Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kunjabihari Ashtakam 2 Lyrics in Bengali | কুঞ্জবিহার্যষ্টকম্ ২

কুঞ্জবিহার্যষ্টকম্ ২ Lyrics in Bengali:

দ্বিতীয়ং শ্রীকুঞ্জবিহার্যষ্টকং
নমঃ কুঞ্জবিহারিণে ।
অবিরতরতিবন্ধুস্মেরতাবন্ধুরশ্রীঃ
কবলিত ইব রাধাপাঙ্গভঙ্গীতরঙ্গৈঃ ।
মুদিতবদনচন্দ্রশ্চন্দ্রিকাপীতধারী
মুদিরমধুরকান্তির্ভাতি কুঞ্জে বিহারী ॥ ১॥

ততসুষিরঘনানাং নাদমানদ্ধভাজাং
জনয়তি তরুণীনাং মণ্ডলে মণ্ডিতানাম্ ।
তটভুবি নটরাজক্রীডয়া ভানুপুত্র্যাঃ
বিদধদতুলচারির্ভাতি কুঞ্জে বিহারী ॥ ২॥

শিখিনিগলিতষড্জেকোকিলে পঞ্চমাঢ্যে
স্বয়মপি নববংশ্যোদ্দাময়ন্ গ্রামমুখ্যম্ ।
ধৃতমৃগমদগন্ধঃ সুষ্ঠুগান্ধারসংজ্ঞং
ত্রিভুবনধৃতিহারির্ভাতি কুঞ্জে বিহারী ॥ ৩॥

অনুপমকরশাখোপাত্তরাধাঙ্গুলীকো
লঘু লঘু কুসুমানাং পর্যটন্ বাটিকায়াম্ ।
সরভসমনুগীতশ্চিত্রকণ্ঠীভিরুচ্চৈঃ
ব্রজনবয়ুবতীভির্ভাতি কুঞ্জে বিহারী ॥ ৪॥

অহিরিপুকৃতলাস্যে কীচকারব্ধবাদ্যে
ব্রজগিরিতটরঙ্গে ভৃঙ্গসঙ্গীতভাজি ।
বিরচিতপরিচর্যশ্চিত্রতৌর্যত্রিকোণ-
স্তিমিতকরণবৃত্তির্ভাতি কুঞ্জে বিহারী ॥ ৫॥

দিশি দিশি শুকশারীমণ্ডলৈর্গূঢলীলাঃ
প্রকটমনুপঠদ্ভির্নির্মিতাশ্চর্যপূরঃ ।
তদতিরহসি বৃত্তং প্রেয়সীকর্ণমূলে
স্মিতমুখমভিজল্পন্ ভাতি কুঞ্জে বিহারী ॥ ৬॥

তব চিকুরকদম্বং স্তম্ভতে প্রেক্ষ্য কেকী
নয়নকমললক্ষ্মীর্বন্দতে কৃষ্ণসারঃ ।
অলিরলমলকান্তং নৌতি পশ্যেতি রাধাং
সুমধুরমভিশংসন্ ভাতি কুঞ্জে বিহারী ॥ ৭॥

মদনতরলবালা চক্রবালেন বিষ্বগ্-
বিবিধবরকলানাং শিক্ষয়া সেব্যমানঃ ।
স্খলিতচিকুরবেশে স্কন্ধদেশে প্রিয়ায়াঃ
প্রথিতপৃথুলবাহুর্ভাতি কুঞ্জে বিহারী ॥ ৮॥

ইদমনুপমলীলাহারি কুঞ্জবিহারী
স্মরণপদমধীতে তুষ্টধীরষ্টকং য়ঃ ।
নিজগুণবৃতয়া শ্রীরাধয়ারাধিঽঽরাধিতস্তং
নয়তি নিজপদাব্জং কুঞ্জসদ্মাধিরাজঃ ॥ ৯॥

ইতি শ্রীরূপগোস্বামিবিরচিতস্তবমালায়াং শ্রীকুঞ্জবিহার্যষ্টকং
দ্বিতীয়ং সম্পূর্ণম্ ॥

Kunjabihari Ashtakam 2 Lyrics in Bengali | কুঞ্জবিহার্যষ্টকম্ ২

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top