Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Durga Saptasati Aparadha Kshamapana Stotram Lyrics in English

Durga Saptasati Aparadha Kshamapana Stotram in English:

॥ aparādhakṣamāpaṇa stōtram ॥
ōṁ aparādhaśataṁ kr̥tvā jagadambēti cōccarēt |
yāṁ gatiṁ samavāpnōti na tāṁ brahmādayaḥ surāḥ || 1 ||

sāparādhō:’smi śaraṇaṁ prāptastvāṁ jagadambikē |
idānīmanukampyō:’haṁ yathēcchasi tathā kuru || 2 ||

ajñānādvismr̥tērbhrāntyā yannyūnamadhikaṁ kr̥tam |
tatsarvaṁ kṣamyatāṁ dēvi prasīda paramēśvari || 3 ||

kāmēśvari jaganmātaḥ saccidānandavigrahē |
gr̥hāṇārcāmimāṁ prītyā prasīda paramēśvari || 4 ||

sarvarūpamayī dēvī sarvaṁ dēvīmayaṁ jagat |
atō:’haṁ viśvarūpāṁ tvāṁ namāmi paramēśvarīm || 5 ||

yadakṣaraṁ paribhraṣṭaṁ mātrāhīnañca yadbhavēt |
pūrṇaṁ bhavatu tat sarvaṁ tvatprasādānmahēśvari || 6 ||

yadatra pāṭhē jagadambikē mayā
visargabindvakṣarahīnamīritam |
tadastu sampūrṇatamaṁ prasādataḥ
saṅkalpasiddhiśca sadaiva jāyatām || 7 ||

yanmātrābindubindudvitayapadapadadvandvavarṇādihīnaṁ
bhaktyābhaktyānupūrvaṁ prasabhakr̥tivaśāt vyaktamavyaktamamba |
mōhādajñānatō vā paṭhitamapaṭhitaṁ sāmprataṁ tē stavē:’smin
tat sarvaṁ sāṅgamāstāṁ bhagavati varadē tvatprasādāt prasīda || 8 ||

prasīda bhagavatyamba prasīda bhaktavatsalē |
prasādaṁ kuru mē dēvi durgē dēvi namō:’stu tē || 9 ||

iti aparādhakṣamāpaṇastōtraṁ samāptam ||

Also Read:

Durga Saptasati Aparadha Kshamapana Stotram Lyrics in English | Hindi |Kannada | Telugu | Tamil

Durga Saptasati Aparadha Kshamapana Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top