Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

DanalIla ashtaka lyrics in Gujarati

DanalIlashtakam Lyrics in Gujarati | દાનલીલાષ્ટકમ્

દાનલીલાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: સદા ચન્દ્રાવલ્યા કુસુમશયનીયાદિ રચિતું સહાસં પ્રોક્તાઃ સ્વપ્રણયિગ્રહચર્યઃ પ્રમુદિતાઃ । નિકુઞ્જેષ્વન્યોન્યં કૃતવિવધતલ્પેષુ સરસાં કથાસ્વસ્વામિન્યા સપદિ કથયન્તિ પ્રિયતમામ્ ॥ ૧॥ અશેષસુકૃતોદયૈરખિલમઙ્ગલૈર્વેધસા મનોરથશતૈઃ સદા મનસિ ભાવિતૈર્નિર્મિતે । અહન્યતિમનોહરે નિજગૃહાદ્વિહારેચ્છયા સખીશતવૃતાઽચલદ્વ્રજવનેષુ ચન્દ્રાવલી ॥ ૨॥ સમુદ્ગ્રથિતમાલતીકુરબકાદિપુષ્પાવલી- ગલત્પરિમલોન્મદભ્રમરયૂથસન્નાદિતમ્ । ઉદારમતિચિત્રિતં મૃગમદાદિભિર્બિભ્રતી મનોભવમદાપહં કિમપિ કેશપાશં સખી ॥ ૩॥ શ્યામેન્દોરનુરૂપાં વિધિરચિતાં તારકામહં મન્યે । યત્તત્કરનખકિરણો ન જાતુ સખ્યસ્ત્યજન્તીમામ્ ॥ […]

Scroll to top