Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / DanalIlashtakam Lyrics in Gujarati | દાનલીલાષ્ટકમ્

DanalIlashtakam Lyrics in Gujarati | દાનલીલાષ્ટકમ્

93 Views

દાનલીલાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

સદા ચન્દ્રાવલ્યા કુસુમશયનીયાદિ રચિતું
સહાસં પ્રોક્તાઃ સ્વપ્રણયિગ્રહચર્યઃ પ્રમુદિતાઃ ।
નિકુઞ્જેષ્વન્યોન્યં કૃતવિવધતલ્પેષુ સરસાં
કથાસ્વસ્વામિન્યા સપદિ કથયન્તિ પ્રિયતમામ્ ॥ ૧॥

અશેષસુકૃતોદયૈરખિલમઙ્ગલૈર્વેધસા
મનોરથશતૈઃ સદા મનસિ ભાવિતૈર્નિર્મિતે ।
અહન્યતિમનોહરે નિજગૃહાદ્વિહારેચ્છયા
સખીશતવૃતાઽચલદ્વ્રજવનેષુ ચન્દ્રાવલી ॥ ૨॥

સમુદ્ગ્રથિતમાલતીકુરબકાદિપુષ્પાવલી-
ગલત્પરિમલોન્મદભ્રમરયૂથસન્નાદિતમ્ ।
ઉદારમતિચિત્રિતં મૃગમદાદિભિર્બિભ્રતી
મનોભવમદાપહં કિમપિ કેશપાશં સખી ॥ ૩॥

શ્યામેન્દોરનુરૂપાં વિધિરચિતાં તારકામહં મન્યે ।
યત્તત્કરનખકિરણો ન જાતુ સખ્યસ્ત્યજન્તીમામ્ ॥ ૪॥

કુઙ્કુમમૃગમદમલયજચિત્રિતકુસુમં તદીયધમ્મિલ્લમ્ ।
નો કિન્તુ કુસુમધનુષસ્તૂણીરં સર્જિતં વિધિના ॥ ૫॥

ન ધમ્મિલ્લો મૌગ્ધ્યામૃતજલમુચામેષ નિચયો
ન પુષ્પાણીમાનિ ત્રિદશપતિમૌર્વીપરિણતિઃ ।
ન મુક્તાગુચ્છાનિ પ્રકટસુખગાત્રઃ કરતરો
ન કાશ્મીરોદ્ભૂતા સુભગતરરેખા તડિદિયમ્ ॥ ૬॥

નિસર્ગસુન્દરોઽપ્યાલિસૂક્ષ્મચિત્રામ્બરાન્તરે ।
ગૂઢો ભાવ ઇવૈતસ્યાઃ સોઽદૃશ્યત વિલક્ષણઃ ॥ ૭॥

મત્સમર્પિતસિન્દૂરરેખોપરિ પરિસ્થિતા ।
મુક્તાફલાવલીમાલા સીમાન્તે બિભ્રતી બભૌ ॥ ૮॥

ઇતિ શ્રીવિઠ્ઠલેશ્વરવિરચિતં દાનલીલાષ્ટકં સમાપ્તમ્ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *