Tag - Ashtakam of Kunjabihari

Ashtaka

Kunjabihari Ashtakam 2 Lyrics in Telugu | కుఞ్జవిహార్యష్టకమ్ ౨

కుఞ్జవిహార్యష్టకమ్ ౨ Lyrics in Telugu: ద్వితీయం శ్రీకుఞ్జవిహార్యష్టకం నమః కుఞ్జవిహారిణే । అవిరతరతిబన్ధుస్మేరతాబన్ధురశ్రీః కబలిత ఇవ రాధాపాఙ్గభఙ్గీతరఙ్గైః ।...

Ashtaka

Kunjabihari Ashtakam 2 Lyrics in Oriya | କୁଞ୍ଜଵିହାର୍ୟଷ୍ଟକମ୍ ୨

କୁଞ୍ଜଵିହାର୍ୟଷ୍ଟକମ୍ ୨ Lyrics in Oriya: ଦ୍ଵିତୀୟଂ ଶ୍ରୀକୁଞ୍ଜଵିହାର୍ୟଷ୍ଟକଂ ନମଃ କୁଞ୍ଜଵିହାରିଣେ । ଅଵିରତରତିବନ୍ଧୁସ୍ମେରତାବନ୍ଧୁରଶ୍ରୀଃ କବଲିତ ଇଵ ରାଧାପାଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀତରଙ୍ଗୈଃ ।...

Ashtaka

Kunjabihari Ashtakam 2 Lyrics in Malayalam | കുഞ്ജവിഹാര്യഷ്ടകം 2

കുഞ്ജവിഹാര്യഷ്ടകം 2 Lyrics in Malayalam: ദ്വിതീയം ശ്രീകുഞ്ജവിഹാര്യഷ്ടകം നമഃ കുഞ്ജവിഹാരിണേ । അവിരതരതിബന്ധുസ്മേരതാബന്ധുരശ്രീഃ കബലിത ഇവ രാധാപാങ്ഗഭങ്ഗീതരങ്ഗൈഃ ।...

Ashtaka

Kunjabihari Ashtakam 2 Lyrics in Punjabi | ਕੁਞ੍ਜਵਿਹਾਰ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੨

ਕੁਞ੍ਜਵਿਹਾਰ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੨ Lyrics in Punjabi: ਦ੍ਵਿਤੀਯਂ ਸ਼੍ਰੀਕੁਞ੍ਜਵਿਹਾਰ੍ਯਸ਼੍ਟਕਂ ਨਮਃ ਕੁਞ੍ਜਵਿਹਾਰਿਣੇ । ਅਵਿਰਤਰਤਿਬਨ੍ਧੁਸ੍ਮੇਰਤਾਬਨ੍ਧੁਰਸ਼੍ਰੀਃ ਕਬਲਿਤ ਇਵ ਰਾਧਾਪਾਙ੍ਗਭਙ੍ਗੀਤਰਙ੍ਗੈਃ ।...

Ashtaka

Kunjabihari Ashtakam 2 Lyrics in Gujarati | કુઞ્જવિહાર્યષ્ટકમ્ ૨

કુઞ્જવિહાર્યષ્ટકમ્ ૨ Lyrics in Gujarati: દ્વિતીયં શ્રીકુઞ્જવિહાર્યષ્ટકં નમઃ કુઞ્જવિહારિણે । અવિરતરતિબન્ધુસ્મેરતાબન્ધુરશ્રીઃ કબલિત ઇવ રાધાપાઙ્ગભઙ્ગીતરઙ્ગૈઃ ।...

Ashtaka

Kunjabihari Ashtakam 2 Lyrics in Bengali | কুঞ্জবিহার্যষ্টকম্ ২

কুঞ্জবিহার্যষ্টকম্ ২ Lyrics in Bengali: দ্বিতীয়ং শ্রীকুঞ্জবিহার্যষ্টকং নমঃ কুঞ্জবিহারিণে । অবিরতরতিবন্ধুস্মেরতাবন্ধুরশ্রীঃ কবলিত ইব রাধাপাঙ্গভঙ্গীতরঙ্গৈঃ ।...

Ashtaka

Kunjabihari Ashtakam 2 Lyrics in Hindi | कुञ्जविहार्यष्टकम् २

कुञ्जविहार्यष्टकम् २ Lyrics in Hindi: द्वितीयं श्रीकुञ्जविहार्यष्टकं नमः कुञ्जविहारिणे । अविरतरतिबन्धुस्मेरताबन्धुरश्रीः कबलित इव राधापाङ्गभङ्गीतरङ्गैः ।...