Information

Dharmapuri Sri Lakshmi Narasimha Swamy Temple Arjitha Sevalu

Dharmapuri Sri Lakshmi Narasimha Swamy Temple Timings:

5.00 AM to 2.30 PM and 4.00 PM to 8.00 PM.

Dharmapuri Sri Lakshmi Narasimha Swamy Temple Arjitha Sevalu

1) Abhishekam (In all Temples) – Rs.300.00
2) Sri Swamy Vari Kalyanam – Rs.750.00
3) Sri Laxminarasimha Havanam – Rs.750.00
4) Vishesharchana – Rs.300.00
5) Ashtotharam/Kumkumarchana – Rs.200.00
6) Keshakandanam – Rs.20.00
7) Pulihora Bogam – Rs.200.00
8) Boorela Bogam – Rs.300.00
9) Mudupukattuta – Rs.300.00
10) Puttuventrukala Pooja – Rs.250.00

11) Veshasharchana & Mahadashirvachanam – Rs.300.00
12) Sri Satyanarayana Swamy Vratham – Rs.500.00
13) Upanayanam – Rs.2500.00
14) Pattenamalu & Koramisalu – Rs.50.00
15) Sri Anjaneya Swamy Vari Archana – Rs.50.00
16) Sri Anjaneya Swamy Vari 108 Vadabogamala – Rs.250.00
17) Sri Anjaneya Swamy Vari Deeksha Maladarana – Rs.40.00
18) Sri Yamadharmaraju Abhishekam – Rs.300.00
19) Yamaganda Deepam – Rs.10.00
20) Sri Venkateshwara Swamy Vari Kshirabhishekam (Every Friday) – Rs.300.00

21) Sri Venkateshwara Swamy Vari Archana 100.00
22) Shudarshana Homam (In Sri Venkateshwara Swamy Vari Temple) – Rs.1500.00
23) Sri Venugopala Swamy Vari Archana – Rs.50.00
24) Sri Ugra Narasimha Swamy Vari Arcahana – Rs.100.00
25) Sri Kubera Swamy Vari Archana – Rs.100.00
26) Sri Ramalingeshwara Swami Vari Abhishekam – Rs.200.00
27) Sri Ramalingeshwara Swami Vari Annapooja – Rs.150.00
28) Sri Ganapathi Archana – Rs.50.00
29) Kodenu Kattuta – Rs.200.00
30) Thulabharam – Rs.100.00

31) Pedda Seva – Rs.3000.00
32) Odibiyyam – Rs.50.00
33) Chinna Seva – Rs.1000.00
34) Special Poojas in Sri Vari Bahmotsavams – Rs.1516.00, 1116.00, 516.00, 300.00
35) Special Poojas at the time of Nrusimha Jayanthi – Rs.1516.00, 1116.00, 516.00, 300.00
36) Special Poojas at the time of Vaikunta Ekadashi(Mukkoti Ekadashi) – Rs.1516.00, 1116.00, 516.00, 300.00

Dharmapuri Sri Lakshmi Narasimha Swamy Temple Address:

Sri Lakshmi Narasimha Swami Devasthanam,
Dharmapuri,
Karimnagar District,
Telangana – 505425.

Dharmapuri Temple Phone:

Temple Office : 08724-273227
Executive Officer : 9491000706
Sri Laxminarasimha Sadan : 08724-273888
TTD Chowltry : 08724-273253