Ashtaka

Chintamani Parshvanatha Stavanam Lyrics in English

cintāmaṇipārśvanāthastavanam Lyrics in English:

srisarada”dharamukharavindam sada’navadyam natamaulipadam ।
cintamanim cintitakamarupam parsvaprabhum naumi nirastapapam ॥ 1॥

nirakrtaratikrtantasangam sanmanḍalimanḍitasundarangam ।
cintamanim cintitakamarupam parsvaprabhum naumi nirastapapam ॥ 2॥

sasiprabharitiyasonivasam samadhisamrajyasukhavabhasam ।
cintamanim cintitakamarupam parsvaprabhum naumi nirastapapam ॥ 3॥

analpakalyanasudhabdhicandram sabhavalisunasubhavakendram ।
cintamanim cintitakamarupam parsvaprabhum naumi nirastapapam ॥ 4॥

karakalpantanivarakaram karunyapunyakarasantisaram ।
cintamanim cintitakamarupam parsvaprabhum naumi nirastapapam ॥ 5॥

vanirasollasakarirabhutam niranjana’lankrtamuktikantam ।
cintamanim cintitakamarupam parsvaprabhum naumi nirastapapam ॥ 6॥

kruropasargam parihatu mekam vanchavidhanam vigata’pasangam ।
cintamanim cintitakamarupam parsvaprabhum naumi nirastapapam ॥ 7॥

niramayam nirjitaviramaram jagaddhitam krsnapuravataram ।
cintamanim cintitakamarupam parsvaprabhum naumi nirastapapam ॥ 8॥

aviralakavilaksmisenasisyena laksmi-
vibharanagunaputam somasenena gitam ।
paṭhati vigatakamah parsvanathastavam yah
sukrtapadanidhanam sa prayati pradhanam ॥ 9॥

iti somasenaviracitam cintamaniparsvanathastavanam asṭakam ca sampurnam ।