Tag - Ashtakam of Kiratha

Ashtaka

Kiratha Ashtakam Lyrics in Tamil | கிராதாஷ்டகம்

கிராதாஷ்டகம் Lyrics in Tamil: ஶ்ரீ: ॥ ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: । கிராதஶாஸ்த்ரே நம: ॥ அத² கிராதாஷ்டகம் ॥ ப்ரத்யர்தி²-வ்ராத-வக்ஷ:ஸ்த²ல-ருதி⁴ரஸுராபாநமத்தா ப்ருʼஷத்கம் சாபே...

Ashtaka

Kiratha Ashtakam Lyrics in Telugu | కిరాతాష్టకం

కిరాతాష్టకం Lyrics in Telugu: శ్రీః ॥ శ్రీగణేశాయ నమః । కిరాతశాస్త్రే నమః ॥ అథ కిరాతాష్టకమ్ ॥ ప్రత్యర్థి-వ్రాత-వక్షఃస్థల-రుధిరసురాపానమత్తా పృషత్కం చాపే సన్ధాయ...

Ashtaka

Kiratha Ashtakam Lyrics in Oriya | କିରାତାଷ୍ଟକଂ

କିରାତାଷ୍ଟକଂ Lyrics in Oriya: ଶ୍ରୀଃ ॥ ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ । କିରାତଶାସ୍ତ୍ରେ ନମଃ ॥ ଅଥ କିରାତାଷ୍ଟକମ୍ ॥ ପ୍ରତ୍ୟର୍ଥି-ଵ୍ରାତ-ଵକ୍ଷଃସ୍ଥଲ-ରୁଧିରସୁରାପାନମତ୍ତା ପୃଷତ୍କଂ ଚାପେ ସନ୍ଧାୟ...

Ashtaka

Kiratha Ashtakam Lyrics in Malayalam | കിരാതാഷ്ടകം

കിരാതാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: ശ്രീഃ ॥ ശ്രീഗണേശായ നമഃ । കിരാതശാസ്ത്രേ നമഃ ॥ അഥ കിരാതാഷ്ടകം ॥ പ്രത്യര്‍ഥി-വ്രാത-വക്ഷഃസ്ഥല-രുധിരസുരാപാനമത്താ പൃഷത്കം ചാപേ...

Ashtaka

Kiratha Ashtakam Lyrics in Kannada | ಕಿರಾತಾಷ್ಟಕಂ

ಕಿರಾತಾಷ್ಟಕಂ Lyrics in Kannada: ಶ್ರೀಃ ॥ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ । ಕಿರಾತಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಮಃ ॥ ಅಥ ಕಿರಾತಾಷ್ಟಕಮ್ ॥ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿ-ವ್ರಾತ-ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲ-ರುಧಿರಸುರಾಪಾನಮತ್ತಾ ಪೃಷತ್ಕಂ ಚಾಪೇ ಸನ್ಧಾಯ...

Ashtaka

Kiratha Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਕਿਰਾਤਾਸ਼੍ਟਕਂ

ਕਿਰਾਤਾਸ਼੍ਟਕਂ Lyrics in Punjabi: ਸ਼੍ਰੀਃ ॥ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ਕਿਰਾਤਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ॥ ਅਥ ਕਿਰਾਤਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ॥ ਪ੍ਰਤ੍ਯਰ੍ਥਿ-ਵ੍ਰਾਤ-ਵਕ੍ਸ਼ਃਸ੍ਥਲ-ਰੁਧਿਰਸੁਰਾਪਾਨਮਤ੍ਤਾ ਪਸ਼ਤ੍ਕਂ ਚਾਪੇ ਸਨ੍ਧਾਯ...

Ashtaka

Kiratha Ashtakam Lyrics in Gujarati | કિરાતાષ્ટકં

કિરાતાષ્ટકં Lyrics in Gujarati: શ્રીઃ ॥ શ્રીગણેશાય નમઃ । કિરાતશાસ્ત્રે નમઃ ॥ અથ કિરાતાષ્ટકમ્ ॥ પ્રત્યર્થિ-વ્રાત-વક્ષઃસ્થલ-રુધિરસુરાપાનમત્તા પૃષત્કં ચાપે સન્ધાય...

Ashtaka

Kiratha Ashtakam Lyrics in English

kirātāṣṭakaṃ Lyrics in English: srih ॥ sriganesaya namah । kiratasastre namah ॥ atha kiratastakam ॥ pratyarthi-vrata-vaksahsthala-rudhirasurapanamatta pṛsatkam...

Ashtaka

Kiratha Ashtakam Lyrics in Hindi | किराताष्टकं

किराताष्टकं Lyrics in Hindi: श्रीः ॥ श्रीगणेशाय नमः । किरातशास्त्रे नमः ॥ अथ किराताष्टकम् ॥ प्रत्यर्थि-व्रात-वक्षःस्थल-रुधिरसुरापानमत्ता पृषत्कं चापे सन्धाय...

Ashtaka

Kiratha Ashtakam Lyrics in Bengali | কিরাতাষ্টকং

কিরাতাষ্টকং Lyrics in Bengali: শ্রীঃ ॥ শ্রীগণেশায় নমঃ । কিরাতশাস্ত্রে নমঃ ॥ অথ কিরাতাষ্টকম্ ॥ প্রত্যর্থি-ব্রাত-বক্ষঃস্থল-রুধিরসুরাপানমত্তা পৃষত্কং চাপে সন্ধায়...