Ganesh Stotram

Gajamukhane Ganapathiye Lyrics in English

Gajamukhane Ganapathiye Lyrics:

Gajamukhane Ganapathiye Ninage Vandane
Namdidavara Balina Kalpatharu Nine ||

Bhadrapada Shuklada Chauthiaando
Ni mane manegu dayamadi harasu yendu
Ninna Sannidhanake thalebagi Kaiyamugidu
Beduva Bhaktarige Ni Dhaya Sindhu || 1 ||

Eeyelu Lokada Anu Anudina
Ihaparada Sadhanake Ni karana
Ninolume Nothada Ondu Honnakirana
Nididare Sakayya Janma Pavana || 2 ||

Parvathi Parashivana Prema Puthrane
Palisuva Paradaiva bere kane
Papada Pankadali Paduma yenisu yenna
Pada seva Onde Dharama Sadhana || 3 ||

Gajamukhane Ganapathiye Lyrics in Kannada:

Add Comment

Click here to post a comment