Karvetinagarm

Karvetinagar 2018 Navahnika Brahmotsava Third Day

Tirumala Tirupati Devasthanams
Sri Rukmini Satyabhama Sametha Sri Venugopala Swamy Temple
Karvetinagar, Puttur, Chittoor District, Andhra Pradesh.
Dwajastambha Pratishtha Samprokshanam, Navahnika Brahmotsavam and Pushpayagam.

Dwajastambha Pratishtha Samprokshanam: 29-06-2018 to 01-07-2018
Navahnika Brahmotsavam 02-07-2018 to 10-07-2018
Pushpayagam 11-07-2018

4-7-2018 – Wednesday – Third Day:

Morning : Simha Vahanam / Night: Muthyapu Pandiri Vahanam

From 5.00 AM to 5.15 AM – Suprabatham.
From 5.15 AM to 6.30 AM – Suddi, Thomala Seva, koluvu, Panchanga Sravanam, Archana, First Bell
From 6.30 AM to 11.00 AM – Sarva Darshanam
From 6.30 AM to 7.30 AM – Simha Vahanam Samarpana
From 7.30 AM to 9.30 AM – Simha Vahanam Thiruveedhi Utsavam
From 9.30 AM to 10.00 AM – సళ్లీoపు
From 10.00 AM to 11.00 AM – Utsavarla Snapana Thirumanjanam
From 11.00 AM to 11.30 AM – Suddi, Thomala, Second Bell
From 11.30 AM to 4.30 PM – Sarva Darshanam
From 3.00 PM to 4.30 PM – Utsavarla Samarpanam
From 4.30 PM to 5.30 PM – Suddi, Night Bell
From 5.30 PM to 9.00 PM – Sarva Darshanam
From 5.30 PM to 6.30 PM – Unjal Seva
From 6.30 PM to 7.00 PM – Muthyapu Pandiri Vahanam Samarpana
From 7.00 PM to 9.00 PM – Muthyapu Pandiri Vahanam Thiruveedhi Utsavam
From 9.00 PM to 9.30 PM – సళ్లీoపు
From 9.30 PM to 9.45 PM – Suddi, Ekantha Seva

2018 Day 3 Navahnika Brahmotsava Karvetinagar

2018 Navahnika Brahmotsava Day 3 Karvetinagar

Add Comment

Click here to post a comment