Karvetinagarm

Karvetinagar 2018 Navahnika Brahmotsava Fourth Day

Tirumala Tirupati Devasthanams
Sri Rukmini Satyabhama Sametha Sri Venugopala Swamy Temple
Karvetinagar, Puttur, Chittoor District, Andhra Pradesh.
Dwajastambha Pratishtha Samprokshanam, Navahnika Brahmotsavam and Pushpayagam.

Dwajastambha Pratishtha Samprokshanam: 29-06-2018 to 01-07-2018
Navahnika Brahmotsavam 02-07-2018 to 10-07-2018
Pushpayagam 11-07-2018

5-7-2018 – Wednesday – Fourth Day:

Morning : Kalpavriksha Vahanam / Evening: Architha Kalyanotsavam / Night: Sarva Bhoopala Vahanam

From 5.00 AM to 5.15 AM Suprabatham
From 5.15 AM to 6.30 AM – Suddi, Thomala Seva, Koluvu, Panchanga Sravanam, Archana, First Bell
From 6.30 AM to 11.00 AM – Sarva Darshanam
From 6.30 AM to 7.30 AM – Kalpavriksha Vahanam Samarpana
From 7.30 AM to 9.30 AM – Kalpavriksha Vahanam Thiruveedhi Utsavam
From 9.30 AM to 10.00 AM – సళ్లీoపు
From 10.00 AM to 11.00 AM – Utsavarla Samarpanam Thirumanjanam
From 11.00 AM to 11.30 AM – Suddi, Second Bell
From 11.30 AM to 4.30 PM – Sarva Darshanam
From 3.00 PM to 4.30 PM – Utsavarla Samarpanam
From 4.30 PM to 5.30 PM – Suddi,తొమాల, Night Bell
From 5.30 PM to 9.00 PM – Sarva Darshanam
From 5.30 PM to 6.30 PM – Arjitha Kalolsavam
From 6.30 PM to 7.00 PM – Sarva Bhoopala Vahanam Samarpana
From 7.00 PM to 9.00 PM – Sarva Bhoopala Vahanam Thiruveedhi Utsavam
From 9.00 PM to 9.30 PM – సళ్లీoపు
From 9.30 PM to 9.45 PM – Suddi, Ekantha Seva

Kalpavriksha Vahanam

Karvetinagar 2018 Navahnika Brahmotsava Day 4

Add Comment

Click here to post a comment