Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Kiratha Ashtakam Lyrics in Bengali | কিরাতাষ্টকং

কিরাতাষ্টকং Lyrics in Bengali:

শ্রীঃ ॥

শ্রীগণেশায় নমঃ । কিরাতশাস্ত্রে নমঃ ॥

অথ কিরাতাষ্টকম্ ॥

প্রত্যর্থি-ব্রাত-বক্ষঃস্থল-রুধিরসুরাপানমত্তা পৃষত্কং
চাপে সন্ধায় তিষ্ঠন্ হৃদয়সরসিজে মামকে তাপহং তম্ ।
পিম্ভোত্তংসঃ শরণ্যঃ পশুপতিতনয়ো নীরদাভঃ প্রসন্নো
দেবঃ পায়াদপায়াত্ শবরবপুরসৌ সাবধানঃ সদা নঃ ॥ ১॥

আখেটায় বনেচরস্য গিরিজাসক্তস্য শম্ভোঃ সুতঃ
ত্রাতুং য়ো ভুবনং পুরা সমজনি খ্যাতঃ কিরাতাকৃতিঃ ।
কোদণ্ডক্ষুরিকাধরো ঘনরবঃ পিঞ্ছাবতংসোজ্জ্বলঃ
স ত্বং মামব সর্বদা রিপুগণত্রস্তং দয়াবারিধে ॥ ২॥

য়ো মাং পীডয়তি প্রসহ্য সততং দেহীত্যনন্যাশ্রয়ং
ভিত্বা তস্য রিপোরুরঃ ক্ষুরিকয়া শাতাগ্রয়া দুর্মতেঃ ।
দেব ত্বত্করপঙ্কজোল্লসিতয়া শ্রীমত্কিরাতাকৃতেঃ
তত্প্রাণান্ বিতরান্তকায় ভগবন্ কালারিপুত্রাঞ্জসা ॥ ৩॥

বিদ্ধো মর্মসু দুর্বচোভিরসতাং সন্তপ্তশল্যোপমৈঃ
দৃপ্তানাং দ্বিষতামশান্তমনসাং খিন্নোঽস্মি য়াবদ্ভৃশম্ ।
তাবত্ত্বং ক্ষুরিকাশরাসনধরশ্চিত্তে মমাবির্ভবন্
স্বামিন্ দেব কিরাতরূপ শময় প্রত্যর্থিগর্বং ক্ষণাত্ ॥ ৪॥

হর্তুং বিত্তমধর্মতো মম রতাশ্চোরাশ্চ য়ে দুর্জনাঃ
তেষাং মর্মসু তাডয়াশু বিশিখৈস্ত্বত্কার্মুকান্নিঃসৃতৈঃ ॥

শাস্তারং দ্বিষতাং কিরাতবপুষং সর্বার্থদং ত্বামৃতে
পশ্যাম্যত্র পুরারিপুত্র শরণং নান্যং প্রপন্নোঽম্যহম্ ॥ ৫॥

য়ক্ষপ্রেতপিশাচভূতনিবহা দুঃখপ্রদা ভীষণাঃ
বাধন্তে নরশোণিতোত্সুকধিয়ো য়ে মাং রিপুপ্রেরিতাঃ ।
চাপ-জ্যা-নিনদৈস্ত্বমীশ সকলান্ সংহৃত্য দুষ্টগ্রহান্
গৌরীশাত্মজ দৈবতেশ্বর কিরাতাকার সংরক্ষ মাম্ ॥ ৬॥

দ্রোগ্ধুং য়ে নিরতাঃ ত্বমদ্য পদপদ্মৈকান্তভক্তায় মে
মায়াছন্নকল়েবরাশ্রুবিষদানাদ্যৈঃ সদা কর্মভিঃ ।
বশ্যস্তম্ভনমারণাদিকুশলপ্রারম্ভদক্ষানরীন্
দুষ্টান্ সংহর দেবদেব শবরাকার ত্রিলোকেশ্বর ॥ ৭॥

তন্বা বা মনসা গিরাপি সততং দোষং চিকীর্ষত্যলং
ত্বত্পাদপ্রণতস্য নিরপরাধস্যাপি য়ে মানবাঃ ।
সর্বান্ সংহর তান্ গিরীশসুত মে তাপত্রয়ৌঘানপি
ত্বামেকং শবরাকৃতে ভয়হরং নাথং প্রপন্নোঽস্ম্যহম্ ॥ ৮॥

ক্লিষ্টো রাজভটৈস্তদাপি পরিভূতোঽহং খলৈর্ব্যরিভিঃ
চান্যৈর্ঘোরতরৈর্বিপজ্জলনিধৌ মগ্নোঽস্মি দুঃখাতুরম্ ।
হা হা কিঙ্করবৈ বিভো শবরবেষং ত্বামভীষ্টার্থদং
বন্দেঽহং পরদৈবতং কুরু কৃপানাথার্তবন্ধো ময়ি ॥ ৯॥

স্তোত্রং য়ঃ প্রজপেত্ প্রশান্তকরণৈর্নিত্যং কিরাতাষ্টকং
স ক্ষিপ্রং বশগান্ করোতি নৃপতীনাবদ্ধবৈরানপি ।
সংহৃত্যাত্মবিরোধিনঃ খলজনান্ দুষ্টগ্রহানপ্যসৌ
য়াত্যন্তে য়মদূতভীতিরহিতো দিব্যাং গতিং শাশ্বতীম্ ॥ ১০।

ইতি কিরাতাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top