Gita - Geetaa

Guha Gita Lyrics in Tamil

Guha Geetaa in Tamil:

॥ கு³ஹகீ³தா ॥
அத² கு³ஹகீ³தா ப்ராரம்ப⁴꞉ ।
அத² ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉
மனோவிகார꞉
விப்ரா ஊசு꞉-
ஸூதபுத்ர மஹாப்ராஜ்ஞ கத²கோ(அ)ஸி த³யாகர ।
கு³ஹகீ³தாம்ʼ ச நோ வக்தும்ʼ த்வமேவார்ஹஸி சானக⁴ ॥ 1.1 ॥

ஸூத உவாச-
குதுகீ கு³ஹகீ³தாயா꞉ ஶ்ரவணே தத்பரோ முனி꞉ ।
கர்மயோகீ³ ஹிடி³ம்ப⁴ம்ʼ ச ப்ரார்த²யன் ப்ரத்யஹம்ʼ ஸ்தி²த꞉ ॥ 1.2 ॥

ஶ்ராந்தோ(அ)ஸி கிம்ʼ வா ஶ்ரோதும்ʼ மே சாரித்ரம்ʼ வச்மி ஸாத³ரம் ।
வத³ன்னேவம்ʼ ஹிடி³ம்ப⁴ஶ்சாப்யாக³த꞉ புனரேகதா³ ॥ 1.3 ॥

முநிருவாச-
ஸத்காரம்ʼ ஸ்வீகுருஷ்வாத்³ய கு³ஹகீ³தாம்ʼ த³யாநிதே⁴ ।
ஹிடி³ம்ப⁴ ப்³ரூஹி மே வக்தா த்வமேவ க²லு ப⁴க்தராட் ॥ 1.4 ॥

ஹிடி³ம்ப⁴ உவாச-
ப³ஹுதா⁴ ஸேவித꞉ ஸ்வாமீ மயா பி⁴க்ஷு꞉ ஷடா³னன꞉ ।
ப்ரஸாத³மகரோத் தி³வ்யகருணாபாங்க³தோ மயி ॥ 1.5 ॥

ததா³(அ)ஹம்ʼ ஸப⁴யம்ʼ ப⁴க்த்யா ஸஹித꞉ ப்ரணமன் கு³ரோ ।
கிம்ʼ த்வயா நிஹதா பி⁴க்ஷோ பூர்வஜா மம சான்வயே ॥ 1.6 ॥

கிமஹம்ʼ ரக்ஷிதஶ்சாஸ்மி த்வயா தத்காரணம்ʼ வத³ ।
ந மன்யே த்வாம்ʼ வினா ஹ்யன்யம்ʼ மத்ஸந்தே³ஹநிவாரகம் ॥ 1.7 ॥

ஶ்ரீபி⁴க்ஷுருவாச-
ப்ரஶிஷ்யோ(அ)ஸி ஹிடி³ம்ப⁴ த்வம்ʼ ஸாக்ஷாத் ஶிஷ்யஶ்ச பார்ஷத³꞉ ।
ஹந்த தே கத²யிஷ்யாமி தத்த்வம்ʼ ஶ்ருʼணு ஸமாஹித꞉ ॥ 1.8 ॥

அப⁴யம்ʼ ஸத்த்வஸம்ʼஶுத்³தி⁴꞉ ஜ்ஞானயோக³வ்யவஸ்தி²தி꞉ ।
தா³னம்ʼ த³மஶ்ச யஜ்ஞஶ்ச ஸ்வாத்⁴யாயஸ்தப ஆர்ஜவம் ॥ 1.9 ॥

அஹிம்ʼஸா ஸத்யமக்ரோத⁴꞉ த்யாக³ஶ்ஶாந்திரபைஶுனம் ।
த³யா பூ⁴தேஷ்வலோலுப்தி꞉ மார்த³வம்ʼ ஹ்ரீரசாபலம் ॥ 1.10 ॥

தேஜ꞉ க்ஷமா த்⁴ருʼதி꞉ ஶௌசம்ʼ அத்³ரோஹோ நாதிமானிதா ।
ப⁴வந்தி ஸம்பத³ம்ʼ தை³வீம்ʼ அபி⁴ஜாதே ஹிடி³ம்ப⁴க ॥ 1.11 ॥

த³ம்போ⁴ த³ர்போ(அ)பி⁴மானஶ்ச க்ரோத⁴꞉ பாருஷ்யமேவ ச ।
அஜ்ஞானம்ʼ சாபி⁴ஜாதேஷு ஸம்பத³ம்ʼ ராக்ஷஸீம்ʼ ப³த ॥ 1.12 ॥

தே பூர்வஜா꞉ ஶூரமுக்²யா அபி⁴ஜாதாஶ்ச ராக்ஷஸீம் ।
ப்ரவ்ருʼத்திம்ʼ ச நிவ்ருʼத்திம்ʼ ச ந ஜானந்தி ஹி ராக்ஷஸா꞉ ॥ 1.13 ॥

ந ஶௌசம்ʼ ந ஸதா³சாரோ ந ஸத்யம்ʼ தேஷு வித்³யதே ।
ப்ரபூ⁴தா ஹ்யுக்³ரகர்மாண꞉ க்ஷயாய ஜக³தோ(அ)ஹிதா꞉ ॥ 1.14 ॥

காமோபபோ⁴க³பரமா꞉ க்ரோதோ⁴பாத்தப³லாதி⁴கா꞉ ।
அஸத்யமப்ரதிஷ்ட²ம்ʼ தே ஜக³தா³ஹுரனீஶ்வரம் ॥ 1.15 ॥

ஈஶ்வரோ(அ)ஹமஹம்ʼ போ⁴கீ³ கோ(அ)ன்யோஸ்தி ஸத்³ருʼஶோ மயா ।
யக்ஷ்யே தா³ஸ்யாமி மோதி³ஷ்யே இத்யஜ்ஞானவிமோஹிதா꞉ ॥ 1.16 ॥

மயைவ நிஹதா꞉ பூர்வே லோகரக்ஷேச்ச²யா கில ।
மா ஶுச꞉ ஸம்பத³ம்ʼ தை³வீம்ʼ அபி⁴ஜாதோ(அ)ஸ்யநாமய꞉ ॥ 1.17 ॥

புண்யபுஞ்ஜப்ரபா⁴வோ(அ)ஸி கு³ருணா கும்ப⁴ஜன்மனா ।
மயைவ ஸஞ்ஜீவிதோ(அ)ஸி நிஹதோ(அ)பி ஹிடி³ம்ப⁴க ॥ 1.18 ॥

ஆர்தோ(அ)ஸி ஜிஜ்ஞாஸுரஸி ஜ்ஞானீ சாஸி ஹிடி³ம்ப⁴க ।
மத்ஸேவார்த்²யஸி கா சிந்தா ஸுகீ² ப⁴வ நிரந்தரம் ॥ 1.19 ॥

ஹிடி³ம்ப⁴ உவாச-
ததா³ மே ஸத்³கு³ரோர்பி⁴க்ஷோ꞉ உக்ததி³வ்யோபதே³ஶத꞉ ।
மத்பூர்விகமஹாபோ⁴க³பா⁴க்³யவைப⁴வஸம்ʼஸ்ருʼதே꞉ ॥ 1.20 ॥

ஆனந்த³பா³ஷ்பா உத்³ரிக்தா꞉ ஸாகம்ʼ து³꞉கா²ஶ்ருபி⁴ர்ப³த ।
நிர்விண்ணோ(அ)ஹம்ʼ ஸ்வயம்ʼ பு³த்³தோ⁴ நிஶ்சேஷ்டோ(அ)ஸ்மி ததோ கு³ரோ꞉ ॥ 1.21 ॥

பி⁴க்ஷுருவாச-
குதஸ்த்வா கஶ்மலமித³ம்ʼ விஷமே ஸமுபஸ்தி²தம் ।
க³தாஸூனக³தாம்ʼஸூம்ʼஶ்ச நானுஶோசதி தத்வவித் ॥ 1.22 ॥

நத்வேவாஹம்ʼ ஜாது நாஸம்ʼ ந த்வம்ʼ நேமே த்வத³க்³ரஜா꞉ ।
ந சைவ ந ப⁴விஷ்யாம꞉ ஸர்வே வயமத꞉ பரம் ॥ 1.23 ॥

தே³ஹினோ(அ)ஸ்மின் யதா² தே³ஹே கௌமாரம்ʼ யௌவனம்ʼ ஜரா ।
ததா² தே³ஹாந்தரப்ராப்திர்தீ⁴ரஸ்தத்ர ந முஹ்யதி ॥ 1.24 ॥

அவிநாஶி து தத்³வித்³தி⁴ யேன ஸர்வமித³ம்ʼ ததம் ।
விநாஶமவ்யயஸ்யாஸ்ய ந கஶ்சித் கர்துமர்ஹதி ॥ 1.25 ॥

ய ஏனம்ʼ வேத்தி ஹந்தாரம்ʼ யஶ்சைனம்ʼ மன்யதே ஹதம் ।
உபௌ⁴ தௌ ந விஜானீதோ நாயம்ʼ ஹந்தி ந ஹன்யதே ॥ 1.26 ॥

அச்சே²த்³யோ(அ)யமதா³ஹ்யோ(அ)யம்ʼ அக்லேத்³யோ(அ)ஶோஷ்ய ஏவ ச ।
நித்யஸ்ஸர்வக³த꞉ ஸ்தா²ணு꞉ அசலோ(அ)யம்ʼ ஸனாதன꞉ ॥ 1.27 ॥

அவ்யக்தோ(அ)யம்ʼ அசிந்த்யோ(அ)யம்ʼ அவிகார்யோ(அ)யமுச்யதே ।
தஸ்மாதே³வம்ʼ விதி³த்வைனம்ʼ நானுஶோசிதுமர்ஹஸி ॥ 1.28 ॥

யதி³த³ம்ʼ த்³ருʼஶ்யதே ஸர்வம்ʼ ஜக³த் ஸ்தா²வரஜங்க³மம் ।
தத் ஸுஷுப்தாவிவ ஸ்வப்ன꞉ கல்பாந்தே ப்ரவினஶ்யதி ॥ 1.29 ॥

ருʼதமாத்மா பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸத்யமித்யாதி³கா பு³தை⁴꞉ ।
கல்பிதா வ்யவஹாரார்த²ம்ʼ யஸ்ய ஸஞ்ஜ்ஞா மஹாத்மன꞉ ॥ 1.30 ॥

யதா² கடகஶப்³தா³ர்த²꞉ ப்ருʼத²க்³பா⁴வோ ந காஞ்சனாத் ।
ந ஹேமகடகாத் தத்³வத் ஜக³த் ஶப்³தா³ர்த²தா பரே ॥ 1.31 ॥

தேனேயமிந்த்³ரஜால க்ரீடா³க³தி꞉ ப்ரவிதன்யதே ।
த்³ரஷ்டுர்த்³ருʼஶ்யஸ்ய ஸத்தாந்த꞉ ப³ந்த⁴ இத்யபி⁴தீ⁴யதே ॥ 1.32 ॥

த்³ருʼஷ்ட்வா த்³ருʼஶ்யவஶாத் ப³த்³தோ⁴ த்³ருʼஶ்யாபா⁴வே விமுச்யதே ।
ஜக³த்த்வமஹமித்யாதி³ ஸர்கா³த்மா த்³ருʼஶ்யமுச்யதே ॥ 1.33 ॥

