ଶୀର୍ଷଂ ନାଭିଦେଶୋ ନଭଶ୍ଚ
ଚକ୍ଷୂଂଷି ତେ ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ୟାନଲାସ୍ତେ ।
ଉନ୍ମେଷାସ୍ତେ ସୁପ୍ରବୋଧୋ ଦିଵା ଚ
ରାତ୍ରିର୍ମାତଶ୍ଚକ୍ଷୁଷୋସ୍ତେ ନିମେଷମ୍ ॥ ୫॥

ଵାକ୍ୟଂ ଦେଵା ଭୂମିରେଷା ନିତମ୍ବଂ
ପାଦୌ ଗୁଲ୍ଫଂ ଜାନୁଜଙ୍ଘସ୍ତ୍ଵଧସ୍ତେ ।
ପ୍ରୀତିର୍ଧର୍ମୋଽଧର୍ମକାର୍ୟଂ ହି କୋପଃ
ସୃଷ୍ଟିର୍ବୋଧଃ ସଂହୃତିସ୍ତେ ତୁ ନିଦ୍ରା ॥ ୬॥

ଅଗ୍ନିର୍ଜିହ୍ଵା ବ୍ରାହ୍ମଣାସ୍ତେ ମୁଖାବ୍ଜଂ
ସନ୍ଧ୍ୟେ ଦ୍ଵେ ତେ ଭ୍ରୂୟୁଗଂ ଵିଶ୍ଵମୂର୍ତିଃ ।
ଶ୍ଵାସୋ ଵାୟୁର୍ବାହଵୋ ଲୋକପାଲାଃ
କ୍ରୀଡା ସୃଷ୍ଟିଃ ସଂସ୍ଥିତିଃ ସଂହୃତିସ୍ତେ ॥ ୭॥

ଏଵଂଭୂତାଂ ଦେଵି ଵିଶ୍ଵାତ୍ମିକାଂ ତ୍ଵାଂ
କାଲୀଂ ଵନ୍ଦେ ବ୍ରହ୍ମଵିଦ୍ୟାସ୍ଵରୂପାମ୍ ।
ମାତଃ ପୂର୍ଣେ ବ୍ରହ୍ମଵିଜ୍ଞାନଗମ୍ୟେ
ଦୁର୍ଗେଽପାରେ ସାରରୂପେ ପ୍ରସୀଦ ॥ ୮॥
ଇତି ଶ୍ରୀମହାଭାଗଵତେ ମହାପୁରାଣେ ବ୍ରହ୍ମଵିଷ୍ଣୁକୃତା ଭଦ୍ରକାଲୀସ୍ତୁତିଃ ସମ୍ପୂର୍ଣା ।

ହିନ୍ଦୀ ଭାଵାର୍ଥ –
ବ୍ରହ୍ମା ଔର ଵିଷ୍ଣୁ ବୋଲେ–ସର୍ଵସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ, ପରମେଶ୍ଵରୀ,
ସତ୍ୟଵିଜ୍ଞାନ- ରୂପା, ନିତ୍ୟା, ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ! ଆପକୋ ହମ ପ୍ରଣାମ କରତେ
ହୈଂ । ଆପ ଵାଣୀସେ ପରେ ହୈଂ, ନିର୍ଗୁଣ ଔର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୈଂ, ଜ୍ଞାନସେ
ପରେ ଔର ଶୁଦ୍ଧ ଵିଜ୍ଞାନ ସେ ପ୍ରାପ୍ୟ ହୈଂ ॥ ୧॥

ଆପ ପୂର୍ଣା, ଶୁଦ୍ଧା, ଵିଶ୍ଵରୂପା, ସୁରୂପା ଵନ୍ଦନୀୟା ତଥା ଵିଶ୍ଵଵନ୍ଦ୍ୟା
ହୈଂ । ଆପ ସବକେ ଅନ୍ତଃକରଣମେଂ ଵାସ କରତୀ ହୈଂ ଏଵଂ ସାରେ ସଂସାରକା
ପାଲନ କରତୀ ହୈଂ । ଦିଵ୍ୟ ସ୍ଥାନନିଵାସିନୀ ଆପ ଭଗଵତୀ ମହାକାଲୀକୋ
ହମାରା ପ୍ରଣାମ ହୈ ॥ ୨॥

