Karvetinagarm

Karvetinagar 2018 Navahnika Brahmotsava Seventh Day

Tirumala Tirupati Devasthanams
Sri Rukmini Satyabhama Sametha Sri Venugopala Swamy Temple
Karvetinagar, Puttur, Chittoor District, Andhra Pradesh.
Dwajastambha Pratishtha Samprokshanam, Navahnika Brahmotsavam and Pushpayagam.

Dwajastambha Pratishtha Samprokshanam: 29-06-2018 to 01-07-2018
Navahnika Brahmotsavam 02-07-2018 to 10-07-2018
Pushpayagam 11-07-2018

8-7-2018 – Sunday – Seventh Day:

Morning : Suryaprabha Vahanam Night: Chandraprabha Vahanam

From 5.00 AM to 5.15 AM – Suprabatham
From 5.15 AM to 6.30 AM – Suddi, Thomala Seva, Koluvu, Panchanga Sravanam, Archana, First Bell.
From 7.00 AM to 7.30 AM – Suryaprabha Vahanam Samarpana
From 7.30 AM to 9.30 AM – Suryaprabha Vahanam Thiruveedhi Utsavam
From 6.30 AM to 11.00 AM – Sarva Darshanam
From 9.30 AM to 10.00 AM – సళ్లీoపు
From 11.00 AM to 11.30 AM – Suddi, Second Bell
From 11.30 AM to 4.30 PM – Sarva Darshanam
From 3.00 PM to 4.30 PM – Utsavarla Snapana
From 4.30 PM to 5.30 PM – Suddi, తొమాల, Night Bell
From 5.30 PM to 6.30 PM – Unjal Seva
From 5.30 PM to 9.00 PM – Sarva Darshanam
From 6.30 PM to 7.00 PM – Chandraprabha Vahanam Samarpana
From 7.00 PM to 9.00 PM – Chandraprabha Vahanam Thiruveedhi Utsavam
From 9.00 PM to 9.30 PM – సళ్లీoపు
From 9.30 PM to 9.45 PM – Suddi, Ekantha Seva

Add Comment

Click here to post a comment