Karvetinagarm

Karvetinagar 2018 Navahnika Brahmotsava Sixth Day

Tirumala Tirupati Devasthanams
Sri Rukmini Satyabhama Sametha Sri Venugopala Swamy Temple
Karvetinagar, Puttur, Chittoor District, Andhra Pradesh.
Dwajastambha Pratishtha Samprokshanam, Navahnika Brahmotsavam and Pushpayagam.

Dwajastambha Pratishtha Samprokshanam: 29-06-2018 to 01-07-2018
Navahnika Brahmotsavam 02-07-2018 to 10-07-2018
Pushpayagam 11-07-2018

7-7-2018 – Friday – Sixth Day:

Morning : Hanumantha Vahanam Evening: Vasanthotsavam Night: Gaja Vahanam

From 5.00 AM to 5.15 AM – Suprabatham
From 5.15 AM to 6.30 AM – Suddi, Thomala Seva, Koluvu, Panchanga Sravanam, Archana, First Bell
From 6.30 AM to 11.00 AM – Sarva Darshanam
From 6.30 AM to 7.30 AM – Hanumantha Vahanam Samarpana
From 7.30 AM to 9.30 AM – Hanumantha Vahanam Thiruveedhi Utsavam
From 9.30 AM to 10.00 AM – సళ్లీoపు
From 11.00 AM to 11.30 AM – Suddi, Second Bell
From 11.30 AM to 4.30 PM – Sarva Darshanam
From 3.30 PM to 4.30 PM – Vasanthotsavam, Aasthanam, Maada Veedi Utsavam
From 4.30 PM to 5.30 PM – Suddi, తొమాల, Night Bell
From 5.30 PM to 9.00 PM – Sarva Darshanam
From 5.30 PM to 6.30 PM – Unjal Seva
From 6.30 PM to 7.00 PM – Gaja Vahanam Samarpana
From 7.00 PM to 9.00 PM – Gaja Vahanam Thiruveedhi Utsavam
From 9.00 PM to 9.30 PM – సళ్లీoపు
From 9.30 PM to 9.45 PM – Suddi, Ekantha Seva

Vasanthotsavam Karvetinagar 2018 Navahnika Brahmotsava

Sri Venugopala Swamy Temple 2018 Navahnika Brahmotsava

2018 Navahnika Brahmotsava Sixth Day Karvetinagar

Vasanthotsavam Karvetinagar Temple Vasanthotsavam 2018

Hanumantha Vahanam 2018 Navahnika Brahmotsava

Hanumantha Vahanam 2018 Karvetinagar

Gaja Vahanam 2018 Navahnika Brahmotsava

Gaja Vahanam Sri Venugopala Swamy Temple

Gaja Vahanam 2018 Navahnika Brahmotsava

Add Comment

Click here to post a comment