Ashtaka

Devidhamashtakam Lyrics in Gujarati | દેવીધામાષ્ટકમ્

દેવીધામાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

કસ્મૈચિદઙ્ઘ્રિપ્રણતાખિલેષ્ટવિશ્રાણનવ્રીડિતકૌસ્તુભાય ।
કામારિવામાઙ્કજુષે કિરીટકનચ્છશાઙ્કાય નમોઽસ્તુ ધામ્ને ॥ ૧॥

કસ્મૈચિદુદ્યદ્રવિકોટિભાસે કલ્પદ્રુમાણામપિ ગર્વહર્ત્રે ।
પુણ્ડ્રેક્ષુપાશાઙ્કુશપુષ્પબાણહસ્તાય શસ્તાય નમોઽસ્તુ ધામ્ને ॥ ૨॥

કસ્મૈચિદાદ્યાય નમોઽસ્તુ ધામ્ને બન્ધૂકપુષ્પાભકલેબરાય ।
કુલાદ્રિવંશામ્બુધિકૌસ્તુભાય મત્તેભકુમ્ભસ્તનબન્ધુરાય ॥

કસ્મૈચિદાદ્યાય નમોઽસ્તુ ધામ્ને ભણ્ડાસુરામ્ભોનિધિબાડવાય ।
ભક્તૌઘસંરક્ષણદક્ષિણાય ભાધીશનીકાશમુખામ્બુજાય ॥ ૪॥

કસ્મૈચિદસ્તુ પ્રણતિઃ કરામ્બુજાતમ્રદિમ્ના હસતે પ્રવાલમ્ ।
કારુણ્યજન્માવનયે કાપર્દિમોદાબ્ધિરાકારજનીકરાય ॥ ૫॥

કલ્યાણશૈલાધિપમધ્યશૃઙ્ગનિકેતનાય પ્રણતાર્તિહન્ત્રે ।
ક્રવ્યાદવૈરિપ્રમુખેડિતાય કુર્મઃ પ્રણામં કુતુકાય શમ્ભૌ ॥ ૬॥

કચપ્રભાનિર્જિતનીરદાય કસ્તુરિકાકુઙ્કુમલેપનાય ।
બિમ્બાધરાય શ્રુતિબોધિતાય બન્ધાપનોદાય નમોઽસ્તુ ધામ્ને ॥ ૭॥

કટાક્ષકાઙ્ક્ષિપ્રવરામરાય કાલારિચિત્તામ્બુજભાસ્કરાય ।
પટીયસે પાપસમૂહભેદે નમોઽસ્તુ કસ્મૈચિદમોઘધામ્ને ॥ ૮॥

ઇતિ શૃઙ્ગેરિ શ્રીજગદ્ગુરુ શ્રીસચ્ચિદાનન્દશિવાભિનવનૃસિંહ-
ભારતીસ્વામિભિઃ વિરચિતં શ્રીદેવીધામાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।