Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Dharmavyadha Gita Lyrics in Gujarati

Dharmavyadha Geetaa or Vana Parva of Mahabharata in Gujarati:

॥ ધર્મવ્યાધગીતા ॥
॥ અથ ધર્મવ્યાધગીતા ॥

વ્યાધ ઉવાચ –
વિજ્ઞાનાર્થં મનુષ્યાણાં મનઃ પૂર્વ પ્રવર્તતે ।
તત્પ્રાપ્ય કામં ભજતે ક્રોધં ચ દ્વિજસત્તમ ॥ ૧ ॥

તતસ્તદર્થં યતતે કર્મ ચારભતે મહત્ ।
ઇષ્ટાનાં રૂપગન્ધાનામભ્યાસં ચ નિષેવતે ॥ ૨ ॥

તતો રાગઃ પ્રભવતિ દ્વેષશ્ચ તદનન્તરમ્ ।
તતો લોભઃ પ્રભવતિ મોહશ્ચ તદનન્તરમ્ ॥ ૩ ॥

તતો લોભાભિભૂતસ્ય રાગદ્વેષહતસ્ય ચ ।
ન ધર્મે જાયતે બુદ્ધિર્વ્યાજાદ્ધર્મ કરોતિ ચ ॥ ૪ ॥

વ્યાજેન ચરતે ધર્મમર્થં વ્યાજેન રોચતે ।
વ્યાજેન સિદ્ધમાનેષુ ધનેષુ દ્વિજસત્તમ ॥ ૫ ॥

તત્રૈવ રમતે બુદ્ધિસ્તતઃ પાપં ચિકીર્ષતિ ।
સુત્દૃદ્ભિઃર્વાર્યમાણશ્ચ પણ્ડિતૈશ્ચ દ્વિજોત્તમ ॥ ૬ ॥

ઉત્તરં શ્રુતિસમ્બદ્ધં બ્રવીત્યશ્રુતિયોજિતમ્ ।
અધર્મસ્ત્રિવિધસ્તસ્ય વર્તતે રાગદોષજઃ ॥ ૭ ॥

પાપં ચિન્તયતે ચૈવ બવીતિ ચ કરોતિ ચ ।
તસ્યાધર્મપ્રવૃત્તસ્ય ગુણ નશ્યન્તિ સાધવઃ ॥ ૮ ॥

એકાશીલૈશ્ચ મિત્રત્વં ભજન્તે પાપકર્મિણઃ ।
સતેન દુઃખમાપ્નોતિ પરત્ર ચ વિપદ્યતે ॥ ૯ ॥

પાપાત્મા ભવતિ હ્યેવં ધર્મલાભં તુ મે શ્રુણુ ।
યસ્ત્વેતાન્પ્રજ્ઞયા દોષાન્પૂર્વમેવાનુપશ્યતિ ॥ ૧૦ ॥

કુશલઃ સુખદુઃખેષુ સાધૂંશ્ચાપ્યુપસેવતે ।
તસ્ય સાધુસમારમ્ભાદ્બુદ્ધિર્ધર્મેષુ રાજતે ॥ ૧૧ ॥

ઇદં વિશ્વં જગત્સર્વમજય્યં ચાપિ નિત્યશઃ ।
મહાભૂતાત્મકં બ્રહ્મ નાતઃ પરતરં ભવેત્ ॥ ૧૨ ॥

બ્રાહ્મણ ઉવાચ –
સત્ત્વસ્ય રજસશ્ચૈવ તમસશ્ચ યથાતથમ્ ।
ગુણાંસ્તત્ત્વેન મે બ્રૂહિ યથાવદિહ પૃચ્છતઃ ॥ ૧૩ ॥

વ્યાધ ઉવાચ –
હન્ત તે કથયિષ્યામિ યન્માં ત્વં પરિપૃચ્છસિ ।
એષાં ગુણાન્ પૃથક્ત્વેન નિબોધ ગદતો મમ ॥ ૧૪ ॥

મોહાત્મકં તમસ્તેષાં રજ એષાં પ્રવર્તકમ્ ।
પ્રકાશબહુલત્વાચ્ચ સત્ત્વં જ્યાય ઇહોચ્યતે ॥ ૧૫ ॥

અવિદ્યાબહુલો મૂઢઃ સ્વપ્નશીલો વિચેતનઃ ।
દુર્ત્દૃષીકસ્તતોધ્યસ્તઃ સક્રોધસ્તામસોઽલસઃ ॥ ૧૬ ॥

પ્રવૃત્તવાક્યો મન્ત્રી ચ યો નરાગ્ર્યોઽનસૂયકઃ ।
વિધિત્સમાનો વિપ્રર્ષે સ્તબ્ધો માની સ રાજસઃ ॥ ૧૭ ॥

પ્રકાશબહુલો ધીરો નિર્વિધિત્સોઽનસૂયકઃ ।
અક્રોધનો નરો ધીમાન્ દાન્ત્રશ્ચૈવ સ સાત્ત્વિકઃ ॥ ૧૮ ॥

ઇતિ ધર્મવ્યાધગીતા સમાપ્તા ॥

Also Read:

Dharmavyadha Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Dharmavyadha Gita Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top