Ashtaka

Bharatagraja Ashtakam Lyrics in Bengali | ভরতাগ্রজাষ্টকম্

ভরতাগ্রজাষ্টকম্ Lyrics in Bengali:

শ্রীভরতাগ্রজাষ্টকম্
হে জানকীশ বরসায়কচাপধারিন্
হে বিশ্বনাথ রঘুনায়ক দেব-দেব।
হে রাজরাজ জনপালক ধর্মপাল
ত্রয়স্ব নাথ ভরতাগ্রজ দীনবন্ধো॥১॥

হে সর্ববিত্ সকলশক্তিনিধে দয়াব্ধে
হে সর্বজিত্ পরশুরামনুত প্রবীর।
হে পূর্ণচন্দ্রবিমলাননং বারিজাক্ষ
ত্রয়স্ব নাথ ভরতাগ্রজ দীনবন্ধো॥২॥

হে রাম বদ্ধবরুণালয় হে খরারে
হে রাবণান্তক বিভীষণকল্পবৃক্ষ।
হে পহ্নজেন্দ্র শিববন্দিতপাদপহ্ন
ত্রয়স্ব নাথ ভরতাগ্রজ দীনবন্ধো॥৩॥

হে দোষশূন্য সুগুণার্ণবদিব্যদেহিন্
হেসর্বকৃত্ সকলহৃচ্চিদচিদ্বিশিষ্ট।
হে সর্বলোকপরিপালক সর্বমূল
ত্রয়স্ব নাথ ভরতাগ্রজ দীনবন্ধো॥৪॥

হে সর্বসেব্য সকলাশ্রয় শীলবন্ধো
হে মুক্তিদ প্রপদনাদ্ ভজনাত্তথা চ।
হে পাপহৃত্ পতিতপাবন রাঘবেন্দ্র
ত্রয়স্ব নাথ ভরতাগ্রজ দীনবন্ধো॥৫॥

হে ভক্তবত্সল সুখপ্রদ শান্তমূর্তে
হে সর্বকমফ़র্লদায়ক সর্বপূজ্য।
হে ন্যূন কর্মপরিপূরক বেদবেদ্য
ত্রয়স্ব নাথ ভরতাগ্রজ দীনবন্ধো॥৬॥

হে জানকী রমণ হে সকলান্তরাত্মন্
হে য়োগিবৃন্দরমণা স্পদপাদপহ্ন।
হে কুম্ভজাদিমুনিপূজিত হে পরেশ
ত্রয়স্ব নাথ ভরতাগ্রজ দীনবন্ধো॥৭॥

হেবায়ুপুত্রপরিতোষিত তাপহারিন্
হে ভক্তিলভ্য বরদায়ক সত্যসন্ধ।
হে রামচন্দ্র সনকাদিমুনীন্দ্রবন্দ্য
ত্রয়স্ব নাথ ভরতাগ্রজ দীনবন্ধো॥৮॥

শ্রীমভরতদাসেন মুনিরাজেন নির্মিতম্।
অষ্টকং ভবতামেতত্ পঠতাং শ্রেয়সে সতাম্॥

॥ ইতি শ্রীভরতাগ্রজাষ্টকম্ ॥

bilimveyaratilisagaci.com - Meritroyalbet - Dinamobet -

eskişehir eskort

-

Dumanbet