மனஸ்தேனேந்த்³ரஜலஶ்ரீ꞉ ஜக³தீ ப்ரவிதன்யதே ।
யாவதே³தத் ஸம்ப⁴வதி தாவன்மோக்ஷோ ந வித்³யதே ॥ 1.34 ॥

ப்³ரஹ்மணா தன்யதே விஶ்வம்ʼ மனஸைவ ஸ்வயம்பு⁴வா ।
மனோமயமதோ விஶ்வம்ʼ யந்நாம பரித்³ருʼஶ்யதே ॥ 1.35 ॥

ந பா³ஹ்யே நாபி ஹ்ருʼத³யே ஸத்³ரூபம்ʼ வித்³யதே மன꞉ ।
யத³ர்த²ம்ʼ ப்ரதிபா⁴னம்ʼ தத் மன இத்யபி⁴தீ⁴யதே ॥ 1.36 ॥

ஸங்கல்பனம்ʼ மனோ வித்³தி⁴ ஸங்கல்பஸ்தத்ர வித்³யதே ।
யத்ர ஸங்கல்பனம்ʼ தத்ர மனோ(அ)ஸ்தீத்யவக³ம்யதாம் ॥ 1.37 ॥

ஸங்கல்பமனஸீ பி⁴ன்னே ந கதா³சன கேனசித் ।
ஸங்கல்பஜாதே க³லிதே ஸ்வரூபமவஶிஷ்யதே ॥ 1.38 ॥

அஹம்ʼ த்வம்ʼ ஜக³தி³த்யாதௌ³ ப்ரஶாந்தே த்³ருʼஶ்யஸம்ப்⁴ரமே ।
ஸ்யாத் தாத்³ருʼஶீ கேவலதா த்³ருʼஶ்யே ஸத்தாமுபாக³தே ॥ 1.39 ॥

மஹாப்ரலய ஸம்பத்தௌ ஹ்யஸத்தாம்ʼ ஸமுபாக³தே ।
அஶேஷத்³ருʼஶ்யே ஸர்கா³தௌ³ ஶாந்தமேவாவஶிஷ்யதே ॥ 1.40 ॥

மனஸா பா⁴வ்யமானோ ஹி தே³ஹதாம்ʼ யாதி தே³ஹக꞉ ।
மனோவிலாஸ꞉ ஸம்ʼஸார இதி மே நிஶ்சிதா மதி꞉ ॥ 1.41 ॥

அந்த꞉கரணஸத்³பா⁴வஸ்த்வவித்³யாயாஶ்ச ஸம்ப⁴வ꞉ ।
அனேககோடிப்³ரஹ்மாண்ட³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ மித்²யேதி நிஶ்சினு ॥ 1.42 ॥

ஜீவன்னேவ ஸதா³ முக்த꞉ க்ருʼதார்தோ² ப்³ரஹ்மவித்தம꞉ ।
உபாதி⁴நாஶாத்³ப்³ரஹ்மைவ ஸ ப்³ரஹ்மாப்னோதி நிர்ப⁴யம் ॥ 1.43 ॥

தத்³ப்³ரஹ்மானந்த³மத்³வந்த்³வம்ʼ நிர்கு³ணம்ʼ ஸத்யசித்³க⁴னம் ।
விதி³த்வா ஸ்வாத்மனோ ரூபம்ʼ மா பி³பே⁴ஸ்த்வம்ʼ கதா³சன ॥ 1.44 ॥

ஸர்வம்ʼ ச க²ல்வித³ம்ʼ ப்³ரஹ்ம நித்யம்ʼ சித்³க⁴னமக்ஷதம் ।
கல்பனா(அ)ன்யா மனோனாம்னீ வித்³யதே நஹி காசன ॥ 1.45 ॥

ந ஜாயதே ந ம்ரியதே கிஞ்சித³த்ர ஜக³த்த்ரயே ।
ந ச பா⁴வவிகாராணாம்ʼ ஸத்தா கசன வித்³யதே ॥ 1.46 ॥

நாஹம்ʼ மாம்ʼஸம்ʼ ந சாஸ்தீ²னி தே³ஹாத³ன்ய꞉ பரோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
இதி நிஶ்சிதவானந்த꞉ க்ஷீணாவித்³யோ விமுச்யதே ॥ 1.47 ॥

மா ப⁴வாஜ்ஞோ ப⁴வ ஜ்ஞஸ்த்வம்ʼ ஜஹி ஸம்ʼஸாரபா⁴வனாம் ।
அனாத்மன்யாத்மபா⁴வேன கிமஜ்ஞ இவ ரோத³ஷி ॥ 1.48 ॥

கஸ்தவாயம்ʼ ஜடோ³ மூகோ தே³ஹோ மாம்ʼஸமயோ(அ)ஶுசி꞉ ।
யத³ர்த²ம்ʼ ஸுக²து³꞉கா²ப்⁴யாம்ʼ அவஶ꞉ பரிபூ⁴யஸே ॥ 1.49 ॥

அங்கா³ன்யங்கை³ரிவாக்ரம்ய ஜயேதா³தௌ³ ஸ்வகம்ʼ மன꞉ ।
மனஸோ விஜயான்னான்யா க³திரஸ்தி ப⁴வார்ணவே ॥ 1.50 ॥

ப்ரக்ஷீணசித்தத³ர்பஸ்ய நிக்³ருʼஹீதேந்த்³ரியத்³விஷ꞉ ।
பத்³மின்ய இவ ஹேமந்தே க்ஷீயந்தே போ⁴க³வாஸனா꞉ ॥ 1.51 ॥

விவேகம்ʼ பரமாஶ்ரித்ய பு³த்³த்⁴யா ஸத்யமவேக்ஷ்ய ச ।
இந்த்³ரியாரீனலம்ʼ சி²த்வா தீர்ணோ ப⁴வ ப⁴வார்ணவாத் ॥ 1.52 ॥

யத்³யத்கரோஷி ஸத்யேன ஸர்வம்ʼ மித்²யேதி நிஶ்சினு ।
த்வமேவ பரமாத்மாஸி த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 1.53 ॥

இதி கலிஸந்தாரக ஶ்ரீகு³ஹகீ³தாயாம்ʼ ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ
அத்³வைதஶாஸ்த்ரே பி⁴க்ஷுரூபிகு³ஹஹிடி³ம்ப⁴ஸம்ʼவாதே³
மனோவிகாரோ நாம ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 1 ॥

அத² த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉
ஸர்வத்ர ஸமபா⁴வனா
ஶ்ரீபி⁴க்ஷுருவாச-
அந்தராஸ்தா²ம்ʼ பரித்யஜ்ய பா⁴வஶ்ரீம்ʼ பா⁴வநாமயீம் ।
யோ(அ)ஸி ஸோ(அ)ஸி ஜக³த்யஸ்மின் லீலயா விஹரானக⁴ ॥ 2.1 ॥

ஸர்வத்ராஹம்ʼ அகர்தேதி த்³ருʼட⁴பா⁴வனயா(அ)னயா ।
பரமாம்ருʼதனாம்னீ ஸா ஸமதைவாவஶிஷ்யதே ॥ 2.2 ॥

கே²தோ³ல்லாஸவிலாஸேஷு ஸ்வாத்மகர்த்ருʼதயைகயா ।
ஸ்வஸங்கல்பே க்ஷயம்ʼ யாதே ஸமதைவாவஶிஷ்யதே ॥ 2.3 ॥

ஸமதா ஸர்வபூ⁴தேஷு யாஸௌ ஸத்யபரா ஸ்தி²தி꞉ ।
தஸ்யாம்ʼ அவஸ்தி²தம்ʼ சித்தம்ʼ ந பூ⁴யோ ஜன்மபா⁴க்³ப⁴வேத் ॥ 2.4 ॥

அத²வா ஸர்வகர்த்ருʼத்வம்ʼ அகர்த்ருʼத்வம்ʼ ததை²வ ச ।
ஸர்வம்ʼ த்யக்த்வா மன꞉ பீத்வா யோ(அ)ஸி ஸோ(அ)ஸி ஸ்தி²ரோ ப⁴வ ॥ 2.5 ॥

ஶேஷஸ்தி²ரஸமாதா⁴னோ யேன த்யஜஸி தத்த்யஜ ।
சின்மன꞉ கலனாகாரம்ʼ ப்ரகாஶதிமிராதி³கம் ॥ 2.6 ॥

வாஸனாம்ʼ வாஸிதாரம்ʼ ச ப்ராணஸ்பந்த³னபூர்வகம் ।
ஸமூலமகி²லம்ʼ த்யக்த்வா வ்யோமஸாம்ய꞉ ப்ரஶாந்ததீ⁴꞉ ॥ 2.7 ॥

ஹ்ருʼத³யாத்ஸம்பரித்யஜ்ய வாஸனாபங்க்தயோ(அ)கி²லா꞉ ।
யஸ்திஷ்ட²தி க³தவ்யக்³ர꞉ ஸ முக்த꞉ பரமேஶ்வர꞉ ॥ 2.8 ॥

த்³ருʼஷ்டம்ʼ த்³ரஷ்டவ்யமகி²லம்ʼ ப்⁴ராந்தம்ʼ ப்⁴ராந்த்யா தி³ஶோ த³ஶ ।
யுக்த்யா வை சரதோ(அ)ஜ்ஞஸ்ய ஸம்ʼஸாரோ கோ³ஷ்பதா³க்ருʼதி꞉ ॥ 2.9 ॥

ஸபா³ஹ்யாப்⁴யந்தரே தே³ஹே ஹ்யத⁴ ஊர்த்⁴வம்ʼ ச தி³க்ஷு ச ।
இத ஆத்மா ததோ(அ)ப்யாத்மா நாஸ்த்யனாத்மமயம்ʼ ஜக³த் ॥ 2.10 ॥

ந தத³ஸ்தி ந யத்ராஹம்ʼ ந தத³ஸ்தி ந தன்மயம் ।
கிமன்யத் அபி⁴வாஞ்சா²மி ஸர்வம்ʼ ஸச்சின்மயம்ʼ ததம் ॥ 2.11 ॥

ஸமஸ்தம்ʼ க²ல்வித³ம்ʼ ப்³ரஹ்ம பரமாத்மேத³மாததம் ।
அஹமன்யத் இத³ம்ʼ சான்யத் இதி ப்⁴ராந்தி த்யஜானக⁴ ॥ 2.12 ॥

ததோ ப்³ரஹ்மக⁴னே நித்யே ஸம்ப⁴வந்தி ந கல்பிதா꞉ ।
ந ஶோகோ(அ)ஸ்தி ந மோஹோ(அ)ஸ்தி ந ஜரா(அ)ஸ்தி ந ஜன்ம ச ॥ 2.13 ॥

யத³ஸ்தீஹ ததே³வாஸ்தி விஜ்வரோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ।
யயா ப்ராப்தானுப⁴வத꞉ ஸர்வத்ரானபி⁴வாஞ்ச²னாத் ।
த்யாகா³தா³ன பரித்யாகீ³ விஜ்வரோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 2.14 ॥

ந வர்ணாஶ்ரமாசாரத⁴ர்மா꞉ குதஸ்தே
ந புண்யம்ʼ ந பாபம்ʼ ந த⁴ர்மோ(அ)ப்யத⁴ர்ம꞉ ।
ந பூஜ்யோ(அ)ப்யபூஜ்ய꞉ ஸதா³(ஆ)நந்த³பா⁴வம்ʼ
பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸாக்ஷாத் த்வமேவாஸி தாத ॥

ஹிடி³ம்ப⁴ உவாச-
ஏவமுக்த்வா விஸ்ருʼஷ்டோ(அ)ஹம்ʼ ப்³ரஹ்மஸாக்ஷாத்க்ருʼதிம்ʼ த³தௌ³ ।
ததா³தி³ ப்³ரஹ்மபா⁴வேன ஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ க³தகல்மஷ꞉ ॥ 2.16 ॥

ப்³ரஹ்மாகாராகாரிதாந்தர்வ்ருʼத்தி꞉ கல்பிதவானஹம் ।
ஸர்வம்ʼ ஸுப்³ரஹ்மண்யமயம்ʼ ஜக³த்³பா⁴தி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 2.17 ॥

வாசாமகோ³சரம்ʼ தி³வ்யம்ʼ மனோ(அ)தீதம்ʼ மஹாத்³யுதிம் ।
தத்³ப்³ரஹ்மானுப⁴வம்ʼ பூர்ணானந்த³ம்ʼ வக்தும்ʼ ந ஶக்யதே ॥ 2.18 ॥

தூஷ்ணீம்ʼ ஸ்தி²த்வா பி⁴க்ஷுணா ஸம்போ³தி⁴தோ(அ)ஹம்ʼ ப்ரணம்ய தம் ।
யத்த்வயோக்தம்ʼ வசஸ்தேன மோஹோ(அ)யம்ʼ விக³தோ மம ॥ 2.19 ॥

தவைவானுக்³ரஹேணாஹம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³மாத்ரக꞉ ।
கிம்ʼ வா வக்தும்ʼ ந ஶக்னோமி ப⁴க³வன் தவ ஸந்நிதௌ⁴ ॥ 2.20 ॥

ஏவம்ʼ க³த்³க³த³யா வாசா(அ)ப்யப்ருʼச்ச²ம்ʼ பி⁴க்ஷுமவ்யயம் ।
க்ருʼதாஞ்ஜலிபுடோ பூ⁴த்வா நமஸ்க்ருʼத்ய புன꞉புன꞉ ॥ 2.21 ॥

ஸ்தா²னே பி⁴க்ஷோ தவோக்த்யா(அ)ஹம்ʼ த்⁴யாத்வா த்வாமேவ ஸந்ததம் ।
ஜீவன்முக்தோ(அ)ஸ்மி தாதா³த்ம்யநிஶ்சயாதே³வ ஷண்முக² ॥ 2.22 ॥

வர்ணாஶ்ரமாசாரத⁴ர்மா꞉ கிமர்த²ம்ʼ வேத³சோதி³தா꞉ ।
தைர்ப³த்³தா⁴꞉ கீத்³ருʼஶா லோகே முக்தா꞉ கீத்³ருʼக்³விதா⁴ அபி ॥ 2.23 ॥

ஶ்ரீபி⁴க்ஷுருவாச-
ஹந்த தே கத²யாம்யத்³ய தத்த்வம்ʼ ஶ்ருʼணு ஸனாதனம் ।
அவித்³யோபாதி⁴னா(அ)ஶாந்தப்ராணினோ ஜக³தி ஸ்தி²தா꞉ ॥ 2.24 ॥

வர்ணாஶ்ரமாதி³த⁴ர்மாஶ்ச ஸுக்ருʼதம்ʼ து³ஷ்க்ருʼதம்ʼ ததா² ।
ஸாப்யவித்³யா(அ)னேகஜன்மவாஸனாபிஹிதா மதா ॥ 2.25 ॥

நாதி³ரந்தோ(அ)ஸ்தி தஸ்யாஸ்து ப்³ரஹ்மஜ்ஞானேன கேவலம் ।
ப³ஹூனாம்ʼ ஜன்மநாமந்தே ஜ்ஞானவான்மாம்ʼ ப்ரபத்³யதே ॥ 2.26 ॥

ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவேதி மதி꞉ ஸ மஹாத்மா ஸுது³ர்லப⁴꞉ ।
புரா(அ)ப்ருʼச்ச²த³க³ஸ்த்யோ(அ)பி ப்ரணம்ய பிதரம்ʼ மம ॥ 2.27 ॥

வர்ணாஶ்ரமாதி³த⁴ர்மாஸ்து கத²ம்பூ⁴தா விபோ⁴ இதி ।
தத³ஹம்ʼ ஸங்க்³ரஹேணைவ வச்மி ஶ்ருʼணு ஸனாதனம் ॥ 2.28 ॥

ஸஹஸ்ரஶீர்ஷே ப⁴க³வான் ஸ்தி²தோ நாராயணாபி⁴த⁴꞉ ।
க்ஷீராப்³தௌ⁴ சிந்தயன் ஶம்பு⁴ம்ʼ ஶங்கரம்ʼ ஶிவமவ்யயம் ॥ 2.29 ॥

கதா³சித் பங்கஜம்ʼ தி³வ்யம்ʼ தருணாதி³த்யஸன்னிப⁴ம் ।
தஸ்ய ஸுப்தஸ்ய தே³வஸ்ய நாப்⁴யாம்ʼ ஜாதம்ʼ மஹத்தரம் ॥ 2.30 ॥

ஹிரண்யக³ர்போ⁴ ப⁴க³வான் ப்³ரஹ்மா விஶ்வஜக³த்பதி꞉ ।
ஆஸ்தா²ய பரமாம்ʼ மூர்திம்ʼ தஸ்மின் பத்³மே ஸமுத்³ப³பௌ⁴ ॥ 2.31 ॥

ஶிவாஜ்ஞயா தஸ்ய பூர்வவாஸனாஸஹிதான்முகா²த் ।
ப்³ரஹ்மணா ப்³ராஹ்மணஸ்த்ரீபி⁴꞉ ஸஹஜாதா ஹிடி³ம்ப⁴க ॥ 2.32 ॥

தஸ்ய ஹஸ்தாத் ஸஹ ஸ்த்ரீபி⁴꞉ ஜஜ்ஞிரே ஶங்கராஜ்ஞயா ।
ஸ்வஸ்த்ரீஷு ஸ்வஸ்வத⁴ர்மேண மார்கே³ணோத்த²꞉ ஸ்வபு⁴ர்ப⁴வேத் ॥ 2.34 ॥

அபராஸூத்தமாஜ்ஜாத꞉ த்வனுலோம꞉ ப்ரகீர்தித꞉ ।
உத்தமாஸ்வபராஜ்ஜாத꞉ ப்ரதிலோம இதி ஸ்ம்ருʼத꞉ ॥ 2.35 ॥

வர்ணஸ்த்ரீஷு அனுலோமேன ஜாதஸ்ஸ்யாதா³ந்தராலிக꞉ ।
வர்ணாஸு ப்ரதிலோமேன ஜாதோ வ்ராத்ய இதி ஸ்ம்ருʼத꞉ ॥ 2.36 ॥

ப்³ராஹ்மண்யாம்ʼ ஸத⁴வாயாம்ʼ யோ ப்³ராஹ்மணேனைவ மோஹத꞉ ।
ஜாதஶ்சைர்யேண குண்டோ³(அ)ஸௌ வித⁴வாயாம்ʼ து கோ³லக꞉ ॥ 2.37 ॥

ஏவமேவானுலோமாஶ்ச ப்ரதிலோமாஶ்ச ஜாதய꞉ ।
உச்சாவசப்ரபஞ்சே(அ)ஸ்மின் ப³ஹ்வ்யோ ஜாதா ஹி காமத꞉ ॥ 2.38 ॥

வர்ணாநாமாஶ்ரமா꞉ ப்ரோக்தா முனிபி⁴ஶ்ச ஸனாதனை꞉ ।
தேஷாம்ʼ வர்ணாஶ்ரமஸ்தா²னாம்ʼ வேத³கிங்கரதா ஸதா³ ॥ 2.39 ॥

சக்ஷுராதி³ப்ரியாணாம்ʼ ச பே⁴தோ³ லோகிபகாரக꞉ ।
தத்³வத்³வர்ணாஶ்ரமாதீ³னாம்ʼ பே⁴தோ³ லோகிபகாரக꞉ ॥ 2.40 ॥

ஷண்ணாம்ʼ ரஸானாம்ʼ பே⁴தோ³(அ)ஸ்தி யதா² ஜிஹ்வோபகாரக꞉ ।
ததா² வர்ணாஶ்ரமாதீ³னாம்ʼ பே⁴தோ³ லோகிபகாரக꞉ ॥ 2.41 ॥

யதா² பா⁴க்ஷ்யவிஶேஷாணாம்ʼ பே⁴தோ³ போ⁴க்து꞉ ப்ரயோஜக꞉ ।
ததா² வர்ணாஶ்ரமாதீ³னாம்ʼ பே⁴தோ³ லோகப்ரயோஜக꞉ ॥ 2.42 ॥

யதா² தருலதாதீ³னாம்ʼ பே⁴த³꞉ ப²லஸம்ருʼத்³தி⁴த³꞉ ।
ததா² வர்ணாஶ்ரமாதீ³னாம்ʼ பே⁴த³꞉ ப²லஸம்ருʼத்³தி⁴த³꞉ ॥ 2.43 ॥

யதா² ப³ஹூனாம்ʼ லோஹானாம்ʼ பே⁴த³꞉ கர்மஸம்ருʼத்³தி⁴த³꞉ ।
ததா² வர்ணாஶ்ரமாதீ³னாம்ʼ பே⁴த³꞉ கர்மஸம்ருʼத்³தி⁴த³꞉ ॥ 2.44 ॥

யதா² ரத்நாதி³பாஷாணபே⁴தோ³ கௌ³ரவதா³யக꞉ ।
ததா² வர்ணாஶ்ரமாதீ³னாம்ʼ பே⁴தோ³ கௌ³ரவதா³யக꞉ ॥ 2.45 ॥

யதா² பாகப்ரபே⁴தோ³ ஹி தே³ஹஸ்யாரோக்³யதோ³ ப⁴வேத் ।
ததா² வர்ணாஶ்ரமாதீ³னாம்ʼ பே⁴தோ³ லோகஸ்ய ஸௌக்²யத³꞉ ॥ 2.46 ॥

யதா² ம்ருʼகா³ணாம்ʼ பே⁴தோ³ ஹி வனஸ்யோல்லாஸகோ ப⁴வேத் ।
ததா² வர்ணாஶ்ரமாதீ³னாம்ʼ பே⁴தோ³ லோகஸ்ய ரஞ்ஜக꞉ ॥ 2.47 ॥

யதா²(அ)லங்காரபே⁴தோ³ ஹி லோகவ்யாவ்ருʼத்திஸூசக꞉ ।
ததா² வர்ணாஶ்ரமாதீ³னாம்ʼ பே⁴தோ³ வ்யாவ்ருʼத்திஸூசக꞉ ॥ 2.48 ॥

யதா²(அ)னேகாயுதா⁴னாம்ʼ ச பே⁴தோ³ யுத்³த⁴ஜயப்ரத³꞉ ।
ததா² வர்ணாஶ்ரமாதீ³னாம்ʼ பே⁴தோ³ ஜ்ஞானஜயப்ரத³꞉ ॥ 2.49 ॥

யதா² ப³ஹூனாம்ʼ புஷ்பாணாம்ʼ பே⁴தோ³ போ⁴க³ஸம்ருʼத்³தி⁴த³꞉ ।
ததா² வர்ணாஶ்ரமாதீ³னாம்ʼ பே⁴தோ³ த⁴ர்மஸம்ருʼத்³தி⁴த³꞉ ॥ 2.50 ॥

யதா² ஶுக்லாதி³வர்ணானாம்ʼ பே⁴த³꞉ சக்ஷு꞉ஸுக²ங்கர꞉ ।
ததா² வர்ணாஶ்ரமாதீ³னாம்ʼ பே⁴தோ³ ஜனஸுக²ங்கர꞉ ॥ 2.51 ॥

ததோ வர்ணாஶ்ரமாசாரே ந வைரம்ʼ பரிகல்பயேத் ।
யதா³ வர்ணாஶ்ரமாதீ³னாம்ʼ ஶாத்ரவம்ʼ ஸ்யாத் பரஸ்பரம் ॥ 2.52 ॥

ததா³ லோகஸ்ய ஸம்ʼஹார꞉ ஸ்வாங்கை³ர்தே³ஹஸ்ய நாஶவத் ।
வர்ணாநாமாஶ்ரமாணாம்ʼ ச ஸங்கரோ த⁴ர்மநாஶக꞉ ॥ 2.53 ॥

மல்லோகபாஶதோ³(அ)ஸி த்வம்ʼ ததஸ்த்வாம்ʼ ஶிக்ஷயாம்யஹம் ।
யதா³ வர்ணாஶ்ரமாதீ³னாம்ʼ யத்ர லோப꞉ ப்ரஜாயதே ॥ 2.54 ॥

தத்ர ஸ்தி²த்வா ப்ரஸன்னஸ்த்வம்ʼ தா⁴ர்மிகாவனதோ³ ப⁴வ ।
ஹிடி³ம்ப⁴ ஸ்த்ரீஷு து³ஷ்டாஸு ஜாயதே வர்ணஸங்கர꞉ ॥ 2.55 ॥

ஸ கால꞉ கலிரித்யுக்தோ லோகத⁴ர்மவிநாஶக꞉ ।
அத்³ருʼஶூலா ஜனபதா³꞉ ஶிவஶூலா꞉ சதுஷ்பதா³꞉ ॥ 2.56 ॥

ப்ரமதா³꞉ கேஶஶூலின்யோ ஜனகா꞉ பாகஶூலின꞉ ।
ஸ்வதே³ஹஶூலின꞉ ஸர்வே ப்ரப⁴வந்தி கலௌ யுகே³ ॥ 2.57 ॥

தஸ்மாத் வர்ணாஶ்ரமாதீ³னாம்ʼ ரக்ஷகோ ப⁴வ ஸந்ததம் ।
வ்யாவஹாரிகலோகே(அ)ஸ்மின் இத³ம்ʼ கார்யம்ʼ த்வயா ஶ்ருʼணு ॥ 2.58 ॥

ஸர்வேஷாம்ʼ கர்மணா ஜாதி꞉ நான்யதா² கல்பகோடிபி⁴꞉ ।
பஶ்வாதீ³னாம்ʼ யதா² ஜாதி꞉ ஜன்மனைவ ச நான்யதா² ॥ 2.59 ॥

ஸா(அ)பி ஸ்தூ²லஸ்ய தே³ஹஸ்ய பௌ⁴திகஸ்ய ந சாத்மன꞉ ।
ததா²பி தே³ஹே(அ)ஹம்மானாத் ஆத்மா விப்ராதி³ஸஞ்ஜ்ஞித꞉ ॥ 2.60 ॥

ஸ்வஸ்வரூபாபரிஜ்ஞானாத் தே³ஹே(அ)ஹம்மான ஆத்மன꞉ ।
அபரிஜ்ஞானமப்யஸ்ய சாவித்³யாவாஸனாப³லாத் ॥ 2.61 ॥

யஸ்யாபரோக்ஷவிஜ்ஞானம்ʼ அஸ்தி ஶ்ரீகு³ர்வனுக்³ரஹாத் ।
தஸ்ய நாஸ்தி நியோஜ்யத்வம்ʼ இதி மே நிஶ்சிதா மதி꞉ ॥ 2.62 ॥

அஸ்தி சேத் ப்³ரஹ்மவிஜ்ஞானம்ʼ ஸ்த்ரியோ வா புருஷஸ்ய வா ।
வர்ணாஶ்ரமஸமாசார꞉ தஸ்ய நாஸ்த்யேவ ஸர்வதா³ ॥ 2.63 ॥

அவிஜ்ஞாயாத்மவிஜ்ஞானம்ʼ யே ஸ்வவர்ணாஶ்ரமாதி³கான் ।
த்யஜந்தி மூடா⁴த்மானஸ்தே பதந்த்யேவ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 2.64 ॥

ஹிடி³ம்ப⁴ நிஸ்ஸம்ʼஶயபா⁴வதஸ்த்வம்ʼ
த்³ருʼட⁴ம்ʼ ப⁴ஜன்மாம்ʼ ஸுவிஹாரகோ ப⁴வ ।
மத³ங்க்⁴ரிப⁴க்தஸ்ய ஸதா³(அ)ஸ்து நிர்ப⁴யம்ʼ
புனஶ்ச கிம்ʼ ப்ருʼச்ச²ஸி மாம்ʼ மஹாமதே ॥ 2.65 ॥

இதி கலிஸந்தாரக ஶ்ரீகு³ஹகீ³தாயாம்ʼ ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ
அத்³வைதஶாஸ்த்ரே பி⁴க்ஷுரூபிகு³ஹஹிடி³ம்ப⁴ஸம்ʼவாதே³
ஸர்வத்ர ஸமபா⁴வனாநாம த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 2 ॥

அத² த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉
அஜ்ஞானமூலம்
ஹிடி³ம்ப⁴ உவாச-
ஸ்வாமின் ரஹஸ்யம்ʼ மே ப்³ரூஹி தே³வானாம்ʼ தே³ஹினாம்ʼ விபோ⁴ ।
யத்³பா⁴வனாப³லேனைவ ப்ராணீ மோக்ஷமவாப்னுயாத் ॥ 3.1 ॥

ஶ்ரீபி⁴க்ஷுருவாச-
ரஹஸ்யம்ʼ தே ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸமாஸேன ஸவிஸ்தராத் ।
ஶ்ரத்³த⁴யா ஶ்ருʼணு ஶைரேய ஸர்வஸித்³தி⁴கரம்ʼ பரம் ॥ 3.2 ॥

ஸர்வேஷாம்ʼ காரணம்ʼ ஸாக்ஷாத் பரதத்த்வமவஸ்தி²தம் ।
த்வக³ஸ்ருʼங்மாம்ʼஸமேதோ³(அ)ஸ்தி²மஜ்ஜாஷட்கௌஶிகே ஸ்வயம் ॥ 3.3 ॥

பாஞ்சபௌ⁴திகதே³ஹே(அ)ஸ்மின் ஶிவஶ்ஶிவதரோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
ஶிவ꞉ பஞ்சமுகோ²(அ)ஹந்து ஷண்முக²ஸ்தத உச்யதே ॥ 3.4 ॥

ஆவயோரைக்யபா⁴வோ ஹி முக்திஹேதுர்ஹி ப்ராணினாம் ।
ஶிவபஞ்சமுகா²ன்யேவ ப்³ரஹ்மாண்டே³ பஞ்சதே³வதா꞉ ॥ 3.5 ॥

கார்யம்ʼ ப்³ரஹ்மா மஹீபா⁴கே³ காயம்ʼ விஷ்ணுர்ஜலாஶயே ।
கார்யம்ʼ ருத்³ரோ(அ)க்³னிபா⁴கே³ ச வாய்வம்ʼஶே சேஶ்வர꞉ பர꞉ ॥ 3.6 ॥

ஆகாஶாம்ʼஶே ஶரீரஸ்ய ஸ்தி²தஸ்ஸாக்ஷாத் ஸதா³ஶிவ꞉ ।
ஶரீரஸ்ய ப³ஹிர்பா⁴கே³ விராடா³த்மா ஸ்தி²தஸ்ஸதா³ ॥ 3.7 ॥

அந்தர்பா⁴கே³ ஸ்வராடா³த்மா ஸம்ராட்³தே³ஹஸ்ய மத்⁴யமே ।
ஜ்ஞானேந்த்³ரியேஷு மனஸி ஶ்ரோத்ராதி³ஷு ச பஞ்சஸு ॥ 3.8 ॥

மம ஷட்³வத³னான்யேவ க்³லௌதி³க்³வாய்வர்கவார்வரா꞉ ।
பூ⁴மிஶ்ச காயபூ⁴தா꞉ ஸ்யு꞉ பஞ்சஹஸ்தோ க³ணேஶ்வர꞉ ॥ 3.9 ॥

கர்மேந்த்³ரியஸ்வரூபஶ்ச பாத³பாண்யாதி³ஷு க்ரமாத் ।
த்ரிவிக்ரமேந்த்³ர வஹ்வ்யாக்²யா꞉ காயபூ⁴தா꞉ ப்ரஜாபதி꞉ ॥ 3.10 ॥

மித்ரஶ்சாபி ததா² ப்ராணே ஸூத்ராத்மா ஸுஸ்தி²தஸ்ஸதா³ ।
சதுர்முகோ²(அ)ந்த꞉ கரணே தத³வஸ்தா²ஸு ச க்ரமாத் ॥ 3.11 ॥

சந்த்³ரமா மனஸி ப்ரோக்தோ பு³த்³தௌ⁴ து ஸ ப்³ருʼஹஸ்பதி꞉ ।
அஹங்காரே ச காலாக்³னி꞉ ருத்³ரஶ்சித்தே ஶிவ꞉ ஸ்தி²த꞉ ॥ 3.12 ॥

பூ⁴தப்ரேதபிஶாசாத்³யா꞉ தே³ஹஸ்யாஸ்தி²ஷு ஸம்ʼஸ்தி²தா꞉ ।
மஜ்ஜாக்²யே பித்ருʼக³ந்த⁴ர்வா꞉ ரோமஸு க்ஷுத்³ரதே³வதா꞉ ॥ 3.13 ॥

ஸர்வாஶ்ச ராக்ஷஸாஶ்சைவ ஸ்தி²தா꞉ ஸ்னாயுஷு ஸர்வஶ꞉ ।
வர்தந்தே தே³வதாஸ்ஸர்வா꞉ தே³ஹே(அ)ஸ்மின்னேவ ஸம்ʼஸ்தி²தா꞉ ॥ 3.14 ॥

த்ரிமூர்தினாம்ʼ து யோ ப்³ரஹ்மா தஸ்ய கோ⁴ராபி⁴தா⁴ தனு꞉ ।
த³க்ஷிணாக்ஷிணி ஜந்தூனாம்ʼ ஶாந்தாக்²யா ச தனுஸ்ததா² ॥ 3.15 ॥

வர்தந்தே வாமநேத்ரே சாப்யந்தர்பா⁴கே³ தயோ꞉ புன꞉ ।
ப³ஹிர்பா⁴கே³ ஸூர்யசந்த்³ரௌ வர்தேதே கந்த⁴ரே ததா² ॥ 3.16 ॥

த்ரிமூர்தீனாம்ʼ து யோ விஷ்ணு꞉ ஶாந்தோ கோ⁴ரோ(அ)ந்ததோ ப³ஹி꞉ ।
த்ரிமூர்தீனாம்ʼ து யோ ருத்³ர꞉ ஶாந்தோ கோ⁴ரோ(அ)ந்ததோ ப³ஹி꞉ ॥ 3.17 ॥

சிச்ச²க்தி꞉ பரமா தே³ஹமத்⁴யே குண்ட³லினீ ஸ்தி²தா ।
மாயாஶக்திர்லலாடாக்³ரே தன்மத்⁴யே நாத³ரூபிணீ ॥ 3.18 ॥

அபராம்ʼஶே பி³ந்து³மயீ தஸ்ய ஶக்தி꞉ ஸ்தி²தா ஸ்வயம் ।
ஜீவாத்மா பி³ந்து³மத்⁴யே து ஸூக்ஷ்மரூப꞉ ப்ரகாஶதே ॥ 3.19 ॥

ஹ்ருʼத³யே ஸ்தூ²லரூபேண தயோர்மத்⁴யே து மத்⁴யம꞉ ।
ஹ்ருʼன்மத்⁴யே து மஹாலக்ஷ்மீ꞉ ஜிஹ்வாயாம்ʼ து ஸரஸ்வதீ ॥ 3.20 ॥

ருத்³ராணீ ஸஹ ருத்³ரேண ஹ்ருʼத³யே வர்ததே ஸதா³ ।
ஈஶ்வரஸ்ஸர்வத்ர தே³ஹே ஸர்வஸாக்ஷீ ஸதா³ஶிவ꞉ ॥ 3.21 ॥

ஜ்ஞா ஸம்யக் நவதாம்ʼ தே³ஹே ஸகலா தே³வதா அமூ꞉ ।
ப்ரத்யகா³த்மதயா பா⁴ந்தி தே³வதாரூபதோ(அ)பி ச ॥ 3.22 ॥

வேத³மார்கே³கநிஷ்டா²னாம்ʼ விஶுத்³தா⁴னாம்ʼ து விக்³ரஹே ।
தே³வதாரூபதோ பா⁴ந்தி ந பா⁴தி ப்ரத்யகா³த்மனா ॥ 3.23 ॥

தாந்த்ரிகாணாம்ʼ ஶரீரே து வர்தந்தே ந ப்ரகாஶகா꞉ ।
ஶுத்³த⁴பா⁴வாத் யதா²ஜாதப்ராணினாம்ʼ ஸர்வதே³வதா꞉ ॥ 3.24 ॥

திரோபூ⁴ததயா நித்யம்ʼ வர்தந்தே ந ஸ்வரூபத꞉ ।
அதஶ்ச போ⁴க³மோக்ஷார்தீ² ஶரீரம்ʼ தே³வதாமயம் ॥ 3.25 ॥

ஸ்வகீயம்ʼ பரகீயம்ʼ ச பூஜயேத் ஸுவிஶேஷத꞉ ।
நாவமானம்ʼ ஸதா³ குர்யாத் மோஹதோ வாபி பு³த்³தி⁴மான் ॥ 3.26 ॥

யதி³ குர்யாத் ப்ரமாதே³ன பதத்யேவ ப⁴வார்ணவே ।
து³ர்வ்ருʼத்தமபி மூர்க²ம்ʼ ச பூஜயேத் தே³வதாத்மனா ॥ 3.27 ॥

தே³வதாரூபத꞉ பஶ்யன் முச்யதே ஜன்மப³ந்த⁴னாத் ।
மோஹேனாபி ஸதா³ நைவ குர்யாத³ப்ரியபா⁴ஷணம் ॥ 3.28 ॥

யதி³ குர்யாத் ப்ரமாதே³ன ஹந்தி தம்ʼ பரதே³வதா ।
தே³ஹே து ந க்ஷதம்ʼ குர்யாத் அஸ்த்ரஶஸ்த்ரநகா²தி³பி⁴꞉ ॥ 3.29 ॥

ததா² ந லோஹிதம்ʼ குர்யாத் யதி³ குர்யாத் பதத்யத⁴꞉ ।
ஏஷா ஸனாதனீ வித்³யா போ⁴க³மோக்ஷப்ரதா³யினீ ॥ 3.30 ॥

மயைவ கதி²தா நித்யா ஸர்வலோகோபகாரிணீ ।
கதி²தா(அ)பூ⁴தே ஹிடி³ம்ப⁴ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மமயம்ʼ ஜக³த் ॥ 3.31 ॥

ப்³ரஹ்மாண்டே³(அ)பி ச பிண்டா³ண்டே³ ஸர்வத்ர ப்³ரஹ்மபா⁴வத꞉ ।
தத்த்வமேவாஸ்யஹம்ʼ சாஸி தே³வதே³வ ஸுகீ² ப⁴வ ॥ 3.32 ॥

இதி கலிஸந்தாரக ஶ்ரீகு³ஹகீ³தாயாம்ʼ ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ
அத்³வைதஶாஸ்த்ரே பி⁴க்ஷுரூபிகு³ஹஹிடி³ம்ப⁴ஸம்ʼவாதே³
அஜ்ஞானமூலம்ʼ நாம த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 3 ॥

அத² சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉
ஜ்ஞானோத்பத்தி꞉
ஹிடி³ம்ப⁴ உவாச-
ஸங்கோசோ தே³ஹயாத்ராயாம்ʼ ப்ராணினாம்ʼ அஸ்தி ஷண்முக² ।
தேஷு ஜ்ஞானார்தி²னாம்ʼ பு³த்³தி⁴ருபக்ஷீணா ப⁴வேத்கில ॥ 4.1 ॥

தத்³தே⁴தோ꞉ ஜ்ஞானஸம்பத்தி꞉ தே³ஹயாத்ரா ச து³ர்லபா⁴ ।
தஸ்யாஸ்தஸ்யாஶ்ச ஸௌலப்⁴யம்ʼ கத²ம்ʼ ப⁴வதி ஸத்³கு³ரோ ॥ 4.2 ॥

ஶ்ரீபி⁴க்ஷுருவாச-
ஹந்த தாத ப்ரவக்ஷ்யாமி ஜ்ஞானோத்பத்தேஸ்து காரணம் ।
வினா யேன ஶிவஜ்ஞானம்ʼ ந ஜாயேத கத²ஞ்சன ॥ 4.3 ॥

முமுக்ஷுரதிஸந்துஷ்ட꞉ ஸித்³த்⁴யத்யேவ க³திர்மம ।
இதி நிஶ்சயபு³த்³தி⁴ஸ்து ப்ரதிப³ந்த⁴நிவ்ருʼத்தயே ॥ 4.4 ॥

தே³வதாஸ்ஸகலா நித்யம்ʼ ப்ரார்த²யேன்மதிமுத்தம꞉ ।
அதி⁴காரீ ப⁴வேத்தத்ர ஜன்மனா கர்மணா த்³விஜ꞉ ॥ 4.5 ॥

ஶன்னோ மித்ரஶ்ஶம்ʼ வருண꞉ ஶன்னோ ப⁴வது சார்யமா ।
ஶன்ன இந்த்³ரோ ப்³ருʼஹஸ்பதி꞉ ஶன்னோ விஷ்ணுருருக்ரம꞉ ॥ 4.6 ॥

நமோ(அ)ஸ்து ப்³ரஹ்மணே வாயோ நமோ(அ)ஸ்து தவ ஶோப⁴னம் ।
த்வமேவ ஸாக்ஷாத்³ ப்³ரஹ்மாஸி த்வாம்ʼ வதி³ஷ்யாமி ஶங்கரம் ॥ 4.7 ॥

ருʼதம்ʼ ச ஸத்யம்ʼ சாஹம்ʼ த்வாம்ʼ வதி³ஷ்யாமி ஸமாஹித꞉ ।
தன்மாமவது கல்யாணம்ʼ தத்³வக்தாரம்ʼ ச ஶோப⁴னம் ॥ 4.8 ॥

மாம்ʼ பூ⁴யோ(அ)வது வக்தாரம்ʼ அபி சாவது ஶோப⁴னம் ।
ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ புன꞉ ஶாந்தி꞉ தோ³ஷத்ரயநிவ்ருʼத்தயே ॥ 4.9 ॥

க்ருʼத்வைவம்ʼ ப்ரார்த²னாம்ʼ ஆத்மஜ்ஞானார்த²ம்ʼ மதிமான் ஸதா³ ।
தஸ்ய விஜ்ஞானஸம்பத்தி꞉ க்ரமதோ ஜாயதே த்⁴ருவம் ॥ 4.10 ॥

ஜபேந்நித்யம்ʼ கு³ரோர்லப்³த்⁴வா மந்த்ரம்ʼ யஶ்ச²ந்த³ஸாமிதி ।
மே கோ³பாயேதி பர்யந்தம் ஜ்ஞானோத்பத்தேஶ்ச காரணம் ॥ 4.11 ॥

ஶதாக்ஷராம்ʼ ச கா³யத்ரீம்ʼ ஜபேந்நித்யம்ʼ தி³னே தி³னே ।
தன்மந்த்ரபூதோத³கேன ஸ்னானபாநாதி³னா(அ)பி ச ॥ 4.12 ॥

ஜ்ஞானோத்பத்திர்ப⁴வத்யேவ ஶிவப⁴க்த்யா ச ஸந்ததம் ।
உபாயமபரம்ʼ சாபி ப்³ரவீமி ஶ்ருʼணு ஸாத³ரம் ॥ 4.13 ॥

கு³ரோர்ப⁴க்திர்த்³ருʼடா⁴ யஸ்ய ஸ்வதோ ஜ்ஞானம்ʼ ப்ரஜாயதே ।
ப³ஹூனாம்ʼ ஜன்மநாமந்தே கு³ருப⁴க்தி꞉ ப்ரஜாயதே ॥ 4.14 ॥

கு³ருப⁴க்தியுதே ஜந்தௌ ஜ்ஞானோத்பத்திர்ன ஸம்ʼஶய꞉ ।
யதா²கத²ஞ்சித் ஸ ப⁴வேத் ப்³ராஹ்மணோ ஜாயதே பு⁴வி ॥ 4.15 ॥

ப்³ராஹ்மணோ கு³ருப⁴க்தஸ்து ஶ்ருதிஜ்ஞானாத் ப்ரமுச்யதே ।
ஶ்ருதிப்ராமாண்யபு³த்³தி⁴ர்ஹி மோக்ஷஸ்ய க³திருச்யதே ॥ 4.16 ॥

ப்ராரப்³த⁴ம்ʼ புஷ்யதி வபு꞉ இதி நிஶ்சித்ய சேதஸா ।
தை⁴ர்யமாலம்ப்³ய யத்னேன தூஷ்ணீம்ʼ ஸ்தி²திரபி ஸ்வயம் ॥ 4.17 ॥

வைதே³கானாம்ʼ ப⁴வேத்³ ஜ்ஞானஜனனே காரணம்ʼ ஸதா³ ।
ஸங்கோசோ தே³ஹயாத்ராயாம்ʼ தத்³ருʼஶானாம்ʼ ப⁴வேத்க²லு ॥ 4.18 ॥

அத꞉ ஸங்கோசஹானாய சாவஹந்தீதி மந்த்ரத꞉ ।
ஆஜ்யேனான்னேன சோபா⁴ப்⁴யாம்ʼ ஜுஹுயாச்ச தி³னே தி³னே ॥ 4.19 ॥

தத³ஶக்த꞉ ஸ்மரேந்நித்யம்ʼ மந்த்ரம்ʼ வா ஶ்ரத்³த⁴யா ஸஹ ।
ப்³ரஹ்மசாரீ க்³ருʼஹஸ்தோ² வா வானப்ரஸ்த²ஶ்ச பி⁴க்ஷுக꞉ ॥ 4.20 ॥

நித்யம்ʼ ஆசார்யஶுஶ்ரூஷாம்ʼ ப்ரகுர்யாத் ப⁴க்திபூர்வகம் ।
ப்ராணினாம்ʼ தாத்³ருʼஶானாம்ʼ து லோகயாத்ரா ப⁴வேத்ஸ்வயம் ॥ 4.21 ॥

அனன்யாஶ்சிந்தயந்தோ மாம்ʼ யே ஜனா꞉ பர்யுபாஸதே ।
தேஷாம்ʼ நித்யாபி⁴யுக்தானாம்ʼ யோக³க்ஷேமம்ʼ வஹாம்யஹம் ॥ 4.22 ॥

அஹமேவ பரம்ʼ ஸாக்ஷாத் அஹமேவ ஸதா³ஶிவ꞉ ।
அஹமேவ ஜக³த்ஸாக்ஷீ சாஹமேவ ஜக³த்³கு³ரு꞉ ॥ 4.23 ॥

நித்யம்ʼ லிங்கே³ மஹாதே³வம்ʼ பூஜயேத் ப⁴க்திமான்னர꞉ ।
வேதா³ந்தஶ்ரவணம்ʼ குர்யாத் மனனம்ʼ ச ஸமாஹித꞉ ॥ 4.24 ॥

ருத்³ராத்⁴யாயீ ப⁴வேந்நித்யம்ʼ ருத்³ராக்ஷாப⁴ரணோ ப⁴வேத் ।
ப⁴ஸ்மத்ரிபுண்ட்³ரதா⁴ரீ ச ஜ்ஞானவான்மாம்ʼ ப்ரபத்³யதே ॥ 4.25 ॥

ஶம்போ⁴ர்மமைக்யபா⁴வோ ஹி மாயா(அ)வித்³யாவிநாஶக꞉ ।
உக்தஸாத⁴னஸம்பன்ன꞉ ஜ்ஞாநாத்³ ப⁴ஸ்மாதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 4.26 ॥

ஶிவஸ்வரூபம்ʼ பரமம்ʼ பா⁴ஸனாத் ப⁴ஸ்மஸஞ்ஜ்ஞிதம் ।
ததே³வ ஸ்வீயமாயோத்த²ப்ரபஞ்சே ஜலஸூர்யவத் ॥ 4.27 ॥

அனுப்ரவிஷ்டம்ʼ தத்³ரூபம்ʼ ப⁴ஸ்மலேஶமுதா³ஹ்ருʼதம் ।
தேன லேஶேன தே³வேஶ꞉ ப்ரதிபி³ம்பே³ன ப⁴ஸ்மனா ॥ 4.28 ॥

ஸ்வதந்த்ரோ பி³ம்ப³பூ⁴தஸ்து ஸதை³வோத்³தூ⁴லித꞉ ஶிவ꞉ ।
ஸதை³வ பூஜனீயஸ்து ப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வாதி³பி⁴꞉ ஸுரை꞉ ॥ 4.29 ॥

ஸோ(அ)ஹம்ʼ சாஹம்ʼ ஸ ஏவாஸ்மின் விஷயே மாஸ்து ஸம்ʼஶய꞉ ।
ஆவயோரந்தரம்ʼ நாஸ்தி தாத ஶப்³தா³ர்த²யோரிவ ॥ 4.30 ॥

தத்ப்ரஸாதே³ன ஸர்வேஷாம்ʼ தே³வத்வம்ʼ ந ஸ்வபா⁴வத꞉ ।
ஸ்வபா⁴வாதே³வ தே³வத்வம்ʼ தே³வதே³வஸ்ய மே(அ)பி ச ॥ 4.31 ॥

தம்ʼ விதி³த்வா விமுச்யந்தே ஶாந்தா தா³ந்தா முனீஶ்வரா꞉ ।
க்³ருʼஹஸ்தா²ஶ்ச ததை²வான்யே ஸத்யத⁴ர்மபராயணா꞉ ॥ 4.32 ॥

ப⁴ஸ்மஸஞ்ச²ன்னஸர்வாங்கா³꞉ த்ரிபுண்ட்³ராங்கிதமஸ்தகா꞉ ।
ருத்³ராக்ஷமாலாப⁴ரணா꞉ ஶ்ரீஷட³க்ஷரஜாபகா꞉ ॥ 4.33 ॥

நித்யம்ʼ தே³வாசர்னபரா꞉ ஸத்க்ரியாத³க்³த⁴கில்பி³ஷா꞉ ।
ஏவம்ʼ ஜ்ஞானார்தி²னாம்ʼ ஸம்யக் ஸாத⁴னானி ப³ஹூனி ச ॥ 4.34 ॥

ஸந்தி தேஷாம்ʼ முக்²யதமானீதா³னீம்ʼ கதி²தானி வை ।
ஜ்ஞானம்ʼ வேதா³ந்தவிஜ்ஞானம்ʼ ப்³ரஹ்மாத்மைகத்வகோ³சரம் ॥ 4.35 ॥

ஸம்பாத³னீயம்ʼ தஜ்ஜ்ஞானம்ʼ ஜ்ஞானான்முச்யேத ப³ந்த⁴னாத் ।
மது³க்தார்தேஷு விஶ்வாஸம்ʼ ஹிடி³ம்ப⁴ குரு ஸந்ததம் ॥ 4.36 ॥

ஸர்வஸௌலப்⁴யமேவாஹம்ʼ உபாயம்ʼ வச்மி ஸாத³ரம் ।
மன்மனா ப⁴வ மத்³ப⁴க்தோ மத்³யாஜீ மாம்ʼ நமஸ்குரு ॥ 4.37 ॥

அஹம்ʼ த்வா ஸர்வகஷ்டேப்⁴யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா ஶுச꞉ ।
ஏவமேவ வசஸ்ஸாக்ஷாத் ஸத்³கு³ரோ꞉ கருணாம்ருʼதம் ॥ 4.38 ॥

தே³வே ருஷ்டே கு³ருஸ்த்ராதா கு³ரௌ ருஷ்டே ந கஶ்சன ।
த்வமேவ தத்ர த்³ருʼஷ்டாந்தரூபோ(அ)க³ஸ்த்யக்ருʼபோதி³த꞉ ॥ 4.39 ॥

இதி கலிஸந்தாரக ஶ்ரீகு³ஹகீ³தாயாம்ʼ ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ
அத்³வைதஶாஸ்த்ரே பி⁴க்ஷுரூபிகு³ஹஹிடி³ம்ப⁴ஸம்ʼவாதே³
ஜ்ஞானோத்பத்திர்நாம சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 4 ॥

அத² பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉
மாயாமோஹஜாலம்
ஹிடி³ம்ப⁴ உவாச-
அஹோ ஸர்வமித³ம்ʼ ப்³ரஹ்ம ப³த்³தோ⁴ முக்தஶ்ச க꞉ புன꞉ ।
ஸர்வமாஶ்வர்யமேவ ஸ்யாத் மன்மன꞉ க்லிஶ்யதே ப்ரபோ⁴ ॥ 5.1 ॥

ஸத்³கு³ரோ ப⁴க³வன் ஸ்வாமின் கிமர்த²ம்ʼ ஜக³தீ³த்³ருʼஶம் ।
உச்சாவசம்ʼ பா⁴தி ப்³ரஹ்ம மாயாமூலம்ʼ ச மே வத³ ॥ 5.2 ॥

ஶ்ரீபி⁴க்ஷுருவாச-
மாயா(அ)வித்³யா விஶுத்³தா⁴ சித் ஜீவ ஆத்மா ச வாஸனா ।
வ்யாவஹாரிகஸத்தாயாம்ʼ ஷட³ஸ்மாகம்ʼ அநாத³ய꞉ ॥ 5.3 ॥

வ்யாவஹாரிகஸர்வஸ்வம்ʼ மித்²யைவ பரமார்த²த꞉ ।
த்ரைகாலிகாபா³த்⁴யவஸ்து ஸச்சிதா³னந்த³லக்ஷணம் ॥ 5.4 ॥

ப்³ரஹ்மைகமேவ ஸத்யம்ʼ ஹி ததா³த்மா பரிகீர்தித꞉ ।
ஸ்வஸ்வரூபானுஸந்தா⁴னே ஜ்ஞானே ஸர்வம்ʼ விலீயதே ॥ 5.5 ॥

ப³த்³தோ⁴ முக்த இதி வ்யாக்²யா கு³ணதோ நைவ வஸ்துத꞉ ।
கு³ணஸ்து மாயாமூலத்வாத் ந தே மோக்ஷோ ந ப³ந்த⁴னம் ॥ 5.6 ॥

வக்ஷ்யே ஶ்ருʼணு ஸமாஸேன ஸர்வஸாத⁴னமுத்தமம் ।
வ்யாவஹாரிகலோகானாம்ʼ உத்³தா⁴ரார்த²ம்ʼ ஹிடி³ம்ப⁴க ॥ 5.7 ॥

அபேக்ஷிதார்த²꞉ ஸர்வேஷாம்ʼ பு⁴க்திர்முக்திஶ்ச ஸர்வதா³ ।
முக்திர்னானாவிதா⁴ ப்ரோக்தா மயா வேதா³னுஸாரத꞉ ॥ 5.8 ॥

தத்ர ஸாயுஜ்யரூபாயா முக்தே꞉ ஸாக்ஷாத்து ஸாத⁴னம் ।
ஸம்யக் ஜ்ஞானம்ʼ ந கர்மோக்தம்ʼ ந தயோஶ்ச ஸமுச்சய꞉ ॥ 5.9 ॥

நித்யஸித்³தா⁴(அ)த²வா முக்தி꞉ ஸாத்⁴யரூபா த்³வயோர்க³தி꞉ ।
நித்யஸித்³தா⁴ து ஸர்வேஷாம்ʼ ஆத்மரூபா(அ)த²வா(அ)பரா ॥ 5.10 ॥

ஆத்மரூபைவ சேன்முக்தி꞉ நித்யப்ராப்தா ஹி ஸாத்மன꞉ ।
நித்யப்ராப்தஸ்ய சாப்ராப்தி꞉ விப்⁴ரம꞉ க²லு தே³ஹினாம் ॥ 5.11 ॥

விப்⁴ரமஸ்ய நிவ்ருʼத்த்யா ஸா ப்ராப்தேதி வ்யபதி³ஶ்யதே ।
விப்⁴ரமஸ்ய நிவ்ருʼத்திஸ்து ஸித்³த்⁴யத்யஜ்ஞானநாஶனாத் ॥ 5.12 ॥

அஜ்ஞானஸ்ய விநாஶஸ்து ஜ்ஞாநாதே³வ ந சான்யத꞉ ।
ஜ்ஞாநாத³ஜ்ஞானநாஶஸ்து ப்ரஸித்³த⁴ஸ்ஸர்வதே³ஹினாம் ॥ 5.13 ॥

அபரா ஸா பரா முக்தி꞉ ஆத்மரூபைவ சேன்மதம் ।
ததா²பி முக்தி꞉ ப்ராப்யா வா நாப்ராப்யா வா(ஆ)த்மனா ப⁴வேத் ॥ 5.14 ॥

ப்ராப்யா சேத் ஆத்மனா முக்தி꞉ அப்ராப்தப்ராப்திரேவ ஸா ।
அப்ராப்தப்ராப்திரப்யஸ்ய ஸம்ப³ந்தோ⁴ வைக்யமேவ ச ॥ 5.15 ॥

ஸ ஸம்ப³ந்த⁴ஶ்ச ஸாத்⁴யோ வா நித்யோ வா ஸாத்⁴ய ஏவ சேத் ।
அநித்யஸ்ஸ து ஸம்ப³ந்தோ⁴ ப⁴வேந்நித்யோ ந ஸர்வதா³ ॥ 5.16 ॥

ஸாத்⁴யாநாமபி பா⁴வானாம்ʼ அநித்யத்வம்ʼ வ்யவஸ்தி²தம் ।
அபா⁴வஸ்ய ந ஸாத்⁴யத்வம்ʼ ப்ரத்⁴வம்ʼஸாக்²யஸ்ய ஸர்வதா³ ॥ 5.17 ॥

ஸாத்⁴யத்வாக்²யஸ்து த⁴ர்மஶ்ச நைவாபா⁴வாஶ்ரயோ ப⁴வேத் ।
நித்யோ யதி³ ஸ ஸம்ப³ந்த⁴꞉ தர்ஹி ஸம்ப³ந்த⁴ஸஞ்ஜ்ஞிதா ॥ 5.18 ॥

முக்திஶ்ச நித்யஸித்³தை⁴வ முமுக்ஷோராத்மனோ ப⁴வேத் ।
ததா²பி நித்யப்ராப்தாயா முக்தே꞉ ப்ராப்திஸ்து பூர்வவத் ॥ 5.19 ॥

விஜ்ஞானேனைவ நான்யேன ஸத்யமுக்தம்ʼ சிதா³த்மகம் ।
அப்ராப்தப்ராப்திரூபாய முக்தேரைக்யம்ʼ ப⁴வேத்³யதி³ ॥ 5.20 ॥

தன்ன யுக்தம்ʼ த்³வயோரைக்யம்ʼ ந ஸித்³த்⁴யதி கதா³சன ।
பி⁴ன்னயோ꞉ பே⁴த³நாஶே வா முக்திர்பே⁴தே³ ஸ்தி²தே(அ)த²வா ॥ 5.21 ॥

பே⁴த³நாஶே தயோரைக்யம்ʼ க⁴டதே நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ।
பே⁴தே³ ஸதி ப⁴வேதை³க்யம்ʼ இதி சேத் தன்ன ஸங்க³தம் ॥ 5.22 ॥

பே⁴த³ஸ்ய ஸந்நிதா⁴னைக்யம்ʼ விரோதா⁴ன்னைவ ஸித்³த்⁴யதி ।
ந ப்ராப்யா ஹ்யாத்மனா முக்தி꞉ இதி சேத் தன்ன ஸங்க³தம் ॥ 5.23 ॥

அப்ராப்யாயாஸ்து முக்தேஶ்ச நாஸ்த்யபேக்ஷா ஹி ஸாத⁴னே ।
ஸாத⁴னே ஸதி ஸா முக்தி꞉ அப்ராப்யைவ ஸதா³ க²லு ॥ 5.24 ॥

ந நித்யஸித்³தா⁴ ஸா முக்தி꞉ ஸாத்⁴யரூபைவ சேன்மதம் ।
ஸாத்⁴யத்வே ஸத்யநித்யத்வம்ʼ பூர்வமேவாபி⁴பா⁴ஷிதம் ॥ 5.25 ॥

ப்ரத்⁴வம்ʼஸஸ்ய து நித்யத்வம்ʼ ஸர்வஶோ ந ப⁴விஷ்யதி ।
அசித்³ரூபஸ்ய ஸர்வஸ்ய விநாஶோ க³ம்யதே யத꞉ ॥ 5.26 ॥

பா⁴வத்வே ஸதி ஸாத்⁴யத்வாத் விநாஶஶ்சேதனஸ்ய து ।
ப்ரத்⁴வம்ʼஸஸ்ய து ஸாத்⁴யத்வே(அ)ப்யபா⁴வத்வேன ஹேதுனா ॥ 5.27 ॥

ந ஸித்³த்⁴யதி விநாஶஶ்சேத் தச்ச நைவ ஸுஸங்க³தம் ।
ப்ராக³பா⁴வஸமாக்²யஸ்யாப்யநித்யத்வஸ்ய த³ர்ஶனாத் ॥ 5.28 ॥

ப்ராக³பா⁴வஸ்ய ஸாத்⁴யத்வாபா⁴வே ஸத்யப்யபா⁴வத꞉ ।
அநித்யத்வம்ʼ யதி³ஷ்யேத ப்ரத்⁴வம்ʼஸஸ்யாபி தத்ஸமம் ॥ 5.29 ॥

பா⁴வாநாமப்யபா⁴வானாம்ʼ ஸாத்⁴யானாம்ʼ ச ஹிடி³ம்ப⁴க ।
அஸாத்⁴யானாம்ʼ ச ஸர்வேஷாம்ʼ அநித்யத்வே ப்ரயோஜகம் ॥ 5.30 ॥

அசேதனத்வமேவோக்தம்ʼ நேதரத்³வ்யபி⁴சாரத꞉ ।
சேதனஸ்ய து நித்யத்வம்ʼ ஶ்ருதிராஹ ஸனாதனீ ॥ 5.31 ॥

தஸ்மாது³க்தப்ரகாரேண முக்தி꞉ ஸாயுஜ்யரூபிணீ ।
ஜ்ஞானலப்⁴யா க்ரியாமாத்ராத் ந லப்⁴யா ந ஸமுச்சயாத் ॥ 5.32 ॥

ஜ்ஞானம்ʼ நாமாகி²லம்ʼ சேத³ம்ʼ மத்³ரூபேணாவபா⁴ஸனம் ।
க்ரியா து காரணாபேக்ஷா ந ஜ்ஞானாலம்பி³னீ ஸதா³ ॥ 5.33 ॥

அத꞉ க்ரியாயா ஜ்ஞானேன விரோதா⁴தே³வ ஸர்வதா³ ।
ஸமுச்சயோ ந யுஜ்யேத குதஸ்தேன பரா க³தி꞉ ॥ 5.34 ॥

ஸாரூப்யாக்²யா து ஸா முக்தி꞉ ஸாமீப்யாக்²யா ச யா(அ)பரா ।
ஸாலோக்யாக்²யா ச யா தாஸாம்ʼ கேவலம்ʼ கர்ம ஸாத⁴னம் ॥ 5.35 ॥

ஐஹிகாமுஷ்மிகாகாரா முக்தய꞉ ஸர்வதே³ஹினாம் ।
கர்மணைவ ஹி ஸித்³த்⁴யந்தி ந ஜ்ஞானேன விரோத⁴த꞉ ॥ 5.36 ॥

ஜ்ஞானம்ʼ கர்ம ச வேதோ³க்தமேவ நான்யோதி³தம்ʼ ப⁴வேத் ।
அன்யோதி³தம்ʼ து மன்யந்தே வ்யவஹாரே விவேகினாம் ॥ 5.37 ॥

அபேக்ஷ்ய பு³த்³தி⁴ம்ʼ விஜ்ஞானம்ʼ கர்ம சேதி விதீ⁴யதே ।
தயாபி வ்யவஹாரே தே வ்யாவஹாரிகஸித்³தி⁴தே³ ॥ 5.38 ॥

வேத³ஶ்ஶிவ꞉ ஶிவோ(அ)ஹம்ʼ வை ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மமயம்ʼ ஜக³த் ।
வேத³நிந்தா³ ந கர்தவ்யா ஜ்ஞானினா யத்ரகுத்ரசித் ॥ 5.39 ॥

தஸ்மாத்ஸர்வத்ர நாஸ்திக்யம்ʼ ந குர்யான்மே மதிஸத்தம꞉ ।
நாஸ்திக்யாதே³வ ஸர்வேஷாம்ʼ ஸம்ʼஸாரே பரிவர்தனம் ॥ 5.40 ॥

அஸ்தீத்யேவோபலப்³த⁴வ்ய꞉ பரமாத்மா ஶ்ருதேஸ்ஸ்வயம் ।
லீலாமாத்ரம்ʼ ப்ரபோ⁴ர்ஜன்ம ஸம்ʼஸாரபரிவர்தனம் ॥ 5.41 ॥

த⁴ர்மாத⁴ர்மை புண்யபாபே ப்ராணினாம்ʼ கர்மப³ந்த⁴னம் ।
ப⁴ஸ்மஸாத்குருதே ஜ்ஞானவஹ்னி꞉ ஸம்ʼஸாரவாஸனாம் ॥ 5.42 ॥

ஸர்வம்ʼ த்யக்த்வைவ மனஸா யேன த்யஜஸி தத்த்யஜ ।
ஸ்வயமேவ ஸ்வயம்ʼ ஸாக்ஷாத் கிம்ʼ வக்தவ்யமத꞉ பரம் ॥ 5.43 ॥

இதி கலிஸந்தாரக ஶ்ரீகு³ஹகீ³தாயாம்ʼ ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ
அத்³வைதஶாஸ்த்ரே பி⁴க்ஷுரூபிகு³ஹஹிடி³ம்ப⁴ஸம்ʼவாதே³
மாயாமோஹஜாலம்ʼ நாம பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 5 ॥

அத² ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉
ஜீவப்³ரஹ்மைக்யம்
ஹிடி³ம்ப⁴ உவாச-
ஸர்வமுக்தம்ʼ ஸமாஸேன ஸத்³கு³ரோ மய்யனுக்³ரஹாத்
த்வயைவாஹம்ʼ ப்³ரஹ்மவிச்ச ந மே ஜன்ம ந மே ம்ருʼதி꞉ ॥ 6.1 ॥

தே³ஹபு³த்³த்⁴யா ப⁴வத்³தா³ஸ꞉ ஜீவபு³த்³த்⁴யா த்வத³ம்ʼஶக꞉ ।
ஆத்மபு³த்³த்⁴யா த்வமேவாஹம்ʼ ஸத்³க³தோ(அ)ஸ்மின் ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 6.2 ॥

அத² கேன ப்ரயுக்தோ(அ)ஹம்ʼ குர்வே கர்ம ஜக³த்³கு³ரோ ।
ஜீவன்முக்த꞉ ஸுகீ² தூஷ்ணீம்ʼ ஸ்தா²ஸ்யாமீத்யப்³ருவம்ʼ முனே ॥ 6.3 ॥

ஶ்ரீபி⁴க்ஷுருவாச-
ஸம்யக்³வ்யவஸிதா பு³த்³தி⁴꞉ ஹிடி³ம்ப⁴ தவ தாத்த்விகே ।
அபி சேத்³தே³ஹயாத்ராயாம்ʼ அவஶஸ்த்வம்ʼ ஹி மாயயா ॥ 6.4 ॥

ஆதி⁴காரிகஜீவோ(அ)ஸி மல்லோகே பார்ஷதோ³(அ)ஸி ச ।
ஆகல்பாந்தம்ʼ மயா(அ)ஜ்ஞப்த꞉ கர்ம கர்தும்ʼ த்வமர்ஹஸி ॥ 6.5 ॥

ப்³ரஹ்மணா ஸஹ முக்தி꞉ ஸ்யாத் ப்ரலயே தவ சானக⁴ ।
கர்மதத்த்வம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யாமி ஶ்ருʼணு கு³ஹ்யம்ʼ ஸனாதனம் ॥ 6.6 ॥

நியதம்ʼ குரு கர்ம த்வம்ʼ கர்ம ஜ்யாயோ ஹ்யகர்மண꞉ ।
ஶரீரயாத்ராபி ச தே ந ப்ரஸித்³த்⁴யேத³கர்மண꞉ ॥ 6.7 ॥

நஹி கஶ்சித் க்ஷணமபி ஜாது திஷ்ட²த்யகர்மக்ருʼத் ।
கார்யதே ஹ்யவஶ꞉ கர்ம ஸர்வ꞉ ப்ரக்ருʼதிஜைர்கு³ணை꞉ ॥ 6.8 ॥

கர்ம ப்³ரஹ்மோத்³ப⁴வம்ʼ வித்³தி⁴ ப்³ரஹ்மாக்ஷரஸமுத்³ப⁴வம் ।
தஸ்மாத்ஸர்வக³தம்ʼ ப்³ரஹ்ம நித்யம்ʼ யஜ்ஞே ப்ரதிஷ்டி²தம் ॥ 6.9 ॥

ஸஹயஜ்ஞா꞉ ப்ரஜா꞉ ஸ்ருʼஷ்ட்வா புரோவாச ப்ரஜாபதி꞉ ।
அனேன ப்ரஸவிஷ்யத்⁴வம்ʼ ஏஷ வோ(அ)ஸ்த்விஷ்டகாமது⁴க் ॥ 6.10 ॥

தே³வான் பா⁴வயதானேன தே தே³வா பா⁴வயந்து வ꞉ ।
பரஸ்பரம்ʼ பா⁴வயந்த꞉ ஶ்ரேய꞉ பரம்ʼ அவாப்ஸ்யத² ॥ 6.11 ॥

இஷ்டான் போ⁴கா³ன் ஹி வோ தே³வா꞉ தா³ஸ்யந்தே யஜ்ஞபா⁴விதா꞉ ।
தைர்த³த்தானப்ரதா³யைப்⁴யோ யோ பு⁴ங்க்தே ஸ்தேன ஏவ ஸ꞉ ॥ 6.12 ॥

யஜ்ஞஶிஷ்டாஶின꞉ ஸந்தோ முச்யந்தே ஸர்வகில்பி³ஷை꞉ ।
பு⁴ஞ்ஜந்தே தே த்வக⁴ம்ʼ பாபா யே பசந்த்யாத்மகாரணாத் ॥ 6.13 ॥

அந்நாத்³ப⁴வந்தி பூ⁴தானி பர்ஜன்யாத³ன்னஸம்ப⁴வ꞉ ।
யஜ்ஞாத்³ப⁴வதி பர்ஜன்யோ யஜ்ஞ꞉ கர்மஸமுத்³ப⁴வ꞉ ॥ 6.14 ॥

யஜ்ஞாத்³ப⁴வந்தி பூ⁴தானி பர்ஜன்யாத³ன்னஸம்ப⁴வ꞉ ।
யஜ்ஞாத்³ப⁴வதி பர்ஜன்யோ யஜ்ஞ꞉ கர்மஸமுத்³ப⁴வ꞉ ॥ 6.14 ॥ repeat
யஜ்ஞார்தா²த் கர்மணோ(அ)ன்யத்ர லோகோ(அ)யம்ʼ கர்மப³ந்த⁴ன꞉ ।
தத³ர்த²ம்ʼ கர்ம ஶைரேய முக்தஸங்க³꞉ ஸமாசர ॥ 6.15 ॥

ஏவம்ʼ ப்ரவர்திதம்ʼ சக்ரம்ʼ நானுவர்தயதீஹ ய꞉ ।
அகா⁴யுரிந்த்³ரியாராமோ வ்யர்த²ஜீவீ ஸ ஏவ ஹி ॥ 6.16 ॥

ஆத்மானம்ʼ ரதி²னம்ʼ வித்³தி⁴ ஶரீரம்ʼ ரத²மேவ து ।
பு³த்³தி⁴ம்ʼ து ஸாரதி²ம்ʼ வித்³தி⁴ மன꞉ ப்ரக்³ரஹமேவ ச ॥ 6.17 ॥

இந்த்³ரியாணி ஹயானாஹு꞉ விஷயாம்ʼஸ்தேஷு கோ³சரான் ।
ஆத்மேந்த்³ரியமனோயுக்தம்ʼ போ⁴க்தேத்யாஹு꞉ மனீஷிண꞉ ॥ 6.18 ॥

யஸ்த்வவிஜ்ஞானவான் ப⁴வதி அயுக்தேன மனஸா ஸதா³ ।
தஸ்யேந்த்³ரியாணி வஶ்யானி து³ஷ்டாஶ்சா இவ ஸாரதே²꞉ ॥ 6.19 ॥

யஸ்து விஜ்ஞானவான் ப⁴வதி யுக்தேன மனஸா ஸதா³ ।
தஸ்யேந்த்³ரியாணி வஶ்யானி ஸத³ஶ்சா இவ ஸாரதே²꞉ ॥ 6.20 ॥

யஸ்த்வவிஜ்ஞானவான் ப⁴வத்யமனஸ்க꞉ ஸதா³(அ)ஶுசி꞉ ।
ந ஸ தத்பத³மாப்னோதி ஸம்ʼஸாரம்ʼ சாதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 6.21 ॥

யஸ்து விஜ்ஞானவான் ப⁴வதி ஸமனஸ்க꞉ ஸதா³ ஶுசி꞉ ।
ஸ து தத்பத³மாப்னோதி யஸ்மாத்³பூ⁴யோ ந ஜாயதே ॥ 6.22 ॥

விஜ்ஞானஸாரதி²ர்யஸ்து மன꞉ப்ரக்³ரஹவான்னர꞉ ।
ஸோ(அ)த்⁴வன꞉ பாரமாப்னோதி மத்பத³ம்ʼ பரமம்ʼ ஶிவம் ॥ 6.23 ॥

இந்த்³ரியேப்⁴ய꞉ பரா ஹ்யர்தா² அர்தே²ப்⁴யஶ்ச பரம்ʼ மன꞉ ।
மனஸஶ்ச பரா பு³த்³தி⁴꞉ பு³த்³தே⁴ராத்மா மஹான் பர꞉ ॥ 6.24 ॥

மஹத꞉ பரமவ்யக்தம்ʼ அவ்யக்தாத் புருஷ꞉ பர꞉ ।
புருஷான்ன பரம்ʼ கிஞ்சித் ஸா காஷ்டா² ஸா பரா க³தி꞉ ॥ 6.25 ॥

ஏஷ ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷு கூ³ட⁴꞉ ஆத்மா ந ப்ரகாஶதே ।
த்³ருʼஶ்யதே த்வக்³ர்ய்யா பு³த்³த்⁴யா ஸூக்ஷ்மயா ஸூக்ஷ்மத³ர்ஶிபி⁴꞉ ॥ 6.26 ॥

யச்சே²த்³வாங்மனஸீ ப்ராஜ்ஞ꞉ தத்³யச்சே²த் ஜ்ஞான ஆத்மனீ ।
ஜ்ஞானமாத்மனி மஹதி தத்³யச்சே²த் ஶாந்த ஆத்மனி ॥ 6.27 ॥

மயி ஸர்வாணி கர்மாணி ஸன்ன்யஸ்யாத்⁴யாத்மசேதஸா ।
அஸக்தோ ஹ்யாசரன் கர்ம பரமாப்னோதி நான்யதா² ।
கிம்ʼ ப⁴வானிச்ச²தி புனர்நிஸ்ஸந்தே³ஹோ ப⁴வார்ப⁴க ॥ 6.28 ॥

ஹிடி³ம்ப⁴ உவாச-
பரமாத்மன் கு³ரோ பி⁴க்ஷோ த்வமேவாஹம்ʼ க³திர்மம ।
த்³ரஷ்டுமிச்சா²மி தே பூ⁴யோ ரூபம்ʼ ஷாண்முக²மைஶ்வரம் ॥ 6.29 ॥

ப⁴வதா³ஜ்ஞாவஶ꞉ குர்வே த்வதி³ஷ்டம்ʼ கர்ம நான்யதா² ।
த்வத்ஷண்முக²த்வஸ்வரூபம்ʼ ப்³ரஹ்ம பிண்டா³ண்ட³யோ꞉ கத²ம் ॥ 6.30 ॥

ஶ்ரீபி⁴க்ஷுருவாச-
ஜ்ஞானேந்த்³ரியமனோபு³த்³தி⁴꞉ மஹத³வ்யக்தபூருஷ꞉ ।
பிண்டா³ண்டே³ ஷண்முகா²நீதி மதீ³யானி விபா⁴வய ॥ 6.31 ॥

தத³ஶக்தௌ து ஸர்வத்ர ஜ்ஞானேந்த்³ரியமனாம்ʼஸி ச ।
த்³ருʼஶ்யம்ʼ ஜக³ச்ச ப்³ரஹ்மாணம்ʼ விஷ்ணும்ʼ ருத்³ரம்ʼ ததே²ஶ்வரம் ॥ 6.32 ॥

ஸதா³ஶிவம்ʼ ஶிவஶதம்ʼ ப்³ரஹ்மாண்டே³ பரிபா⁴வய ।
பஶ்ய மே தாத்³ருʼஶம்ʼ ரூபம்ʼ மல்லோகே ஸ்கந்த³நாமகே ।
மாமேவ ஶரணம்ʼ க³ச்ச² மய்யர்பிதமனா ப⁴வ ॥ 6.33 ॥

ஹிடி³ம்ப⁴ உவாச-
இத்யுக்த்வா ஷாண்முகை²ஶ்வர்யரூபம்ʼ த்⁴ருʼத்வா(அ)த² பி⁴க்ஷுக꞉ ।
ஸ்கந்த³லோகம்ʼ ஜகா³மாத² ஸுப்³ரஹ்மண்ய꞉ ஶிகீ²ந்த்³ரக³꞉ ॥ 6.34 ॥

ஷாண்முகை²ஶ்வர்யம்ʼ தாத்³ரூப்யம்ʼ ததா³னீந்தனவைப⁴வம் ।
ஸர்வலோகேஷு ஸர்வேஷு த்³ருʼஷ்ட்வா மயி ச விஸ்மித꞉ ॥ 6.35 ॥

ஜட³தே³ஹீ கியத்காலம்ʼ நீதோ(அ)ஹம்ʼ மாமபி ஸ்வயம் ।
ந ஜானே(அ)த² ஸ்வயம்ʼ மந்த³ம் ப்ரபு³த்³தோ⁴ வ்யாவஹாரிகே ॥ 6.36 ॥

ஜக³தீத்த²ம்ʼ சரிஷ்யாமி ஸ்வாமிப்ரேரணயா யதா² ।
கு³ஹகீ³தாமிமாம்ʼ ஶ்ருத்வா த⁴ன்யோ ப⁴வதி மானவ꞉ ॥ 6.37 ॥

அர்தா²னுஸந்தா⁴னபரோ முக்த ஏவ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
இயம்ʼ சோக்தா தவ முனே கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரம்ʼ க²லு ।
ந சாஶுஶ்ரூஷவே வாச்யா நாப⁴க்தாய கதா³சன ॥ 6.38 ॥

இதி கலிஸந்தாரக ஶ்ரீகு³ஹகீ³தாயாம்ʼ ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ
அத்³வைதஶாஸ்த்ரே பி⁴க்ஷுரூபிகு³ஹஹிடி³ம்ப⁴ஸம்ʼவாதே³
ஜீவப்³ரஹ்மைக்யம்ʼ நாம ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 6 ॥

ௐ தத்ஸத் ப்³ரஹ்மார்பணமஸ்து ॥

Also Read:

Guha Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment