Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Bhavana Ashtakam Lyrics in Gujarati | ભાવનાષ્ટકમ્

Bhavana Ashtakam Lyrics in Gujarati | ભાવનાષ્ટકમ્

150 Views

ભાવનાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

અંગનામંગનામન્તરે વિગ્રહં
કુણ્ડલોદ્ભાસિતં દિવ્યકર્ણદ્વયમ્ ।
બિભૃતં સુસ્થિતં યોગપીઠોત્તમે
સન્તતં ભાવયે શ્રીપતીશાત્મજમ્ ॥ ૧ ॥

મોહનીયાનનં શૃઙ્ગપર્વસ્થિતં
કાનનેષુ પ્રિયાવાસમત્યદ્ભુતમ્ ।
દીનસંરક્ષણકં વાસવેનાર્ચિતં
સન્તતં ભાવયે શ્રીપતીશાત્મજમ્ ॥ ૨ ॥

કોમળમ્ કુન્તળં સ્નિગ્ધમત્યદ્ભુતં
બિભૃતં મોહનં નીલવર્ણાઞ્ચિતમ્ ।
કામદં નિર્મલં ભૂતવૃન્દાવૃતં
સન્તતં ભાવયે શ્રીપતીશાત્મજમ્ ॥ ૩ ॥

અંબરં દિવ્યનીલદ્યુતિં શોભનં
અંબુવર્ણોપમં ગાત્રશોભાકરમ્ ।
બિમ્બમત્યદ્ભુતાકારજં બિભૃતં
સન્તતં ભાવયે શ્રીપતીશાત્મજમ્ ॥ ૪ ॥

વાહનં તુઙ્ગમશ્વોત્તમં સુન્દરં
સૈન્ધવં સંશ્રિતં વિશ્વવશ્યાકૃતિમ્ ।
બાન્ધવં બન્ધુહીનાશ્રિતં મોહનં
સન્તતં ભાવયે શ્રીપતીશાત્મજમ્ ॥ ૫ ॥

ભાસિતં વક્ષસા હારમુક્તાઞ્ચિતં
દેવદેવાર્ચિતં કેરળેસુસ્થિતમ્ ।
ભૂસુરૈર્વન્દિતં દિવ્યપીઠસ્થિતં
સન્તતં ભાવયે શ્રીપતીશાત્મજમ્ ॥ ૬ ॥

પાવનં પઙ્કજં દિવ્યપાદદ્વયં
બિભૃતં ભક્તસંઘ પ્રશોભ્યંઘ્રિકમ્ ।
કામદં મોક્ષદં તારકં સાદરં
સન્તતં ભાવયે શ્રીપતીશાત્મજમ્ ॥ ૭ ॥

વિગ્રહં મઙ્ગળં સર્વકામાર્થદં
અગ્રિમૈર્વન્દિતં દીનરક્ષાત્મકમ્ ।
ભૂષણૈર્મણ્ડિતં માલયારાજિતં
સન્તતં ભાવયે શ્રીપતીશાત્મજમ્ ॥ ૮ ॥

ઇતિ ભાવનાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *