Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: DanalIla ashtaka lyrics in Gujarati

દાનલીલાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: સદા ચન્દ્રાવલ્યા કુસુમશયનીયાદિ રચિતું સહાસં પ્રોક્તાઃ સ્વપ્રણયિગ્રહચર્યઃ પ્રમુદિતાઃ । નિકુઞ્જેષ્વન્યોન્યં કૃતવિવધતલ્પેષુ સરસાં કથાસ્વસ્વામિન્યા સપદિ કથયન્તિ પ્રિયતમામ્ ॥ ૧॥ અશેષસુકૃતોદયૈરખિલમઙ્ગલૈર્વેધસા મનોરથશતૈઃ સદા મનસિ ભાવિતૈર્નિર્મિતે…