ମହାମାୟାସ୍ଵରୂପା ଆପ ମାୟାମୟୀ ତଥା ମାୟାସେ ଅତୀତ ହୈଂ, ଆପ ଭୀଷଣ,
ଶ୍ୟାମଵର୍ଣଵାଲୀ, ଭୟଂକର ନେତ୍ରୋଂଵାଲୀ ପରମେଶ୍ଵରୀ ହୈଂ ।
ଆପ ସିଦ୍ଧିୟୋଂ ସେ ସମ୍ପନ୍ନ, ଵିଦ୍ୟାସ୍ଵରୂପା, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣିୟୋଂକେ
ହୃଦୟପ୍ରଦେଶମେଂ ନିଵାସ କରନେଵାଲୀ ତଥା ସୃଷ୍ଟିକା ସଂହାର
କରନେଵାଲୀ ହୈଂ, ଆପ ମହାକାଲୀ କୋ ହମାରା ନମସ୍କାର ହୈ ॥ ୩॥

ମହେଶ୍ଵରୀ ! ହମ ଆପକେ ରୂପ, ଶୀଲ, ଦିଵ୍ୟ ଧାମ, ଧ୍ୟାନ ଅଥଵା
ମନ୍ତ୍ରକୋ ନହୀଂ ଜାନତେ । ଶରଣ୍ୟେ ! ଵିଶ୍ଵାରାଧ୍ୟେ! ହମ ସାରୀ ସୃଷ୍ଟିକୀ
କାରଣଭୂତା ଔର ସତ୍ତାସ୍ଵରୂପା ଆପକୀ ଶରଣ ମେଂ ହୈଂ ॥ ୪॥

ମାତଃ ! ଦ୍ୟୁଲୋକ ଆପକ ସିର ହୈ, ନଭୋମଣ୍ଡଲ ଆପକା ନାଭିପ୍ରଦେଶ ହୈ ।
ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ୟ ଔର ଅଗ୍ନି ଆପକେ ତ୍ରିନେତ୍ର ହୈଂ, ଆପକା ଜଗନା ହୀ ସୃଷ୍ଟି
କେ ଲିୟେ ଦିନ ଔର ଜାଗରଣ କା ହେତୁ ହୈ ଔର ଆପକା ଆଁଖେଂ ମୂଁଦ ଲେନା
ହୀ ସୃଷ୍ଟିକେ ଲିୟେ ରାତ୍ରି ହୈ ॥ ୫॥

ଦେଵତା ଆପକୀ ଵାଣି ହୈଂ, ୟହ ପୃଥ୍ଵୀ ଆପକା ନିତମ୍ବପ୍ରଦେଶ ତଥା
ପାତାଲ ଆଦି ନୀଚେ କେ ଭାଗ ଆପକେ ଜଙ୍ଘା, ଜାନୁ, ଗୁଲ୍ଫ ଔର ଚରଣ
ହୈଂ । ଧର୍ମ ଆପକୀ ପ୍ରସନ୍ନତା ଔର ଅଧର୍ମକାର୍ୟ ଆପକେ କୋପକେ ଲିୟେ
ହୈ । ଆପକା ଜାଗାରଣ ହୀ ଇସ ସଂସାରକୀ ସୃଷ୍ଟି ହୈ ଔର ଆପକୀ ନିଦ୍ରା
ହୀ ଇସକା ପ୍ରଲୟ ହୈ ॥ ୬॥

ଅଗ୍ନି ଆପକୀ ଜିହ୍ଵା ହୈ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପକେ ମୁଖକମଲ ହୈଂ । ଦୋନୋଂ
ସନ୍ଧ୍ୟାଏଁ ଆପକୀ ଦୋନୋଂ ଭ୍ରୂକୁଟିୟାଁ ହୈଂ, ଆପ ଵିଶ୍ଵରୂପା ହୈଂ,
ଵାୟୁ ଆପକା ଶ୍ଵାସ ହୈ, ଲୋକପାଲ ଆପକେ ବାହୁ ହୈଂ ଔର ଇସ ସଂସାରକୀ
ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି ତଥା ସଂହାର ଆପକୀ ଲୀଲା ହୈ ॥ ୭॥

ପୂର୍ଣେ! ଐସୀ ସର୍ଵସ୍ଵରୂପା ଆପ ମହାକାଲୀକୋ ହମାରା ପ୍ରଣାମ ହୈ । ଆପ
ବ୍ରହ୍ମଵିଦ୍ୟାସ୍ଵରୂପା ହୈଂ । ବ୍ରହ୍ମଵିଜ୍ଞାନସେ ହୀ ଆପକୀ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭଵ
ହୈ । ସର୍ଵସାରରୂପା, ଅନନ୍ତସ୍ଵରୂପିଣୀ ମାତା ଦୁର୍ଗେ! ଆପ ହମପର ପ୍ରସନ୍ନ
ହୋଂ ॥ ୮॥

ଇସ ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀମହାଭାଗଵତପୁରାଣ କେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରହ୍ମା ଔର ଵିଷ୍ଣୁଦ୍ଵାରା
କୀ ଗୟୀ ଭଦ୍ରକାଲୀସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ ହୁଈ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *