Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kamalapaty Ashtakam Lyrics in Bengali |কমলাপত্যষ্টকম্

কমলাপত্যষ্টকম্ Lyrics in Bengali:

ভুজগতল্পগতং ঘনসুন্দরং গরুডবাহনমম্বুজলোচনম্ ।
নলিনচক্রগদাকরমব্যয়ং ভজত রে মনুজাঃ কমলাপতিম্ ॥ ১॥

অলিকুলাসিতকোমলকুন্তলং বিমলপীতদুকূলমনোহরম্ ।
জলধিজাশ্রিতবামকলেবরং ভজত রে মনুজাঃ কমলাপতিম্ ॥ ২॥

কিমু জপৈশ্চ তপোভিরুতাধ্বরৈরপি কিমুত্তমতীর্থনিষেবণৈঃ ।
কিমুত শাস্ত্রকদংববিলোকনৈঃ ভজত রে মনুজাঃ কমলাপতিম্ ॥ ৩॥

মনুজদেহমিমং ভুবি দুর্লভং সমধিগম্য সুরৈরপি বাঞ্ছিতম্ ।
বিষয়লংপটতামপহায় বৈ ভজত রে মনুজাঃ কমলাপতিম্ ॥ ৪॥

ন বনিতা ন সুতো ন সহোদরো ন হি পিতা জননী ন চ বান্ধবাঃ ।
ব্রজতি সাকমনেন জনেন বৈ ভজত রে মনুজাঃ কমলাপতিম্ ॥ ৫॥

সকলমেব চলং সচরাচরং জগদিদং সুতরাং ধনয়ৌবনম্ ।
সমবলোক্য বিবেকদৃশা দ্রুতং ভজত রে মনুজাঃ কমলাপতিম্ ॥ ৬॥

বিবিধরোগয়ুতং ক্ষণভঙ্গুরং পরবশং নবমার্গমলাকুলম্ ।
পরিনিরীক্ষ্য শরীরমিদং স্বকং ভজত রে মনুজাঃ কমলাপতিম্ ॥ ৭॥

মুনিবরৈরনিশং হৃদি ভাবিতং শিববিরিঞ্চিমহেন্দ্রনুতং সদা ।
মরণজন্মজরাভয়মোচনং ভজত রে মনুজাঃ কমলাপতিম্ ॥ ৮॥

হরিপদাষ্টকমেতদনুত্তমং পরমহংসজনেন সমীরিতম্ ।
পঠতি য়স্তু সমাহিতচেতসা ব্রজতি বিষ্ণুপদং স নরো ধ্রুবং ॥ ৯॥

ইতি শ্রীমত্পরমহংসস্বামিব্রহ্মানন্দবিরচিতং কমলাপত্যষ্টকং সমাপ্তং॥

Kamalapaty Ashtakam Lyrics in Bengali |কমলাপত্যষ্টকম্

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top